2.3 Pobieranie i instalowanie aplikacji Filr Desktop

 1. Na swojej stacji roboczej uzyskaj dostęp do aplikacji Filr Web za pomocą przeglądarki internetowej.

  Aby dowiedzieć się, jak uruchomić system Micro Focus Filr z przeglądarki internetowej, zobacz Uzyskiwanie dostępu do systemu Filr z poziomu przeglądarki internetowej w dokumencie Filr 3.4: Podręcznik dostępu użytkownika.

 2. Kliknij swoje imię i nazwisko w postaci łącza w prawym górnym rogu strony, a następnie kliknij opcję Pobierz aplikację Filr Desktop.

 3. Kliknij łącze Klient dla systemu Windows x86 lub Klient dla systemu Windows x64, aby pobrać aplikację odpowiednią dla używanego systemu operacyjnego.

 4. Gdy pobieranie dobiegnie końca, otwórz plik MicroFocusFilrSetup-x86-3.x.exe lub MicroFocusFilrSetup-x64-3.x.exe, w zależności od tego, czy używasz 32- czy 64-bitowej wersji systemu operacyjnego.

 5. (Warunkowo) Jeśli na stacji roboczej nie jest jeszcze zainstalowane oprogramowanie Microsoft.NET Framework 4.5 lub nowsze, zostanie wyświetlony monit o zaakceptowanie umowy licencyjnej i zainstalowanie go. Zainstalowanie oprogramowania Microsoft.NET Framework wymaga zrestartowania komputera.

 6. Kliknij przycisk Dalej.

 7. Zaakceptuj umowę licencyjną, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 8. Zmień lokalizację instalacji aplikacji Filr Desktop lub kliknij przycisk Dalej, aby zaakceptować lokalizację domyślną.

 9. Kliknij przycisk Instaluj.

 10. Gdy instalacja dobiegnie końca, kliknij przycisk Zakończ, a następnie przejdź do sekcji Logowanie po raz pierwszy.