Filr 3.4: Podręcznik dostępu użytkownika

W niniejszym podręczniku opisano, jak korzystać z systemu Filr z poziomu przeglądarki internetowej.

Dostęp do systemu Filr można też uzyskać następująco:

W tym podręczniku omówiono następujące zagadnienia:

Odbiorcy

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników produktu Filr.

Opinie

Oczekujemy na komentarze i propozycje dotyczące tego podręcznika i pozostałej dokumentacji dołączonej do tego produktu. W tym celu należy skorzystać z funkcji komentarzy do tematu dostępnej u dołu każdej strony dokumentacji online.

Aktualizacje dokumentacji

Najnowsza wersja niniejszego podręcznika jest dostępna w witrynie internetowej z dokumentacją produktu Filr.

Dodatkowa dokumentacja i zasoby

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji produktu Filr dostępnej w witrynie internetowej z dokumentacją produktu Filr.

Aby uzyskać dostęp do Podręcznika użytkownika aplikacji Filr z poziomu aplikacji Filr, kliknij ikonę Pomoc (znak zapytania).