1.3 Uzyskiwanie dostępu do systemu Filr z przeglądarki internetowej

Poza skorzystaniem z przeglądarki internetowej (metoda opisana w tej sekcji), dostęp do systemu Filr można też uzyskać z aplikacji komputerowej lub urządzenia przenośnego (zobacz Uzyskiwanie dostępu do systemu Filr z systemu plików i Uzyskiwanie dostępu do systemu Filr z urządzenia przenośnego).

Aby uruchomić system Filr z przeglądarki internetowej:

 1. Uruchom przeglądarkę internetową.

 2. Przejdź pod adres URL witryny Filr Twojej firmy.

  Graficzny interfejs użytkownika Filr jest wyświetlany w języku ustawionym dla przeglądarki internetowej. Jeśli język przeglądarki nie jest obsługiwany, jest zmieniany na domyślny język ustawiony na serwerze Filr. Aby zmienić obsługiwany język, zobacz Modyfikowanie profilu.

 3. (Warunkowo) Jeśli w danej witrynie Filr został włączony dostęp dla gości, możesz kliknąć opcję Wejdź jako gość w oknie dialogowym logowania, aby zalogować się w witrynie Filr jako gość. (Użytkownik zalogowany jako gość ma dostęp tylko do elementów współdzielonych publicznie).

 4. W polu Identyfikator użytkownika podaj swoją nazwę użytkownika systemu Filr.

 5. W polu Hasło podaj swoje hasło systemu Filr.

  Jeśli nie znasz swojej nazwy użytkownika i hasła systemu Filr, skontaktuj się z administratorem systemu Filr.

  Przycisk Nie pamiętasz hasła? dotyczy tylko użytkowników zewnętrznych (użytkowników, którzy otrzymali zaproszenie do witryny Filr w wiadomości e-mail). Jeśli jest to witryna Filr Twojej firmy, najprawdopodobniej jesteś użytkownikiem wewnętrznym i nie możesz zmienić swojego hasła za pomocą tej funkcji.

 6. Kliknij opcję Zaloguj.