2.6 Subskrybowanie folderu lub pliku

Możesz otrzymywać powiadomienia e-mail dla folderów i ich podfolderów lub dla poszczególnych plików. Powiadomienia te możesz skonfigurować przy użyciu jednego z następujących sposobów:

Jeśli interesuje Cię szczególnie pewien folder lub plik, możesz je zasubskrybować. Po zasubskrybowaniu folderu lub pliku system Filr powiadamia o aktywności dotyczącej tego folderu lub pliku.

Aby subskrybować pliki i foldery, musisz mieć adres e-mail w swoim profilu w systemie Filr. Jeśli nie masz jeszcze określonego adresu e-mail w systemie Filr, zmodyfikuj swój profil (zobacz Sekcja 1.6, Modyfikowanie profilu).

2.6.1 Subskrybowanie folderu lub pliku

Aby zasubskrybować otrzymywanie powiadomień e-mail o zmianach w folderze lub pliku:

 1. Zaznacz jeden lub kilka plików, które chcesz subskrybować, a następnie kliknij kolejno opcje Więcej > Subskrybuj.

  Jeśli subskrybujesz więcej niż jeden plik lub folder jednocześnie, wybrane ustawienia subskrypcji dotyczą wszystkich zaznaczonych folderów i plików.

  lub

  Kliknij strzałkę w dół obok pliku lub folderu, który chcesz subskrybować, a następnie kliknij opcję Subskrybuj.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Subskrybowanie.

 2. Wybierz adres e-mail lub numer telefonu, na jakie mają być wysyłane powiadomienia.

  Dla każdego typu powiadomienia możesz wybrać wiele miejsc docelowych dostarczania (adresów e-mail lub numerów telefonów).

  Miejsca docelowe możesz wybrać w dowolnej z dostępnych sekcji. Sekcja, w której dokonujesz wyboru, wyznacza typ powiadomienia, który subskrybujesz. Możesz subskrybować następujące typy powiadomień:

  Skrót. (Dostępne tylko w przypadku subskrybowania pojedynczych folderów). System Filr wysyła jedną wiadomość z podsumowaniem całej aktywności w folderze i jego podfolderach. Skrótowe powiadomienia system Filr wysyła według harmonogramu ustalonego przez administratora witryny.

  Tylko wiadomość e-mail. System Filr wysyła jedną wiadomość e-mail dla każdego nowego lub zmienionego pliku. Wiadomość e-mail nie zawiera załącznika w postaci rzeczywistego pliku, ale zawiera informacje o pliku oraz aktywności, jaka wystąpiła. Wszystkie typy pojedynczych powiadomień system Filr wysyła raz na 5 minut.

  Wiadomość e-mail z załącznikami. System Filr wysyła jedną wiadomość e-mail dla każdego nowego lub zmienionego pliku; wiadomość zawiera załącznik w postaci rzeczywistego pliku.

  Wiadomość SMS. System Filr wysyła wiadomości nadające się do wyświetlania w postaci wiadomości SMS. W treści wiadomości jest tylko łącze z tytułem nowego lub zmienionego pliku. Powiadomienia w postaci wiadomości SMS system Filr wysyła raz na 5 minut.

  Profil użytkownika musi zawierać numer telefonu. Aby uzyskać informacje o aktualizowaniu profilu użytkownika, zobacz Sekcja 1.6, Modyfikowanie profilu.

 3. (Warunkowo) W przypadku subskrybowania wielu plików lub folderów pod każdym typem powiadomienia są też widoczne następujące opcje:

  Wyczyść subskrypcje elementu. Czyści subskrypcje wszystkich wybranych folderów i plików. Jeśli na przykład modyfikujesz ustawienia subskrypcji dla dwóch plików i zaznaczysz opcję Wyczyść subskrypcje elementu pod opcją Skrót, zostaną usunięte wszystkie powiadomienia skrótowe dla wszystkich wybranych plików i folderów.

  Brak zmian. W przypadku subskrybowania wielu plików i folderów ta opcja jest zaznaczona domyślnie. Gdy ta opcja jest zaznaczona, nie są wprowadzane żadne zmiany w poprzednio zdefiniowanych ustawieniach subskrypcji dla żadnych wybranych plików i folderów.

 4. (Opcjonalnie) Zaznacz opcję Wymuś zastępowanie wstępnych ustawień subskrypcji, jeśli Twoje własne ustawienia mają zastępować ustawienia wprowadzone przez administratora lub właściciela folderu.

  Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku subskrybowania pojedynczego folderu.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sekcja 2.6.2, Wymuszanie zastępowania ustawień subskrypcji wyższego poziomu.

 5. Kliknij przycisk OK.

2.6.2 Wymuszanie zastępowania ustawień subskrypcji wyższego poziomu

Jeśli właściciel folderu lub administrator skonfigurował folder do wysyłania powiadomień e-mail, te ustawienia wyższego poziomu możesz zastępować swoimi.

 1. Zaznacz pole wyboru z lewej strony pojedynczego folderu, dla którego chcesz zastąpić ustawienia subskrypcji wyższego poziomu.

  Aby zastąpić ustawienia subskrypcji wyższego poziomu, nie możesz zaznaczyć więcej niż jednego folderu.

 2. Kliknij kolejno opcje Więcej > Subskrybuj.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Subskrybowanie.

 3. Zaznacz, jakiego rodzaju powiadomienia chcesz otrzymywać.

 4. Zaznacz opcję Wymuś zastępowanie wstępnych ustawień subskrypcji.

 5. Kliknij przycisk OK.

Jeśli nie chcesz otrzymywać żadnych powiadomień e-mail:

 1. Zaznacz pole wyboru z lewej strony pojedynczego folderu, dla którego chcesz zastąpić ustawienia subskrypcji wyższego poziomu.

  Aby zastąpić ustawienia subskrypcji wyższego poziomu, nie możesz zaznaczyć więcej niż jednego folderu.

 2. Kliknij kolejno opcje Więcej > Subskrybuj.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Subskrybowanie.

 3. Upewnij się, że w żadnej z sekcji nie jest wybrany adres e-mail.

 4. Zaznacz opcję Wymuś zastępowanie wstępnych ustawień subskrypcji.

 5. Kliknij przycisk OK.

2.6.3 Dodawanie i modyfikowanie miejsc docelowych dostarczania

Informacje kontaktowe w postaci adresu e-mail i numeru telefonu możesz dodawać i modyfikować w swoim profilu osobistym.

 1. Kliknij swoją nazwę użytkownika w prawym górnym rogu dowolnej strony aplikacji Filr, a następnie kliknij polecenie Wyświetl profil.

 2. Kliknij opcję Edytuj.

 3. W polu Adres e-mail podaj odpowiednie dane miejsca docelowego dostarczania.

 4. Kliknij przycisk OK.

Od tego momentu po wybraniu typów powiadomień i miejsc docelowych (zobacz Sekcja 2.6.1, Subskrybowanie folderu lub pliku) będą wyświetlane nowe lub zmodyfikowane informacje kontaktowe.