5.4 Modyfikowanie wpisu folderu

Jeśli użytkownik ma odpowiednie prawa, system Novell Vibe umożliwia modyfikowanie wpisu folderu po jego utworzeniu. Modyfikowane mogą być wszystkie sekcje wpisu lub tylko sekcja Opis.

5.4.1 Modyfikowanie wszystkich sekcji wpisu

  1. Przejdź do wpisu, który chcesz zmodyfikować, a następnie go otwórz.

  2. Kliknij opcję Modyfikuj na pasku narzędziowym Wpis.

  3. Zmodyfikuj odpowiednio wpis.

    Można zmodyfikować tytuł i opis wpisu. Istnieje również możliwość subskrybowania wpisu lub wysłania wiadomości e-mail po wprowadzeniu wpisu.

  4. Po zmodyfikowaniu wpisu kliknij przycisk OK.

5.4.2 Modyfikowanie sekcji Opis wpisu

  1. Przejdź do wpisu, który chcesz zmodyfikować, a następnie go otwórz.

  2. W prawym dolnym rogu sekcji Opis kliknij przycisk Edytuj.

  3. Użyj udostępnionego edytora HTML, aby zmodyfikować sekcję Opis.

  4. Kliknąć przycisk OK.