4.3 Om Filr Desktop-konsolen

Filr Desktop-konsolen innehåller följande kommandon:

4.3.1 Konto

4.3.2 Allmänt

  • Här kan du ange om du vill att Filr ska startas automatiskt när datorn startas.

4.3.3 Lagring

  • Här kan du ange platsen för synkronisering av Filr-filerna. Som standard synkroniseras Filr-filer till mappen /Users/användarnamn/Filr i filsystemet. Mer information finns i Lagring.

  • Här kan du ange hur länge filer som cachelagrats lokalt ska behållas efter att de senast ändrats eller öppnats. Mer information finns i Ta bort cachelagrade filer.

4.3.4 Program

  • Filr tillåter nu att systemadministratören styr programdrivna hämtningar och hindrar Filr att fylla lokala hårddiskar. På sidan Program sammanfattas de åtgärder administratören har vidtagit. Om det finns begränsningar på plats har sidan en länk för att visa de program som är tillåtna, blockerade eller bådadera. Mer information finns i Förhindra att programdrivna hämtningar fyller den lokala hårddisken.

4.3.5 Väntande ändringar

  • Visar information om synkroniseringsåtgärder som inte kunde slutföras. Du kan försöka synkroniseringsåtgärderna igen eller ångra ändringar i Filr-arbetsytan. Mer information finns i Förstå och lösa synkroniseringsproblem.

4.3.6 Senaste aktivitet

4.3.7 Systemvarningar

  • Visar olika varningar, t.ex. nya programuppdateringar, lösenord som gått ut, nedstängning av servern och så vidare. Mer information finns i Visa systemvarningar.