6.4 Redigera en fil

Micro Focus rekommenderar att du om möjligt använder Filr Desktop-klienten, som förenklar redigering med vanliga skrivbordsprogram och ser till att ändringar i filer synkroniseras automatiskt över nätverket.

Du kan också hämta en fil till din arbetsstation för att redigera den. Beroende på vilken webbläsare du använder kan det också gå att redigera den med redigera på plats-funktionen i Filr.

VIKTIGT:

 • Vi rekommenderar att du inte använder redigera på plats-funktionen tillsammans med Micro Focus Filr Plugin för Microsoft Office för att redigera Office-filer. Mer information om att redigera filer med Microsoft Office-program finns i Editing and Saving a File to the Filr Server (Redigera och spara en fil till Filr-servern) i handboken Filr 3.4 Using Micro Focus Filr with Microsoft Office and Outlook Applications (Filr 3.4 Använda Micro Focus Filr med Microsoft Office- och Outlook-program).

  När du redigerat en Office-fil med redigera på plats-funktionen måste du använda alternativet Arkiv > Spara i Office-programmet för att spara filen. Använd inte det alternativ för att spara som finns i Micro Focus Filr Plugin-menyn för att spara filen.

 • Du kan bara använda redigera på plats-funktionen för att redigera en fil om din Filr-administratör har aktiverat WebDAV på Filr-webbplatsen.

6.4.1 Hämta och redigera en fil

Gör så här för att hämta och redigera en fil med din webbläsare:

 1. Hämta filen till arbetsstationen enligt instruktionerna i Hämta enskilda filer.

 2. Redigera filen på önskat sätt och spara den sedan med det ursprungliga namnet.

 3. I Filr går du till den mapp där filen finns och klickar på Lägg till filer.

  Ett dra-och-släpp-fönster visas.

 4. Dra filen till dra-och-släpp-fönstret.

 5. Dialogrutan Filkonflikter visas. Klicka på Skriv över filer om du vill ersätta filen som finns i Filr med den du överför.

  Filen ersätts med den fil du överförde.