6.8 Hämta filer

Du kan hämta enskilda filer eller flera filer samtidigt.

Hämtningar görs via ett popup-fönster. Kontrollera att popup-fönster är aktiverade om du har problem med att hämta en fil.

6.8.1 Hämta enskilda filer

 1. Navigera till och öppna den mapp eller det område där filen du vill hämta finns.

 2. Klicka på namnet på den fil du vill hämta.

  Filen hämtas eller öppnas som standard på en ny flik, beroende på webbläsarens inställningar. Du kan ändra standardbeteendet på det sätt som beskrivs i Ändra standardbeteendet vid klickning på ett filnamn.

 3. (Villkorligt) Om filen inte hämtas när du klickar på filnamnet klickar du på listrutepilen bredvid filnamnet och klickar sedan på Hämta fil som en ZIP-fil.

  När du använder kommandot Hämta fil som en ZIP-fil i Filr måste du ha ett uppackningsverktyg som kan hantera Zip64-tillägget på den arbetsstation dit du hämtar filen.

  Ledtråd:Det är ett snabbare sätt att hämta filer om du har en långsam anslutning till Filr-servern eller om filen är större än 4 GB.

  eller

  Högerklicka på filnamnet och klicka sedan på Spara länk som.

 4. Spara filen på din arbetsstation. Du kan byta namn på filen eller behålla originalnamnet.

  Obs!Om filnamnet innehåller multibyte-tecken kommer namnet på den hämtade filen att vara download.zip. Du kan sedan byta namn på filen.

 5. (Valfritt) Nu kan du redigera filen och spara den på Filr igen, enligt instruktionerna i Hämta och redigera en fil.

6.8.2 Hämta flera filer och mappar

Du kan hämta flera filer och mappar som en .zip-fil. Tänk på följande när du hämtar flera filer och mappar:

 • När du hämtar en mapp som innehåller undermappar bevaras mapphierarkin i .zip-filen.

 • Du kan inte hämta en mapp som innehåller 1 000 filer eller mer. (Filer kan finnas i själva mappen och i eventuella undermappar.)

 • När du hämtar filer som en .zip-fil från Filr måste du på den arbetsstation dit du hämtar filen ha ett uppackningsverktyg som kan hantera Zip64-tillägget.

Så här hämtar du flera filer och mappar:

 1. Navigera till den mapp eller plats där filerna du vill hämta finns.

 2. Klicka på listrutepilen bredvid mappnamnet och klicka sedan på Hämta alla filer som en ZIP-fil.

  eller

  Om du befinner dig i den mapp där du vill hämta alla filer klickar du på ikonen Konfigurera bredvid mappnamnet och klickar sedan på Hämta alla filer som en ZIP-fil.

 3. Spara .zip-filen på arbetsstationen och extrahera den sedan.

  Mapphierarkier bevaras i .zip-filen.

 4. (Valfritt) Du kan nu redigera filerna och spara dem i Filr igen enligt instruktionerna i Hämta och redigera en fil.