Soubor Readme pro systém Novell Filr 1.1

Září 2014

1.0 Základní informace o produktu

Systém Novell Filr vám umožňuje snadný přístup ke všem vašim souborům a složkám z klasické pracovní plochy, prohlížeče nebo mobilního zařízení. Můžete rovněž podpořit spolupráci tím, že své soubory a složky budete sdílet s ostatními. Podrobný přehled systému Filr naleznete v příručce Základní informace o systému Filr – jak to funguje.

K systému Filr lze přistupovat následujícími způsoby:

Verze Novell Filr 1.1 nabízí následující vylepšení:

2.0 Systémové požadavky pro Filr

Požadavky na systém Novell Filr 1.1 (včetně požadavků na mobilní zařízení) jsou uvedeny v části Požadavky na systém FilrPříručce pro instalaci a konfiguraci systému Novell Filr 1.1.

3.0 Pokyny k instalaci

Kompletní instalační pokyny jsou dostupné v Příručce pro instalaci a konfiguraci systému Novell Filr 1.1.

4.0 Problémy s instalací

4.1 Při konfiguraci sekundárního pevného disku (/vastorage) na platformě Xen došlo k chybě

Při instalaci systému Filr, indexu vyhledávání nebo databázových systému na platformě Xen může konfigurace pevných disků (/vastorage nebo /var) v průběhu instalace systému Filr způsobit následující chybu:

PCI: Fatal: No config space access function found.
Unable to read sysrq code in control/sysrq
i8042: No controller found
end_request:I/O error, dev xvda 18576

Tento problém může způsobit mírné zpoždění, server však bude fungovat normálně.

Spuštěním následujícího příkazu z konzoly zařízení ověřte, zda byly disky přidány podle očekávání:

df -h

/dev/xvda1    20G 5.5G  14G 30% /
/dev/xvdc1    12G 2.0G 9.4G 18% /vastorage
/dev/xvdd1   2.0G 257M 1.7G 14% /var

4.2 Změna druhého řadiče SCSI na řadič Paravirtual může způsobit, že zařízení nebude možné restartovat

Jestliže při instalaci nebo inovaci zařízení změníte řadič SCSI na VMware Paravirtual, může zařízení přestat fungovat a nebude možné jej restartovat.

Postup pro změnu řadiče SCSI na VMware Paravirtual způsobem kompatibilním se zařízením Filr:

 1. Přidejte do zařízení nový disk a vyberte nový řadič SCSI.

 2. Zapněte zařízení (v případě potřeby dokončete proces instalace nebo inovace). Přihlaste se do systému Filr na portu 8443 jako správce systému Filr a ověřte, zda jsou všechna zařízení v systému Filr spuštěna.

 3. Vypněte všechna zařízení v systému Filr. (Informace o bezpečném vypnutí zařízení získáte v části Vypnutí a restartování zařízení NovellPříručce ke správě systému Novell Filr 1.1.)

 4. Změňte řadič na VMware Paravirtual.

 5. Zapněte všechna zařízení v systému Filr.

5.0 Problémy s inovací

5.1 V prostředí s clustery nejsou podporovány upgrady se zajištěním provozu

Při inovaci z verze Filr 1.0.1 na verzi Filr 1.1 v prostředí s clustery nejsou podporovány inovace se zajištěním provozu (inovace jednoho serveru Filr nebo serveru s indexem vyhledávání v době, kdy jiný nadále obsluhuje klienty).

Před zahájením procesu inovace je nutné ukončit všechna zařízení se systémem Filr a indexem vyhledávání. Po dokončení inovace zařízení znovu spusťte.

Tento problém nemá vliv na malé ani rozsáhlé instalace, které nejsou v clusteru.

Informace o inovaci systému Filr naleznete v části Inovace systému FilrPříručce pro instalaci a konfiguraci systému Novell Filr 1.1.

5.2 Po inovaci je nutné znovu synchronizovat soubory chybějící kvůli znaku s diakritickým znaménkem

V původní verzi systému Filr nebyly v názvech souborů rozpoznávány znaky s diakritickými znaménky. Důsledkem bylo, že pokud byl nějaký soubor synchronizován ze systému souborů do síťové složky a potom došlo k pokusu dalšího souboru se stejným názvem (kromě znaku s diakritickým znaménkem) o synchronizaci, daná synchronizace se nezdařila.

Tento problém byl opraven v systému Filr 1.0.1. Nyní lze provést synchronizaci ze systému souborů do systému Filr pro samostatné soubory nebo adresáře, jejichž názvy jsou kromě znaku s diakritickým znaménkem identické.

Chcete-li po inovaci z verze Filr 1.0 na novější verze umožnit synchronizaci těchto typů souborů, proveďte některou z následujících akcí:

5.3 Před inovací na verzi Filr 1.1 je nutné aktualizovat server OES 11 SP1.

DŮLEŽITÉ:Selhání aktualizace serverů OES 11 SP1 může způsobit selhání nakonfigurovaných serverů eDirectory (LDAP).

Vylepšení škálovatelnosti a výkonu ve verzi Filr 1.1 vyžaduje, aby servery určené pro systém Filr mohly zpracovávat více požadavků souborových služeb a jiných požadavků.

Server NCP dodávaný se serverem OES 11 SP1 nemůže zpracovávat vyšší počet požadavků.

Pokud používáte servery OES 11 SP1, které splňují následující kritéria, je nutné před inovací systému na verzi Filr 1.1 aktualizovat server OES 11 SP1:

 • Hostujete síťové složky nebo domovské složky osobního úložiště

  a

 • nemáte nainstalovanou aktualizaci Scheduled Maintenance Update vydanou v prosinci 2012.

Příprava serverů OES 11 SP1 pro obsluhu systému Filr 1.1:

 1. Na všech serverech OES 11 SP1 určených pro systém Filr musí být nainstalována alespoň aktualizace Scheduled Maintenance Update vydaná v prosinci 2012.

  Tím se aktualizuje server NCP na novější verzi, která dokáže zpracovávat vyšší počet požadavků na službu systému Filr 1.1.

 2. Proveďte inovaci na verzi Filr 1.1.

POZNÁMKA:Ve výchozím nastavení server OES 11 SP2 obsahuje aktualizovaný server NCP a může zpracovat všechny požadavky na službu systému Filr 1.1.

5.4 Při inovaci nejsou zachována nastavení

Při inovaci systému Filr nemusí být zachována některá nastavení. Při inovaci na systém Filr 1.1 nemusí být vždy zachována následující nastavení:

 • SSH,

 • Ganglia,

 • metoda ověřování WebDAV,

 • nastavení požadavků a připojení.

Po inovaci na systém Filr 1.1 ověřte, zda jsou tato nastavení v pořádku.

6.0 Problémy se zařízeními

6.1 Snímky VMware a zálohování zařízení

Nepoužívejte snímky VMware jako metodu zálohování systému Filr. Došlo by tím ke ztrátě možnosti budoucí inovace systému Filr.

Pokud však snímky použijete, je nutné je před inovací na novou verzi systému Filr odebrat.

Podrobnější informace o zálohování různých součástí naleznete v části Zálohování dat systému FilrPříručce ke správě systému Novell Filr 1.1 .

6.2 Nelze rozšířit úložiště pro oddíl /var prostředí Xen

Když je systém Filr spuštěn v prostředí Xen, nelze po instalaci systému Filr rozšířit úložiště pro oddíl /var.

Proces rozšíření úložiště pro oddíly /var a /vastorage po instalaci je popsán v části Správa úložištěPříručce ke správě systému Novell Filr 1.1.

7.0 Problémy s konfigurací

7.1 Omezení znaků uživatelského jména pro synchronizaci LDAP a přihlášení

Uživatelská jména LDAP mohou obsahovat pouze číselné hodnoty 0–9 a velká a malá písmena (A–Z). Uživatelská jména obsahující speciální znaky (například / \ * ? " < > : | ) nelze použít jako uživatelská jména systému Novell Filr. Pokud adresář LDAP obsahuje uživatelská jména s těmito znaky, jsou tato jména synchronizována na server Filr, ale přidružení uživatelé se nemohou přihlásit.

Tyto znaky nelze použít v uživatelském jménu systému Filr, protože uživatelské jméno systému Filr se stává názvem pracovního prostoru uživatele a název pracovního prostoru se stává prvkem hierarchické cesty vedoucí na daný pracovní prostor. V Linuxu a Windows není povoleno tyto znaky používat pro názvy umístění a cest k nim.

7.2 Při přihlašování do systému Filr se u uživatelských jmen, která jsou synchronizována z adresáře LDAP, nerozlišují velká a malá písmena

Při přihlašování uživatelů do systému Filr se u uživatelských jmen, která jsou synchronizována z adresáře LDAP, nerozlišují velká a malá písmena.

U lokálních uživatelských účtů (uživatelské účty, které byly vytvořeny v systému Filr a nejsou synchronizovány z adresáře LDAP), se rozlišují velká a malá písmena. Přihlašovací pověření pro lokální uživatelské účty jsou uloženy v databázi MySQL.

7.3 Omezení podpory apletů

Aplety nejsou podporovány v 64bitové verzi aplikace Firefox pro systémy, které mají verzi Java Runtime Environment (JRE) starší než 1.6.0.12.

V 64bitových operačních systémech bude mít aktualizace JRE na verzi 1.6.0.12 a novější za následek funkčnost apletů.

Pokud nejsou podporovány aplety, nefunguje například přetažení více souborů z plochy, vložení souboru z plochy, funkce Místní úpravy a grafické zobrazení v editoru pracovních procesů.

7.4 Při použití systému souborů DFS pro obor názvů Windows není podporován výčet na základě úrovně přístupu

Při použití systému souborů DFS (Distributed File System) pro obor názvů Windows není podporován výčet na základě úrovně přístupu (ABE) společnosti Microsoft.

7.5 Podpora NFS

Připojení systému souborů NFS jsou podporována pro umístění úložiště souborů systému Filr na vzdálený server, odkud běží systém Filr.

7.6 Problémy se softwarem Access Manager

7.6.1 Nelze používat více zásad vkládání identit současně

Pokud je NetIQ Access Manager nakonfigurován pro systém Filr, nelze používat více zásad vkládání identit současně.

8.0 Problémy se síťovou složkou

8.1 Sdílení složek z domovské složky se službou Active Directory může způsobit, že soubory se nebudou zobrazovat

Existuje mnoho způsobů, jak souborové servery Windows nakonfigurovat, aby podporovaly domovské složky uživatelů. Obecně lze říci, že sdílení složek ze systému Filr pro uživatele služby Active Directory funguje správně. Pokud však oprávnění NTFS na souborovém serveru Windows nejsou nastavena tak, aby byla kompatibilní se systémem Filr, a uživatelé služby Active Directory sdílí složku ze své domovské složky s jiným uživatelem, nemusí být soubory ve sdílené složce viditelné.

Chcete-li zajistit, aby soubory ve složce (v domovské složce uživatele služby Active Directory) byly při sdílení této složky sdíleny, zkontrolujte, zda je vypnuta dědičnost pro domovský adresář každého uživatele. Je rovněž nutné explicitně udělit práva pro podsložky v domovském adresáři.

Navíc systém Filr podporuje funkci společnosti Microsoft Výčet na základě úrovně přístupu (ABE – Access Based Enumeration), která je k dispozici v systémech Windows Server 2003 až Windows Server 2012. Sdílení domovské složky funguje správně, pokud je pro systém souborů Windows nastaveno používání funkce ABE.

8.2 Interní nebo systémové chyby na serveru OES mohou mít za následek nesprávné informace v síťových složkách

Pokud je souborový server OES online a systém Filr s tímto serverem komunikuje pomocí protokolu NCP nebo CIFS, může systém Filr v případě, že jsou na serveru interní nebo systémové chyby (například NDSD není spuštěn), načíst z tohoto serveru nesprávné informace. Pokud se zdá, že obsah síťových složek v systému Filr není správný, zkontrolujte stav souborového serveru a ujistěte se, že je správně nakonfigurován a běží očekávaným způsobem.

8.3 Přesunutí nebo přejmenování souboru ze souborového serveru odebere sdílení

Pokud uživatel přesune nebo přejmenuje soubor přímo ze souborového serveru (místo přesunutí nebo přejmenování pomocí klienta Filr), jsou odebrána všechna sdílení, která jsou v systému Filr k tomuto souboru přidružena. To znamená, že uživatelé, kteří k souboru získali přístup prostřednictvím sdílení v systému Filr, po jeho přesunutí nebo přejmenování již k němu nebudou mít přístup. Tento soubor nebude zobrazen ani v zobrazeních uživatele Sdíleno mnou a Sdíleno se mnou.

Pokud k této situaci dojde, musí být soubory v systému Filr znovu sdíleny.

8.4 Testování připojení pro server síťových složek je úspěšné, i když jsou zadány nesprávné údaje o cestě

Při testování připojení pro server síťových složek je test připojení úspěšný, i když cesta v poli Cesta k serveru obsahuje lomítka (/). Soubory a složky však nejsou pomocí serveru síťových složek úspěšně synchronizovány na server Filr. Při konfiguraci serveru síťových složek je nutné v poli Cesta k serveru vždy použít zpětná lomítka (\).

8.5 Cesta ke složce v systému Filr nemůže přesáhnout 48 úrovní

Pokud jsou složky v systému souborů synchronizovány do síťové složky, cesta ke složce v systému Filr nemůže přesáhnout 48 úrovní (vnořené podsložky). Kód synchronizace souborů odmítne všechny podsložky, jejichž vnoření způsobí, že odpovídající cesta ke složce systému Filr překročí limit 48 podsložek.

Pokud systém Filr dosáhne limitu 48 úrovní složek, kód synchronizace vrátí následující zprávu a složka nebude vytvořena:

The folder xxx has reached the allowed path maximum depth. Its sub-folders will not be added in the system.

8.6 Cesta k serveru síťových složek nemůže obsahovat koncové zpětné lomítko

Cesta k serveru síťových složek zadávaná do pole Cesta k serveru nemůže na konci cesty obsahovat zpětné lomítko.

Příklad: cesta \\server_DNS\svazek je podporována, cesta \\server_DNS\svazek\ podporována není.

9.0 Problémy se systémem Filr

9.1 Ověřování pomocí OpenID přes Google a Yahoo je zastaralé

Před verzí Filr 1.1 se uživatelé mohli přihlásit k serveru Filr pomocí svého účtu Google nebo Yahoo. V systému Filr 1.1 již tato funkce není pro nové uživatele k dispozici.

Uživatelé, jejichž účty Filr byly vytvořeny přihlášením do systému Filr pomocí účtu Google nebo Yahoo před verzí Filr 1.1, mohou ve verzi Filr 1.1 i nadále přistupovat k systému Filr prostřednictvím svých účtů Google nebo Yahoo. Avšak vzhledem k tomu, že je služba ověřování pomocí OpenID, na níž je tato funkce založena, zastaralá, systém Filr přejde v budoucnu na jiné, relevantnější mechanismy ověřování. Verze systému Filr novější než verze 1.1 nebudou ověřování pomocí OpenID pro nové ani stávající uživatele podporovat.

9.2 Problémy se sestavami

9.2.1 V sestavě e-mailu chybí položky z posledního dne sestavy

Po spuštění sestavy e-mailu (podle popisu v části Sestava e-mailuPříručce ke správě systému Novell Filr 1.1 ) se nezobrazují e-maily pro poslední den z rozsahu dat sestavy.

Pokud například spustíte sestavu e-mailu pro období mezi 3. únorem a 26. dubnem, nezobrazují se v ní e-maily z 26. dubna.

9.2.2 Problémy se sestavou licencí

Report licenčních informací nyní považuje uživatele Administrator, Guest a tři interní uživatele (_emailPostingAgent, _jobProcessingAgent a _synchronizationAgent) za místní uživatele. Uživatel Administrator se počítá jako aktivní uživatel, ale ostatní čtyři místní uživatelé se nezapočítávají do používaných licencí systému Filr.

Informace o vytváření sestavy licencí naleznete v části Sestava licencí v Příručce ke správě systému Novell Filr 1.1.

9.3 Ve vyhledávání se zobrazuje adresář Úložiště Moje soubory

Pokud je osobní úložiště vypnuto a složky domovského adresáře nejsou nakonfigurovány, mohou uživatelé po kliknutí do pole globálního vyhledávání a stisknutí mezerníku najít adresář s názvem Úložiště Moje soubory. Tento adresář je standardně skrytý, ale za těchto zvláštních okolností může být zobrazen.

Po kliknutí na položku Úložiště Moje soubory můžete přejít buď do oblasti Moje soubory, nebo na profil jiného uživatele (podle toho, kde se při vyhledávání nacházíte).

9.4 Problémy se sdílením

9.4.1 Úpravy souboru .rtf mají za následek chybu konfliktu úprav

Po úpravách souboru .rtf ze systému Filr v textovém editoru (například Microsoft Word) má uložení tohoto souboru za následek zobrazení zprávy se sdělením, že soubor změnil jiný autor. V tom případě vyberte možnost sloučení vašich změn se změnami jiného autora a klikněte na tlačítko OK.

Vaše změny souboru se do systému Filr uloží očekávaným způsobem.

Další informace o úpravách souborů v systému Filr pomocí funkce Místní úpravy naleznete v části Úpravy souborů pomocí funkce Místní úpravyPříručce uživatele webové aplikace Novell Filr 1.1.

9.5 Externí uživatelé nemohou prohlížet složku po přesunutí nebo zkopírování souboru ze sdílené složky

Externí uživatelé s právy přispěvatele ke složce, která jim byla nasdílena, nemohou po přesunutí nebo zkopírování souboru prohlížet cílovou složku. Místo toho musí Externí uživatelé musí místo toho zadat název složky, do které chtějí přesunout nebo zkopírovat soubor do pole Cílová složka, jak je popsáno v části Přesun souborů a Kopírování souborůPříručce uživatele webové aplikace Novell Filr 1.1.

9.6 Problémy se synchronizací LDAP

9.6.1 Problémy při odstraňování uživatelů prostřednictvím LDAP

Společnost Novell doporučuje při konfiguraci synchronizace LDAP nikdy nevybírat možnost odstranění uživatelů, kteří nejsou v LDAP. Tato funkce bude v budoucích verzích systému Filr vylepšena nebo odebrána. Odstraněné uživatelské účty nelze obnovit. Jako osvědčený postup vyberte namísto odstranění účtu možnost jeho zakázání.

9.6.2 Problémy s počáteční synchronizací uživatelů systému Filr

Hodnota LDAP atributu, který zadáte pro nastavení konfigurace LDAP Atribut LDAP pro název účtu Filr, musí být v rámci adresáře LDAP jedinečná. Pokud například zadáte cn, nemusí mít všichni uživatelé v adresáři LDAP jedinečnou hodnotu.

Pro vyřešení tohoto problému použijte atribut, jehož hodnota je vždy jedinečná v rámci všech kontejnerů, například emailAddress.

9.6.3 Během počáteční synchronizace nejsou podskupiny obsaženy v členství ve skupině

Při synchronizaci skupin, které obsahují podskupiny, se serverem Filr z adresáře LDAP nejsou tyto podskupiny při počáteční synchronizaci obsaženy v členství jejich nadřazené skupiny.

Provedením další synchronizace LDAP zajistíte, že členství ve skupině bude obsahovat všechny očekávané podskupiny.

9.6.4 Výchozí skupiny a kontejnery ve službě Active Directory nejsou se systémem Filr prostřednictvím LDAP synchronizovány

Členství skupin, jež jsou umístěny ve výchozí organizační jednotce uživatelů (například skupina Domain Users) ve službě Active Directory, není se systémem Filr prostřednictvím LDAP synchronizováno.

9.6.5 Problémy s přejmenováním a přesouváním uživatelů v adresáři LDAP

Chcete-li přejmenovat nebo přesunout uživatele ve vašem adresáři LDAP, ujistěte se, že jste zadali hodnotu pro nastavení Atribut LDAP, kterým je uživatel nebo skupina unikátně identifikována, jak je popsáno v kapitole Konfigurace možností synchronizace uživatelůPříručce ke správě systému Novell Filr 1.1 . Pokud hodnota pro toto nastavení není zadána, může přejmenování nebo přesunutí uživatelů ve vašem adresáři LDAP způsobit, že v systému Filr budou vytvářeni noví uživatelé nebo že v existujícím uživatelském účtu budou uživatelé odstraněni.

9.6.6 Uživatelé se po provedení změny v adresáři LDAP nemohou přihlásit do mobilní aplikace Filr nebo do aplikace klasické pracovní plochy Filr s novým jménem nebo heslem

Po změně jména nebo hesla uživatele v adresáři LDAP musí uživatel při přihlášení do mobilní aplikace Filr nebo do aplikace klasické pracovní plochy Filr použít staré uživatelské jméno nebo heslo, dokud nedojde k některé z následujících akcí:

 • Je spuštěna synchronizace LDAP.

 • Uživatel se přihlásí k webovému klientovi pomocí nového uživatelského jména nebo hesla.

Uživatel může při přihlášení k webovému klientovi použít staré nebo nové uživatelské jméno nebo heslo.

9.6.7 Vztah důvěryhodnosti mezi doménovými strukturami služby Active Directory není podporován

Vztahy důvěryhodnosti mezi doménovými strukturami ve službě Active Directory nejsou v systému Filr podporovány.

9.7 Nelze zobrazit soubory chráněné heslem

Soubory, které jsou chráněny heslem v aplikaci, ve které byly vytvořeny, nelze na webu Novell Filr zobrazit. Toto chování je správné.

9.8 Problém s vnořením složek

Vzhledem k omezením databáze systém Filr podporuje maximálně 45 úrovní vnořených složek. Například můžete vytvořit ve složce novou složku a v ní další složku a tak dále, dokud úroveň struktury nedosáhne hloubky 45. Tuto hloubku stuktury složek nelze překročit.

9.9 Problémy s e-mailem

9.9.1 Nelze komunikovat s externím systémem odchozí pošty

Pokud server Filr nemůže komunikovat s externím systémem odchozí pošty (jako je například Novell GroupWise), bude potřeba nakonfigurovat odchozí e-mailový server Filr s protokolem TLS přes SMTP. Pokud vaše e-mailová aplikace vyžaduje tento typ konfigurace, bude potřeba nakonfigurovat server Filr s protokolem TLS přes SMTP pomocí STARTTLS, jak je popsáno v kapitole Konfigurace odchozí pošty s protokolem TLS přes SMTP v části Správa konfigurace e-mailu v Příručce ke správě systému Novell Filr 1.1.

9.9.2 Test připojení bez uživatelského jména a hesla se nezdaří, i když ověření není vyžadováno

Pokud nakonfigurujete systém Filr pro použití s externím systémem odchozí pošty (jako je například Novell GroupWise), nebude tlačítko Test připojení bez zadání uživatelského jména a hesla fungovat, a to ani v případě, že není vybrána možnost Vyžadováno ověření.

Informace o konfiguraci systému Filr pro použití s externím systémem odchozí pošty naleznete v části Změny nastavení konfigurace odchozí poštyPříručce ke správě systému Novell Filr 1.1 .

9.10 Nelze vysílat dokumenty vytvořené pomocí Apple iWork (aplikace Pages, Keynote atd.) nebo dokumenty .app do webového klienta Filr

Při vysílání dokumentu vytvořeného pomocí některého z následujících typů souborů se zobrazí chybová zpráva oznamující, že soubor nebo složku nelze při pokusu o vyslání do webového klienta vyslat:

 • Dokument iWork (například dokument aplikace Pages, Keynote nebo Numbers)

 • Soubor aplikace systému Mac (dokument s příponou .app)

Webový klient Filr nemůže vyslat tyto typy dokumentů, protože architektura těchto dokumentů více připomíná složku a složky nelze vysílat prostřednictvím webového klienta Filr.

Tyto typy dokumentů nelze vyslat na server Filr pomocí aplikace klasické pracovní plochy Filr nebo mobilní aplikace Filr.

Informace o vysílání dokumentů pomocí aplikace klasické pracovní plochy nebo mobilní aplikace naleznete v části Aplikace klasické pracovní plochy Novell Filr pro systém Windows – Stručný úvod, Aplikace klasické pracovní plochy Novell Filr pro počítače Mac – Stručný úvod a Mobilní aplikace Novell Filr – Stručný úvod.

9.11 Při použití prohlížeče Safari v systému Windows nelze přetáhnout soubory do složky

Při použití prohlížeče Safari v systému Windows nelze přetahovat soubory do složky (jak je popsáno v části Přidávání souborů do složkyPříručce uživatele webové aplikace Novell Filr 1.1).

Důvodem je, že okno přetahování pro přidávání souborů do složek v systému Filr používá funkce HTML 5, jež nyní Safari ve Windows nepodporuje.

9.12 Název souboru by neměl mít více než přibližně 200 znaků

Přesná maximální délka názvu souboru závisí na konfiguraci serveru Filr, ale obecně je to přibližně 200 znaků. Soubory s příliš dlouhými názvy nelze přidat do systému Filr.

9.13 Problémy s rozhraním WebDAV

9.13.1 Pokud uživatelské heslo obsahuje mezeru, nelze soubor upravovat pomocí rozhraní WebDAV (funkce Místní úpravy)

Pokud se pokusíte upravit soubor pomocí rozhraní WebDAV (jak je popsáno v části Úpravy souborů pomocí funkce Místní úpravyPříručce uživatele webové aplikace Novell Filr 1.1) a vaše uživatelské heslo obsahuje mezeru, ověření se nezdaří.

Chcete-li upravovat soubory pomocí rozhraní WebDAV, zajistěte, aby vaše uživatelské heslo neobsahovalo mezeru.

9.13.2 Při provádění úprav prostřednictvím rozhraní WebDAV (funkce Místní úpravy) nelze přejmenovat soubor

Při úpravě souboru pomocí funkce Místní úpravy (jak je popsáno v části Úpravy souborů pomocí funkce Místní úpravyPříručce uživatele webové aplikace Novell Filr 1.1) nelze kliknout na příkaz Uložit jako a soubor přejmenovat. Může tím dojít k chybě vysílání a změny souboru nebudou synchronizovány se systémem Filr.

9.13.3 Omezení WebDAV pro systém Windows

9.13.3.1 Aktualizace systému Windows pro funkci WebDAV pro systémy Windows Vista a Windows XP

DŮLEŽITÉ:Instalujte tuto aktualizaci pouze pro systém Windows Vista a Windows XP. Neinstalujte tuto aktualizaci pro systém Windows 7.

Abyste mohli ve vašem prohlížeči v systémech Windows Vista a Windows XP používat funkci systému Novell Filr Místní úpravy, je nutné nainstalovat následující aktualizaci Windows WebDAV:

Aktualizace softwaru pro webové složky (KB907306).

Tato aktualizace systému Windows umožní službě OpenOffice.org a sadě Microsoft Office správně pracovat s funkcí Místní úpravy v systému Filr.

9.13.3.2 Problémy rozhraní WebDAV/funkce Místní úpravy se systémem Microsoft Windows Vista a sadou Microsoft Office

Systém Microsoft Windows Vista má určité problémy s přístupem WebDAV, které ovlivňují všechny interakce rozhraní WebDAV. Navíc specifický problém systému Vista s aplety může zabránit správnému fungování funkce Místní úpravy v systému Novell Filr. Musíte mít nainstalovánu nejnovější verzi systému Vista. Musíte mít nainstalovánu aktualizaci Windows WebDAV popsanou v Část 9.13.3.1, Aktualizace systému Windows pro funkci WebDAV pro systémy Windows Vista a Windows XP.

Uživatelům systému Windows Vista, kteří používají prohlížeč Internet Explorer, se může při pokusu o použití funkce Místní úpravy zobrazovat upozornění jazyka Java. (Uživatelům prohlížeče Firefox se tato chyba nezobrazuje.)

Konfigurace prohlížeče Internet Explorer pro podporu funkce Místní úpravy v systému Filr:

 1. V prohlížeči Internet Explorer klikněte na Nástroje > Možnosti Internetu.

 2. Klikněte na kartu Zabezpečení, vyberte Důvěryhodné servery a poté klikněte na tlačítko Servery.

 3. V poli Přidat tento web k zóně zadejte adresu URL vašeho serveru Filr a potom klikněte na Přidat.

 4. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Požadovat ověření všech serverů v této zóně serverem (https:) podle nastavení vašeho serveru Filr.

 5. Klikněte na tlačítko Zavřít a potom uložte toto nastavení zabezpečení kliknutím na tlačítkoOK.

Chcete-li nakonfigurovat systém Windows Vista pro podporu funkce Místní úpravy systému Filr v sadě Microsoft Office, je nutné přidat do registru Windows nové klíče pro každou aplikaci Microsoft Office.

 1. V Prohlížeči Windows přejděte do složky Program Files/Microsoft Office/Office12.

 2. Posuňte se dolů na všechny Microsoft Office .exe soubory:

  excel.exe
  powerpnt.exe
  winword.exe
  ...
  
 3. Pravým tlačítkem myši klikněte na každý spustitelný soubor a poté vyberteVlastnosti.

 4. Klikněte na Kompatibilita.

 5. Vyberte Spustit tento soubor v kompatibilním režimu pro a poté v rozevíracím seznamu vyberte položku Windows XP (Service Pack 2).

 6. Restartujte počítač.

Nyní by mělo být možné používat funkci Místní úpravy systému Filr v souborech Microsoft Office.

POZNÁMKA:Ačkoli tento postup umožní používání funkce Místní úpravy v systému Filr, neopravuje nemožnost připojení systému Vista prostřednictvím rozhraní WebDAV v systému Filr.

Další informace o apletu najdete v následujících upozorněních společnosti Sun:

9.13.4 Omezení rozhraní WebDAV v počítačích Mac

Při používání rozhraní WebDAV v prostředí Mac se setkáte s následujícími omezeními:

9.13.4.1 Omezení při úpravách souborů prostřednictvím rozhraní WebDAV v počítačích Mac

Pokud používáte jako editor dokumentů sadu Microsoft Office, není funkce Místní úpravy v počítači Mac podporována. Chcete-li používat funkci Místní úpravy v počítači Mac, je nutné jako editor dokumentů používat OpenOffice nebo LibreOffice.

9.13.4.2 Při použití LibreOffice v počítači Mac nelze soubor upravit pomocí rozhraní WebDAV (funkce Místní úpravy)

Pokud přistupujete k systému Filr z počítače Mac a jako editor dokumentu používáte LibreOffice, nemůžete upravovat soubory prostřednictvím rozhraní WebDAV pomocí funkce Místní úpravy (jak je popsáno v části Úpravy souborů pomocí funkce Místní úpravyPříručce uživatele webové aplikace Novell Filr 1.1).

Pokud pro systém Filr používáte software Apache, mohou uživatelé upravovat soubory prostřednictvím rozhraní WebDAV, když přistupují k systému Filr z počítače Mac a jako editor dokumentu používají LibreOffice.

9.13.4.3 Přístup ke složce Filr pomocí rozhraní WebDAV (v aplikaci Finder) je jen pro čtení

Přístup ke složce aplikace klasické pracovní plochy Filr pomocí rozhraní WebDAV (v aplikaci Finder) je jen pro čtení.

9.13.4.4 Při použití prohlížeče Safari 7 nelze soubor upravit pomocí rozhraní WebDAV (funkce Místní úpravy).x se systémem OS X 10.9.x

Pokud pracujete se systémem Filr pomocí prohlížeče Safari 7.x a systému OS X 10.9.x, použití funkce Místní úpravy k úpravě souboru (jak je popsáno v části Úpravy souborů pomocí funkce Místní úpravyPříručce uživatele webové aplikace Novell Filr 1.1) způsobí chybu a soubor nebude možné upravit.

Postup konfigurace prohlížeče Safari 7.x a systému OS X 10.9.x pro podporu funkce Místní úpravy a podporu přidávání souborů do složek při použití prohlížeče, který nepodporuje jazyk HTML 5:

 1. Pokud je otevřen server Filr, klikněte v prohlížeči Safari na příkaz Menu (Nabídka) > Preferences (Předvolby).

 2. Klikněte na kartu Security (Zabezpečení) a poté na příkaz Manage Website Settings (Spravovat nastavení webových stránek).

 3. Vyberte možnost Java, klikněte na šipku rozevíracího seznamu vedle adresy URL serveru Filr a poté vyberte možnost Run in Unsafe Mode (Spustit v nouzovém režimu).

 4. Klikněte na tlačítko Hotovo.

9.14 Zobrazení složky systému Filr pomocí Průzkumníka Windows zobrazuje další složku v systému Windows XP

Pokud v systému Windows XP zobrazíte složku systému Filr pomocí Průzkumníka Windows, může se zobrazit další podsložka se stejným názvem jako nadřazená složka.

Řešení problému:

 1. Spusťte webový prohlížeč.

 2. Otevřete webovou stránku Microsoft Download Center a nainstalujte akutualizaci pro webové složky (KB907306) http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=17C36612-632E-4C04-9382-987622ED1D64&displaylang=en.

 3. Postupujte podle instrukcí zobrazených na obrazovce a nainstalujte aktualizaci softwaru.

9.15 Nelze se přihlásit do webového klienta pomocí dlouhého ID uživatele a hesla

Uživatelé se nemohou přihlásit do webového klienta Filr, pokud má ID uživatele více než 128 znaků nebo pokud má heslo více než 64 znaků.

9.16 Problémy se zobrazením kvůli softwaru jiné společnosti

9.16.1 Někdy se zobrazují posuvníky, které nemají žádný účel

Někdy se v určitých složkách a zobrazeních kolekcí zobrazují posuvníky, které nemají žádný účel. Tento problém se vyskytuje pouze zřídka a není závažný.

9.16.2 Systém Filr se nezobrazuje správně, pokud je v prohlížeči Chrome nainstalován panel nástrojů Ask

Pokud je v prohlížeči Chrome nainstalován panel nástrojů Ask, brání uživatelům v zobrazení celého záhlaví systému Filr. Používání panelu nástrojů Ask v prohlížeči Chrome se nedoporučuje a tento panel nástrojů by neměl být do prohlížeče Chrome instalován.

9.17 Při prohlížení ve formátu HTML nelze zobrazit soubory ODP a ODG, které obsahují tabulky a grafy

Soubory ODP a ODG, které obsahují tabulky a grafy se nezobrazí, pokud je prohlížíte v zobrazení HTML v následujících situacích:

9.18 Domovské adresáře uživatele se nesynchronizují, dokud nejsou aktualizovány informace mezipaměti o důvěryhodném uživateli

Pokud přidáte uživatele do adresáře LDAP, jeho domovský adresář v systému Filr se po spuštění synchronizace LDAP ihned nezobrazí.

Před zobrazením informací o domovském adresáři v systému Filr musíte počkat, až se v systému souborů obnoví informace mezipaměti o důvěryhodném uživateli. (Výchozí interval obnovení práv z mezipaměti je nastaven na každých 5 minut. Tento interval můžete změnit podle pokynů v části Nastavení možností konfigurace globální síťové složkyPříručce ke správě systému Novell Filr 1.1 .)

9.19 Systém Filr nepodporuje aliasy, které nebyly nakonfigurovány v adresáři LDAP

Pokud mají uživatelé aliasy spojené se svým uživatelským účtem v adresáři LDAP, nebude tento alias při synchronizaci LDAP se systémem Filr synchronizován. Uživatelé se tak nebudou moci přihlásit k serveru Filr pomocí aliasu.

9.20 Jako editor dokumentů nelze použít textové editory, jako je Poznámkový blok nebo Wordpad

Systém Filr umožňuje změnit výchozí aplikaci, která slouží k úpravám souborů (jak je popsáno v části Změna nastavení výchozího editoru pro jeden typ souboruPříručce uživatele webové aplikace Novell Filr 1.1). Jako výchozí editor dokumentů pro úpravy souborů však nelze použít textové editory, jako je Poznámkový blok nebo Wordpad, protože tyto aplikace nepodporují rozhraní WebDAV.

9.21 Funkce Místní úpravy a jiné aplety přestaly v prohlížeči Chrome fungovat

V prohlížeči Chrome verze 35 a novější již není k dispozici možnost místních úprav dokumentů (popsaná v části Úpravy souborů pomocí funkce Místní úpravyPříručce uživatele webové aplikace Novell Filr 1.1) a další aplety systému Filr.

Mezi další aplety systému Filr patří přetahování souborů v těchto případech:

 • Když kliknete na příkaz Add Files (Přidat soubory) ve starších verzích prohlížečů, které nepodporují jazyk HTML 5

 • Když v libovolném prohlížeči stisknete klávesu CTRL a kliknete na příkaz Add Files (Přidat soubory) (tím se aktivuje aplet pro vysílání a nemusíte k vysílání používat jazyk HTML 5)

9.22 Po selhání sítě s databází Microsoft SQL je nutné restartovat systém Filr

Pokud systém Filr využívá databázi Microsoft SQL a dojde k selhání sítě, je nutné restartovat všechna zařízení v systému Filr, aby mohly být síťové složky zcela funkční.

9.23 Během konfigurace síťové složky je nutné po spuštění testu připojení restartovat službu FAMT

Pokud je po provedení testu připojení síťové složky, která odkazuje na svazek serveru OES, vybrána možnost Microsoft Windows v rozevíracím seznamu Server type (Typ serveru), je nutné restartovat službu FAMT.

Po restartování služby FAMT zkontrolujte, zda je před opakováním testu připojení ke svazku serveru OES vybrána možnost Novell Open Enterprise Server v rozevíracím seznamu Server type (Typ serveru).

Informace o vytváření restartování služby FAMT naleznete v části Změna konfigurace služeb systémuPříručce ke správě systému Novell Filr 1.1 .

10.0 Problémy s databází

10.1 Instalační program systému Filr nemůže vytvořit databázi Filr v jazyce Microsoft SQL, pokud název databáze začíná číslicí

Při konfiguraci rozsáhlého zavedení v průvodci konfigurací (jak je popsáno v části Konfigurace prvního rozsáhlého zavedeníPříručce instalací a konfigurací systému Novell Filr 1.1) platí, že název databáze, který zadáváte v poli Název databáze, nemůže začínat číslicí, když používáte databázi Microsoft SQL. Pokud název začíná číslicí, průvodce konfigurací nepovolí vytvoření databáze. Příklad: název 1Filr není přijatelný, název Filr1 ano.

11.0 Problémy s indexem hledání

Momentálně nejsou známy žádné problémy s indexem hledání.

12.0 Problémy s aplikací klasické pracovní plochy

Aplikace klasické pracovní plochy Novell Filr vám umožňuje provést synchronizaci vašich souborů systému Novell Filr se systémem souborů ve vašem počítači a potom provádět úpravy těchto souborů bez přímého přístupu na server Filr. Vkládání a úpravy budou synchronizovány mezi systémem Filr a vaším počítačem.

Informace o nastavení aplikace klasické pracovní plochy Filr pro vaši organizaci a o provádění dalších administrativních úkolů naleznete v části Konfigurace aplikace klasické pracovní plochy Filr pro přístup k souborům v Příručce ke správě systému Novell Filr 1.1.

Informace o instalaci a spuštění aplikace klasické pracovní plochy Filr naleznete v části Aplikace klasické pracovní plochy Novell Filr pro systém Windows – Stručný úvod nebo Aplikace klasické pracovní plochy Novell Filr pro počítače Mac – Stručný úvod.

Specifické problémy týkající se koncových uživatelů aplikace klasické pracovní plochy Filr naleznete v souboru Readme aplikace klasické pracovní plochy Novell Filr.

12.1 Po změně uživatelského jména v LDAP selže přihlášení do aplikace klasické pracovní plochy Filr

Pokud se v adresáři LDAP změní uživatelské jméno určitého uživatele, selže přihlášení do aplikace klasické pracovní plochy Filr, dokud nedojde k dalšímu spuštění synchronizace adresáře LDAP nebo dokud se uživatel nepřihlásí do webového klienta Filr.

12.2 Problémy s klientem

Seznam problémů týkajících se aplikace klasické pracovní plochy Filr (pro klienty systému Windows a Mac) naleznete v souboru Readme aplikace klasické pracovní plochy.

DŮLEŽITÉ:Měli byste se seznámit se všemi problémy týkajících se klienta. Pokud si myslíte, že některé problémy budou pro vaše uživatele obzvlášť nepříjemné, musíte je na ně upozornit, dříve než si nainstalují aplikaci klasické pracovní plochy Filr do svých pracovních stanic.

Problémy týkající se instalace klienta jsou rovněž uvedeny v souboru Readme aplikace klasické pracovní plochy.

13.0 Problémy s mobilní aplikací

Informace o instalaci a spouštění mobilní aplikace Filr naleznete na stránce Mobilní aplikace Novell Filr – Stručný úvod.

Známé problémy v mobilní aplikaci Filr:

13.1 Soubory v oblasti Ke stažení nejsou při synchronizaci za běhu synchronizovány

Přístup k souboru z oblasti Ke stažení z mobilní aplikace neaktivuje synchronizaci za běhu.

Pokud jste nakonfigurovali pouze synchronizaci za běhu (plánovaná synchronizace není povolena), nejsou v souborech ze síťové složky, které byly přidány do oblasti Ke stažení v mobilní aplikaci, automaticky aktualizovány změny provedené v systému souborů. Soubor je v oblasti Ke stažení aktualizován až poté, co uživatel použije některý z klientů Filr k procházení síťové složky, která daný soubor obsahuje.

13.2 Po povolení osobního úložiště jsou soubory z domovské složky v oblasti Ke stažení odebrány

Pokud uživatelé přidali soubory ze své domovské složky do oblasti Ke stažení v mobilní aplikaci a potom správce systému Filr povolí osobní úložiště (podle popisu v části Nastavení osobního úložiště v Příručce ke správě systému Novell Filr 1.1), budou soubory z domovské složky odebrány z oblasti Ke stažení v mobilní aplikaci.

13.3 Soubory ze síťových složek jsou po svém přejmenování nebo přesunutí z oblasti Ke stažení odebrány

Pokud uživatelé přidali soubory ze síťové složky do oblasti Ke stažení v mobilní aplikaci a potom dojde k přejmenování nebo přesunutí souboru na serveru OES nebo v systému souborů Windows, bude daný soubor odebrán z oblasti Ke stažení v mobilní aplikaci.

13.4 Složky v síťových složkách, jež obsahují více než 500 složek, se nezobrazují

Složky v síťových složkách se nezobrazují, pokud příslušná síťová složka obsahuje více než 500 složek. Místo toho se zobrazí zpráva, že uživatelé mají k vyhledání souborů a složek v síťové složce použít funkci vyhledávání.

13.5 V operačním systému BlackBerry 10.0 nelze otevřít soubory v jiné aplikaci

Při používání operačního systému BlackBerry 10.0 nemůžete otevřít soubory v jiné aplikaci.

Tento problém vyřešíte tak, že aktualizujete operační systém svého zařízení na verzi BlackBerry 10.1, odinstalujete aplikaci Filr a poté ji znovu nainstalujete.

13.6 Pokud server Filr používá certifikát podepsaný svým držitelem, uživatelům zařízení Windows Phone se zobrazí chyba ověření.

Pokud je server Filr nakonfigurován pro použití s certifikátem podepsaným svým držitelem, uživatelům zařízení Windows Phone se při pokusu o přístup k serveru Filr pomocí mobilní aplikace Windows Filr zobrazí chyba.

Tento problém lze vyřešit některým z následujících způsobů:

13.7 E-mailové adresy v dialogu Sdílet nemohou obsahovat rozšířené znaky

Pokud při zadávání e-mailové adresy v dialogu Sdílet tato adresa obsahuje rozšířené znaky (například apostrof), zobrazí se chybová zpráva se sdělením, že tuto položku nelze s určeným uživatelem sdílet.

14.0 Problémy lokalizace

14.1 Čínské znaky v protokolech o činnosti

Po otevření souboru report.csv pro sestavu činnosti v aplikaci Microsoft Excel se čínské znaky nezobrazují správně, i když byl soubor report.csv vytvořen správně. Důvodem je, že aplikace Excel načítá soubor vždy pomocí znakové sady ISO Latin.

Jednoduché řešení je pro otevření záznamu použít místo aplikace Microsoft Excel tabulkový procesor OpenOffice.org Calc. Ten zobrazí čínštinu správně.

Řešení problému v aplikaci Excel:

 1. Importujte soubor report.csv do programu Excel pomocí Data > Import externích dat > Import dat.

 2. Vyberte soubor report.csv a poté klikněte na Otevřít.

 3. Vyberte Oddělovač, dále UTF-8 a poté klikněte na Další.

 4. Vyberte Čárka jako oddělovač, klikněte na Další a poté klikněte na Dokončit.

Aplikace Excel by nyní měla správně zobrazit čínské znaky.

15.0 Problémy zabezpečení

15.1 Pokud používá více uživatelů stejnou cestu k domovské složce, mohou tito uživatelé prostřednictvím rozhraní domovské složky zobrazovat soubory a složky

Pokud více uživatelů ve vaší organizaci používá stejnou cestu k domovské složce (například //server/share/data) s přístupovými právy k systému souborů, která určují, ke jakým souborům a složkám mají uživatelé přístup, mohou uživatelé v systému Filr vidět osobní soubory a složky jiných uživatelů. Uživatelé však nemohou zobrazit obsah souborů a složek, ke kterým nemají přístupová práva.

15.2 Odhlášení se neprovede, pokud se k systému Filr přistupuje přímo a je používán Access Manager

Pokud systém Filr používá NetIQ Access Manager, může k němu přímo přistupovat pouze správce systému Filr. Při přímém přístupu k systému Filr v této konfiguraci není simultánní odhlášení pro systém Filr úspěšné.

Po přímém přihlášení správce systému Filr (v případě, že systém Filr je nakonfigurován se softwarem Access Manager) by měly být všechny relace prohlížeče ihned zavřeny, aby byla zajištěna možnost odhlášení.

16.0 Opravy chyb ve verzi Filr 1.1

Seznam chyb, které jsou od verze Filr 1.0.1 opraveny, najdete v seznamu oprav Novell Filr 1.1 Bug List. Další informace o jednotlivých chybách naleznete tak, že daná čísla chyb vyhledáte v systému Bugzilla.

17.0 Dokumentace k systému Filr

Informace o systému Novell Filr 1.1 poskytují následující zdroje:

Další informace o systému Filr 1.1 naleznete v těchto zdrojích: