Soubor Readme pro systém Novell Filr 1.0.1

16. září 2013

1.0 Základní informace o produktu

Systém Novell Filr vám umožňuje snadný přístup ke všem vašim souborům a složkám z klasické pracovní plochy, prohlížeče nebo mobilního zařízení. Můžete rovněž podpořit spolupráci tím, že své soubory a složky budete sdílet s ostatními. Podrobný přehled systému Filr naleznete v příručce Základní informace o systému Filr – jak to funguje.

K systému Filr lze přistupovat následujícími způsoby:

Verze Novell Filr 1.0.1 nabízí následující vylepšení:

 • Podpora Hyper-V

 • Podpora Xen

 • Zlepšení výkonu

 • Sdílení, přejmenování a odstraňování souborů a složek a vytváření složek (při používání mobilní aplikace Filr 1.0.2)

 • Podpora Mobile Iron

 • Opravy chyb

2.0 Informace o verzích

Server Filr a mobilní aplikace Filr nesdílejí stejné číslo verze. Kvůli dostupnosti funkce sdílení v mobilní aplikaci je nutné se serverem Filr 1.0.1 používat mobilní aplikaci Filr 1.0.2.

3.0 Dostupnost systému DFS pro Windows ve verzi Technical Preview

V systému Filr 1.0.1 je systém souborů DFS (Distributed File System) pro Windows k dispozici ve verzi Technical Preview. Upozorňujeme, že tato funkce není v provozním prostředí momentálně podporována. Používejte systém DFS pro Windows se systémem Filr v testovacím prostředí a poskytněte prosím zpětnou vazbu technické podpoře společnosti Novell.

Známé problémy

V této fázi, kdy je dostupná verze Technical Preview, není k dispozici replikace DFS. Tato funkce bude zpřístupněna v budoucí aktualizaci.

4.0 Systémové požadavky pro Filr

Systémové požadavky pro Novell Filr 1.0 (včetně požadavků pro server a požadavků pro používání mobilní aplikace a aplikace klasické pracovní plochy) jsou uvedeny v části Systémové požadavky pro Filr v Příručce pro instalaci a konfiguraci systému Novell Filr 1.0.1.

5.0 Pokyny k instalaci

Kompletní instalační pokyny jsou dostupné v Příručce pro instalaci a konfiguraci systému Novell Filr 1.0.1.

6.0 Problémy s aktualizací

6.1 V prostředí s clustery nejsou podporovány upgrady se zajištěním provozu

Při aktualizaci z verze Filr 1.0 na verzi Filr 1.0.1 v prostředí s clustery nejsou podporovány upgrady se zajištěním provozu (aktualizace jednoho serveru Filr nebo serveru s indexem vyhledávání v době, kdy jiný nadále obsluhuje klienty).

Všechna zařízení se systémem Filr a indexem vyhledávání je nutné před zahájením procesu aktualizace vypnout a potom po dokončení aktualizace zase znovu spustit.

Informace o aktualizaci systému Filr naleznete v části Aktualizace systému Filr v Příručce pro instalaci a konfiguraci systému Novell Filr 1.0.1.

6.2 Pokud systém Filr před aktualizací znovu nenakonfigurujete, aktualizace se nezdaří

Před aktualizací na novou verzi je nutné zařízení se systémem Filr znovu nakonfigurovat. Pokud zařízení před aktualizací znovu nenakonfigurujete, aktualizace se nezdaří.

Informace o nové konfiguraci zařízení se systémem Filr naleznete v části Změny možností konfigurace pro zařízení se systémem Filr v Příručce pro instalaci a konfiguraci systému Novell Filr 1.0.1.

6.3 Po aktualizaci je nutné znovu synchronizovat soubory chybějící kvůli znaku s diakritickým znaménkem

V původní verzi systému Filr nebyly v názvech souborů rozpoznávány znaky s diakritickými znaménky. Důsledkem bylo, že pokud byl nějaký soubor synchronizován ze systému souborů do síťové složky a potom došlo k pokusu dalšího souboru se stejným názvem (kromě znaku s diakritickým znaménkem) o synchronizaci, daná synchronizace se nezdařila.

Systém Filr 1.0.1 obsahuje opravu, která umožňuje synchronizaci ze systému souborů do systému Filr pro samostatné soubory nebo adresáře, jejichž názvy jsou kromě znaku s diakritickým znaménkem identické.

Chcete-li po aktualizaci na verzi Filr 1.0.1 umožnit synchronizaci těchto typů souborů, proveďte některou z následujících akcí:

7.0 Problémy s konfigurací

7.1 Pokud je nakonfigurována služba Domain Services pro Windows, provádí protokol LDAP synchronizaci objektů pracovních stanic se systémem Filr

Pokud provádíte synchronizaci LDAP s výchozím filtrem LDAP a používáte rovněž službu DSfW (Domain Services for Windows), systém Filr provede kromě zamýšlené synchronizace uživatelů a skupin i synchronizaci objektů pracovních stanic DSfW.

Chcete-li tento problém opravit tak, aby objekty pracovních stanic DSfW nebyly synchronizovány, změňte filtr LDAP systému Filr takto:

(&(|(objectClass=Person)(objectClass=orgPerson)(objectClass=inetOrgPerson))(!(objectClass=mSDS:Computer)))

Další informace o konfiguraci LDAP v systému Filr naleznete v části Synchronizace uživatelů a skupin z adresáře LDAP v Příručce ke správě systému Novell Filr 1.0.1.

7.2 Mezi instancemi Memcached musí být jedna mezera

Při zadávání instancí Memcached pro řízení clusterů je nutné mezi jednotlivé instance v poli Adresa serveru vkládat jednu mezeru. Vložení více než jedné mezery mezi instance Memcached způsobí, že systém Filr nebude spuštěn správně. Další informace o konfiguraci řízení clusterů naleznete v části Změny nastavení konfigurace řízení clusterů v Příručce pro instalaci a konfiguraci systému Novell Filr 1.0.1.

7.3 Při konfiguraci indexu Lucene je nutné použít název DNS

Pokud konfigurujete rozsáhlou instalaci, je nutné v průvodci konfigurací systému Filr při konfiguraci serveru indexu hledání Lucene použít název DNS. Použití adresy IP během této konfigurace způsobí, že nebude dostupná konektivita (ledaže by existoval odpovídající záznam DNS).

Pokud chcete použít adresu IP a odpovídající záznam DNS neexistuje, je nutné změnit soubor etc\hosts na serveru Filr.

7.4 Omezení znaků uživatelského jména pro synchronizaci LDAP a přihlášení

Uživatelská jména LDAP mohou obsahovat pouze číselné hodnoty 0–9 a velká a malá písmena (A–Z). Uživatelská jména obsahující speciální znaky (například / \ * ? " < > : | ) nelze použít jako uživatelská jména systému Novell Filr. Pokud adresář LDAP obsahuje uživatelská jména s těmito znaky, jsou tato jména synchronizována na server Filr, ale přidružení uživatelé se nemohou přihlásit.

Tyto znaky nelze použít v uživatelském jménu systému Filr, protože uživatelské jméno systému Filr se stává názvem pracovního prostoru uživatele a název pracovního prostoru se stává prvkem hierarchické cesty vedoucí na daný pracovní prostor. V Linuxu a Windows není povoleno tyto znaky používat pro názvy umístění a cest k nim.

7.5 Při přihlašování do systému Filr se u uživatelských jmen a hesel, která jsou synchronizována z LDAP, nerozlišují velká a malá písmena

Při přihlašování uživatelů do systému Filr se u uživatelských jmen a hesel, která jsou synchronizována z adresáře LDAP, nerozlišují velká a malá písmena.

U lokálních uživatelských účtů (uživatelské účty, které byly vytvořeny v systému Filr a nejsou synchronizovány z adresáře LDAP) se rozlišují velká a malá písmena. Přihlašovací pověření pro lokální uživatelské účty jsou uloženy v databázi MySQL.

7.6 Omezení podpory appletů

Applety nejsou podporovány v 64-bit Firefox pro systémy, které mají verzi Java Runtime Environment (JRE) starší než 1.6.0_12.

Pro 64-bitové operační systémy způsobí aktualizace JRE na verzi 1.6.0.12 a novější funkčnost appletů.

Pokud nejsou podporovány aplety, nefungují například přetažení více souborů z plochy, vložení souboru z plochy, funkce Místní úpravy a grafické zobrazení v editoru pracovních procesů.

7.7 Podpora NFS

Připojení systému souborů NFS jsou podporována pro umístění úložiště souborů systému Filr na vzdálený server, odkud běží systém Filr. Připojení systému souborů NFS však nejsou podporována pro umístění indexu Lucene na vzdálený server, odkud běží server indexu Lucene. To zahrnuje i připojení NFS pod hypervisorem.

7.8 Problémy se softwarem Access Manager

7.8.1 Kompatibilita softwaru Access Manager

Pro úspěšné používání systému Novell Filr se softwarem NetIQ Access Manager je potřeba používat verzi Access Manager 3.1 SP1 IR1 nebo novější. Nejnovější verze je dostupná na webu Stahování materiálů Novell.

7.8.2 Přihlašovací stránka se základním ověřováním softwaru Access Manager obsahuje odkaz na systém Vibe

Pokud je NetIQ Access Manager nakonfigurován pro systém Filr a uživatelé přistupují k systému Filr přímo pomocí adresy IP systému Filr, zobrazuje Access Manager přihlašovací dialogové okno se základním ověřováním. Toto přihlašovací dialogové okno obsahuje odkaz na systém Vibe. Místo něj by měl být uveden systém Filr.

7.8.3 Nelze používat více zásad vkládání identit současně

Pokud je NetIQ Access Manager nakonfigurován pro systém Filr, nelze používat více zásad vkládání identit současně.

8.0 Problémy se systémem Filr

8.1 Problémy se sestavami

8.1.1 V sestavě e-mailu chybí položky z posledního dne sestavy

Po spuštění sestavy e-mailu (podle popisu v části Sestava e-mailu v Příručce ke správě systému Novell Filr 1.0.1) se nezobrazují e-maily pro poslední den z rozsahu dat sestavy.

Pokud například spustíte sestavu e-mailu pro období mezi 3. únorem a 26. dubnem, nezobrazují se v ní e-maily z 26. dubna.

8.1.2 Problémy se sestavou licencí

Report licenčních informací nyní považuje uživatele Administrator, Guest a tři interní uživatele (_emailPostingAgent, _jobProcessingAgent a _synchronizationAgent) za místní uživatele. Uživatel Administrator se počítá jako aktivní uživatel, ale ostatní čtyři místní uživatelé se nezapočítávají do používaných licencí systému Filr.

Informace o vytváření sestavy licencí naleznete v části Sestava licencí v Příručce ke správě systému Novell Filr 1.0.1.

8.1.3 Při vytváření sestavy činnosti uživatele dochází k přetížení paměti

Vytváření sestavy činnosti uživatele pro aktivitu na pracovní ploše nebo ve složce (podle popisu v části Sestava činnosti uživatele v Příručce ke správě systému Novell Filr 1.0.1) může vést k přetížení paměti, v závislosti na počtu souborů, jež byly do systému Filr nedávno přidány.

K tomuto problému dochází pouze v případě, že nejsou vybráni žádní uživatelé. Chcete-li se tomuto problému vyhnout, vyberte jednoho nebo více uživatelů, pro které chcete vytvořit sestavu činnosti, a potom danou sestavu vytvořte.

8.2 Ve vyhledávání se zobrazuje adresář Úložiště Moje soubory

Pokud je osobní úložiště vypnuto a složky domovského adresáře nejsou nakonfigurovány, mohou uživatelé po klepnutí do pole globálního vyhledávání a stisknutí mezerníku najít adresář s názvem Úložiště Moje soubory. Tento adresář je standardně skrytý, ale za těchto zvláštních okolností může být zobrazen.

Po klepnutí na položku Úložiště Moje soubory můžete přejít buď do oblasti Moje soubory, nebo na profil jiného uživatele (podle toho, kde se při vyhledávání nacházíte).

8.3 Problémy se sdílením

8.3.1 Nelze sdílet se skupinou obsahující externího uživatele

Pokud se pokusíte sdílet soubor nebo složku se skupinou obsahující externího uživatele, dojde k chybě a daný soubor nebo složka nebudou s touto skupinou sdíleny.

8.3.2 Úpravy souboru .rtf mají za následek chybu konfliktu úprav

Po úpravách souboru .rtf ze systému Filr v textovém editoru (například Microsoft Word) má uložení tohoto souboru za následek zobrazení zprávy se sdělením, že soubor změnil jiný autor. V tom případě vyberte možnost sloučení vašich změn se změnami jiného autora a klepněte na tlačítko OK.

Vaše změny souboru se do systému Filr uloží očekávaným způsobem.

Další informace o úpravách souborů v systému Filr pomocí funkce Místní úpravy naleznete v části Úpravy souborů pomocí funkce Místní úpravy v Příručce uživatele webové aplikace Novell Filr 1.0.1.

8.4 Problémy se synchronizací LDAP

8.4.1 Problémy při odstraňování uživatelů prostřednictvím LDAP

Společnost Novell doporučuje při konfiguraci synchronizace LDAP nikdy nevybírat možnost Odstranit uživatele, kteří nejsou v LDAP. Tato funkce bude v budoucích verzích systému Filr vylepšena nebo odebrána. Odstraněné uživatelské účty nelze obnovit. Doporučujeme tuto možnost LDAP nezatrhávat. Pak uživatele neodstraňujete, ale spíše vypínáte.

8.4.2 Problémy s počáteční synchronizací uživatelů systému Filr

Hodnota LDAP atributu, který zadáte pro nastavení konfigurace LDAP Název atributu LDAP pro Filr, musí být v rámci adresáře LDAP jedinečná. Pokud například zadáte cn, nemusí mít všichni uživatelé v adresáři LDAP jedinečnou hodnotu.

Pro vyřešení tohoto problému použijte atribut, jehož hodnota je vždy jedinečná v rámci všech kontejnerů, například emailAddress.

8.4.3 Pevně zakódované omezení LDAP pro Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008

Pevně zakódované omezení LDAP pro Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008 může způsobit, že LDAP bude vracet méně informací na jeden dotaz LDAP. Jedná se o toto omezení:

 • Maximální počet uživatelů, které lze synchronizovat: 20 000 (výchozí omezení je 5 000)

Tomuto problému se lze vyhnout vytvořením základního rozlišujícího názvu pro každý subkontejner.

Další informace o tomto problému naleznete v článku Windows Server 2008 R2 or Windows Server 2008 domain controller returns only 5000 attributes in a LDAP response (Řadič domény Windows Server 2008 R2 nebo Windows Server 2008 vrací v odpovědi LDAP pouze 5000 atributů) na fóru podpory společnosti Microsoft.

8.4.4 Výchozí skupiny a kontejnery ve službě Active Directory nejsou se systémem Filr prostřednictvím LDAP synchronizovány

Členství skupin, jež jsou umístěny ve výchozí organizační jednotce uživatelů (například skupina Domain Users) ve službě Active Directory, není se systémem Filr prostřednictvím LDAP synchronizováno.

8.4.5 Problémy s přejmenováním a přesouváním uživatelů v adresáři LDAP

Chcete-li přejmenovat nebo přesunout uživatele ve vašem adresáři LDAP, ujistěte se, že jste zadali hodnotu pro nastavení Atribut LDAP, kterým je uživatel nebo skupina unikátně identifikována, jak je popsáno v kapitole Atribut LDAP, kterým je uživatel nebo skupina identifikována v části Správa uživatelů v Příručce ke správě systému Novell Filr 1.0.1. Pokud hodnota pro toto nastavení není zadána, může přejmenování nebo přesunutí uživatelů ve vašem adresáři LDAP způsobit, že v systému Filr budou vytvářeni noví uživatelé nebo že v existujícím uživatelském účtu budou uživatelé odstraněni.

8.4.6 Uživatelé se po svém přejmenování v LDAP nemohou přihlásit do mobilní aplikace Filr nebo do aplikace klasické pracovní plochy Filr s novým jménem

Uživatelé musí k přihlašování do mobilní aplikace Filr nebo do aplikace klasické pracovní plochy Filr po svém přejmenování v adresáři LDAP používat svá stará uživatelská jména.

K přihlašování do systému Filr z webového klienta mohou uživatelé používat svá stará nebo nová uživatelská jména.

8.4.7 Odkazy LDAP nejsou podporovány

Systém Novell Filr momentálně při synchronizaci LDAP nepodporuje používání odkazů LDAP.

8.4.8 Vztah důvěryhodnosti mezi doménovými strukturami služby Active Directory není podporován

Vztahy důvěryhodnosti mezi doménovými strukturami ve službě Active Directory nejsou v systému Filr podporovány.

8.5 Soubory chráněné heslem

Soubory, které jsou chráněny heslem v aplikaci, ve které byly vytvořeny, nelze na webu Novell Filr zobrazit. Toto chování je správné.

8.6 Problém s vnořením složek

Vzhledem k omezením databáze systém Filr podporuje maximálně 45 úrovní vnořených složek. Například můžete vytvořit ve složce novou složku a v ní další složku a tak dále, dokud úroveň struktury nedosáhne hloubky 45. Tuto hloubku stuktury složek nelze překročit.

8.7 Problémy s e-mailem

8.7.1 Nelze komunikovat s externím systémem odchozí pošty

Pokud server Filr nemůže komunikovat s externím systémem odchozí pošty (jako je například Novell GroupWise), bude potřeba nakonfigurovat odchozí e-mailový server Filr s protokolem TLS přes SMTP. Pokud vaše e-mailová aplikace vyžaduje tento typ konfigurace, bude potřeba nakonfigurovat server Filr s protokolem TLS přes SMTP pomocí STARTTLS, jak je popsáno v kapitole Konfigurace odchozí pošty s protokolem TLS přes SMTP v části Správa konfigurace e-mailu v Příručce ke správě systému Novell Filr 1.0.1.

8.7.2 Test připojení bez uživatelského jména a hesla se nezdaří, i když ověření není vyžadováno

Pokud nakonfigurujete systém Filr pro použití s externím systémem odchozí pošty (jako je například Novell GroupWise), nebude tlačítko Test připojení bez zadání uživatelského jména a hesla fungovat, a to ani v případě, že není vybrána možnost Vyžadováno ověření.

Informace o konfiguraci systému Filr pro použití s externím systémem odchozí pošty naleznete v části Změny nastavení konfigurace odchozí pošty v Příručce pro instalaci a konfiguraci systému Novell Filr 1.0.1.

8.7.3 Test připojení serveru odchozí pošty se po překonfiguraci serveru Filr nezdaří

Po překonfiguraci serveru Filr tlačítko Test připojení nefunguje, protože ze stránky Odchozí pošta je vymazáno heslo. Odchozí oznámení jsou však nadále ze systému Filr odesílána, protože v systému je heslo zachováno. (Další informace o konfiguraci odchozí pošty naleznete v části Změny nastavení konfigurace odchozí pošty v Příručce pro instalaci a konfiguraci systému Novell Filr 1.0.1.)

Na stránce Odchozí pošta zadejte znovu heslo do pole Heslo, aby tlačítko Test připojení fungovalo správně.

8.8 Při použití prohlížeče Safari v systému Windows nelze přetáhnout soubory do složky

Při použití prohlížeče Safari v systému Windows nelze přetahovat soubory do složky (jak je popsáno v části Přidávání souborů do složky v Příručce uživatele webové aplikace Novell Filr 1.0.1).

Důvodem je, že okno přetahování pro přidávání souborů do složek v systému Filr používá funkce HTML 5, jež nyní Safari ve Windows nepodporuje.

8.9 Název souboru by neměl obsahovat více než přibližně 200 znaků

Přesná maximální délka názvu souboru závisí na konfiguraci serveru Filr, ale obecně není menší 200 znaků. Soubory s příliš dlouhými názvy nelze přidat nelze přidávat do systému Filr.

8.10 Problémy s rozhraním WebDAV

8.10.1 Pokud uživatelské heslo obsahuje mezeru, nelze soubor upravovat pomocí rozhraní WebDAV (funkce Místní úpravy)

Pokud se pokusíte upravit soubor pomocí rozhraní WebDAV (jak je popsáno v části Úpravy souborů pomocí funkce Místní úpravy v Příručce uživatele webové aplikace Novell Filr 1.0.1) a vaše uživatelské heslo obsahuje mezeru, ověření se nezdaří.

Chcete-li upravovat soubory pomocí rozhraní WebDAV, zajistěte, aby vaše uživatelské heslo neobsahovalo mezeru.

8.10.2 Při použití LibreOffice v počítači Mac nelze soubor upravit pomocí rozhraní WebDAV (funkce Místní úpravy)

Pokud přistupujete k systému Filr z počítače Mac a jako editor dokumentu používáte LibreOffice, nemůžete upravovat soubory prostřednictvím rozhraní WebDAV pomocí funkce Místní úpravy (jak je popsáno v části Úpravy souborů pomocí funkce Místní úpravy v Příručce uživatele webové aplikace Novell Filr 1.0.1).

Pokud pro systém Filr používáte software Apache, mohou uživatelé upravovat soubory prostřednictvím rozhraní WebDAV, když přistupují k systému Filr z počítače Mac a jako editor dokumentu používají LibreOffice.

8.10.3 Windows aktualizace pro funkci WebDAV pro Windows Vista a Windows XP

DŮLEŽITÉ: Instalujte tuto aktualizaci pouze pro Windows Vista a Windows XP. Neinstalujte tuto aktualizaci na Windows 7.

Abyste mohli ve vašem prohlížeči v systémech Windows Vista a Windows XP používat funkci systému Novell Filr Místní úpravy, je nutné nainstalovat následující aktualizaci Windows WebDAV:

Aktualizace softwaru pro webové složky (KB907306).

Tato aktualizace systému Windows umožní službě OpenOffice.org a sadě Microsoft Office správně pracovat s funkcí Místní úpravy v systému Filr.

8.10.4 Problémy rozhraní WebDAV/funkce Místní úpravy se systémem Microsoft Windows Vista a sadou Microsoft Office

Systém Microsoft Windows Vista má určité problémy s přístupem WebDAV, které ovlivňují všechny interakce rozhraní WebDAV. Navíc specifický problém systému Vista s aplety může zabránit správnému fungování funkce Místní úpravy v systému Novell Filr. Ujistěte se, že používáte nejnovější verzi Microsoft Vista. Ujistěte se, že máte nainstalovánu aktualizaci Windows WebDAV popsanou v Část 8.10.3, Windows aktualizace pro funkci WebDAV pro Windows Vista a Windows XP.

Uživatelům systému Windows Vista, kteří používají prohlížeč Internet Explorer, se může při pokusu o použití funkce Místní úpravy zobrazovat upozornění jazyka Java. (Uživatelům prohlížeče Firefox se tato chyba nezobrazuje.)

Konfigurace prohlížeče Internet Explorer pro podporu funkce Místní úpravy v systému Filr:

 1. V prohlížeči Internet Explorer klepněte na Nástroje > Možnosti Internetu.

 2. Klepněte na Zabezpečení, vyberte Důvěryhodné servery a poté klepněte na Servery.

 3. V poli Přidat tento web k zóně zadejte adresu URL vašeho serveru Filr a potom klepněte na Přidat.

 4. Vyberte nebo zrušte výběr Požadovat ověření všech serverů v této zóně serverem (https:) podle nastavení vašeho serveru Filr.

 5. Klepněte na tlačítko Zavřít a potom uložte toto nastavení zabezpečení klepnutím na tlačítkoOK.

Chcete-li nakonfigurovat systém Windows Vista pro podporu funkce Místní úpravy systému Filr v sadě Microsoft Office, je nutné přidat do registru Windows nové klíče pro každou aplikaci Microsoft Office.

 1. Ve Windows Explorer otevřete Program Files/Microsoft Office/Office12.

 2. Posuňte se dolů na všechny Microsoft Office .exe soubory:

  excel.exe
  powerpnt.exe
  winword.exe
  ...
  
 3. Pravým tlačítkem myši klepněte na každý spustitelný soubor a poté vyberteVlastnosti.

 4. Klepněte na Kompatibilita.

 5. Vyberete Spustit tento soubor v kompatibilním režimu pro a poté vyberte Windows XP (Service Pack 2) z rozevíracího sernamu.

 6. Rebootujte počítač.

Nyní by mělo být možné používat funkci Místní úpravy systému Filr v souborech Microsoft Office.

POZNÁMKA:Ačkoli tento postup umožní používání funkce Místní úpravy v systému Filr, neopravuje nemožnost připojení systému Vista prostřednictvím rozhraní WebDAV v systému Filr.

Další informace o appletu najdete v následujících upozorněních společnosti Sun:

8.10.5 Omezení rozhraní WebDAV v počítačích Mac

Při používání funkce rozhraní WebDAV v prostředí Mac se setkáte s následujícím omezením:

8.10.5.1 Omezení při úpravách souborů prostřednictvím rozhraní WebDAV v počítačích Mac

Pokud používáte jako editor dokumentů sadu Microsoft Office, není funkce Místní úpravy v počítači Mac podporována. Chcete-li používat funkci Místní úpravy v počítači Mac, je nutné jako editor dokumentů používat OpenOffice nebo LibreOffice.

8.11 Zobrazení složky systému Filr pomocí Průzkumníka Windows zobrazuje další složku v systému Windows XP

Pokud v systému Windows XP zobrazíte složku systému Filr pomocí Průzkumníka Windows, může se zobrazit další podsložka se stejným názvem jako nadřazená složka.

Řešení problému:

 1. Spusťte webový prohlížeč.

 2. Otevřete webovou stránku Microsoft Download Center a nainstalujte akutualizaci pro webové složky (KB907306) http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=17C36612-632E-4C04-9382-987622ED1D64&displaylang=en

 3. Postupujte podle instrukcí zobrazených na obrazovce a nainstalujte aktualizaci softwaru.

8.12 Pokud je heslo delší než 79 znaků, nelze se přihlásit do webového klienta

Uživatelé se nemohou přihlásit do webového klienta systému Filr, pokud délka hesla přesahuje 79 znaků.

8.13 Problémy se zobrazením kvůli softwaru jiné společnosti

8.13.1 Někdy se zobrazují posuvníky, které nemají žádný účel

Někdy se v určitých složkách a zobrazeních kolekcí zobrazují posuvníky, které nemají žádný účel. Tento problém se vyskytuje pouze zřídka a není závažný.

8.13.2 Systém Filr se nezobrazuje správně, pokud je v prohlížeči Chrome nainstalován panel nástrojů Ask

Pokud je v prohlížeči Chrome nainstalován panel nástrojů Ask, brání uživatelům v zobrazení celého záhlaví systému Filr. Používání panelu nástrojů Ask v prohlížeči Chrome se nedoporučuje a tento panel nástrojů by neměl být do prohlížeče Chrome instalován.

8.14 Časová razítka pro soubor protokolu Catalina.out jsou vždy v časovém pásmu UTC

Časová razítka záznamů v souboru protokolu catalina.out jsou vždy v časovém pásmu UTC/GMT.

8.15 Po restartování systému Filr je čas nesprávný

Čas systémových hodin Filr se v krátkém časovém období po restartování zařízení se systémem Filr zobrazuje nesprávně, dokud se v tomto zařízení neprovede další synchronizace času.

Během tohoto časového období může na serveru Filr docházet k různým problémům souvisejícím s funkcemi, jež jsou závislé na nastavení správného časového pásma.

Chcete-li vynutit v zařízení se systémem Filr provedení synchronizace času a vyřešit tento problém, zadejte na příkazový řádek terminálu zařízení se systémem Filr následující příkaz:

sntp -P no -r pool.ntp.org (nebo váš preferovaný časový server, který je pro vaši síť dostupný)

9.0 Problémy se síťovou složkou

9.1 Soubory a složky vlastněné skupinami služby Active Directory nejsou synchronizovány

Soubory a složky na souborovém serveru Windows, které jsou vlastněny předdefinovanými skupinami služby Active Directory (jako je například „skupina správců“), nejsou v rámci normálního procesu synchronizace síťové složky synchronizovány se systémem Filr.

Pokud máte soubory a složky, které kvůli tomuto omezení nejsou synchronizovány, změňte vlastníka záznamu v systému souborů NTFS tak, aby jím byl uživatel, nikoli skupina. Tato akce zajistí, že daný záznam bude se systémem Filr synchronizován.

9.2 Sdílení složek z domovské složky se službou Active Directory může způsobit, že soubory se nebudou zobrazovat

Existuje mnoho způsobů, jak souborové servery Windows nakonfigurovat, aby podporovaly domovské složky uživatelů. Obecně lze říci, že sdílení složek ze systému Filr pro uživatele služby Active Directory funguje správně. Pokud však oprávnění NTFS na souborovém serveru Windows nejsou nastavena tak, aby byla kompatibilní se systémem Filr, a uživatelé služby Active Directory sdílí složku ze své domovské složky s jiným uživatelem, nemusí být soubory ve sdílené složce viditelné.

Chcete-li zajistit, aby soubory ve složce (v domovské složce uživatele služby Active Directory) byly při sdílení této složky sdíleny, zkontrolujte, zda je vypnuta dědičnost pro domovský adresář každého uživatele. Je rovněž nutné explicitně udělit práva pro podsložky v domovském adresáři.

Navíc systém Filr podporuje funkci společnosti Microsoft Výčet na základě úrovně přístupu (Access Based Enumeration – ABE), která je k dispozici v systémech Windows Server 2003 až Windows Server 2012. Sdílení domovské složky funguje správně, pokud je pro systém souborů Windows nastaveno používání funkce ABE.

9.3 Interní nebo systémové chyby na serveru OES mohou mít za následek nesprávné informace v síťových složkách

Pokud je souborový server OES online a systém Filr s tímto serverem komunikuje pomocí protokolu NCP nebo CIFS, může systém Filr v případě, že jsou na serveru interní nebo systémové chyby (například NDSD není spuštěn), načíst z tohoto serveru nesprávné informace. Pokud se zdá, že obsah síťových složek v systému Filr není správný, zkontrolujte stav souborového serveru a ujistěte se, že je správně nakonfigurován a běží očekávaným způsobem.

9.4 Spojení DFS nejsou nyní podporována

Spojení DFS ve Windows a OES nejsou nyní v systému Filr podporována. Podpora této funkce bude k dispozici v budoucí verzi systému Filr.

9.5 Pokud nejsou ke svazku přiřazeni žádní důvěryhodní uživatelé, nezobrazuje se uživatelům síťová složka

Pokud uživatelé mají práva systému souborů ke složce na svazku NSS a správce systému Filr nakonfiguruje síťovou složku a udělí těmto uživatelům práva pro přístup k síťové složce v systému Filr, uživatelům se nezobrazuje síťová složka v systému Filr za těchto okolností:

 • Ke svazku nejsou přiřazeni žádní důvěryhodní uživatelé systému souborů

 • Nejsou přítomni žádní důvěryhodní uživatelé eDirectory (včetně treeadmin a ncp server)

9.6 Pokud na serveru OES není žádná replika eDirectory, nelze se k serveru OES připojit

Chcete-li vytvořit připojení serveru síťových složek k serveru OES, musí objekty svazku a objekty uživatele na serveru OES být reálné objekty, nikoli vnější odkazy. Jinými slovy, na serveru OES musí být replika obsahující tyto objekty.

9.7 Přesunutí nebo přejmenování souboru ze souborového serveru odebere sdílení

Pokud uživatel přesune nebo přejmenuje soubor přímo ze souborového serveru (místo přesunutí nebo přejmenování pomocí klienta Filr), jsou odebrána všechna sdílení, která jsou v systému Filr k tomuto souboru přidružena. To znamená, že uživatelé, kteří k souboru získali přístup prostřednictvím sdílení v systému Filr, po jeho přesunutí nebo přejmenování již k němu nebudou mít přístup. Tento soubor nebude zobrazen ani v zobrazeních uživatele Sdíleno mnou a Sdíleno se mnou.

Pokud k této situaci dojde, musí být soubory v systému Filr znovu sdíleny.

9.8 Testování připojení pro server síťových složek je úspěšné, i když jsou zadány nesprávné údaje o cestě

Při testování připojení pro server síťových složek je test připojení úspěšný, i když cesta v poli Cesta k serveru obsahuje lomítka (/). Soubory a složky však nejsou pomocí serveru síťových složek úspěšně synchronizovány na server Filr. Při konfiguraci serveru síťových složek je nutné v poli Cesta k serveru vždy použít zpětná lomítka (\).

10.0 Problémy s databází

10.1 Pokud je cesta ke složce příliš dlouhá, schéma databáze vrací chybu

Pokud je složka vytvořena příliš hluboko v hierarchii složek, schéma databáze vrací kvůli dlouhé cestě ke složce chybu v souboru ssf.log, jež vypadá podobně jako tato:

SQL Error: 1406, SQLState: 22001
Data truncation: Data too long for column ‘binder_sortKey’ at row 1

Chyba se opakuje v souboru protokolu a složka se nevytvoří.

11.0 Problémy s indexem hledání

Momentálně nejsou známy žádné problémy s indexem hledání.

12.0 Problémy s aplikací klasické pracovní plochy

Aplikace klasické pracovní plochy Novell Filr vám umožňuje provést synchronizaci vašich souborů systému Novell Filr se systémem souborů ve vašem počítači a potom provádět úpravy těchto souborů bez přímého přístupu na server Filr. Vkládání a úpravy budou synchronizovány mezi systémem Filr a vaším počítačem.

Informace o nastavení aplikace klasické pracovní plochy Filr pro vaši organizaci a o provádění dalších administrativních úkolů naleznete v části Konfigurace aplikace klasické pracovní plochy Filr pro přístup k souborům v Příručce ke správě systému Novell Filr 1.0.1.

Informace o instalaci a spouštění aplikace klasické pracovní plochy Filr naleznete na stránce Rychlé nastavení aplikace klasické pracovní plochy Novell Filr pro Windows.

Specifické problémy týkající se koncových uživatelů aplikace klasické pracovní plochy Filr naleznete v souboru Readme aplikace klasické pracovní plochy Novell Filr.

12.1 Vytvoření složky v aplikaci klasické pracovní plochy má za následek vytvoření dvou složek

Při vytváření složky pomocí aplikace klasické pracovní plochy Filr (přes Průzkumník Windows) se někdy místo jedné složky vytvoří dvě složky: jedna s názvem, který zadáte, a další s názvem Nová složka. Pokud se setkáte s tímto problémem, odstraňte složku s názvem Nová složka.

12.2 Po přidání nového zařízení s indexem nebo přeindexování stávajícího zařízení mohou být soubory z klienta klasické pracovní plochy odebrány

Pokud uživatel nahrává soubory do systému Filr prostřednictvím klienta klasické pracovní plochy a současně probíhá přidávání nového zařízení s indexem nebo přeindexování stávajícího zařízení s indexem vyhledávání (jak je popsáno v části Obnovení indexu Lucene v Příručce ke správě systému Novell Filr 1.0.1), mohou být všechny soubory klienta klasické pracovní plochy daného uživatele z klienta odebrány. Po dokončení přeindexování budou soubory synchronizovány zpět do klienta klasické pracovní plochy.

Chcete-li se tomuto problému vyhnout, je nutné před zahájením procesu aktualizace všechna zařízení s indexem vyhledávání vypnout a potom po dokončení aktualizace zase znovu spustit.

12.3 Pokud je povoleno přesměrování portů, spuštění vloženého prohlížeče vyžaduje, aby se uživatelé přihlásili

Pokud jste pro zařízení se systémem Filr povolili přesměrování portů (což uživatelům umožňuje zadávat adresu URL serveru Filr bez čísla portu), po provedení akce v aplikaci klasické pracovní plochy Filr, která spouští vložený prohlížeč, se uživatelé musí přihlásit k serveru Filr. Pokud například uživatelé sdílejí soubory z aplikace klasické pracovní plochy Filr, musí se ke sdílení těchto souborů přihlásit k serveru Filr.

V této situaci se při použití vloženého prohlížeče mohou uživatelé automaticky přihlašovat, pokud při konfiguraci aplikace klasické pracovní plochy zadají do adresy URL serveru port.

Další informace o povolení přesměrování portů naleznete v části Změny nastavení konfigurace sítě v Příručce pro instalaci a konfiguraci systému Novell Filr 1.0.1.

12.4 Pokud je pro systém Filr nakonfigurován Access Manager, spuštění vloženého prohlížeče vyžaduje, aby se uživatelé přihlásili

Pokud je pro systém Filr nakonfigurován NetIQ Access Manager, po provedení akce v aplikaci klasické pracovní plochy Filr, která spouští vložený prohlížeč, se uživatelé musí přihlásit k serveru Filr. Pokud například uživatel sdílí soubor z aplikace klasické pracovní plochy Filr, musí se ke sdílení tohoto souboru přihlásit k serveru Filr.

12.5 Chování při odstraňování souborů a složek je v příručce Rychlé nastavení plochy Filr v jiných jazycích než angličtina nesprávně popsáno

Příručka Rychlé nastavení plochy Filr v jiných jazycích než angličtina nesprávně uvádí o odstraňování složek a souborů z aplikace klasické pracovní plochy Filr toto: „Na serveru se odstraní pouze dokumenty a složky z vaší složky Moje soubory. Pokud odstraníte dokumenty nebo složky, které nejsou ve vaší složce Moje soubory, nebudou tyto soubory a složky nadále synchronizovány s aplikací klasické pracovní plochy Filr a zůstanou na serveru.“

Zajistěte, aby vaši uživatelé znali správné chování. Pokud by se řídili nesprávným sdělením, mohlo by to vést k nechtěnému odstranění informací ze systému Filr.

Správné sdělení:

Při odstraňování souborů a složek z aplikace klasické pracovní plochy Filr se v případě všech souborů v síťových složkách a v oblasti Moje soubory odstraní tyto soubory a složky rovněž na serveru. Chování při odstranění souboru nebo složky z oblasti Sdíleno se mnou je odlišné.

Pokud odstraníte soubor nebo složku z oblasti Sdíleno se mnou, přičemž tento soubor nebo složka byly s vámi sdíleny přímo, nebudou tyto soubory a složky nadále synchronizovány s aplikací klasické pracovní plochy Filr a zůstanou na serveru.

Pokud odstraníte soubor nebo složku, která je podsložkou složky, jež byla s vámi sdílena, nebo pokud se daný soubor nachází ve složce, jež byla s vámi sdílena, budou tyto soubory a složky odstraněny za předpokladu, že k jejich odstranění máte dostatečná práva.

13.0 Problémy s mobilní aplikací

Informace o instalaci a spouštění mobilní aplikace Filr naleznete na stránce Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Filr.

Známé problémy v mobilní aplikaci Filr:

13.1 Soubory v oblasti Ke stažení nejsou při synchronizaci za běhu synchronizovány

Přístup k souboru z oblasti Ke stažení z mobilní aplikace neaktivuje synchronizaci za běhu.

Pokud jste nakonfigurovali pouze synchronizaci za běhu (plánovaná synchronizace není povolena), nejsou v souborech ze síťové složky, které byly přidány do oblasti Ke stažení v mobilní aplikaci, automaticky aktualizovány změny provedené v systému souborů. Soubor je v oblasti Ke stažení aktualizován až poté, co uživatel použije některý z klientů Filr k procházení síťové složky, která daný soubor obsahuje.

13.2 Po povolení osobního úložiště jsou soubory z domovské složky v oblasti Ke stažení odebrány

Pokud uživatelé přidali soubory ze své domovské složky do oblasti Ke stažení v mobilní aplikaci a potom správce systému Filr povolí osobní úložiště (podle popisu v části Nastavení osobního úložiště v Příručce ke správě systému Novell Filr 1.0.1), budou soubory z domovské složky odebrány z oblasti Ke stažení v mobilní aplikaci.

13.3 Soubory ze síťových složek jsou po svém přejmenování nebo přesunutí z oblasti Ke stažení odebrány

Pokud uživatelé přidali soubory ze síťové složky do oblasti Ke stažení v mobilní aplikaci a potom dojde k přejmenování nebo přesunutí souboru na serveru OES nebo v systému souborů Windows, bude daný soubor odebrán z oblasti Ke stažení v mobilní aplikaci.

13.4 Pokud heslo obsahuje dvoubajtové znaky, nelze je v mobilní aplikaci ověřit

Pokud heslo uživatele systému Filr obsahuje dvoubajtové znaky, nemůže se daný uživatel přihlásit do mobilní aplikace Filr.

13.5 Složky v síťových složkách, jež obsahují více než 500 složek, se nezobrazují

Složky v síťových složkách se nezobrazují, pokud příslušná síťová složka obsahuje více než 500 složek. Místo toho se zobrazí zpráva, že uživatelé mají k vyhledání souborů a složek v síťové složce použít funkci vyhledávání.

14.0 Problémy lokalizace

14.1 Čínské znaky v protokolech aktivity

Po otevření souboru report.csv pro sestavu činnosti v aplikaci Microsoft Excel se čínské znaky nezobrazují správně, i když byl soubor report.csv vytvořen správně. Důvodem je, že Excel načítá soubor vždy pomocí znakové sady ISO Latin.

Jednoduché řešení je pro otevření záznamu použít místo Microsoft Excelu tabulkový procesor OpenOffice.org Calc. Ten zobrazí čínštinu správně.

Řešení problému v Excelu:

 1. Importujte soubor report.csv do programu Excel pomocí Data > Import externích dat > Import dat.

 2. Vyberte soubor report.csv a poté klepněte na Otevřít.

 3. Vyberte Oddělovač, dále UTF-8 a poté klepněte na Další.

 4. Vyberte Čárka jako oddělovač, klepněte na Další a poté klepněte na Dokončit.

Excel by nyní měl správně zobrazit čínské znaky.

15.0 Problémy zabezpečení

15.1 Odhlášení se neprovede, pokud se k systému Filr přistupuje přímo a je používán Access Manager

Pokud systém Filr používá NetIQ Access Manager, může k němu přímo přistupovat pouze správce systému Filr. Při přímém přístupu k systému Filr v této konfiguraci není simultánní odhlášení pro systém Filr úspěšné.

Po přímém přihlášení správce systému Filr (v případě, že systém Filr je nakonfigurován se softwarem Access Manager) by měly být všechny relace prohlížeče ihned zavřeny, aby byla zajištěna možnost odhlášení.

16.0 Opravy chyb ve verzi Filr 1.0.1

Seznam chyb, které jsou od verze Filr 1.0 opraveny, najdete v seznamu oprav Novell Filr 1.0.1 Bug List. Další informace o jednotlivých chybách naleznete tak, že daná čísla chyb vyhledáte v systému Bugzilla.

17.0 Dokumentace k systému Filr

Informace o systému Novell Filr 1.0 poskytují následující zdroje:

 • Online dokumentace produktu: Web dokumentace k systému Novell Filr 1.0.

 • Systém nápovědy pro jednotlivé klienty:

  • Ve webovém zobrazení klepněte v pravém horním rohu domovské stránky systému Filr na odkaz s vaším jménem a potom na možnost Nápověda.

  • V klientovi klasické pracovní plochy klepněte v konzoli systému Filr na libovolné stránce na ikonu Nápověda.

  • V mobilní aplikaci klepněte na Nastavení > Nápověda.

Kromě dokumentace produktu Novell Filr poskytují další informace o systému Filr 1.0 následující zdroje: