Micro Focus Vibe 4.0.7 – poznámky k verzi

1.0 Poznámky k instalaci

1.1 SLES 12 SP3 vyžaduje nejnovější jádro

Pokud Vibe 4.0.7 instalujete na server SLES 12 SP3, je nutné před zahájením instalace provést aktualizaci na nejnovější jádro.

1.2 SLES 15 vyžaduje pro instalaci podporu 32bitové verze.

Instalační program Vibe je 32bitová aplikace.

Před instalací Vibe 4.0.7 na server SLES 15 musíte nainstalovat následující balíčky:

 • TK-32bit

 • TCL-32bit

2.0 Poznámky k upgradu

Před upgradem portálu Vibe si projděte následující body:

2.1 Microsoft SQL Server 2008 není podporován

Vibe 4.0.7 nepodporuje Microsoft SQL Server 2008 jako svoji databázi.

Pokud vaše instalace Vibe používá jako svoji databázi MS SQL Server verze 2008, musíte před upgradem na verzi Vibe 4.0.7 provést následující:

 1. Pokud jste to zatím neudělali, aktualizujte server MS SQL Server na verzi 2008 R2 SP3. (K aktualizaci na verzi 2012 je vyžadován balíček SP3.)

 2. Aktualizujte MS SQL Server 2008 R2 SP3 na verzi MS SQL Server 2012 R2 nebo novější podle popisu v kapitole Požadavky databázového serveru v instalační příručce k produktu Vibe 4.0.7.

 3. Ověřte, zda systém Vibe běží normálně.

 4. Upgrade na Vibe 4.0.7.

2.2 Problémy s přihlášením v prohlížečích Chrome a Firefox

V některých počítačích se po upgradu z verze Vibe 4.0.5 na verzi 4.0.7 uživatelé bez oprávnění správce nemohou přihlásit v prohlížeči Chrome nebo Firefox.

Tento problém lze vyřešit vymazáním souborů cookie a mezipaměti prohlížeče.

2.3 Po aktualizaci na novou verzi se výkon dočasně zpomalí

Po aktualizaci systému Vibe na novou verzi mohou uživatelé při prvním použití systému Vibe zaznamenat zhoršení výkonu. Důvodem je to, že Vibe potřebuje po aktualizaci kompilovat všechny JSP.

2.4 Skript přesměrování portů na server SLES 12 nefunguje.

Dřívější verze skriptu přesměrování portů na server SLES 12 nefunguje. Viz kapitolu Používání příkazů iptables na serveru SLES 12 nebo 15 v instalační příručce k produktu Vibe 4.0.7.

2.5 Chyba WebDAV TLS po upgradu

Pokud pro server WebDAV používáte certifikát podepsaný držitelem a pokud se ověření serveru Vibe pro daný server WebDAV nezdaří z důvodu chyb po upgradu TLS na verzi 4.0.7, projděte si Část 17.1, Připojení systému Vibe k rozhraní WebDAV: certifikáty podepsané držitelem vyžadují ruční import.

2.6 Vibe 3.x na verzi 4.x

Je nutné splnit požadavky na systém

Před zahájením procesu upgradu je nutné splnit požadavky uvedené v kapitole Systémové požadavky pro Vibe v instalační příručce k produktu Vibe 4.0.7.

Pokud váš systém Vibe například běží na serveru SLES 11, je nutné před pokračováním provést migraci na podporovanou platformu SLES.

Před upgradem vymažte odložené záznamy protokolu

Pokud aktualizujete high availability Vibe system na Vibe 4 nebo pozdější z předchozí verze, tak jakékoli odložené záznamy logů, které nyní existují, se stanou vzájemně nekompatibilní.

Pro zajištění, že nevzniknou žádné problémy s nekompatibilitou způsobené odloženými aktualizačními reporty během aktualizace na Vibe 4 a novější, musíte před zahájením aktualizace portálu vyčistit všechny odložené aktualizační reporty.

Informace o vymazání protokolů odložených aktualizací naleznete v kapitole Provádění údržby u vysoce dostupného indexu Lucene v příručce ke správě produktu Micro Focus Vibe 4.0.7.

Po upgradu znovu vytvořte zkrácené jednoduché adresy URL

Krátké formy adres URL, které byly vytvořeny ve verzích před Vibe 4 v této verzi nefungují.

Po upgradu na verzi Vibe 4 je nutné tyto adresy URL znovu vytvořit.

Po upgradu opravte namapované jednotky rozhraní Fix WebDAV

Pokud jste vytvořili jednotku namapovanou na složku Vibe 3.x prostřednictvím rozhraní WebDAV (podle popisu v kapitole Použití WebDAV na složce systému Vibe v příručce pro pokročilé uživatele produktu Micro Focus Vibe 4.0.7.), adresa URL rozhraní WebDAV URL po upgradu na verzi Vibe 4.x již neplatí a namapované jednotky již nejsou funkční.

Všechny mapované jednotky vytvořené dříve přes WebDAV je nutné po upgradu na Vibe 4 znovu vytvořit.

3.0 Mobilní aplikace

3.1 Mobilní aplikace pro Android je nutné přeinstalovat

Další informace naleznete v kapitole Na mobilních zařízeních je nutné přeinstalovat aplikace pro Android v příručce k rychlému spuštění Micro Focus Vibe Mobile .

4.0 Omezení znaků

Věnujte pozornost následujícím omezením speciálních znaků, dvoubajtových znaků atd.

4.1 Uživatelská jména (a hesla) systému Vibe

Uživatelská jména systému Vibe nesmí obsahovat speciální znaky ( / \ * ? " < > : | ‘ ), protože tyto znaky nejsou povolenými znaky pro názvy cest v systémech Linux a Windows.

Přestože adresáře LDAP mohou tyto znaky povolovat a názvy se mohou bez chyb synchronizovat na portál Vibe, systém Vibe nemůže vytvořit cesty k pracovním prostorům uživatelů a tito uživatelé se nemohou přihlásit.

Funkce Místní úpravy systému Vibe dále vyžaduje, aby hesla obsahovala pouze znaky ASCII, a to z důvodu omezení WebDAV při interakci s produkty třetích stran, jako je MS Office. Projděte si Část 8.1, Uživatelská jména a hesla jsou omezena na znaky ASCII.

4.2 Název instalačního adresáře softwaru

V názvu instalačního adresáře produktu Micro Focus Vibe nepoužívejte znaky z rozšířené ani dvoubajtové znakové sady. Výchozí umístění softwaru Vibe je:

Linux:

/opt/novell/teaming

Windows:

c:\Program Files\Novell\Teaming

4.3 Název adresáře úložiště souborů

V názvech adresářů na cestě k úložišti souborů produktu Micro Focus Vibe nepoužívejte znaky z rozšířené ani dvoubajtové znakové sady. Výchozí umístění kořenového adresáře je:

Linux:

/var/opt/novell/teaming

Windows:

c:\Novell\Teaming

4.4 Jednoduché adresy URL nepodporují znaky s diakritikou

Na stránce výchozího nastavení pracovního prostoru pole Zadat URL nelze použít znaky rozšířené znakové sady. Ve zjednodušené URL adrese používejte pouze základní ASCII znaky.

5.0 Databáze

Pamatujte na následující:

5.1 Na vzdáleném databázovém serveru je vyžadována sada JDK 11 nebo novější

Spuštění skriptu managedatabase.sh podle popisu v kapitole Vytvoření databáze Vibe na samostatném serveru v instalační příručce k produktu Vibe 4.0.7 vyžaduje, aby na vzdáleném serveru byla nainstalována sada JDK 11 nebo novější.

5.2 Problémy s časovým limitem zámku s čekáním v produktu Quartz Scheduler

Může docházet k chybám databáze odkazujícím na překročení časového limitu zámku s čekáním.

Postup odstranění těchto chyb:

 1. V textovém editoru otevřete konfigurační soubor MySQL.

  Konfigurační soubor MySQL se v závislosti na operačním systému nachází v následujícím umístění:

  Linux:

  /etc/my.cnf

  Windows:

  c:\Program Files\MySQL\MySQL Server verze\my.ini

 2. Do konfiguračního souboru MySQL přidejte následující oddíl:

  [mysqld]
  transaction-isolation = READ-COMMITTED
 3. Uložte změny a zavřete editor.

6.0 Datum a čas

6.1 Ve vlastním záznamu nebo zobrazení se uživatelům mohou zobrazit různá data

Pokud používáte atribut data v vlastních záznamech nebo zobrazeních, uživatelé v jiných časových pásmech mohou vidět rozdílné datum.

Micro Focus Vibe ukládá datum jako půlnoc vybraného data v časovém pásmu uživatele Vibe tak, aby odpovídalo časovému pásmu GMT. Například půlnoc 13.ledna 2015 v pásmu Amerického horského času (GMT -7:00) je uložena jako (20150113T0700). Pro osoby v tomto časovém pásmu nenastávají žádné problémy. Ale pro osoby, které využívají portál Vibe z jiného časového pásma může zápis dat o půlnoci nastat v jiném dni.

6.2 Čas na portálu Vibe musí odpovídat času klienta webové služby

Pokud chcete na portál Micro Focus Vibe přistupovat z klienta webové služby, například klienta GroupWise pro systém Windows, musí nastavení času na pracovní stanici uživatele odpovídat času nastavenému na serveru Vibe s odchylkou pět minut. Pokud je odchylka větší než pět minut, vyprší pokusy klienta webové služby kontaktovat portál Vibe. Pokud je to možné nastavte čas na serveru nebo pracovní stanici na stejný a vzájemné si odpovídající.

Pokud je časový rozdíl nezbytnou součástí vaší systémové konfigurace, můžete změnit vypršení časového limitu pro webové služby jako je GroupWise, které se autorizují k portálu Vibe pomocí WS- Security.

 1. Vytvořte záložní kopii následujícího souboru:

  teaming_directory/webapps/ssf/WEB-INF/server-config.wsdd

 2. V textovém editoru otevřete soubor server-config.wsdd.

 3. Vyhledejte následující část:

  <handler type="java:org.apache.ws.axis.security.WSDoAllReceiver">
  <parameter name="passwordCallbackClass"
  value="org.kablink.teaming.remoting.ws.security.PWCallback"/>
  <parameter name="action" value="UsernameToken Timestamp"/>
  </handler>
 4. Vložte timeToLive parametr s dostatečnou hodnotou času (například 86400 pro 24 hodin)

  <handler type="java:org.apache.ws.axis.security.WSDoAllReceiver">
  <parameter name="passwordCallbackClass"
  value="org.kablink.teaming.remoting.ws.security.PWCallback"/>
  <parameter name="action" value="UsernameToken Timestamp"/>
  <parameter name="timeToLive" value="86400"/>
  </handler>
 5. Opakujte krok 3 a krok 4 pro druhou instanci v souboru server-config.wsdd.

 6. Uložte soubor server-config.wsdd a poté restartujte server.

7.0 Poznámky pro vývojáře

7.1 Opakovaně zkompilovaný nebo vytvořený kód Vibe není podporován

Pokud jste Vibe znovu zkompilovali nebo sestavili ve vývojářském prostředí, společnost Micro Focus vaši instalaci Vibe nepodporuje.

Nepatří sem změny založené na JSP provedené za účelem zjednodušení vývoje vlastních formulářů a zobrazení.

7.2 Datové části SOAP nevytváří multi-referenční hodnoty

Datové části SOAP softwaru Micro Focus Vibe nevytváří ve výchozím nastavení multi-referenční hodnoty. Můžete změnit soubor server-config.wsdd tak, aby se tyto multi-referenční hodnoty vytvářely.

 1. Změňte na adresář, kde je umístěn soubor server-config.wsdd.

  Instalace Vibe obsahuje dva soubory server-config.wsdd. Výchozí umístění těchto souborů závisí na platformě:

  Linux:

  /opt/novell/teaming/apache-tomcat-version/webapps/ssf/WEB-INF
  /opt/novell/teaming/apache-tomcat-version/webapps/ssr/WEB-INF

  Windows:

  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat-version\webapps\
                                                     ssf\WEB-INF
  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat-version\webapps\
                                                     ssr\WEB-INF
 2. V následujícím řádku změňte false na true:

  <parameter name="sendMultiRefs" value="false"/>
 3. Uložte soubor server-config.wsdd a zavřete textový editor.

 4. Vytvořte zálohu upraveného souboru server-config.wsdd.

  Pokud aktualizujete software Vibe, je soubor server-config.wsdd přepsán instalačním programem Vibe. Proto po každé aktualizaci je nutné soubor obnovit nebo je třeba ho znovu upravit.

 5. Opakujte postup i pro druhý soubor server-config.wsdd v softwaru Vibe.

8.0 Místní úpravy

8.1 Uživatelská jména a hesla jsou omezena na znaky ASCII

Z důvodu omezení interakce mezi rozhraním WebDAV a aplikacemi třetích stran, jako je MS Office, jsou v požadavcích ověřování podporovány pouze znaky ASCII.

Pokud vaši uživatelé systému Vibe využívají funkci Místní úpravy, nesmí v heslech používat dvoubajtové znaky a znaky s diakritikou.

Uživatelská jména jsou také omezena, a to z důvodů vysvětlených v kapitole Část 4.1, Uživatelská jména (a hesla) systému Vibe.

8.2 Názvy s dvoubajtovými znaky nebo mezerami se neotevřou na počítači Mac

Pokud názvy souborů aplikace Word nebo PowerPoint obsahují mezery nebo dvoubajtové znaky, funkce Místní úpravy je na pracovních stanicích se systémem Mac neotevře, a to bez ohledu na používaný prohlížeč.

8.3 Soubory aplikace Photoshop nelze upravovat

Aplikace Photoshop nepodporuje úpravy prostřednictvím adresy URL rozhraní WebDAV, takže soubory aplikace Photoshop nelze upravovat pomocí funkce Místní úpravy systému Vibe.

Pokud chcete upravit soubor aplikace Photoshop, který je dostupný na portálu Vibe, musíte ho nejprve stáhnout podle popisu v kapitole Stahování souborůpříručce pro pokročilé uživatele produktu Micro Focus Vibe 4.0.7.

8.4 Názvy souborů obsahující znaky s diakritikou se nezobrazují správně

Pokud název souboru obsahuje znaky s diakritikou a otevřete ho pro úpravy v prohlížeči Internet Explorer 11, bude název v hlavičce aplikace obsahovat podivné znaky.

Integrita pro úpravy tímto není dotčena a po uložení souboru se zachová původní název.

Pokud soubory otevřete v prohlížeči Chrome nebo Firefox, jejich názvy se v hlavičce aplikace zobrazí správně.

9.0 Soubory, složky a pracovní prostory

9.1 Při kopírování se nezahrnou vlastní formuláře a definice pracovního toku

Při kopírování pracovního prostoru se vlastní formuláře a definice pracovních procesů, které jsou v pracovním prostoru, nepřenášejí do kopie pracovního prostoru.

Toto omezení můžete obejít přesunutím definic na vyšší úroveň stromu pracovních prostorů.

 1. Otevřete složku v originálním pracovním prostoru, kde jsou umístěny definice.

 2. V panelu nástrojů klepněte na Správa > Nástroje pro úpravu formulářů a zobrazení.

 3. Zobrazte strom úprav formulářů a zobrazení a klepněte na definici, kterou chcete přesunout.

 4. V okně vlastnosti definice klepněte na Přesunout tuto definici pro zobrazení stromu pracovních prostorů a složek portálu Vibe, poté podle potřeby rozbalte strom pro zobrazení požadovaného umístění této definice.

  Pro dostupnost definice v kopii pracovního prostoru, přesuňte umístění definice ve stromu tak, aby bylo nad původním pracovním prostorem a jeho kopií.

  Pro dostupnost definice pro celý Vibe portál, přesuňte definici do kořenu stromu pracovních prostorů a složek.

 5. Pro provedení přesunu definice vyberte umístění a poté klepněte na OK.

 6. Dvakrát klepněte na Zavřít pro návrat na hlavní stránku portálu Vibe.

 7. Ověřte, zde je definice nyní dostupná i pro kopii pracovního prostoru.

 8. Tento postup opakujte pro každou definici, kterou potřebujete mít dostupnou v kopírovaném pracovním prostoru.

9.2 Maximální velikost exportu je 4 GB

Pokud je při exportu pracovního prostoru celková velikost souboru 4 GB a větší, je exportovaný soubor .zip poškozený a neotevře se.

Tomuto problému předejdete, když export rozdělíte do několika souborů pomocí možnosti Exportovat pouze vybrané vnořené složky a pracovní prostory.. Viz kapitolu Export pracovních prostorů v příručce ke správě produktu Micro Focus Vibe 4.0.7.

9.3 Stahování více souborů v prohlížeči Safari na počítačích Mac

Pokud chcete na počítači Mac pomocí prohlížeče Safari stahovat více souborů, nesmí být vybrána možnost Open “safe” files after downloading (Po stažení otevírat bezpečné soubory).

 1. Klikněte na možnosti Safari > Preferences (Předvolby).

 2. Ujistěte se, že na kartě General (Obecné) není vybrána možnost Open “safe” files after downloading (Po stažení otevírat bezpečné soubory).

9.4 Omezení zrcadlené složky

Omezení přesunu zrcadlené složky

Funkci Přesunout tuto složku nelze použít k přesunu jedné zrcadlené složky souborů do druhé zrcadlené složky souborů.

Omezení verzování zrcadlené složky

Pokud upravujete soubory v zrcadlené složce a poté kontrolujete historii verzí, můžete vidět pouze poslední verzi souboru a pouze poslední verze souboru je dostupná pro úpravy ze zrcadleného umístění. Tato funkce je správná. V zrcadlených složkách není nyní dostupné verzování dokumentu.

9.5 Přesunutí hlavního úkolu odebere hierarchii vnořených podúkolů

Pokud přesunete hlavní (nadřazený) úkol do jiného umístění na portálu Vibe, všechny podúkoly pod hlavním úkolem a dokonce i vnořené podúkoly podúkolů se bez hlavního úkolu stávají hlavními úkoly v složce Úkoly.

9.6 Omezení vnoření složek a pracovních prostorů

Vzhledem k omezením databáze je maximální úroveň vnořených složek a pracovních prostorů 45. Například můžete vytvořit ve složce novou složku a v ní další složku a tak dále, dokud úroveň struktury nedosáhne hloubky 45. Tuto hloubku struktury složek nelze překročit.

9.7 V nejstarší verzi souborů se nezobrazí poznámky

Pokud soubor obsahuje více verzí a uživatel se pokusí přidat poznámku o nejstarší verzi (Přidání poznámky o souboru nebo o verzi souboruuživatelské příručce k produktu Micro Focus Vibe 4.0.7), poznámka se někdy nezobrazí.

9.8 Soubory chráněné heslem nelze zobrazit

Soubory chráněné heslem v aplikaci, ve které byly vytvořeny, nelze na portálu Micro Focus Vibe zobrazit. Tato funkce je správná.

9.9 K použití odkazů je nutné do exportu zahrnout cíl

Pokud exportovaný pracovní prostor nebo záznam obsahuje odkaz na jiné místo, které není zahrnuto v export souboru, nebude odkaz správně fungovat, pokud je tento soubor následně importován na jiný portál Vibe.

10.0 Konverze HTML a KeyView

10.1 Systém Windows vyžaduje aktualizovaný balíček Visual C++ Redistributable Package

Micro Focus Vibe používá k zobrazení dokumentů a obrázků na portálu Vibe a k indexaci dokumentů Micro Focus KeyView. Tato technologie prohlížeče využívá nejnovější balíček Microsoft Visual C++.

Pokud server Windows, na kterém je nainstalován Vibe, nemá naistalovánu verzi balíčku 2010 nebo 2013 Visual C++ Redistributable Package, musíte ji nainstalovat, aby portál Vibe mohl správně fungovat. Požadované verze balíčků Visual C++ Redistributable Package jsou k dispozici na webu Microsoft Download Center.

DŮLEŽITÉ:Novější verze balíčku Visual C++ než 2010 nebo 2013 nefungují.

10.2 Chyba konverze HTML na Linux serveru

Pokud se při pokusu o zobrazení souboru objeví zpráva Chyba konverze HTML, KeyView tento typ souboru možná nepodporuje.

11.0 LDAP

11.1 Vždy zadávejte atribut GUID pro zdroje LDAP

Pokud při nastavování zdrojů LDAP nezadáte atribut GUID, může při přejmenovávání nebo přesouvání uživatelů v adresáři LDAP dojít k vytvoření nových uživatelů v systému Vibe.

Před přejmenováním nebo přesunutím uživatelů v adresáři LDAP ověřte, zda jste zadali hodnotu nastavení Atribut GUID popsaného v kapitole Informace o serverupříručce ke správě produktu Micro Focus Vibe 4.0.7.

11.2 Použitý atribut musí využívat jedinečná uživatelská jména Vibe

Pokud vytváříte uživatele systému Micro Focus Vibe importováním ze zdroje LDAP, ověřte, zda atribut LDAP určený pro název účtu Vibe má pro každého uživatele LDAP jedinečnou hodnotu.

Pokud například používáte atribut cn pro hodnotu atributu názvu účtu Vibe a máte více uživatelů se stejnou hodnotou cn, bude se systémem Vibe synchronizován pouze první uživatel. Ostatní uživatelé se stejnou hodnotou cn budou ignorováni.

Chcete-li zajistit, že budou importováni všichni uživatelé, použijte atribut, jehož hodnota je ve všech kontejnerech jedinečná, například emailAddress.

12.0 Licencování: hosté a uživatelé agenta systému se nepočítají

Aktuální využití licencí k softwaru Micro Focus Vibe zobrazíte kliknutím na ikonu Správa a v části Sestavy na možnost Sestava licencí.

Správce se do celkového počtu licence započítává jako uživatel, ale uživatel Host a tři interní/místní uživatelé (_emailPostingAgent, _jobProcessingAgent a _synchronizationAgent) nikoli.

13.0 Desktopoví klienti systému Vibe

13.1 Aktualizace softwaru klienta Vibe 4.0.7 z verze Vibe 4.0.6

Software klienta Vibe 4.0.6 (Mac a Windows) nelze připojit k serverům Vibe 4.0.7 z důvodu zvýšených požadavků na zabezpečení ve verzi 4.0.7.

To znamená, že pokud upgradujete server na verzi Vibe 4.0.7, uživatelé nemohou automaticky aktualizovat klientské aplikace pracovní stanice systému Mac a Windows z verze 4.0.6 na verzi 4.0.7.

Klienti Vibe 4.0.7 se ale mohou připojit k serverům Vibe 4.0.6.

Proto doporučujeme nejdříve načíst balíčky aplikací klienta Vibe 4.0.7 pro automatickou distribuci ze serverů Vibe 4.0.6. Po upgradu pracovních stanic uživatelů pak můžete systém Vibe 4.0.7 nainstalovat na serverech.

Můžete také požádat uživatele, aby ručně stáhli a nainstalovali klientské aplikace verze 4.0.7.

13.2 Desktopový klient systému Mac může vyžadovat další kroky

Když uživatelé systému Mac poprvé spustí desktopového klienta Vibe 4.0.7, může se zobrazit oznámení, že aplikace Vibe Desktop chce použít důvěrné informace uložené v řetězci klíčů.

Pokud chtějí uživatelé používat aplikaci Vibe Desktop, musí na vyžádání zadat heslo pracovní stanice a vybrat buď možnost Vždy povolit, nebo Povolit.

13.3 Desktopový klient systému Windows může vyžadovat ruční restart

Po upgradu na desktopového klienta Vibe 4.0.7 může po vypnutí starého klienta selhat nový klient.

Pokud k tomu dojde, měli by uživatelé klienta ručně restartovat. Klient pak bude fungovat normálně.

14.0 Systém souborů NFS není podporován v knihovně Lucene

Připojení systému souborů NFS není podporováno pro připojení serveru indexu Lucene s indexem Lucene.

15.0 Integrace s produkty třetí strany

15.1 GroupWise

GroupWise 2018 vyžaduje SMTP s implicitně povoleným protokolem SSL

Servery GroupWise starší než verze 2018 ve výchozím nastavení přijímají nezabezpečenou i zabezpečenou komunikaci přes SMTP.

Počínaje verzí GroupWise 2018 přijímají servery ve výchozím nastavení pouze zabezpečenou komunikaci přes SMTP.

Pokud po upgradu GroupWise 2018 nelze přijímat odchozí e-mailové zprávy ze systému Vibe, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Změňte nastavení SMTP na serveru GroupWise tak, aby povoloval komunikace nevyužívající SSL.

  V konzole GroupWise Administration Console klikněte na položky Internet Agents (Internetoví agenti) > GWIA > Agent Settings (Nastavení agenta) a změňte SMTP na Enabled (Povoleno). (Další informace naleznete v dokumentaci k systému GroupWise.)

  nebo

 • Nastavte komunikaci přes SSL mezi systémem Vibe a poštovním serverem importem certifikátu SMTP GWIA do úložiště certifikátů Vibe JRE. Viz kapitolu Zabezpečení přenosu e-mailem v příručce ke správě produktu Micro Focus Vibe 4.0.7.

Před přetažením z GroupWise je nejdříve vyžadováno uložení

Nelze přetáhnout soubor ze zprávy GroupWise do okna přetažení systému Vibe. (Přidat soubor do složky na panelu nástrojů záznamu složky).

Nejprve uložte přílohu a poté přesuňte uložené soubory do okna přetažení.

15.2 Outlook

Úkoly iCal se zobrazují jako události

Když Vibe odesílá úkoly do Outlook pomocí iCal přílohy, úkol se objeví jako úloha kalendáře místo položky úkolů.

Toto je způsobeno tím, jak Outlook zpracovává události iCal.

Další informace o tom, jak produkt Vibe používá přílohy iCal k odeslání událostí kalendáře a položek úkolů, naleznete v kapitole Synchronizace úkolů a kalendářů s desktopovou aplikacíuživatelské příručce k produktu Micro Focus Vibe 4.0.7.

Přílohy se znaky s diakritikou nebo dvoubajtovými znaky nejsou doručeny

Pokud uživatelé aplikace Outlook odešlou zprávu na portál Micro Focus Vibe a tato zpráva obsahuje přílohy, které mají v názvech souborů znak rozšířené nebo dvoubajtové znakové sady, příloha na portál Vibe nedorazí, pokud není Exchange server správně nakonfigurovaný. Pro nastavení Exchange serveru pro správné zpracování názvu souborů postupujte podle pokynů v Foreign Characters Appear as Question Marks When Sent from OWA.

16.0 Uživatelé

16.1 Profily uživatelů nepodporují vlastní JSP soubory

Pokud vytváříte nebo upravujte atributy pro formulář profilu uživatele a zobrazíte nástroj pro tvorbu formulářů, nemůžete se odkazovat na vlastní JSP soubory.

Úprava atributů pracovních prostorů, složek a záznamů je podporována podle popisu v kapitole Povolení odkazování na soubory JSP pro formuláře a zobrazení Vibepříručce pro pokročilé uživatele produktu Micro Focus Vibe 4.0.7.

16.2 Externím uživatelům se zobrazí poškozená ikona obrázku profilu

Externímu uživateli se zobrazí poškozená ikona profilového obrázku interního uživatele za následujících podmínek:

 • Interní uživatel má nastaven atribut profilu Can Only See Members of Groups I Am In (COSMOGIAI) (Můžu vidět pouze členy skupin, kterých jsem členem).

 • Interní uživatel nahrál jiný než výchozí profilový obrázek, například selfie nebo jiný obrázek.

 • Interní uživatel s externím uživatelem sdílí položku nebo zveřejní příspěvek v pracovním prostoru, ke kterému mají oba přístup, atd.

 • Externí uživatel nemá nastaven atribut profilu COSMOGIAI.

Pokud má externí uživatel také nastaven atribut profilu COSMOGIAI, zobrazí se u sdílené položky nebo příspěvku v pracovním prostoru výchozí profilový obrázek (zelená postava).

17.0 Problémy s rozhraním WebDAV

17.1 Připojení systému Vibe k rozhraní WebDAV: certifikáty podepsané držitelem vyžadují ruční import

Pokud chcete mezi portálem Micro Focus Vibe a serverem WebDAV použít připojení prostřednictvím protokolu SSL a server WebDAV používá bezpečnostní certifikát podepsaný držitelem namísto certifikátu poskytnutého certifikační autoritou, musíte certifikát podepsaný držitelem ručně importovat do JDK.

Základní proces je stejný jako proces popsaný v kapitole Zabezpečení synchronizace LDAP v příručce ke správě produktu Micro Focus Vibe 4.0.7.

DŮLEŽITÉ:Alternativní postup pro sadu Oracle JDK určený pro tento problém, který byl doporučen v systému Vibe 4.0.4 a starších verzích, již není podporován.

17.2 Omezení rozhraní WebDAV v počítačích Mac

Vzhledem k omezení WebDAV na platformě Mac nelze použít WebDAV pro zobrazení Vibe složky v prostředí Mac.

Další informace naleznete v kapitole Použití rozšíření WebDAV u složky Vibepříručce pro pokročilé uživatele produktu Micro Focus Vibe 4.0.7.

18.0 Seznam oprav chyb

Seznam chyb, které jsou od verze Vibe 4.0.7 opraveny, naleznete na seznamu oprav Vibe 4.0.7 Bug List. Další informace o jednotlivých chybách naleznete tak, že daná čísla chyb vyhledáte v systému Bugzilla.

19.0 Vibe dokumentace

Následující zdroje nabízejí informace o produktu Micro Focus Vibe 4:

Kromě dokumentace k produktu Micro Focus Vibe naleznete další informace o tomto řešení v následujících zdrojích:

20.0 Novinky ve verzi Vibe 4

20.1 Novinky ve verzi Vibe 4.0.7

Vibe 4.0.7 zahrnuje:

20.2 Novinky ve verzi Vibe 4.0.6

Mimo oprav chyb nahlášených zákazníky a změn knihovny zahrnuje Vibe 4.0.6:

 • Upravenou aplikaci pro Android, kterou je nutné nově nainstalovat

  Aplikace pro iOS byla také upravena, ale nevyžaduje novou instalaci.

 • Vylepšení prohlížeče pracovního procesu.

 • Navigační panel s možností změny velikosti.

 • Vylepšení skriptu pro správu databáze, která automatizují nastavení cesty JAVA.

 • Vylepšení funkce Místní úpravy, kterou lze nyní použít s doplňkem pro MS Office.

 • Rychlejší spuštění serveru Tomcat.

 • Výchozí jazyk uživatele typu Host je nyní nastaven podle používaného prohlížeče.

 • Videa v systému Vibe lze nyní streamovat v prohlížeči Safari.

 • Aktualizace a změny součástí architektury:

  • KeyView 12.1

  • OpenJDK 11

  • TinyMCE 4.9.2

20.3 Novinky ve verzi Vibe 4.0.5

Mimo oprav chyb nahlášených zákazníky obsahuje Vibe 4.0.5 významné změny a aktualizace, včetně následujících:

Úprava a rozšíření stránky stahování aplikací

Stránka stahování aplikací v systému Vibe pro aplikace uživatelů byla upravena a rozšířena, viz následující snímek obrazovky:

Počínaje verzí Vibe 4.0.5 nejsou již aplikace Vibe Desktop a rozšíření Vibe pro sadu Office distribuovány prostřednictvím zákaznického centra.

Informace a pokyny ohledně nastavení stránky stahování aplikací naleznete v kapitole Distribuce aplikací s přístupem k souborům uživatelům v příručce ke správě produktu Micro Focus Vibe 4.0.7.

Aktivována ochrana před paděláním žádosti posílané mezi weby (CSRF) (může mít vliv na přizpůsobení)

Počínaje verzí 4.0.5 je ochrana před CSRF, která byla součástí Vibe 4.0.3, ale nebyla aktivní, nyní povolena.

K útokům typu CSRF dochází, pokud se škodlivé weby vydávají za ověřené uživatele, požadují další relace prohlížeče a následně na portálu provádějí nežádoucí změny.

Společnost Micro Focus si uvědomuje, že tato ochrana pravděpodobně naruší přizpůsobení vytvořená partnery a zákazníky, například JSP, externí aplikace zacílené na Vibe atd.

Z tohoto důvodu lze ochranu přes CSRF během opravy přizpůsobených součástí dočasně zakázat.

 1. V textovém editoru otevřete soubor ssf-ext.properties k úpravám. Výchozí umístění souborů jsou následující:

  Linux: /opt/novell/teaming/apache-tomcat/webapps/ssf/WEB-INF/classes/config

  Windows: c:\program files\novell\teaming\apache-tomcat\webapps\ssf\WEB-INF\classes\config

 2. Změňte csrf.enable=true na csrf.enable=false.

 3. Uložte soubor.

 4. Restartujte aplikaci Vibe.

Náhrada appletu Java pro funkci Místní úpravy

Tým nahradil applet Java funkce Místní úpravy spustitelnými soubory specifickými pro platformu, které podporují novou službu s názvem Identifikátor URI Vibe, která se podobá funkci Identifikátor URI MS, ale není omezena pouze na Microsoft Office.

Služba Identifikátor URI podporuje pracovní stanice Mac a Windows s nainstalovanou sadou LibreOffice nebo Microsoft Office.

Další informace a pokyny k nastavení služby Identifikátor URI Vibe (známá také jako Místní úpravy Vibe) naleznete v kapitole Poskytnutí přístupu k souborům a úprav pro uživatele systému Vibe > Webový přístup k souborům prostřednictvím funkce Místní úpravy v příručce ke správě produktu Micro Focus Vibe 4.0.7.

Nahrazení appletu pro nahrávání souborů

Tradiční funkce nahrávání souborů systému Vibe je v rámci celého produktu nahrazena funkcí využívající HTML5. Z pohledu koncového uživatele se funkce téměř nemění.

Podporován je výběr a nahrávání více souborů; nahrávání složek podporováno není.

Pokud chtějí uživatelé provádět nahrání na úrovni složky, doporučujeme jim poskytnout aplikaci Vibe Desktop pro Windows nebo Mac.

OpenJDK nahrazuje ostatní instalace Java pro systém Vibe

Micro Focus Vibe běží v prostředí Java Virtual Machine (JVM).

Počínaje verzí 4.0.5 zahrnuje Micro Focus Vibe přizpůsobenou verzi sady OpenJDK. Instalace samostatné sady JDK a JRE není vyžadováno a ani to není podporováno.

DŮLEŽITÉ:Pokud chcete mezi portálem Micro Focus Vibe a serverem WebDAV použít připojení prostřednictvím protokolu SSL a server WebDAV používá bezpečnostní certifikát podepsaný držitelem namísto certifikátu poskytnutého certifikační autoritou, musíte certifikát podepsaný držitelem ručně importovat do JDK. Základní proces je stejný jako proces popsaný v kapitole Zabezpečení synchronizace LDAP v příručce ke správě produktu Micro Focus Vibe 4.0.7.

Řešení Oracle Stellent je nahrazeno softwarem Micro Focus KeyView

Počínaje verzí Vibe 4.0.5 nahrazuje Micro Focus KeyView řešení Oracle Stellent pro funkci zobrazování HTML a filtrování textu (indexace vyhledávání).

Funkce se z pohledu uživatele systému Vibe nemění.

Podpora serveru SLES 15

Počínaje verzí 4.0.5 je systém Vibe podporován na serveru SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 15. Seznam všech podporovaných serverových platforem naleznete v kapitole Požadavky na operační systém serveru v instalační příručce k produktu Vibe 4.0.7.

Nahrazení appletu prohlížeče pracovních postupů

Applet Workflow Designer systému Vibe byl nahrazen funkcí využívající jazyk HTML5.

20.4 Novinky ve verzi Vibe 4.0.4

Hlavní oblasti verze Vibe 4.0.4:

 • Vylepšení funkce Místní úpravy

  DŮLEŽITÉ:Počínaje verzí Vibe 4.0.4 již není výchozím řešením pro úpravy souborů otevíraných ve webovém prohlížeči řešení využívající applety Java, ale technologie Universal Resource Identifier (MS URI) společnosti Microsoft.

  Uživatelé tak mohou upravovat soubory na pracovní stanici se systémem Windows, kde je nainstalována sada MS Office 2010 nebo novější verze. Další informace o této změně naleznete v kapitole Úpravy souborů otevíraných ve webovém prohlížeči v uživatelské příručce k produktu Micro Focus Vibe 4.0.7.

 • Aktualizace zabezpečení

 • Opravy chyb.

20.5 Novinky ve verzi Vibe 4.0.3

Hlavní oblasti verze Vibe 4.0.3:

20.6 Novinky ve verzi Vibe 4.0.2

Hlavní oblasti verze Vibe 4.0.2:

 • Vlastní JSP: Vyřešení mnoha obav uživatelů vlastních JSP.

 • Zobrazení Vibe 3: Poskytnutí formátování úrovně Vibe 3 pro přizpůsobené pracovní prostory a složky uživatelů, kteří nejsou spokojeni s výchozím zobrazením GWT v systému Vibe 4. Viz možnost Zobrazit pomocí formátování Micro Focus Vibe 3 pro složky a pracovní prostory.

 • Změna názvu: Na základě vlastnictví a vývoje společnosti Micro Focus.

Vývojový tým systému Vibe 4.0.2 poskytl také:

 • Dočasné řešení pro problémy appletu Java zaznamenané uživateli systému Vibe 4.0.1, kteří chtějí používat funkci Místní úpravy systému Vibe.

  Pro uživatele prohlížeče Firefox zůstává vše stejné jako před ukončením podpory NPAPI prohlížeče. Uživatelé prohlížeče Chrome a Microsoft Edge musí spustit applet, který se stahuje automaticky.

 • Možnost, aby administrátoři vyžadovali Vlastní smluvní podmínky pro externí uživatele.

 • Sledování vylepšení produktu pro používání řešení KeyShield.

20.7 Novinky ve verzi Vibe 4.0.1

20.8 Novinky ve verzi Vibe 4.0

Vylepšení pro uživatele systému Vibe 4.0

Seznam vylepšení pro uživatele systému Micro Focus a pokyny k použití viz:

Vylepšení pro instalaci systému Vibe 4.0

Vylepšení správy v systému Vibe 4.0

21.0 Právní vyrozumění

Informace o právních upozorněních, ochranných známkách, prohlášeních o omezení odpovědnosti, zárukách, omezeních exportu a dalších omezeních použití, právech vlády USA, patentových zásadách a splnění požadavků na FIPS najdete na webové stránce https://www.microfocus.com/about/legal/.

Copyright 2016–2020 Micro Focus nebo jedna z přidružených společností.