1.5 Nastavení vašeho osobního pracovního prostoru

Než začnete využívat všechny vlastnosti a funkce portálu Micro Focus Vibe, budete si patrně chtít upravit svůj osobní pracovní prostor.

1.5.1 Úprava vašeho profilu

Je pravděpodobné, že bude zapotřebí manuálně aktualizovat důležité kontaktní informace uložené ve vašem profilu, jako je například e-mailová adresa, telefonní číslo, časové pásmo nebo vaše fotografie.

Dalším z důvodů k úpravám vašeho profilu může být představení vašich schopností a předchozích zkušeností ostatním uživatelům portálu Vibe. Jednou z výhod portálu Vibe je možnost vyhledat ve vaší společnosti odborníky na libovolnou problematiku. Vy, jako uživatel portálu Vibe, můžete být jedním z těchto odborníků.

POZNÁMKA:Pokud pomocí postupu uvedeného v této části nepůjde změnit některé vaše osobní údaje (například přihlašovací heslo k portálu Vibe), je to pravděpodobně proto, že jsou tyto informace synchronizovány z nějakého externího adresářového serveru. V takovém případě se poraďte s administrátorem portálu Vibe.

 1. Klikněte na svoje jméno ve formě odkazu v pravém horním rohu libovolné stránky portálu.

 2. Klikněte na položku Zobrazit profil.

 3. Klikněte na položku Upravit, proveďte potřebné změny a klikněte na tlačítko OK.

1.5.2 Přizpůsobení vzhledu vašeho pracovního prostoru

Vzhled vašeho pracovního prostoru můžete upravit a přizpůsobit tak, abyste se v něm cítili „jako doma“.

 1. Zobrazte váš osobní pracovní prostor.

 2. Klikněte vedle názvu pracovního prostoru na ikonu Konfigurovat a pak klikněte na možnost Přizpůsobit vzhled pracovního prostoru.

  Zobrazí se okno Úprava vzhledu pracovního prostoru/složky.

 3. Přizpůsobte vzhled pracovního prostoru pomocí následujících možností:

  Použít obrázek: Tuto možnost vyberte, pokud si přejete použít již existující obrázek z rozbalovacího menu, nebo klikněte na ikonu Procházet menu a vyberte obrázek uložený ve vašem počítači.

  Použít pokročilé úpravy vzhledu: Pokud si přejete použít pokročilé možnosti, jako je například vložení videa z YouTube, vyberte možnost Použít pokročilé úpravy vzhledu.

  Do části pro přizpůsobení vzhledu můžete přidat video z YouTube tak, že vložíte objekt médií.

  Další informace o zobrazování videí z YouTube na portálu Vibe viz Zobrazení video obsahu z YouTube v záznamu.

  Obrázek na pozadí: Klikněte na ikonu Procházet vedle menu a vyberte obrázek uložený ve vašem počítači. Rozbalovací seznam obsahuje obrázky, pouze pokud přizpůsobujete vzhled týmového pracovního prostoru nebo pokud jste již nějaké obrázky do pracovního prostoru přidali, podle popisu v Úpravy pracovního prostoru.

  Obrázek pozadí je zobrazen pod standardním motivem přizpůsobení vzhledu.

  Roztáhnout obrázek: Roztáhne obrázek na pozadí tak, že vyplní celou oblast.

  Pokud se obrázek na pozadí roztáhne, překryje jakoukoli barvu pozadí, kterou jste pro oblast nastavili.

  Barva pozadí: Vloží barvu pozadí, kterou bude vyplněna celá oblast přizpůsobení vzhledu. Pro změnu barvy pozadí klikněte na název barvy v závorce za tímto polem, zvolte požadovanou barvu a klikněte na tlačítko OK.

  Pokud zvolíte barvu pozadí a současně s ní roztažený obrázek na pozadí, nebude barva pozadí viditelná.

  Barva textu: Změní barvu textu názvu pracovního prostoru v pravém horním rohu oblasti přizpůsobení vzhledu. Pro změnu barvy textu klikněte na název barvy v závorce za tímto polem, zvolte požadovanou barvu a klikněte na tlačítko OK.

  Vymazat nastavené hodnoty přizpůsobení vzhledu: Kliknutím na tuto možnost vyčistíte všechna aktuální nastavení týkající se přizpůsobení vzhledu.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

  Zobrazí se pracovní prostor s právě vytvořeným, přizpůsobeným vzhledem.

Další informace o vytváření přizpůsobených pracovních prostorů a složek najdete v kapitole Branding a Folder or Workspace (Přizpůsobení složky nebo pracovního prostoru) v Příručce pro pokročilé uživatele produktu Micro Focus Vibe 4.0.6.