Filr 3.4 : Vejledning til desktopprogram til Linux

  Filr 3.4: Vejledning til desktopprogram til Linux
    Oversigt
    Installation og konfiguration af Filr Desktop-program
      Supportmatriks
      Understøttede sprog
      Download og installation af Filr Desktop-programmet
      Starte Filr Desktop-program
      Sådan logger du på Filr Desktop-programmet
      Konfiguration af Filr Desktop-konsollen
    Afinstallation af Filr Desktop-programmet
    Om handlinger i Filr Desktop-programmet
      Om synkronisering
      Arbejde med Filr Desktop-programmet
      Om Filr Desktop-konsollen
      Konfigurere mappesynkronisering til din arbejdsstation
      Om Filr-handlinger
      Brug af Filr Desktop-konsollen
    Fejlfinding
      Filer, der ikke er synkroniseret
    Juridisk meddelelse