Novell Filr 1.1 Lueminut

Syyskuu 2014

1.0 Tuotteen yleiskatsaus

Novell Filrin avulla voit helposti käyttää kaikkia tiedostojasi ja kansioitasi pöytätietokoneella, selaimella tai mobiililaitteella. Lisäksi voit edistää yhteistyötä tiedostoillasi jakamalla tiedostoja ja kansioita muille. Löydät Filrin yksityiskohtaisen yleiskatsauksen Miten Filr toimii – yleiskatsausoppaasta.

Voit käyttää Filriä seuraavilla tavoilla:

Novell Filr 1.1 tarjoaa seuraavat parannukset:

2.0 Filrin järjestelmävaatimukset

Novell Filr 1.1:n järjestelmävaatimukset (mukaan lukien vaatimukset mobiililaitteille) on esitetty Novell Filr 1.1 beetaversion asennus- ja määritysoppaan kohdassa Filrin järjestelmävaatimukset.

3.0 Asennusohjeet

Kattavat asennusohjeet löytyvät Novell Filr 1.1Asennus- ja kokoonpano-oppaasta.

4.0 Asennusongelmia

4.1 Virhe määritettäessä toissijaista kiintolevyä (/vastorage) Xeniin

Kun Filriä, hakuindeksiä tai Xenin tietokantalaitetta asennetaan, kiintolevyjä määritetään (/vastorage tai /var) Filrin asennusohjelman aikana, saattaa tuloksena olla seuraava virhe:

PCI: Fatal: No config space access function found.
Unable to read sysrq code in control/sysrq
i8042: No controller found
end_request:I/O error, dev xvda 18576

Tämä ongelma voi aiheuttaa pienen viiveen, mutta palvelin toimii kuitenkin normaalisti.

Varmista, että levyt toimivat odotusten mukaan suorittamalla seuraava komento laitteen konsolista:

df -h

/dev/xvda1    20G 5.5G  14G 30% /
/dev/xvdc1    12G 2.0G 9.4G 18% /vastorage
/dev/xvdd1   2.0G 257M 1.7G 14% /var

4.2 Toisen SCSI-ohjaimen muuttaminen paravirtuaaliseksi voi johtaa siihen, ettei laite käynnisty uudelleen

Kun laite asennetaan tai päivitetään, SCSI-ohjaimen muuttaminen VMware Paravirtual -sovittimeen saattaa aiheuttaa vikatilan, eikä laitteen uudelleen käynnistäminen onnistu.

SCSI-ohjain vaihdetaanVMware Paravirtual -sovittimeen siten, että se on yhteensopiva Filr-laitteen kanssa seuraavasti:

 1. lisää uusi levy laitteeseen ja valitse SCSI-ohjain

 2. kytke virta laitteeseen (suorita asennus- tai päivitysprosessi tarpeen mukaan) varmista, että kaikki Filr-järjestelmässä olevat laitteet toimivat kirjautumalla Filriin Filr-pääkäyttäjänä portista 8443

 3. sammuta kaikki Filr-järjestelmässä olevat laitteet. (Katso lisätietoja laitteen turvallisesta sammuttamisesta Novell Filr 1.1 beetaversion järjestelmänvalvojan oppaan kohdasta Novell-laitteen sammuttaminen ja uudelleen käynnistäminen.)

 4. Vaihda ohjain VMware Paravirtual -sovittimeen.

 5. Kytke virta laitteeseen kaikkiin Filr-järjestelmässä oleviin laitteisiin.

5.0 Päivitysongelmat

5.1 Rullaavia päivityksiä ei tueta ryhmitellyssä käyttöympäristössä

Rullaavia päivityksiä (yhden Filr- tai hakuindeksipalvelimen päivitys, kun toinen jatkaa asiakkaiden palvelua) ei tueta, kun Filr 1.0.1 päivitetään Filr 1.1:een ryhmitellyssä käyttöympäristössä.

Kaikki Filr- tai hakuindeksilaitteet pitää sammuttaa ennen pävitysprosessin aloitusta. Käynnistä laitteet uudelleen päivityksen valmistuttua.

Tästä ongelmasta ei ole haittaa pienille tai ei-ryhmitellyille suurille asennuksille.

Katso lisätietoja Filrin päivittämisestä Novell Filr 1.1 beetaversion asennus- ja määritysoppaan kohdasta Filrin päivitys.

5.2 Aksenttimerkin takia puuttuvat tiedostot pitää synkronoida uudelleen päivityksen jälkeen

Filrin ensimmäinen julkaisu ei tunnistanut tiedostojen nimessä olevia aksenttimerkkejä. Niinpä, jos yhtä tiedostoa synkronoitaisiin tiedostojärjestelmästä verkkokansioon ja sitten yritettäisiin synkronoida toista saman nimistä tiedostoa (lukuun ottamatta aksenttimerkkiä), synkronointi epäonnistuisi.

Filr 1.0.1:ssä on korjaus, joka sallii samannimisten (lukuun ottamatta aksenttimerkkiä) tiedostojen ja kansioiden synkronoinnin tiedostojärjestelmästä Filriin.

Voit sallia tällaisten tiedostojen synkronoinnin päivitettyäsi Filr 1.0:stä uudempaan versioon tekemällä yhden seuraavista asioista:

5.3 OES 11 SP1 -palvelimet pitää päivittää ennen Filr 1.1:een päivittämistä

TÄRKEÄÄ:Jos OES 11 SP1 -palvelimia ei päivitetä, saattavat määritetyt eDirectory (LDAP) -palvelimet lakata toimimasta.

Filr 1.1:n laajennettavuus. ja suorituskykyparannukset vaativat, että Filrin kohdepalvelimet pystyvät käsittelemään lisääntyneen tiedostopalvelun ja muita pyyntöjä.

OES 11 SP1:n mukana toimitettu NCP-palvelin ei voi käsitellä lisääntyneitä pyyntöjä.

Jos käytössä on OES 11 SP1 -palvelimia, jotka täyttävät seuraavat ehdot, pitää OES 11 SP1 -palvelin päivittää ennen Filr 1.1:een päivittämistä:

 • isäntäverkkopalvelimet tai omasäilö-kotikansiot

  ja

 • joulukuulle 2012 ajoitettua huoltopäivitystä ei ole otettu käyttöön

OES 11 SP1 -palvelimien valmisteleminen käsittelemään Filr 1.1:tä:

 1. Varmista, että Filrin OES 11 SP1 -kohdepalvelimiin on tehty vähintään joulukuulle 2012 ajoitettu huoltopäivitys.

  Tämä päivittää NCP-palvelimen uudempaan versioon, joka pystyy käsittelemään Filr 1.1:n lisääntyneet palvelupyynnöt.

 2. Jatka päivitystä Filr 1.1:een.

HUOMAUTUS:OES 11 SP2 sisältää oletusarvoisesti päivitetyn NCP-palvelimen ja se pystyy käsittelemään kaikki Filr 1.1:n palveluvaatimukset.

5.4 Asetuksia ei säilytetä päivityksen yhteydessä

Kaikki asetukset eivät säily Filr-järjestelmää päivitettäessä. Seuraavat asetukset eivät aina säily Filr 1.1:een päivittämisen jälkeen:

 • SSH

 • Ganglia

 • WebDAV-todentamismenetelmä

 • Pyynnöt ja yhteysastukset

Varmista Filr 1.1:een päivittämisen jälkeen, että kaikki asetukset ovat halutun mukaisia.

6.0 Laiteongelmat

6.1 VMware-tilannevedokset ja laitteen varmuuskopiointi

Älä käytä VMware-tilannevedoksia Filrin varmuuskopiointimenetelmänä. Sen käyttö estää Filrin tulevat päivitykset.

Jos käytät tilannevedoksia, ne pitää poistaa ennen Filrin uuteen versioon päivittämistä.

Katso lisätietoja Filrin eri osien varmuuskopioinnista Novell Filr 1.1 beetaversion järjestelmänvalvojan oppaan kohdasta Filr-tietojen varmuuskopiointi.

6.2 Ei voi laajentaa tallennustilaa /var-osioinnille Xenissä

Kun Filriä käytetään Xen-käyttöympäristössä, /var-osiointia ei voi laajentaa Filrin asennuksen jälkeen.

Prosessi, jolla laajennetaan tallennustilaa /var- ja /vastorage-osioille asennuksen jälkeen on kuvattu Novell Filr 1.1beetaversion järjestelmänvalvojan oppaan kohdassa Tallennustilan hallinta.

7.0 Määrittelyongelmat

7.1 Käyttäjätunnuksen merkkirajoitukset LDAP-synkronointia ja sisäänkirjautumista varten

LDAP-käyttäjätunnuksissa voi olla vain numeerisia merkkejä 0 – 9 ja isoja ja pieniä kirjaimia (A–Z). Käyttäjätunnuksia, joissa on erikoismerkkejä (esimerkiksi / \ * ? " < > : | ), ei voi käyttää Novell Filrin käyttäjätunnuksina. Jo LDAP-hakemistossasi on näitä merkkejä sisältäviä käyttäjätunnuksia, ne synkronoituvat Filr-sivustolle, mutta niihin liittyvät käyttäjät eivät voi kirjautua sisään.

Näitä merkkejä ei voi käyttää Filr-käyttäjätunnuksissa, koska Filr-käyttäjätunnuksesta tulee käyttäjän työaseman nimi ja työaseman nimestä tulee työalueelle johtavan hierarkisen polun osa. Nämä merkit eivät kelpaa Linuxin ja Windowsin polkujen nimissä.

7.2 LDAP:stä synkronoiduissa käyttäjätunnuksissa merkkien koolla ei ole väliä Filriin kirjauduttaessa

LDAP-hakemistosta synkronoiduissa käyttäjätunnuksissa merkkien koolla ei ole väliä, kun käyttäjät kirjautuvat Filr-järjestelmään.

Paikallisissa käyttäjätileissä (jotka on luotu Filrissä eikä niitä ole synkronoitu LDAP-hakemistosta) merkkien koolla on merkitystä. Paikallisten käyttäjien tilien kirjautumistiedot tallennetaan MySQL-tietokantaan.

7.3 Sovelmien tuen rajoitukset

Sovelmia ei tueta 64-bit Firefox -selaimessa järjestelmässä, jossa on aikaisempi Java Runtime Environment (JRE) kuin 1.6.0_12.

Sovelmat toimivat 64-bittisessä käyttöjärjestelmässä, joka päivitetään versioon JRE 1.6.0.12 tai uudempaan.

Esimerkiksi usean tiedoston vetäminen ja pudottaminen työpöydältä, tiedoston liimaaminen työpöydältä, Edit-in-Place ja graafinen näyttö työnkulkueditorissa eivät toimi järjestelmissä, joissa sovelmia ei tueta.

7.4 Käyttöoikeusperusteista luettelointia ei tueta, kun käytetään DFS-tiedostojärjestelmäää Windowsin nimitilaa varten

Kun käytetään DFS-tiedostojärjestelmää Windowsin nimitilaa varten Microsoftin käyttöoikeusperusteista luettelointia (ABE) ei tueta.

7.5 NFS-tuki

NFS-tiedostojärjestelmän käyttöönottoa tuetaan sijoittamaan Filr-tiedoston tietovarasto etäpalvelimelle, josta käsin Filr toimii.

7.6 Access Manageriin liittyvät ongelmat

7.6.1 Ei voi käyttää useita käyttäjätietojen lisäyskäytäntöjä samanaikaisesti

Kun NetIQ Access Manager määritetään Filriin, et voi käyttää useita käyttäjätietojen lisäyskäytäntöjä samanaikaisesti.

8.0 Verkkokansio-ongelmat

8.1 Tiedostojen jakaminen kotikansiosta Active Directoryn avulla voi johtaa siihen, ettei tiedostoja näytetä

On monia tapoja määrittää Windowsin tiedostopalvelimet tukemaan käyttäjän kotikansioita. Yleensä Active Directoryn käyttäjien tiedostojen jakaminen Filristä toimii hyvin. Jos NTFS-lupia Windows-tiedostojärjestelmään ei ole kuitenkaan asetettu Filrin kanssa yhteensopivalla tavalla, kun Active Directoryn käyttäjät jakavat kansion kotikansiostaan toisen käyttäjän kanssa, jaetussa kansiossa olevat tiedostot eivät ehkä ole näkyvissä.

Jotta varmistetaan, että kansiossa olevat tiedostot (Active Directoryn käyttäjän kotikansiossa) jaetaan, kun kansio jaetaan, on varmistettava, että periytyminen on poistettu käytöstä jokaisen käyttäjän kotihakemistosta. Voi myös suoraan myöntää oikeudet kotikansion alikansioihin.

Lisäksi Filr tukee Microsofin käyttöoikeusperusteista luettelointia (ABE), joka on saatavilla käyttöjärjestelmillä Windows Server 2003 – Windows Server 2012. Kotikansion jakaminen toimii oikein, kun Windowsin tiedostojärjestelmä on asetettu käyttämällä ABEa.

8.2 OES-palvelimen sisäiset tai järjestelmävirheet voivat aiheuttaa virheellisiä tietoja verkkokansioihin.

Jos OES-palvelin on online-tilassa ja Filr voi kommunikoida tämän palvelimen kanssa NCP:n tai CIFS:n kautta, Filr saattaa hakea virheellistä tietoa kyseiseltä palvelimelta, jos siinä on sisäisiä tai järjestelmävirheitä (kuten NDSD ei käytettävissä). Jos näyttää, että verkkokansiolla ei ole oikeaa sisältöä Filrissä, tarkista tiedostopalvelimen kunto ja varmista, että se on määritetty ja toimii oikein.

8.3 Tiedoston siirtäminen tai uudelleen nimeäminen tiedostopalvelimella lopettaa sen jakamisen

Jos käyttäjä siirtää tai nimeää uudelleen tiedoston suoraan tiedostokansiossa (sen sijaan, että tämä käyttäisi Filr-työasemaohjelmaa siirtämiseen tai uudelleen nimeämiseen), poistetaan kaikki Filrissä olevat kyseiseen tiedostoon liittyvät jaot. Tämä tarkoittaa, että käyttäjillä, jotka saivat käyttöoikeuden tiedostoon Filrissä tehdyn jaon kautta, eivät enää voi käyttää tiedostoa, jos se on siirretty tai nimetty uudelleen tiedostopalvelimella. Tiedostoa ei myöskään näytetä käyttäjän Minun jakamani- ja Jaettu kanssani -näkymissä.

Tässä tapauksessa tiedostot pitää jakaa uudelleen Filrissä.

8.4 Verkkokansiopalvelimen yhteyden testaaminen onnistuu virheellisen polkutiedoston ollessa olemassa

Kun verkkokansiopalvelimen yhteyttä testataan, yhteystesti onnistuu, kun polku Palvelinpolku-kentässä sisältää etukenoviivan (/). Tiedostoja ja kansioita ei kuitenkaan voida onnistuneesti synkronoida Filriin verkkokansiopalvelimen kautta. Sen sijaan Palvelinpolku-kentässä tulee aina käyttää takakenoviivoja (\), kun verkkokansiopalvelinta määritetään.

8.5 Kansiopolussa ei Filrissä voi olla yli 48 tasoa

Kun tiedostojärjestelmän kansioita synkronoidaan verkkokansioon, Filrissä oleva kansiopolku ei voi olla 48 tasoa syvempi (sisäkkäisiä alikansioita). Tiedoston synkronointikoodi hylkää kaikki alikansiot, joiden syvyys nostaa vastaavan Filrin kansiopolun yli alikansiorajoituksen 48.

Kun Filr-järjestelmä kohtaa 48 kansiotason rajoituksen, synkronointikoodi antaa seuraavan viestin, eikä kansiota luoda:

The folder xxx has reached the allowed path maximum depth. Its sub-folders will not be added in the system.

8.6 Verkkokansion palvelinpolku ei voi päättyä takakenoviivaan

Verkkokansion palvelinpolkua määritettäessä palvelinpolun lopussa ei voi olla takakenoviivaa Palvelinpolku-kentässä.

Esimerkiksi \\server_DNS\volume on tuettu, mutta \\server_DNS\volume\ ei ole tuettu.

9.0 Filr-ongelmat

9.1 OpenID-tunnistautuminen Googlen ja Yahoon kautta on vanhentumassa

Ennen Filr 1.1:tä käyttäjät saattoivat kirjautua Filr-sivustolle Google- tai Yahoo-tileillään. Tämä toiminnallisuus ei ole enää saatavilla uusille Filr-käyttäjille Filr 1.1:ssä.

Käyttäjät, joiden Filr-tilit oli luotu kirjautumalla Filriin heidän Google- tai Yahoo-tileillään ennen Filr 1.1:tä, voivat edelleen käyttää Filriä Google- tai Yahoo-tiliensä kautta Filr 1.1:ssä. Mutta koska Google on poistamassa käytöstä OpenID-tunnistamispalvelua, johon tämä toiminnallisuus perustuu, Filr siirtyy tulevaisuudessa toiseen, sopivampaan tunnistamismenetelmään. Filr-versiot, jotka ovat uudempia kuin 1.1, eivät tue uusien tai nykyisten käyttäjien OpenID-tunnistamista.

9.2 Ongelmien raportointi

9.2.1 Sähköpostiraportista puuttuu nimikkeitä raportin viimeiseltä päivältä

Ajettaessa sähköpostiraportti (kuten kuvattu https://www.novell.com/documentation/novell-filr-1-1/filr-1-1_admin/data/reports_generate.html#btj6imwNovell Filr 1.1 beetaversion järjestelmänvalvojan oppaan kohdassa Sähköpostiraportti) raportin päivämääräalueen viimeisen päivän sähköpostit eivät tule näkyviin.

Jos esimerkiksi ajat sähköpostiraportin välillä 3. helmikuuta – 26. huhtikuuta, sähköpostiraportissa ei ole sähköposteja huhtikuun 26. päivältä.

9.2.2 Käyttöoikeusraporttiongelmat

Käyttöoikeusraportissa katsotaan tällä hetkellä pääkäyttäjä, vieras ja kolme sisäistä käyttäjää (_emailPostingAgent, _jobProcessingAgent ja _synchronizationAgent) paikallisiksi käyttäjiksi. Pääkäyttäjä katsotaan aktiiviseksi käyttäjäksi, mutta muita neljää paikallista käyttäjää ei katsota Filr-käyttöoikeutesi kannalta käyttäjiksi.

Katso lisätietoja raportin tuottamisesta https://www.novell.com/documentation/novell-filr-1-1/filr-1-1_admin/data/reports_generate.html#bkks4rtNovell Filr 1.1 beetaversion järjestelmänvalvojan oppaan kohdasta Käyttöoikeusraportti.

9.3 Omien tiedostojen säilön hakemisto näytetään hakutoiminnossa

Kun oma säilö on otettu pois käytöstä eikä kotikansioita ei ole määritetty, käyttäjät löytävät hakemiston, jota kutsutaan nimellä Omien tiedostojen säilö, napsauttamalla yleistä hakukenttää ja painamalla välilyöntinäppäintä. Tämä on tavallisesti piilotettu hakemisto, mutta se voidaan näyttää erityisissä olosuhteissa.

Kun napsautat Omien tiedostojen säilöä, siirryt joko Omien tiedostojen alueelle tai toisen käyttäjän profiiliin (riippuen siitä, missä olet tehdessäsi haun).

9.4 Jakamisongelmat

9.4.1 .rtf-tiedoston muokkaaminen aiheuttaa muokkauksen ristiriitavirheen

.rtf-tiedoston muokkaamisen jälkeen Filrissä tekstieditorilla (kuten Microsoft Word) tiedoston tallentaminen aiheuttaa viestin, jossa ilmoitetaan, että toinen tekijä on muuttanut tiedostoa. Valitse tässä tapauksessa vaihtoehto, joka yhdistää muutoksesi toisen tekijän muutosten kanssa, ja napsauta sitten OK.

Tiedostoon tekemäsi muutokset tallennetaan Filriin normaalisti.

Katso lisätietoja Edit-in-Place-toiminnallisuuden käyttämisestä Filrissä Novell Filr 1.1 – Verkkosovellusten käyttöoppaan kohdasta Tiedostojen muokkaaminen Edit-in-Place -toiminnolla.

9.5 Ulkoiset käyttäjät eivät voi tarkastella kansiota siirtäessään tai kopioidessaan tiedostoa jaetusta kansiosta.

Ulkoiset käyttäjät, joilla on avustajan oikeudet heille jaettuun kansioon eivät voi tarkastella kohdekansiota siirtäessään tai kopioidessaan tiedostoa. Sen sijaan ulkoisen käyttäjän pitää määrittää Kohdekansio-kentässä sen kansion nimi, johon hän haluaa siirtää tai kopioida tiedoston, kuten on kuvattu Novell Filr 1.1 – Verkkosovellusten käyttöoppaan kohdassa Tiedostojen siirtäminen ja kopioiminen.

9.6 LDAP-synkronointiongelmat

9.6.1 Ongelmat poistettaessa käyttäjiä LDAP:n kautta

Novell suosittelee, että koskaan ei pitäisin valita sellaisten käyttäjien poistamisvaihtoehtoa, jotka eivät ole LDAP:ssä, kun olet määrittämässä LDAP-synkronointia. Tätä ominaisuutta joko parannetaan tai se poistetaan kokonaan tulevista Filr-julkaisuversioista. Poistettuja käyttäjätilejä ei voi palauttaa. Paras käytäntö on valita tilin käytöstä poistamisvaihtoehto sen kokonaan poistamisen sijaan.

9.6.2 Filr-käyttäjien ensisynkronoinnin ongelmat

LDAP:n attribuutin arvon, jonka määrität LDAP:n määritysasetuksissa LDAP-attribuutti Filr-tilin nimeä varten, pitää olla yksilöivä koko LDAP-hakemistossa. Jos esimerkiksi määrität arvon cn, kaikilla LDAP-hakemistossa olevilla käyttäjillä ei ehkä ole yksilöivää arvoa.

Voit ratkaista tämän ongelman käyttämällä attribuuttia, jonka arvo on aina yksilöivä kaikissa säilöissä, kuten emailAddress.

9.6.3 Aliryhmät eivät sisälly ryhmäjäsenyyteen ensisynkronoinnin aikana

Kun LDAP-hakemistosta synkronoidaan Filr-sivustolle ryhmiä, joissa on aliryhmiä, aliryhmät eivät sisälly niiden ylemmän tason ryhmäjäsenyyteen ensisynkronoinnin aikana.

Suorita ylimääräinen LDAP-synkronointi varmistaaksesi, että kaikki odotetut aliryhmät sisältyvät ryhmäjäsenyyteen.

9.6.4 Aktiivisessa hakemistossa olevia oletusryhmiä ja -säilöjä ei synkronoida Filriin LDAP:n kautta

Aktiivisen hakemiston oletuskäyttäjien organisaatioyksikössä sijaitsevien ryhmien jäsenyyksiä (kuten toimialueen käyttäjäryhmä) ei synkronoida Filriin LDAP:n kautta.

9.6.5 Käyttäjien LDAP-hakemistossa uudelleennimeämiseen ja siirtämiseen liittyvät ongelmat

Jotta voit nimetä uudelleen tai siirtää käyttäjiä LDAP-hakemistossa, varmista, että olet määrittänyt LDAP-attribuutille arvon, joka tunnistaa käyttäjän tai ryhmän yksilöivästi, kuten on kuvattu https://www.novell.com/documentation/novell-filr-1-1/filr-1-1_admin/data/ldap.html#b18s2hodNovell Filr 1.1 beetaversion järjestelmänvalvojan oppaan kohdassa Käyttäjien synkronointivaihtoehtojen määrittäminen. Jos tälle asetukselle ei ole määritetty arvoa, käyttäjien uudelleennimeäminen tai siirtäminen LDAP-hakemistossa saattaa johtaa uusien käyttäjien luomiseen Filrissä tai nykyisten käyttäjätilien poistamiseen.

9.6.6 Käyttäjät eivät voi kirjautua Filr-mobiilisovellukseen tai -työpöytäsovellukseen uudella nimellään tai salasanallaan LDAP:ssä uudelleen nimeämisensä jälkeen

Kun käyttäjä on nimetty uudelleen tai kun käyttäjän salasana on vaihdettu LDAP-hakemistossa, käyttäjän pitää käyttää vanhaa käyttäjätunnusta tai salasaan kirjautuessaan Filr-mobiilisovellukseen tai Filr-työpöytäsovellukseen, kunnes tapahtuu yksi seuraavista:

 • LDAP-synkronointi on suoritettu

 • Käyttäjä kirjautuu verkkotyöasemasovellukseen käyttämällä uutta käyttäjätunnusta tai salasanaa

Käyttäjä voi käyttää vanhaa tai uutta käyttäjätunnusta tai salasanaa kirjautuessaan verkkotyöasemasovelluksen kautta Filriin.

9.6.7 Aktiivisen hakemiston toimialuepuuryhmien välistä luottamusta ei tueta

Filrissä ei tueta toimialuepuuryhmien välistä luottamusta aktiivisessa hakemistossa.

9.7 Salasanalla suojattuja tiedostoja ei voi tarkastella

Tiedostoja, jotka on suojattu salasanalla siinä sovelluksessa, jossa ne luotiin, ei voi tarkastella Novell Filr -sivustolla. Tämä toimii suunnitellulla tavalla.

9.8 Sisäkkäisten kansioiden ongelma

Tietokantarajoituksista johtuen Filr sallii korkeintaan 45 sisäkkäistä kansiota. Voit esimerkiksi luoda kansion kansion sisälle ja sitten luoda kansion tämän kansion sisälle ja niin edelleen, kunnes kansiorakenteessa on 45 tasoa. Kansiorakenteessa ei voi olla yli 45 tasoa.

9.9 Sähköpostiongelmat

9.9.1 Ei voi kommunikoida ulkoisen lähtevän postijärjestelmän kanssa

Jos et saa Filr-sivustoa kommunikoimaan ulkoisen lähtevän postijärjestelmän kanssa (kuten Novell GroupWise), sinun pitänee määrittää Filrin lähtevä sähköpostipalvelin TLS:llä SMTP-yhteyden yli. Jos sähköpostisovelluksesi tarvitsee tällaista määritystä, voit määrittää Filrin SMTP TLS-yhteyden yli STARTTLS:ia käyttämällä, kuten on kuvattu https://www.novell.com/documentation/novell-filr-1-1/filr-1-1_admin/data/bzmeoab.html#bzmeoabNovell Filr 1.1 beetaversion järjestelmänvalvojan oppaan kappaleen Lähtevän sähköpostin määrittäminen TLS:llä SMTP-yhteyden yli kohdassa Sähköpostimääritysten hallinta.

9.9.2 Testiyhteys epäonnistuu ilman käyttäjätunnusta ja salasanaa, vaikka todentamista ei vaadita

Kun määrität Filrin käyttämään ulkoista lähtevää postijärjestelmää (kuten Novell GroupWise), Testiyhteys-näppäin ei toimi, jos käyttäjätunnusta ja salasanaa ei ole määritetty, vaikka Todentaminen tarvitaan -vaihtoehtoa ei olisi valittu.

Katso lisätietoja siitä, miten Filr määritetään käyttämään ulkoista lähtevää postijärjestelmää https://www.novell.com/documentation/novell-filr-1-1/filr-1-1_admin/data/email_outbound.html#email_outboundNovell Filr 1.1 beetaversion järjestelmänvalvojan oppaan kohdasta Lähtevän sähköpostin määritysasetusten muuttaminen.

9.10 Ei voi lähettää asiakirjoja, jotka on luotu Apple iWork -sovelluksella (Pages, Keynote jne.), tai .app-asiakirjoja Filrin web-työasemasovellukseen.

Jos yrität lähettää Filrin web-työasemasovellukseen asiakirjoja, jotka on luotu yhdellä seuraavista tiedostotyypeistä, saat virheilmoituksen, jossa sanotaan, että tiedostoa tai kansiota ei voi lähettää:

 • iWork-asiakirja (kuten Pages-, Keynote- tai Numbers-asiakirja)

 • Mac-sovellustiedosto (asiakirja, jossa on .app-pääte)

Filrin verkkotyöasemasovellus ei voi lähettää tällaisia asiakirjoja, koska näiden asiakirjojen arkkitehtuuri muistuttaa läheisemmin kansiota, eikä Filrin web-työasemasovelluksen kautta voi lähettää kansioita.

Voit lähettää tämän tyyppisiä asiakirjoja Filr-sivustolle käyttämällä Filr-työpöytäsovellusta tai -mobiilisovellusta.

Katso lisätietoja asiakirjojen lähettämisestä työpöytä- tai -mobiilisovelluksella seuraavista oppaista: Novell Filr -työpöytäsovellus Windowsille – pika-aloitus, Novell Filr -työpöytäsovellus Macille – pika-aloitus ja Novell Filr -mobiilisovellus – pika-aloitus.

9.11 Tiedostoja ei voi vetää ja pudottaa kansioon, kun Safaria käytetään Windowsissa

Et voi vetää ja pudottaa tiedostoja kansioon käyttäessäsi Safaria Windowsissa (kuten on kuvattu Novell Filr 1.1 – Verkkosovelluksen käyttöoppaan kohdassa Tiedostojen lisääminen kansioon).

Tämä johtuu siitä, että vedä-ja-pudota-ikkuna tiedostojen lisäämiseksi kansioihin käyttää HTML 5 -toiminnallisuutta, jota ei tällä hetkellä tueta Windowsissa käytetyssä Safarissa.

9.12 Tiedostonimessä ei saa olla enemmän kuin noin 200 merkkiä

Tiedostonimen tarkka maksimipituus riippuu Filr-palvelimen määrityksistä, mutta yleensä se on noin 200 merkkiä. Jos tiedostonimet ovat liian pitkiä, ei niitä voi lisätä Filriin.

9.13 WebDAV-ongelmat

9.13.1 Ei voi muokata tiedostoa WebDAV (Edit-in-Place) -toiminnallisuudella, kun käyttäjän salasanassa on välilyönti

Jos yrittää muokata tiedostoja WebDAVin kautta (kuten on kuvattu Novell Filr 1.1 Verkkosovelluksen käyttöoppaan kohdassa Tiedostojen muokkaaminen Edit-in-Place-toiminnallisuudella), todentaminen epäonnistuu, jos salasanassasi on välilyönti.

Kun muokkaat tiedostoja WebDAV:lla, varmista, että salasanassasi ei ole välilyöntiä.

9.13.2 Tiedostoa ei voi nimetä uudelleen WebDAV (Edit-in-Place) -toiminnallisuudella muokatessa

Kun käytät Edit-in-Place-toiminnallisuutta tiedoston muokkaamiseen (kuten on kuvattu Novell Filr 1.1 Verkkosovelluksen käyttöoppaan kohdassa Tiedostojen muokkaaminen Edit-in-Place-toiminnallisuudella), et voi napsauttaa Tallenna nimellä, ja nimetä tiedostoa uudelleen. Jos teet näin, järjestelmä antaa lähetysvirheen, eikä tiedostoon tehtyjä muutoksia synkronoida Filriin.

9.13.3 WebDAVin rajoitukset Windowsissa

9.13.3.1 Windows-päivitys WebDAV-toiminnallisuutta varten Windows Vistalle ja Windows XP:lle

TÄRKEÄÄ:Asenna tämä päivitys vain Windows Vistaan ja Windows XP:hen. Älä asenna tätä päivitystä Windows 7:ään.

Jotta voit käyttää Novell Filr Edit-in-Place-toiminnallisuutta selaimessasi Windows Vistassa ja Windows XP:ssä, sinun pitää asentaa seuraava Windows WebDAV·-päivitys:

Ohjelmistopäivitys verkkokansioita varten (KB907306).

Tämän Windows-päivityksen avulla OpenOffice.org ja Microsoft Office toimivat oikein Filr Edit-in-Place -ominaisuuden kanssa.

9.13.3.2 WebDAV/Edit-in-Place -ongelmat Microsoft Windows Vistassa ja Microsoft Officessa

Microsoft Windows Vistassa on joitain ongelmia WebDAV:n käytössä, mitkä vaikuttavat kaikkiin WebDAV-vuorovaikutuksiin. Lisäksi eräs vain Vistan sovelmiin liittyvä ongelma voi estää Novell Filr Edit-in-Place -ominaisuutta toimimasta oikein. Varmista, että käytössä on Vistan uusin versio. Varmista, että olet asentanut Windows WebDAV -päivityksen kuten on kuvattu osiossa Osio 9.13.3.1, Windows-päivitys WebDAV-toiminnallisuutta varten Windows Vistalle ja Windows XP:lle.

Windows Vistan käyttäjät, jotka käyttävät Internet Exploreria saattavat nähdä Java-varoituksen yrittäessään käyttää Edit-in-Place-toiminnallisuutta. (Firefoxin käyttäjät eivät näe tätä virhettä.)

Määritä Internet Explorer tukemaan Filr Edit-in-Place -ominaisuutta:

 1. Napsauta Internet Explorerissa Työkalut > Internet-asetukset.

 2. Napsauta Suojaus, valitse Luotetut sivustot ja napsauta sitten Sivustot.

 3. Määritä kentässä Lisää tämä WWW-sivusto vyöhykkeeseen Filr-palvelimen URL-osoite ja napsauta sitten Lisää.

 4. Valitse tai poista valinta kohdasta Edellytä palvelimen vahvistus (https:) vyöhykkeen Web-sivustoille tarpeen mukaan Filr-palvelintasi varten.

 5. Tallenna suojausasetukset napsauttamalla Sulje ja sitten OK.

Määrittääksesi Windows Vistan tukemaan Filr Edit-in-Place-toiminnallisuutta Microsoft Officessa sinun pitää lisätä uusia avaimia Windowsin rekisteriin jokaista Microsoft Office -sovellusta varten.

 1. Siirry Windows Explorerissa kohteeseen Ohjelmatiedostot/Microsoft Office/Office12.

 2. Vieritä vuorollaan alas kunkin Microsoft Office .exe-tiedoston kohdalle:

  excel.exe
  powerpnt.exe
  winword.exe
  ...
  
 3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kutakin suoritettavaa tiedostoja ja napsauta sitten Ominaisuudet.

 4. Napsauta Yhteensopivuus.

 5. Valitse Suorita ohjelma yhteensopivuustilassa:, valitse sitten avattavasta valikosta Windows XP (Service Pack 2).

 6. Käynnistä tietokone uudelleen.

Sinun pitäisi nyt pystyä käyttämään Filrin Edit-in-Place -ominaisuutta Microsoft Office -tiedostojen kanssa.

HUOMAUTUS:Vaikka näillä toimenpiteillä voidaan ottaa Edit-in-Place-ominaisuus käyttöön Filrissä, ne eivät korjaa sitä, ettei Vistalla voi liittää Filrissä WebDAVin kautta.

Lue lisätietoja sovelmista seuraavista Sun-tiedotteista:

9.13.4 WebDAVin rajoitukset Macissa

WebDAV-toiminnallisuuden käyttöön Mac-käyttöympäristössä vaikuttavat seuraavat rajoitukset:

9.13.4.1 Rajoituksia, kun tiedostoja muokataan Macissa WebDAVin kautta

Edit-in-Place-toiminnallisuutta ei tueta Macissa, kun käytetään Microsoft Officea dokumenttieditorina. Jotta Edit-in-Place-toiminnallisuutta voidaan käyttää Macissa, dokumenttieditorina pitää käyttää OpenOfficea tai LibreOfficea.

9.13.4.2 Macissa ei voi muokata tiedostoa WebDAV (Edit-in-Place) -toiminnallisuudella LibreOfficea käytettäessä

Jos käytät Filriä Macilla ja käytät LibreOfficea dokumenttieditorina, et voi muokata tiedostoja WebDAV:lla käyttämällä Edit-in-Place-toiminnallisuutta (kuten on kuvattu Novell Filr 1.1 Verkkosovelluksen käyttöoppaan kohdassa Tiedostojen muokkaaminen Edit-in-Place-toiminnallisuudella).

Jos käytät Apachea Filr-järjestelmän käyttämiseen, käyttäjät voivat muokata tiedostoja WebDAV:lla käyttäessään Filriä Macilla ja dokumenttieditorina LibreOfficea.

9.13.4.3 Kun WebDAVia käytetään Filr-kansioiden avaamiseen (Mac Finderin kautta), ne ovat vain luku -muotoisia

Kun WebDAVia käytetään Filr-työpöytäsovelluksen Filr-kansioiden avaamiseen Mac Finderin kautta, ne ovat vain luku -muotoisia.

9.13.4.4 Tiedostoa ei voi muokata WebDAVin kautta (Edit-in-Place), kun käytetään Safari 7.x -selainta käyttöjärjestelmällä OS X 10.9.x

Kun Filriä käytetään Safari 7.x -selainta käyttöjärjestelmällä OS X 10.9.x, Edit-in-Place-toiminnallisuuden käyttäminen tiedoston muokkaamiseen (kuten on kuvattu Novell Filr 1.1 Verkkosovelluksen käyttöoppaan kohdassa Tiedostojen muokkaaminen Edit-in-Place-toiminnallisuudella) aiheuttaa virheen, eikä tiedostoa voi muokata.

Määritä Safari 7.x ja OS X 10.9.x tukemaan Filrin Edit-in-Place -ominaisuutta ja tukemaan tiedostojen ja kansioiden lisäämistä, kun käytetään selainta, jossa ei ole HTML 5 -tukea:

 1. Kun Filr-sivusto on auki, napsauta Safarissa Valikko > Asetukset.

 2. Napsauta Suojaus-välilehteä ja sitten Hallinnoi verkkosivustoasetuksia.

 3. Valitse Java ja napsauta sitten Filr.sivuston URL-osoitteen vieressä olevaa avausnuolta ja valitse Suorita suojaamattomassa tilassa.

 4. Napsauta Valmis.

9.14 Filr-kansion tarkastelu Windows Explorerilla näyttää ylimääräisen kansion Windows XP:ssä

Kun katsot Windows XP:ssä Filr-kansiota Windows Explorerilla, näkyviin saattaa tulla ylimääräinen kansio, jolla on sama nimi kuin ylemmän tason kansiolla.

Ratkaise tämä ongelma:

 1. Käynnistä verkkoselain.

 2. Siirry Microsoftin latauskeskukseen ja asenna ohjelmistopäivitys verkkokansioille (KB907306) http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=17C36612-632E-4C04-9382-987622ED1D64&displaylang=en.

 3. Asenna ohjelmistopäivitys noudattamalla näytöllä olevia ohjeita.

9.15 Ei voi kirjautua verkkotyöasemaan pitkällä käyttäjätunnuksella tai salasanalla

Käyttäjät eivät voi kirjautua Filr-verkkotyöasemaan, jos käyttäjätunnuksessa on yli 128 merkkiä tai salasanassa on yli 64 merkkiä.

9.16 Kolmansien osapuolien ohjelmistosta johtuvat näyttöongelmat

9.16.1 Joskus näytöllä on turhia vierityspalkkeja

Tietyissä kansioissa ja kokoelmanäytöissä näkyy joskus turhia vierityspalkkeja. Tämä ongelma esiintyy silloin tällöin eikä siitä ole haittaa.

9.16.2 Filr ei näy oikein, kun Ask-työkalurivi on asennettu Chromeen

Kun Ask-työkalurivi on asennettu Chrome-selaimeen, se estää käyttäjiä näkemästä koko Filr-nimipalkkia. Ask-työkalurivi ei ole Chromen hyväksymä työkalurivi eikä sitä pitäisi asentaa Chrome-selaimeen.

9.17 ODP- ja ODG-tiedostoja, jotka sisältävät kaavioita, kuvia ja taulukoita ei voi nähdä, kun niitä tarkastelee HTML-muodossa

ODP- ja ODG-tiedostoja, jotka sisältävät kaavioita, kuvia ja taulukoita, ei näy, kun niitä tarkastelee HTML-näkymällä alla olevien kuvausten mukaisesti:

9.18 Käyttäjän kotihakemistoja ei synkronoida ennen kuin hyväksytyn käyttäjän välimuisti on päivitetty

Kun lisäät käyttäjän LDAP-hakemistoosi, käyttäjän kotihakemistoa Filrissä ei näytetä heti LDAP-synkronoinnin jälkeen.

On odotettava, kunnes hyväksytyn käyttäjän välimuisti on päivitetty tiedostojärjestelmässä, ja vasta sitten kotihakemiston tiedot näkyvät Filrissä. (Oletusoikeuksien välimuistin päivitysväli on 5 minuuttia). Voit säätää tätä väliä https://www.novell.com/documentation/novell-filr-1-1/filr-1-1_admin/data/netfolders_global.html#netfolders_globalNovell Filr 1.1 beetaversion järjestelmänvalvojan oppaan kohdassa Yleisten verkkokansion määritysasetusten asettaminen kuvatulla tavalla.

9.19 Filr ei tue LDAP-hakemistossa määritettyjä valenimiä

Jos käyttäjilläsi on käyttäjätileihinsä liittyviä valenimiä LDAP-hakemistossa, valenimeä ei synkronoida Filriin LDAP-synkronoinnin yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että käyttäjät eivät voi kirjautua Filr-sivustolle valenimellään.

9.20 Tekstieditoreita, kuten Notepad tai Wordpad, ei voi käyttää tiedostonmuokkaajana

Voit muuttaa Filrissä tiedostojen muokkaamiseen käytettävän oletussovelluksen, kuten on kuvattu Novell Filr 1.1 Verkkosovellusten käyttöoppaan kohdassa Oletuseditorin asetusten muuttaminen yksittäistä tiedostotyyppiä varten). Et voi kuitenkaan käyttää tekstieditoreita, kuten Notepad tai Wordpad, oletustiedostonmuokkaajana, koska nämä sovellukset eivät tue WebDAV:ia.

9.21 Edit-in-Place- eikä muut sovelmat enää toimi Chromessa

Edit-in-Place-sovellus (kuten on kuvattu Novell Filr 1.1 Verkkosovellusten käyttöoppaan kohdassa Tiedostojen muokkaaminen Edit-in-Place-toiminnallisuudella) eikä muutkaan Filr-sovelmat enää toimi Chromen versiolla 35 tai uudemmilla.

Muihin Filr-sovelmiin kuuluu tiedostojen vetäminen ja pudottaminen seuraavissa tilanteissa:

 • kun napsautetaan Lisää tiedostoja vanhemmissa selaimissa, jotka eivät tue HTML 5:tä

 • painettaessa Ctrl-näppäin, kun napsautetaan Lisää tiedostoja missä tahansa selaimessa (tämä käynnistää lataussovelman sen sijaan että käyttäisi HTML 5:tä lataamisen suorittamiseen)

9.22 Filr-järjestelmä pitää käynnistää uudelleen Microsoft SQL:ssä tapahtuneen verkon virheen jälkeen

Jos Filr-järjestelmäsi käyttää Microsoft SQL -tietokantaa ja tapahtuun verkon virhe, sinun pitää käynnistää kaikki Filr-järjestelmässä olevat laitteet uudelleen, jotta verkkokansiot ovat täysin käytettävissä.

9.23 FAMT-palvelu pitää käynnistää uudelleen, kun "Testaa yhteys" -toiminto on suoritettu verkkokansion määrityksen aikana

Kun olet testannut sellaisen vekkokansion yhteyden, joka viittaa OES-asemaan ja kun Microsoft Windows on valittu avattavassa valikossa Palvelin tyyppi, sinun pitää käynnistää FAMT-palvelu uudelleen.

Kun FAMT-palvelu on käynnistetty uudelleen, varmista että Novell Open Enterprise Server on valittu avattavassa valikossa Palvelin tyyppi, ennen kuin testaat yhteyden OES-asemaan uudelleen.

Katso lisätietoja FAMT-palvelun uudelleen käynnistämisestä https://www.novell.com/documentation/novell-filr-1-1/filr-1-1_admin/data/services.html#servicesNovell Filr 1.1 beetaversion järjestelmänvalvojan oppaan kohdasta Järjestelmäpalvelumääritysten muuttaminen.

10.0 Tietokantaongelmat

10.1 Filrin asennusohjelma ei voi luoda Filr-tietokantaa Microsoft SQL:ään, kun tietokannan nimi alkaa numerolla

Kun määritetään suurta käyttöönottoa määrittelyavustajalla, (kuten on kuvattu Novell Filr1.1 beetaversion järjestelmänvalvojan oppaan kohdassa Suuren käyttöönoton määrittäminen ensimmäistä kertaa), ei tietokannan nimi, jonka määrittelet Tietokannan nimi -kentässä, voi alkaa numerolla Microsoft SQL -tietokantaa käytettäessä. Jos nimi ei ala numerolla, määrittelyavustaja ei salli tietokannan luontia. Esimerkiksi 1Filr ei ole sallittu, mutta Filr1 on.

11.0 Hakuindeksiongelmat

Tällä hetkellä ei ole tiedossa olevia hakuindeksiongelmia.

12.0 Työpöytäsovellusongelmat

Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata niitä sen jälkeen käymättä suoraan Filr-sivustolla. Lisäykset ja muutokset synkronoidaan Filrin ja tietokoneesi välillä.

Katso lisätietoja Filr-työpöytäsovelluksen asentamisesta organisaatiollesi ja muiden hallinnollisten tehtävien tekemisestä Novell Filr 1.1 beetaversion järjestelmänvalvojan oppaan kohdasta Filr -työpöytäsovelluksen määrittäminen käyttämään tiedostoja.

Katso lisätietoja Filr -työpöytäsovelluksen asentamisesta ja käyttämisestä seuraavista oppaista: Novell Filr -työpöytäsovellus Windowsille – pika-aloitus ja Novell Filr-työpöytäsovellus Macille – pika-aloitus.

Katso erityisesti Filr-työpöytäsovelluksen loppukäyttäjiin liittyviä ongelmia oppaasta Novell Filr -työpöytäsovellus – Lueminut.

12.1 Filr-työpöytäsovellukseen kirjautuminen epäonnistuu LDAP:ssä tehtyjen käyttäjätunnusten muutosten jälkeen

Jos käyttäjän käyttäjätunnus muuttuu LDAP-hakemistossa, Filr-työpöytäsovellukseen kirjautuminen epäonnistuu, kunnes LDAP seuraavan kerran synkronoituu tai käyttäjä kirjautuu Filr-verkkotyöasemaan.

12.2 Työasemaongelmat

Katso luettelo Filr-työpöytäsovellukseen liittyvistä ongelmista (Windows- ja Mac-työasemat) oppaasta Filr-työpöytäsovellus – Lueminut.

TÄRKEÄÄ:Sinun kannattaa tutustua työasemaan liittyviin ongelmiin. Jos arvelet, että jotkin ongelmat ovat erityisen hankalia käyttäjillesi, sinun pitää kertoa näistä ongelmista käyttäjille ennen Filr-työpöytäsovelluksen asentamista heidän omiin työasemiinsa.

Työaseman asennukseen liittyvistä ongelmista on kerrottu myös oppaassa Filr-työpöytäsovellus – Lueminut.

13.0 Mobiilisovelluksen ongelmat

Katso lisätietoja Filr-mobiilisovelluksen asentamisesta ja käyttämisestä oppaasta Novell Filr -mobiilisovellus – pika-aloitus.

Seuraavat Filr-mobiilisovelluksen ongelmat ovat tiedossa:

13.1 Latausalueella olevat tiedostot eivät synkronoidu Just-in-Time-synkronoinnissa

Tiedoston avaaminen mobiilisovelluksen Lataukset-alueella ei käynnistä Just-in-Time-synkronointia.

Jos olet määrittänyt vain Just-in-Time-synkronoinnin (ajoitettua synkronointia ei ole otettu käyttöön), verkkokansiossa olevia tiedostoja, jotka on lisätty mobiilisovelluksen Lataukset-alueelle, ei päivitetä automaattisesti tiedostojärjestelmässä tehdyillä muutoksilla. Tiedosto päivitetään Lataukset-alueella vain, kun käyttäjä siirtyy siihen verkkokansioon, jossa tiedosto sijaitsee, jollakin Filr-työasemalla.

13.2 Tiedostot poistetaan Lataukset-alueella olevasta kotikansiosta, kun Oma tallennustila on otettu käyttöön.

Jos käyttäjät ovat lisänneet tiedostoja kotikansiostaan mobiilisovelluksen Lataukset-alueelle, Filr-järjestelmänvalvoja ottaa Oman tallennustilan käyttöön (kuten on kuvattu Novell Filr 1.1 beetaversion järjestelmänvalvojan oppaan kohdassa Oman tallennustilan määrittäminen), tiedostot poistetaan mobiilisovelluksen Lataukset-alueen kotikansiosta.

13.3 Verkkokansion tiedostot poistetaan Lataukset-alueelta niiden uudelleennimeämisen tai siirtämisen jälkeen

Jos käyttäjät ovat lisänneet tiedostoja verkkokansiosta mobiilisovelluksen Lataukset-alueelle ja tiedosto nimetään uudelleen tai siirretään OES- tai Windows-tiedostojärjestelmässä, tiedosto poistetaan mobiilisovelluksen Lataukset-alueelta.

13.4 Verkkokansiossa olevia kansioita ei näytetä, jos ne sisältävät yli 500 kansioita

Verkkokansiossa olevia kansioita ei näytetä mobiilisovelluksessa, jos verkkokansiossa on yli 500 kansioita. Sen sijaan näytölle tulee viesti, jonka mukaan käyttäjien pitää käyttää hakutoimintoa löytääkseen verkkokansiossa olevat kansiot.

13.5 Tiedostoa ei voi avata toisessa sovelluksessa BlackBerry OS 10.0 -laitteella

Filr-tiedostoja ei voi avata toisessa sovelluksessa, kun käytetään BlackBerry OS 10.0 -laitetta.

Ongelman ratkaisemiseksi päivitä laitteesi BlackBerry OS 10.1 -versioon, poista Filr-sovellus ja asenna se sitten uudelleen.

13.6 Windows Phone -käyttäjät näkevät todennusvirheen, kun Filr-sivustolla on itse allekirjoitettu varmenne

Jos Filr-sivusto on määritetty itse allekirjoitetulla varmenteella, Windows Phone -käyttäjät näkevät todennusvirheen yrittäessään päästä Filr-sivustolle Windows Filr -mobiilisovelluksella.

Voit ratkaista tämän ongelman kummalla tahansa seuraavista tavoista:

13.7 Jakamisen valintaikkunassa olevissa sähköpostiosoitteissa ei voi olla erikoismerkkejä

Kun sähköpostiosoite määritetään jakamisen valintaikkunassa ja osoite sisältää erikoismerkkejä (kuten heittomerkki) tulee näkyviin virheilmoitus, joka kertoo, ettei kohdetta voi jakaa määritetyn käyttäjän kanssa.

14.0 Lokalisointiongelmat

14.1 Kiinalaiset merkit käsittelylokeissa

Kun report.csv-tiedosto on avattu toimintaraporttia varten Microsoft Excelissä, kiinalaiset merkit eivät näy oikein, vaikka report.csv-tiedosto on luotu oikein. Tämä johtuu siitä, että Excel lukee tiedoston aina käyttäen ISO Latin -merkistöä.

Yksi vaihtoehto on käyttää OpenOffice.org Calc -laskentataulukkoa Excelin sijaan. Se näyttää kiinalaiset merkit oikein.

Ongelman kiertäminen Excelissä:

 1. Tuo report.csv-tiedoston Exceliin seuraavasti: Tiedot > Tuo ulkoisia tietoja > Tuo tiedot.

 2. Valitse report.csv-tiedosta ja napsauta Avaa.

 3. Valitse Erotettu, valitse UTF-8 ja napsauta sitten Seuraava.

 4. Valitse erottimeksi Pilkku ja napsauta Seuraava, ja napsauta sitten Valmis.

Excelin pitäisi nyt näyttää kiinalaiset merkit oikein.

15.0 Suojausongelmat

15.1 Käyttäjät voivat nähdä tiedostojen ja kansioiden olemassaolon kotikansiorajapinnan kautta, jos useilla käyttäjillä on sama kotikansiopolku

Jos organisaatiossasi useilla käyttäjillä on sama kotikansiopolku (esim. //server/share/data) ja kun tiedostojärjestelmän käyttöoikeudet määrittelevät, mitä tiedostoja ja kansioita käyttäjät voivat käyttää, käyttäjät voivat katsoa Filrissä toisten käyttäjien henkilökohtaisia tiedostoja ja kansioita. Käyttäjät eivät kuitenkaan voi nähdä niiden tiedostojen ja kansioiden sisältöä, joihin heillä ei ole oikeuksia.

15.2 Uloskirjautumista ei tapahdu, kun Filriä käytetään suoraan Access Managerin kautta

Kun NetIQ Access Manager määritetään Filriin, vain Filr-pääkäyttäjä pääsee suoraan Filriin. Kun Filriä käytetään suoraan näillä määrityksillä, yhtäaikainen uloskirjautumien ei onnistu Filr-järjestelmässä.

Kun Filr-pääkäyttäjä kirjautuu suoraan Filriin (ja Filr on määritetty Access Managerilla), kaikki selainistunnot pitäisi sulkea välittömästi uloskirjautumisen varmistamiseksi.

16.0 Filr 1.1 Virheenkorjaukset

Luettelo virheistä, jotka on korjattu Filr 1.0.1:n jälkeen: Novell Filr 1.1 Virheluettelo. Lisätietoja kustakin virheestä löytyy etsimällä virhenumerot Bugzillasta.

17.0 Filr-dokumentaatio

Seuraavista lähteistä löytyy tietoa Novell Filr 1.1:stä:

Seuraavista löytyy lisätietoa Filr 1.1:stä: