Fontos megjegyzések a Novell Filr 1.1 rendszerhez

2014. szeptember

1.0 A termék áttekintése

A Novell Filr egyszerű elérést biztosít fájljaihoz és mappáihoz asztali gépéről, böngészőből és mobileszközökről is. Emellett a fájl- és mappamegosztási funkcióval közösen dolgozhat fájljain másokkal. A Filrről részletesebb áttekintést kap a Filrt ismertető kalauznak a rendszer működését bemutató szakaszában.

A Filr többféleképp is elérhető:

A Novell Filr 1.1-es verziója a következő fejlesztéseket és újdonságokat tartalmazza:

2.0 A Filr rendszerkövetelményei

A Novell Filr 1.1 rendszerkövetelményeit (köztük a mobileszközökre vonatkozó követelményeket) elolvashatja a Novell Filr 1.1 telepítési és konfigurálási útmutatójának A Filr rendszerkövetelményei című részében.

3.0 Telepítési útmutató

A telepítési folyamatot részletesen bemutatja a Novell Filr 1.1 – telepítési és konfigurálási útmutató.

4.0 Telepítési problémák

4.1 Hiba történik a másodlagos merevlemez (/vastorage) Xen rendszerben történő konfigurálásakor

Ha a Filr, a keresési index vagy az adatbázis készülékeit a Xenbe telepíti, akkor a (/vastorage vagy /var) merevlemezeknek a Filr telepítőprogramjában való konfigurálása a következő hibát okozhatja:

PCI: Fatal: No config space access function found.
Unable to read sysrq code in control/sysrq
i8042: No controller found
end_request:I/O error, dev xvda 18576

Ez a hiba némi késedelmet okozhat, a kiszolgáló azonban megfelelően fog működni.

Ellenőrizze, hogy a merevlemezek felvétele megfelelően megtörtént-e. Ehhez futtassa a következő parancsot a készülékkonzolról:

df -h

/dev/xvda1    20G 5.5G  14G 30% /
/dev/xvdc1    12G 2.0G 9.4G 18% /vastorage
/dev/xvdd1   2.0G 257M 1.7G 14% /var

4.2 A második SCSI-vezérlő paravirtuálisra cserélése azt eredményezheti, hogy a virtuális rendszer nem indítható újra

Ha virtuális rendszer telepítése vagy frissítése során VMware-alapú paravirtuális vezérlőre cserélnek le egy SCSI-vezérlőt, az zavart okozhat a rendszer működésében, aminek következtében nem lehet újraindítani.

A következő módon lehet a Filr virtuális rendszerrel kompatibilis módon lecserélni egy SCSI-vezérlőt VMware-alapú paravirtuális vezérlőre:

 1. Adja hozzá az új lemezt a virtuális rendszerhez, és jelölje ki az új SCSI-vezérlőt.

 2. Kapcsolja be a virtuális rendszert (szükség esetén befejezve a telepítést, illetve frissítést). Jelentkezzen be a Filrbe a Filr rendszergazdájaként a 8843-as porton, hogy a Filr összes virtuális rendszere biztosan fusson.

 3. Állítsa le egyenként a Filr összes virtuális rendszerét. (A virtuális rendszerek biztonságos leállításának lépéseit a a Novell Filr 1.1 felügyeleti útmutatójának a Novell virtuális rendszer leállításáról és újraindításáról szóló részében találja meg.)

 4. Módosítsa a vezérlőt VMware-alapú paravirtuális vezérlőre.

 5. Kapcsolja be egyenként a Filr összes virtuális rendszerét.

5.0 Frissítési problémák

5.1 Fürtözött környezetben nem végezhető üzem közbeni frissítés

Üzem közbeni frissítés (amikor úgy frissítenek egy Filr- vagy egy keresőindex-kiszolgálót, hogy közben egy másik ugyanilyen kiszolgáló üzemben marad) nem hajtható végre abban az esetben, ha a Filr 1.0.1-s verzióját fürtözött környezetben frissíti az 1.1-es verzióra.

A frissítési folyamat megkezdése előtt állítsa le az összes Filr- és keresésiindex-készüléket. Miután a frissítés befejeződött, indítsa újra a készülékeket.

Ez a probléma nem érinti a kisméretű vagy nem fürtözött nagyméretű környezeteket.

A Filr frissítéséről a Novell Filr 1.1 – telepítési és konfigurálási útmutató A Filr frissítése című részében talál tájékoztatást.

5.2 Frissítést követően az ékezetes karakter miatt hiányzó fájlokat újra szinkronizálni kell

A Filr első kiadása nem vette figyelembe az ékezetes karaktereket a fájlnevek megkülönböztetésében. Ennek következtében ha egy fájlt a fájlrendszerből egy hálózati mappába szinkronizáltak, majd azt követően egy másik, azonos (mindössze egy karakter ékezetében eltérő) nevű fájlt megpróbáltak szinkronizálni, a szinkronizálás nem sikerült.

A Filr 1.0.1-es verziójában ki lett javítva ez a hiba, így már szinkronizálni lehet a fájlrendszerből a Filr rendszerbe több olyan fájlt vagy mappát is, amelyek neve csak egy ékezetben tér el egymástól.

Ahhoz, hogy a 1.0-s verzióról a Filr újabb verzióra való frissítése után lehetővé váljon az ilyen típusú fájlok szinkronizálása, hajtsa végre a következők valamelyikét:

5.3 Az OES 11 SP1-es kiszolgálókat frissíteni kell a Filr 1.1-es verziójára való frissítés előtt

FONTOS:Az OES 11 SP1-es kiszolgálók frissítésének elmaradása az eDirectory- (LDAP-) kiszolgálók hibás működéséhez vezethet.

A Filr 1.1 által kínált skálázhatósági és teljesítménybeli fejlesztésekhez a Filr céljaira használt kiszolgálóknak kezelni kell tudniuk a megnövekedett fájlkiszolgálási és egyéb igényeket.

Az OES 11 SP1-ben található NCP-kiszolgáló nem tudja kiszolgálni a nagyobb mennyiségű kérelmet.

Ha az alábbi jellemzőkkel rendelkező OES 11 SP1-es kiszolgálói vannak, akkor frissítenie kell az OES 11 SP1-es kiszolgálót a Filr 1.1-re való frissítés előtt:

 • Hálózati mappákat vagy személyes tárbeli főmappákat üzemeltetnek

  és

 • Nincs telepítve rájuk a 2012. decemberi ütemezett karbantartási frissítés

Az OES 11 SP1-es kiszolgálók felkészítése a Filr 1.1 kiszolgálására:

 1. Győződjön meg arról, hogy a Filr céljaira használt összes OES 11 SP1-es kiszolgálóra telepítve van a 2012. decemberi ütemezett karbantartási frissítés.

  Ezzel egy olyan új verzióra frissíti az NCP-kiszolgálót, amely lépést tud tartani a Filr 1.1 nagyobb kiszolgálási igényével.

 2. Végezze el a frissítést a Filr 1.1 rendszerre.

MEGJEGYZÉS:Az OES 11 SP2 egy korszerűbb NCP-kiszolgálót tartalmaz alapértelmezés szerint, amely megfelel a Filr 1.1 által támasztott kiszolgálási igényeknek.

5.4 Frissítéskor nem maradnak meg a beállítások

A Filr rendszer frissítésekor egyes beállítások elveszhetnek. A Filr 1.1-es verziójára való frissítéskor az alábbi beállításokkal fordulhat elő, hogy nem maradnak meg:

 • SSH

 • Ganglia

 • WebDAV hitelesítési módszer

 • Kérésekkel kapcsolatos és csatlakozási beállítások

A Filr 1.1-re való frissítést követően győződjön meg arról, hogy minden beállítás a kívánt módon van megadva.

6.0 Készülékproblémák

6.1 VMware-pillanatképek és a készülékek biztonsági mentése

Ne használjon VMware-pillanatképeket a Filr biztonsági másolatainak tárolására. Ez akadályozza a Filr jövőbeli frissítését.

Ha mégis pillanatképeket használ, el kell távolítania őket, mielőtt a Filr új verziójára frissítene.

A Filr különböző összetevőinek biztonsági mentéséről a Novell Filr 1.1 – felügyeleti útmutató A Filr adatainak biztonsági mentése című részében olvashat részletesebben.

6.2 Nem lehet bővíteni a /var partíció tárkapacitását Xen-alapú környezetben

A Filr rendszer Xen-alapú környezetben való futtatása esetén a Filr telepítése után nem lehet növelni a /var partíció tárkapacitását.

A /var és /vastorage partíciók tárkapacitásának a Filr telepítése utáni bővítéséhez a Novell Filr 1.1 – felügyeleti útmutató tárhelyek kezeléséről szóló szakasza nyújt részletes útmutatást.

7.0 Konfigurációs problémák

7.1 A felhasználónevek karaktereire vonatkozó LDAP-szinkronizálási és bejelentkezési korlátozások

Az LDAP-felhasználónevek csak számjegyekből (0-9 karakterek), valamint az angol ábécé kis- és nagybetűiből állhatnak. Speciális karakter (például a / \ * ? " < > : és | karakter) nem szerepelhet a Novell Filr felhasználóneveiben. Ha az LDAP-címtárban speciális karaktereket tartalmazó felhasználónevek is szerepelnek, ezek is szinkronizálódnak a Filrrel, de az érintett felhasználók nem fognak tudnak bejelentkezni.

Az ilyen karakterek azért nem használhatók a Filr-felhasználónevekben, mert a Filr-felhasználónévből jön létre a felhasználó munkaterületének címe, a cím pedig a munkaterülethez vezető hierarchikus elérési út részévé válik. A felsorolt karakterek viszont nem lehetnek mappanevek részei a Linuxban és Windowsban sem.

7.2 Az LDAP-címtárakból szinkronizált felhasználónevekben a Filrbe való bejelentkezéskor nem számítanak különbözőnek a kis- és a nagybetűk

Az LDAP-címtárakból szinkronizált felhasználónevekben a Filr rendszerbe való bejelentkezés során nem számítanak különbözőnek a kis- és a nagybetűk.

A helyi (azaz a Filrben létrehozott, és nem LDAP-címtárból szinkronizált) fiókok neveiben különbözőnek számítanak a kis- és a nagybetűk. A helyi felhasználói fiókok bejelentkezési adatait a MySQL-adatbázisban tárolja a rendszer.

7.3 Korlátozások a kisalkalmazások támogatásában

A Java Runtime Environment (JRE) 1.6.0_12 jelűnél korábbi verzióját futtató rendszereken a Firefox 64 bites változata nem támogatja a kisalkalmazásokat.

A 64 bites operációs rendszereken a futásidejű Java-környezetet a JRE 1.6.0.12 jelű vagy újabb verzióra kell frissíteni a kisalkalmazások működéséhez.

Ha egy rendszeren nem támogatottak a kisalkalmazások, akkor például nem lehet több fájlt a böngészőbe húzni az asztalról, nem lehet fájlt beilleszteni az asztali vágólapról, nem működik a helybeni szerkesztési funkció, és a munkafolyamat-szerkesztő grafikus felülete sem jeleníthető meg.

7.4 A Windows-névtér elosztott fájlrendszerének (DFS) használata esetén a hozzáférés-alapú számbavétel funkció nem támogatott

A Windows névtér elosztott fájlrendszerének (Distributed File System, DFS) használata esetén a Microsoft hozzáférés-alapú számbavétel (Access Based Enumeration, ABE) funkciója nem használható.

7.5 NFS-támogatás

A Filr-fájltár a Filrt üzemeltető kiszolgálóhoz képest távoli kiszolgálók NFS fájlrendszerű csatlakozási pontjaira is elhelyezhető.

7.6 Az Access Managerrel kapcsolatos problémák

7.6.1 Az identitásinjektálási házirendek nem használhatók párhuzamosan

Ha a Filr védelmét az elé helyezett NetIQ Access Manager látja el, az identitásinjektálási házirendek nem használhatók párhuzamosan.

8.0 Hálózati mappákkal kapcsolatos problémák

8.1 Nem jelennek meg az Active Directoryval megosztott kezdőmappák fájljai

A Windows-fájlkiszolgálók többféleképp is beállíthatók a felhasználói kezdőmappák támogatására. A mappák megosztása a Filrből Active Directory-beli felhasználókkal rendszerint sikeres. Ha azonban egy Windows-fájlrendszerben az NTFS-engedélyek a Filrrel nem kompatibilis módon vannak beállítva, és egy Active Directory-beli felhasználó megosztja saját kezdőmappájának valamelyik mappáját más felhasználókkal, előfordulhat, hogy nem lesznek láthatók a megosztott mappa fájljai.

Az Active Directory-felhasználók kezdőmappájában lévő mappák fájljai akkor lesznek láthatók mások számára is a megosztás után, ha a felhasználók kezdőmappáján be van állítva a jogosultságok (engedélyek) öröklése. Egy másik lehetőség a más felhasználók általi eléréshez szükséges jogok beállítása közvetlenül a kezdőmappa almappáin.

A Filr támogatja a Microsoft hozzáférés-alapú számbavételi (ABE) technológiáját is, amely a Windows Server 2003-tól kezdve a Windows Server 2012-ig minden kiszolgálói operációs rendszernek része. A kezdőmappák sikeres megosztásához be kell állítani a Windows fájlrendszerét az ABE technológia használatára.

8.2 Az OES-kiszolgáló belső hibái és rendszerhibái következtében téves információk jelenhetnek meg a hálózati mappákban

Ha az OES-fájlkiszolgáló online, és a Filr tud vele kommunikálni az NCP vagy a CIFS protokollon keresztül, a kiszolgáló belső hibái vagy rendszerhibái (például az NDSD leállása) esetén a Filr téves adatokat kaphat tőle. Ha úgy tűnik, hogy téves a hálózati mappák tartalma a Filrben, ellenőrizze a fájlkiszolgáló épségét és üzemszerű működését.

8.3 Egy fájl áthelyezése vagy átnevezése a fájlkiszolgálón a megosztások eltávolításával jár

Ha egy felhasználó közvetlenül a fájlkiszolgálón (és nem egy Filr-ügyfélben) helyez vagy nevez át egy fájlt, törlődnek a Filrből a vele kapcsolatos megosztások. Ez azt jelenti, hogy a fájl fájlkiszolgálón végrehajtott áthelyezése vagy átnevezése után a fájlt egy Filr-beli megosztáson keresztül korábban elérő felhasználók többé nem fogják elérni a fájlt. Emellett a fájl a felhasználók Saját megosztások és Velem megosztott területén sem fog megjelenni.

Ilyenkor újra meg kell osztani az átnevezett vagy áthelyezett fájlt a Filrben.

8.4 A hálózatimappa-kiszolgálóval való kapcsolat tesztelése helytelen elérési útvonal megadása esetén is sikerrel jár

Amikor tesztel egy hálózatimappa-kiszolgálóval való kapcsolatot, a kapcsolat tesztelése sikeres lesz úgy is, hogy a Kiszolgálói elérési út mezőben megadott útvonal sima perjeleket (/) tartalmaz. Ez esetben azonban a fájlok és mappák Filr rendszerrel, a hálózatimappa-kiszolgálón keresztül történő szinkronizálása sikertelen lesz. Ennek elkerülése érdekében minden esetben fordított perjeleket (\) kell használni a hálózatimappa-kiszolgáló Kiszolgálói elérési út beállításának megadásakor.

8.5 A mappák elérési útja nem haladhatja meg a 48 szintet

A fájlrendszerben lévő fájlok hálózati mappába való szinkronizálásakor a mappa elérési útja a Filrben nem lehet 48 szintnél mélyebb (egymásba ágyazott almappák). A fájlszinkronizálási kód elutasít minden olyan almappát, amelynek a mélysége miatt a Filr megfelelő elérési útja meghaladná a 48 almappa korlátját.

Amikor a Filr rendszer a eléri a 48 mappaszint korlátját, a szinkronizálási kód a következő üzenetet adja vissza, és a mappa nem jön létre:

The folder xxx has reached the allowed path maximum depth. Its sub-folders will not be added in the system.

8.6 A hálózatimappa-kiszolgálók elérési útja nem végződhet fordított perjellel

Hálózatimappa-kiszolgáló elérési útjaként nem lehet megadni a Kiszolgálói elérési út mezőben olyan útvonalat, amelynek fordított perjel van a végén.

Így például a \\kiszolgáló_DNS\kötet útvonal megfelelő, a \\kiszolgáló_DNS\kötet\ viszont nem.

9.0 Filr-problémák

9.1 Megszűnik a Google és a Yahhoo szolgáltatáson keresztüli OpenID-hitelesítés lehetősége

A Filr 1.1-es verzióját megelőzően a felhasználók bejelentkezhettek a Filr-portáljukra a Google- vagy a Yahoo-fiókjukkal. Ez a funkció már nem érhető el az új Filr-felhasználók számára a Filr 1.1-ben.

Azok a felhasználók, akik a Filr-fiókjukat úgy hozták létre a Filr 1.1-nél korábbi verzióban, hogy a Filrbe a Google- vagy Yahoo-fiókjukkal jelentkeztek be, továbbra is hozzáférhetnek a Filrhez a Google- vagy Yahoo-fiókjukkal a Filr 1.1-ben. Mivel azonban a Google visszavonultatja az OpenID hitelesítési szolgáltatást, amelyen ez a funkció alapul, a Filr a jövőben egy másik, relevánsabb hitelesítési módszerre tér át a jövőben. A Filr 1.1-esnél későbbi verziói nem fogják támogatni az OpenID-hitelesítést sem az új, sem a régi felhasználók esetében.

9.2 A jelentési funkcióval kapcsolatos problémák

9.2.1 A levelezési jelentési funkcióból kimaradnak a jelentésekben feldolgozott időszak utolsó napjának levelei

Ha levelezési jelentést készít (aminek módjáról a Novell Filr 1.1 felügyeleti útmutatójának levelezési jelentéseket ismertető szakaszában tájékozódhat), nem jelennek meg a jelentésben feldolgozott időszak utolsó napjának levelei.

Ha például a február 3. és április 26. közötti időszakot dolgozza fel egy levelezési jelentésben, az április 26-ai levelek nem lesznek benne.

9.2.2 Licencjelentésekkel kapcsolatos problémák

A Licencjelentés jelenleg helyi felhasználónak tekinti a Rendszergazda, a Vendég, valamint a három belső (_emailPostingAgent, _jobProcessingAgent és _synchronizationAgent) felhasználói fiókot. A rendszergazda ugyan aktív felhasználónak számít, de a többi említett helyi felhasználói fiók licence nem számít bele a Filrben felhasznált licencek számába.

A licencjelentések készítéséről a Novell Filr 1.1 – felügyeleti útmutató Licencjelentés című szakaszából tájékozódhat.

9.3 A keresésekben megjelenik a Saját fájltár

Ha a személyes tárak le vannak tiltva, és nincsenek beállítva a főmappák, a felhasználók egy Saját fájltár nevű mappát is láthatnak, ha a globális keresési mezőbe kattintanak, és lenyomják a Szóköz billentyűt. Ez a könyvtár rendszerint rejtett, de bizonyos esetekben megjelenhet.

Ha a Saját fájltár feliratra kattint, vagy a saját fiókjához tartozó Saját fájlok terület jelenik meg, vagy egy másik felhasználó profillapja – attól függően, hogy milyen weblapról kezdeményezi a keresést.

9.4 Megosztási problémák

9.4.1 Az .rtf fájlok szerkesztése szerkesztési ütközést okoz

Ha egy szövegszerkesztőben (például a Microsoft Wordben) szerkeszt egy Filr-portálról származó .rtf fájlt, a fájl mentésekor egy üzenet tájékoztatja, hogy egy másik felhasználó módosította a fájlt. Ebben az esetben válassza a két szerző módosításainak egyesítését, és kattintson az OK gombra.

A módosított fájlt megfelelően menti a Filr a portálra.

A fájlok Filr-beli, helybeni szerkesztési funkción keresztüli szerkesztéséről a https://www.novell.com/documentation/novell-filr-1-1/filr-1-1_user/data/bjruzq5.html#b11ntlo1Novell Filr 1.1 webalkalmazás – felhasználói útmutató Fájlok helybeni szerkesztése című szakaszában olvashat.

9.5 A külső felhasználók nem tudnak mappához tallózni, amikor egy fájlt áthelyeznek vagy átmásolnak egy megosztott mappából

Azok a külső felhasználók, akik Közreműködő engedéllyel rendelkeznek egy velük megosztott mappában, nem tallózhatnak a célmappához fájlok áthelyezésekor vagy másolásakor. Ehelyett a külső felhasználók a Célmappa mezőben adhatják meg annak a mappának a nevét, ahová át szeretnék helyezni vagy másolni a fájlt, ahogyan azt aNovell Filr 1.1 webes alkalmazás felhasználói kézikönyvének Fájlok áthelyezése és Fájlok másolása című része is írja.

9.6 LDAP-szinkronizálási problémák

9.6.1 Felhasználók LDAP-on keresztüli törlésekor jelentkező problémák

A Novell azt javasolja, hogy soha ne engedélyezze az LDAP-szinkronizálás konfigurálása során az LDAP-ban nem szereplő felhasználók törlésének lehetőségét. A funkció a Filr jövőbeli verzióiban továbbfejlesztett formában jelenik meg, vagy nem lesz a jövőbeli verziók része. A törölt felhasználói fiókok nem állíthatók vissza, Az ajánlott módszer a fiók letiltása a törlés helyett.

9.6.2 A Filr-felhasználók kezdeti szinkronizálásával kapcsolatos problémák

Fontos, hogy A Filr rendszerbeli fiókneveket megadó LDAP-attribútum mezőben megadott LDAP-attribútum értékei egyediek legyenek a teljes LDAP-címtárban. A kanonikus nevet megadó cn attribútum esetén például nem biztos, hogy az attribútum értéke az LDAP-címtár minden felhasználójánál egyedi.

A probléma megoldásához a tárolók összességére nézve is egyedi értékű attribútumot kell választani. Ilyen például az e-mail címet tartalmazó emailAddress attribútum.

9.6.3 A kezdeti szinkronizálás során az alcsoportok nem szerepelnek a csoportok tagjai között

Ha alcsoportokat tartalmazó csoportokat szinkronizál a Filr-portálra egy LDAP-címtárból, az alcsoportok nem szerepelnek a szülőcsoportjuk tagjai között a kezdeti szinkronizálás során.

Végezzen újabb LDAP-szinkronizálást annak biztosítása érdekében, hogy a csoport tagsága az összes vonatkozó alcsoportot tartalmazza.

9.6.4 Az Active Directory alapértelmezett csoportjai és tárolói nem szinkronizálódnak a Filrrel az LDAP-on keresztül

Az Active Directory címtár Alapértelmezett felhasználók szervezeti egységében lévő csoportok (amilyen például a Tartományi felhasználók csoport) tagjai nem szinkronizálódnak a Filrrel LDAP-on keresztül.

9.6.5 LDAP-címtárbeli felhasználók átnevezésével és áthelyezésével kapcsolatos problémák

A felhasználók LDAP-címtárbeli átnevezése vagy áthelyezése előtt fontos ellenőrizni, hogy meg van-e adva érték A felhasználót vagy csoportot egyedileg azonosító LDAP-attribútum beállításhoz (erről a Novell Filr 1.1 felügyeleti útmutató Felhasználók szinkronizálási beállításainak konfigurálása című pontjában olvashat). Ha nincs megadva a szóban forgó érték, a felhasználók LDAP-címtárbeli átnevezésének vagy áthelyezésének eredményeképp a Filr új felhasználót hozhat létre vagy törölheti a művelet tárgyát képező fiókot.

9.6.6 A felhasználók az LDAP-címtárbeli átnevezésük, illetve jelszómódosításuk után nem tudnak bejelentkezni a mobil vagy az asztali Filr alkalmazásba

Miután átneveznek egy felhasználót az LDAP-címtárban, vagy megváltoztatják jelszavát az LDAP-címtárban, a felhasználó mindaddig csak régi felhasználónevével, illetve jelszavával tud bejelentkezni a mobil vagy az asztali Filr alkalmazásba, amíg a következők egyike nem történik meg:

 • Futtatnak egy LDAP-szinkronizálást

 • A felhasználó új felhasználónevével vagy jelszavával bejelentkezik a webes felületre

A Filrbe a webes felületről bejelentkező felhasználók régi és új felhasználónevüket, illetve jelszavukat is használhatják.

9.6.7 A rendszer nem támogatja az Active Directory erdőközi megbízhatósági kapcsolatait

A Filr nem támogatja az Active Directory erdőközi megbízhatósági kapcsolatait.

9.7 A jelszóval védett fájlok nem tekinthetők meg

A létrehozásukra használt alkalmazásban jelszavas védelemmel ellátott fájlok nem jeleníthetők meg a Novell Filr-portálon. Ez a normál működés része.

9.8 Mappabeágyazási korlátok

Az adatbázis korlátozásai miatt a Filrben legfeljebb 45 szint mélységig ágyazhatók egymásba a mappák. Ez azt jelenti, hogy ha létrehoz egy mappát egy másik mappán belül, akkor ezen belül létrehozhat még egy újabb mappát, és ezt egészen addig folytathatja, amíg el nem éri a 45. szintet. A mappastruktúra nem haladhatja meg a 45 szintet.

9.9 Levelezési problémák

9.9.1 Nem lehet kommunikálni a külső kimenő levelezési kiszolgálóval

Ha nem sikerül kommunikációs kapcsolatot létesíteni a Filr-portál és a külső kimenő levelezési kiszolgáló (például a Novell GroupWise) között, feltehetőleg SMTP feletti TLS protokollon keresztüli kommunikációra kell beállítani a Filrben a kimenő levelek kiszolgálóját. Ha a levelezési kiszolgáló valóban ilyen beállítást igényel, a STARTTLS eszközzel állíthatja be a Filrben az SMTP feletti TLS protokoll használatát. A részletekről a Novell Filr 1.1 – felügyeleti útmutató A levelezési konfiguráció kezelése című szakaszának A kimenő levelezési kiszolgáló SMTP feletti TLS protokollra való beállítása pontjában olvashat.

9.9.2 A felhasználónév és jelszó nélkül végzett csatlakozási teszt akkor is sikertelen, ha nem kötelező a hitelesítés

Ha külső kimenő levelezési kiszolgálót – például egy Novell GroupWise-kiszolgálót – állít be a Filrben, és úgy állítja be a rendszert, hogy ne legyen kötelező a hitelesítés, a Kapcsolat tesztelése gombra kattintva akkor is sikertelen tesztről tájékoztató üzenet jelenik meg, ha nem ad meg felhasználónevet és jelszót a teszthez.

A külső kimenő levelezési kiszolgálók használatának Filr-beli beállításáról a Novell Filr 1.1 – felügyeleti útmutató A kimenő levelezés beállításainak módosítása című szakaszában tájékozódhat.

9.10 Nem lehet feltölteni az Apple iWork (Pages, Keynote stb.) segítségével létrehozott dokumentumokat vagy .app dokumentumokat a Filr webes felületére

Ha megpróbál feltölteni egy, az alábbi fájltípusok valamelyikében létrehozott dokumentumot a Filr webes felületére, hibaüzenet jelenik meg arról, hogy a fájl vagy mappa nem tölthető fel:

 • iWork-dokumentum (például Pages-, Keynote- vagy Numbers-dokumentum)

 • Mac-alkalmazásfájl (.app kiterjesztésű dokumentum)

A Filr webes felülete nem tudja feltöltetni az ilyen típusú dokumentumokat, mert ezeknek a dokumentumoknak az architektúrája inkább egy mappára hasonlít, és a Filr webes felületén nem lehet mappákat feltölteni.

Ezeket a fájlokat az asztali Filr alkalmazással vagy a Filr mobilalkalmazással töltheti fel a Filr-portálra.

A dokumentumoknak az asztali alkalmazással vagy a mobilalkalmazással való feltöltéséről a Gyorskalauz a Windowshoz készült asztali Novell Filr alkalmazáshoz, a Gyorskalauz a Machez készült asztali Novell Filr alkalmazáshoz és a Gyorskalauz a Novell Filr mobilalkalmazáshoz című tájékoztatóban olvashat.

9.11 Nem lehet fájlokat húzni a Windowson futó Safari ablakába

A Windowson futó Safari böngészőben nem lehet fájlokat húzni a mappákba (a Novell Filr 1.1 webalkalmazás – felhasználói útmutató Fájl feltöltése mappába szakaszában ismertetett módon).

Ennek az az oka, hogy a Filrnek ez a funkciója a HTML 5 technológiára épül, a Safari Windows-verziója viszont nem támogatja ezt a technológiát.

9.12 Legfeljebb körülbelül 200 karakteres fájlneveket célszerű használni

A fájlnevek maximális hossza a Filr-kiszolgáló konfigurációjától függ, de rendszerint 200 karakter körül van. Ha egy fájl neve túl hosszú, a fájlt nem lehet feltölteni a Filrbe.

9.13 WebDAV-problémák

9.13.1 Ha egy felhasználó jelszava szóközt is tartalmaz, nem működik a WebDAV-os helybeni szerkesztési funkció

Ha WebDAV-on keresztül próbálkozik egy fájl szerkesztésével (aminek módját a Novell Filr 1.1 webalkalmazás – felhasználói útmutató Fájlok helybeni szerkesztése című szakaszában olvashatja), és jelszava szóközt is tartalmaz, a hitelesítés sikertelen lesz.

Ha szeretné használni a WebDAV-os szerkesztési funkciót, cserélje jelszavát egy szóköz nélküli jelszóra.

9.13.2 Nem nevezhetők át a fájlok a WebDAV-on keresztül (helyben) történő szerkesztéskor

Ha a Helybeni szerkesztés funkcióval szerkeszt egy fájlt (ahogy az A Novell Filr 1.1 webalkalmazás felhasználói kézikönyvének Fájlok helybeni szerkesztése részében olvasható), akkor nem nevezheti át a fájlt a Mentés másként parancsra kattintva. Ha mégis megpróbálja ezt, feltöltési hiba jelentkezik, és a rendszer nem szinkronizálja a fájl módosításait a Filrbe.

9.13.3 WebDAV-os korlátozások Windows-gépeken

9.13.3.1 Windows-frissítés a Windows Vista és a Windows XP WebDAV-funkciójához

FONTOS:Csak Windows Vista és Windows XP rendszereken telepítse ezt a frissítést, Windows 7 rendszeren ne!

A Novell Filr helybeni szerkesztési funkciója csak akkor használható Windows Vistán és Windows XP-n futó böngészőkből, ha előbb telepíti a Windows WebDAV-összetevőjének alábbi frissítését:

Szoftverfrissítés webmappákhoz (KB907306)

Ez a Windows-frissítés lehetővé teszi az OpenOffice.org és a Microsoft Office megfelelő együttműködését a Filr helybeni szerkesztési funkciójával.

9.13.3.2 A Microsoft Windows Vistával és a Microsoft Office-szal kapcsolatos WebDAV-os (helybeni szerkesztési) problémák

A WebDAV-on keresztüli elérés nem működik tökéletesen a Microsoft Windows Vistában, ami kihat az összes WebDAV-műveletre. Emellett egy, csak a Vistában tapasztalható, kisalkalmazásokat érintő probléma miatt egyes esetekben a Novell Filr helybeni szerkesztési funkciója sem működik helyesen. Fontos, hogy a Vista legfrissebb változatát használja. Gondoskodjon róla, hogy a korábban említett (Szakasz 9.13.3.1, Windows-frissítés a Windows Vista és a Windows XP WebDAV-funkciójához) WebDAV Windows-frissítés telepítve legyen.

Az Internet Explorert használó Windows Vista-felhasználók egy Java-figyelmeztetést kaphatnak a helybeni szerkesztési funkció használatakor. (A Firefox-felhasználók számára nem jelenik meg ez a hibaüzenet.)

Az Internet Explorer beállítása a Filr helybeni szerkesztési funkciójához:

 1. Válassza az Eszközök > Internetbeállítások lehetőséget az Internet Explorerben.

 2. Kattintson a Biztonság fülre, jelölje ki a Megbízható helyek zónát, és kattintson a Helyek gombra.

 3. Adja meg a Filr-kiszolgáló webcímét (URL) A webhely felvétele a zónába mezőben, és kattintson a Hozzáadás gombra.

 4. A Filr-kiszolgáló konfigurációjához illeszkedően jelölje be vagy hagyja üresen a Kiszolgáló-ellenőrzés (https:) megkövetelése az egész zónában jelölőnégyzetet.

 5. Végül kattintson a Bezárás és az OK gombra a biztonsági beállítások mentéséhez.

A Filr helybeni szerkesztési funkciójának Windows Vistán futó Microsoft Office-beli megfelelő működéséhez minden Microsoft Office-alkalmazáshoz létre kell hozni néhány kulcsot a Windows beállításjegyzékében.

 1. Nyissa meg a Program Files/Microsoft Office/Office12 mappát a Windows Intézőben.

 2. Egyenként jelölje ki a Microsoft Office következő .exe típusú (végrehajtható) fájljait, és egyenként hajtsa végre rajtuk az alábbi műveleteket:

  excel.exe
  powerpnt.exe
  winword.exe
  ...
  
 3. Kattintson a végrehajtható fájlra a jobb gombbal, és kattintson a Tulajdonságok parancsra.

 4. Kattintson a Kompatibilitás fülre.

 5. Jelölje be a Futtatás kompatibilitási módban jelölőnégyzetet, és válassza a legördülő lista Windows XP (Service Pack 2) lehetőségét.

 6. Indítsa újra a számítógépet.

Az újraindítás után a Microsoft Office-fájlokkal is működnie kell a Filr helybeni szerkesztési funkciójának.

MEGJEGYZÉS:A fenti lépésekkel csak a Filr helybeni szerkesztési funkciója tehető működőképessé, és a Vistából WebDAV-on keresztül továbbra sem fog tudni fájlokat feltölteni a Filrbe.

A kisalkalmazásokat érintő problémákról a Sun alábbi közleményeiben tájékozódhat:

9.13.4 WebDAV-os korlátozások Mac-gépeken

Mac-es környezetben néhány korlátozás vonatkozik a WebDAV-os funkciókra:

9.13.4.1 WebDAV-on keresztüli fájlszerkesztési korlátozások Mac-gépeken

Ha egy Mac-gépen a Microsoft Office-t használja dokumentumszerkesztésre, nem használható a helybeni szerkesztési funkció. A Mac-gépeken az OpenOffice-t vagy a LibreOffice-t kell használni dokumentumszerkesztőként, ha a helybeni szerkesztési funkciót is igénybe szeretné venni.

9.13.4.2 A Macen futó LibreOffice-ban nem működik a WebDAV-os helybeni szerkesztési funkció

Ha Mac-gépről éri el a Filr-t, és a LibreOffice-alkalmazásokat használja dokumentumszerkesztésre, a Filr-fájlok nem módosíthatók a WebDAV-os helybeni szerkesztési funkcióval (amiről a https://www.novell.com/documentation/novell-filr-1-1/filr-1-1_user/data/bjruzq5.html#b11ntlo1Novell Filr 1.1 webalkalmazás – felhasználói útmutató Fájlok helybeni szerkesztése című szakaszában olvashat).

Ha Apache kiszolgálón üzemel a Filr, a LibreOffice-t használó Mac-gépekről is szerkeszthetők a fájlok WebDAV-on keresztül.

9.13.4.3 A Filr mapp WebDAV segítségével (a Mac Finder alkalmazásának használatával) történő elérésekor a hozzáférés csak olvasásra jogosít

Amikor Mac gépen, a Finderben a WebDAV-ot használva nyitják meg az asztali Filr alkalmazás Filr mappáját, a hozzáférés csak olvasásra szól.

9.13.4.4 Nem szerkeszthetők a fájlok WebDAV-os (helybeni) szerkesztéssel a Safari 7.x OS X 10.9.x rendszerben való használatakor

A Filr Safari 7.x böngészővel, OS X 10.9.x rendszerből való elérésekor a helybeni szerkesztéssel való fájlmódosítás (lásd a Fájlok helybeni szerkesztése című részt a Novell Filr 1.1 webalkalmazás felhasználói kézikönyvében) hibát okoz, és a fájlt nem lehet módosítani.

A Safari 7.x és az OS X 10.9.x konfigurálása annak érdekében, hogy támogassa a Filr Helybeni szerkesztés funkcióját, illetve a fájlok mappákba helyezését olyan böngészőben, amely nem támogatja a HTML 5-öt:

 1. Miközben meg van nyitva a Filr-portál, a Safariban kattintson a Menü > Beállítások parancsra.

 2. Kattintson a Biztonság fülre, majd a Portálbeállítások kezelése elemre.

 3. Kattintson a Java elemre, majd a Filr-portál URL-címe elem mellett a legördülő menü gombjára, és válassza a Futtatás nem biztonságos módban lehetőséget.

 4. Kattintson a Kész gombra.

9.14 Egy másik mappa is megjelenik, ha a Windows XP-n futó Windows Intézőben nyit meg egy Filr-mappát

Ha Windows XP-ben a Windows Intézővel nyit meg egy Filr-mappát, megjelenik egy, a mappa szülőmappájával azonos nevű almappa is.

A probléma megoldása:

 1. Indítson el egy webböngészőt.

 2. Nyissa meg a Microsoft letöltőközpontját, és telepítse a Szoftverfrissítés a Webmappák összetevőhöz (KB907306) nevű frissítést: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=17C36612-632E-4C04-9382-987622ED1D64&displaylang=en.

 3. A szoftverfrissítés telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást.

9.15 Nem lehet bejelentkezni a webes felületre hosszú felhasználói azonosítóval vagy jelszóval

A felhasználók nem tudnak bejelentkezni a Filr webes felületére, ha a felhasználói azonosító hosszabb 128 karakternél, vagy a jelszó 64 karakternél.

9.16 Nem Novell-szoftverekkel kapcsolatos megjelenítési problémák

9.16.1 Esetenként olyan görgetősávok jelennek meg, amelyek semmire sem használhatók

Bizonyos mappákban és gyűjteménynézetekben néha olyan görgetősávok jelennek meg, amelyek jelenlétének nincs semmi értelme. Ez a probléma csak alkalmanként jelentkezik, és semmilyen káros hatása nincs.

9.16.2 A Filr nem tökéletesen jelenik meg, ha telepítve van az Ask Toolbar a Chrome-ban

Ha telepítve van a Chrome böngészőben az Ask Toolbar, eltakarja a Filr fejlécének egy részét. Az Ask Toolbar nem Chrome-hoz készült eszköztár, ezért nem célszerű telepíteni a Chrome-hoz.

9.17 Nem lehet megtekinteni a grafikonokat, diagramokat és táblázatokat tartalmazó ODP- és ODG-fájlokat a HTML formátum használata esetén

A grafikonokat, diagramokat vagy táblázatokat tartalmazó ODP- és ODG-fájlok nem jelennek meg a fájlok HTML-nézetben való megtekintésekor az alábbi szituációkban:

9.18 A felhasználói kezdőkönyvtárak nem szinkronizálódnak a meghatalmazotti gyorsítótár adatainak frissítéséig

Amikor felvesz egy felhasználót az LDAP-címtárába, a felhasználó Filr-kezdőkönyvtára nem szinkronizálódik azonnal az LDAP-szinkronizálás futtatását követően.

Meg kell várnia, amíg frissülnek a meghatalmazotti gyorsítótár adatai a fájlrendszerben, és csak ekkor jelennek meg a kezdőkönyvtár adatai a Filrben. (A gyorsítótár alapértelmezett frissítési időköze 5 perc. Az időközt a Novell Filr 1.1 felügyeleti útmutatójának A hálózati mappák globális beállításainak megadása című részében leírtak szerint módosíthatja.)

9.19 A Filr nem támogatja az LDAP-címtárban konfigurált aliasokat

Ha a felhasználók fiókjaihoz aliasok vannak társítva az LDAP-címtárban, az aliasok nem szinkronizálódnak a Filrbe az LDAP-szinkronizáció során. Emiatt a felhasználók nem tudnak bejelentkezni a Filr-portálra az aliasukkal.

9.20 Nem használható dokumentumszerkesztőként szövegszerkesztő, például a Jegyzettömb vagy a Wordpad

A Filr lehetővé teszi a fájlok szerkesztésére használt alapértelmezett alkalmazás módosítását (lásd: Adott fájltípus alapértelmezett szerkesztőprogramjának megadása részt a Novell Filr 1.1 webes alkalmazás felhasználói kézikönyvében). Nem használhat azonban alapértelmezett dokumentumszerkesztőnek olyan szövegszerkesztőt, amilyen például a Jegyzettömb vagy a Wordpad, mivel ezek az alkalmazások nem támogatják a WebDAV-ot.

9.21 A Helybeni szerkesztés és más kisalkalmazások már nem működnek a Chrome-ban

A fájlok helybeni szerkesztése (lásd a Fájlok helybeni szerkesztése részt a Novell Filr 1.1 webes alkalmazás felhasználói kézikönyvében) és a Filr többi kisalkalmazása nem működik a Chrome 35-ös és újabb verzióiban.

Az egyéb Filr-kisalkalmazások a fájlok egérrel való húzását kezelik meghatározott helyzetekben:

 • A Fájlok hozzáadása elemre kattintva a régebbi böngészőkben, amelyek nem támogatják a HTML 5-öt

 • A Ctrl billentyű megnyomása a Fájlok hozzáadása elemre kattintva bármely böngészőben (ez a feltöltési kisalkalmazást nyitja meg a HTML 5 segítségével való feltöltés helyett)

9.22 Újra kell indítani a Filr rendszert a Microsoft SQL-kapcsolatban beállt hálózati hiba után

Ha a Filr rendszer Microsoft SQL-adatbázisra támaszkodik, és hálózati hiba történik, akkor újra kell indítani az összes készüléket a Filr rendszerben ahhoz, hogy a hálózati mappák ismét teljesen üzemképesek legyenek.

9.23 Az FAMT szolgáltatást újra kell indítani a „Kapcsolat tesztelése” művelet futtatása után a hálózati mappák konfigurálása során

Miután teszteli egy OES-kötetre hivatkozó hálózati mappa kapcsolatát, illetve ha a Microsoft Windows van kiválasztva a Kiszolgáló típusa legördülő listában, újra kell indítani az FAMT szolgáltatást.

Az FAMT szolgáltatás újraindítását követően győződjön meg arról, hogy a Novell Open Enterprise Server van kiválasztva a Kiszolgáló típusa legördülő listában, mielőtt ismét tesztelné a kapcsolatot az OES-kötettel.

Az FAMT szolgáltatás újraindítási módjáról a Novell Filr 1.1 felügyeleti útmutatójának A rendszerszolgáltatások konfigurációjának módosítása című részében tájékozódhat.

10.0 Adatbázissal kapcsolatos problémák

10.1 A Filr telepítőprogramja nem tudja létrehozni a Filr adatbázist a Microsoft SQL-adatbázisban, ha az adatbázis neve számmal kezdődik

Nagy méretű rendszer telepítése (ennek részleteiről a Novell Filr 1.1 telepítési és konfigurálási útmutatójának Nagy méretű rendszer kezdeti telepítése című részében olvashat) és Microsoft SQL-adatbázis használata esetén a konfigurációs varázsló Adatbázis neve mezőjében megadott adatbázisnév nem kezdődhet számmal. Ha a név számmal kezdődik, a konfigurációs varázsló nem fogja engedni az adatbázis létrehozását. Például az 1Filr nevet nem lehet megadni, a Filr1 név viszont elfogadható.

11.0 Keresési indexszel kapcsolatos problémák

Jelenleg nincsenek ismert problémák a keresési indexekkel kapcsolatban.

12.0 Asztali alkalmazásokkal kapcsolatos problémák

Az asztali Novell Filr alkalmazással szinkronizálhatja Novell Filr-fájljait számítógépe fájlrendszerével, és a szinkronizált fájlokat a Filr-portál közvetlen elérése nélkül is módosíthatja. A kiegészítések és módosítások szinkronizálódnak a Filr és a számítógép között.

Az asztali Novell Filr alkalmazás szervezeten belüli beállításáról, illetve a további rendszergazdai és felügyeleti funkciókról a Novell Filr 1.1 felügyeleti útmutatójának Az asztali Filr alkalmazás fájleléréshez szükséges konfigurálása című szakaszában olvashat.

Az asztali Filr alkalmazás telepítéséről és futtatásáról a Gyorskalauz a Windowshoz készült asztali Novell Filr alkalmazáshoz és a Gyorskalauz a Machez készült asztali Novell Filr alkalmazáshoz című dokumentumokban olvashat.

Az asztali Filr alkalmazás végfelhasználókat érintő problémáit a Fontos megjegyzések az asztali Novell Filr alkalmazáshoz című dokumentum foglalja össze.

12.1 Bejelentkezés az asztali Filr alkalmazásba a felhasználónév LDAP-ban történő megváltozását követően

Ha egy felhasználónév megváltozik az LDAP-címtárban, akkor nem lehet bejelentkezni az asztali Filr alkalmazásba az LDAP-szinkronizáció következő futásáig, vagy amíg a felhasználó be nem jelentkezik a Filr webes felületén.

12.2 Ügyfelekkel kapcsolatos problémák

Az asztali Filr alkalmazással kapcsolatos problémák listáját (Windows- és Mac-alapú ügyfelek esetén) megtalálja az Fontos megjegyzések az asztali Filr alkalmazáshoz című dokumentumban.

FONTOS:Ismerkedjen meg az összes ügyféllel kapcsolatos problémával. Amennyiben úgy gondolja, hogy bármely probléma különösen nagy gondot okozna a felhasználóknak, tájékoztassa őket a problémákról, mielőtt telepítik az asztali Filr alkalmazást a saját munkaállomásukra.

Az ügyféltelepítéssel kapcsolatos problémákkal a Fontos megjegyzések az asztali Filr alkalmazáshoz dokumentum is foglalkozik.

13.0 Mobilalkalmazásokkal kapcsolatos problémák

A Filr mobilalkalmazás telepítésének és futtatásának módját a Gyorskalauz a Novell Filr mobilalkalmazáshoz című kiadvány ismerteti.

A Filr mobilalkalmazás ismert problémái:

13.1 A használatkori szinkronizálási funkció nem szinkronizálja a Letöltések területen lévő fájlokat

Ha a mobilalkalmazás Letöltések területén fér hozzá egy fájlhoz egy felhasználó, a művelet nem kezdeményez használatkori szinkronizálást.

Ha csak a használatkori szinkronizálás van beállítva (és nem engedélyezett az ütemezett szinkronizálás), a hálózati mappákból a mobilalkalmazás Letöltések területére helyezett fájlok nem szinkronizálódnak automatikusan a fájlkiszolgálón történt módosítások után. Egy Letöltések területen lévő ilyen fájl csak azt követően fog szinkronizálódni, hogy a felhasználó valamelyik Filr-ügyféllel megnyitja a fájlt tartalmazó hálózati mappát.

13.2 A rendszer a személyes tárak engedélyezése után eltávolítja a Letöltések terület főmappájában lévő fájlokat

Ha a felhasználók a főmappájukból fájlokat helyeztek a mobilalkalmazás Letöltések területére, és ezután egy Filr-rendszergazda engedélyezi a személyes tárak használatát (a Novell Filr 1.1 – felügyeleti útmutató Személyes tárak beállítása című szakaszában leírt módon), eltűnnek a mobilalkalmazás Letöltések területéről a főmappából odahelyezett fájlok.

13.3 A hálózati mappák fájljai átnevezés vagy áthelyezés után eltűnnek a Letöltések területről

Ha egy felhasználó egy hálózati mappából fájlokat helyezett a mobilalkalmazás Letöltések területére, és ezt követően átnevezik vagy áthelyezik a fájlt az OES vagy a Windows fájlrendszerében, a fájl eltűnik a mobilalkalmazás Letöltések területéről.

13.4 Az 500-nál több mappát tartalmazó hálózati mappákban lévő mappák nem jelennek meg

A hálózati mappákban lévő mappákat a mobilalkalmazás nem jeleníti meg, ha a hálózati mappa 500-nál több mappát tartalmaz. Ehelyett egy üzenetet jelenít meg, mely arra utasítja a felhasználókat, hogy a keresőfunkció segítségével keressék meg a fájlokat és mappákat a hálózati mappán belül.

13.5 Nem nyithatók meg a fájlok másik alkalmazással a BlackBerry OS 10.0 rendszerben

A Filr-fájlok nem nyithatók meg másik alkalmazással a BlackBerry OS 10.0 használata esetén.

A probléma megoldása érdekében frissítse az eszközt a BlackBerry OS 10.1 rendszerre, és távolítsa el a Filr alkalmazást, majd telepítse újra.

13.6 Windows Phone-telefonok használóinak hitelesítési hiba jelenik meg, ha a Filr-portál önaláírt tanúsítvánnyal rendelkezik

Ha a Filr-portál önaláírt tanúsítvánnyal van konfigurálva, a Windows Phone-telefonok használóinak hitelesítési hiba jelenik meg, amikor kapcsolódni próbálnak a Filr-portálhoz a Windowshoz készült Filr mobilalkalmazással.

Ezt a problémát a következő módszerekkel orvosolhatja:

 • (Ajánlott) Konfigurálja a Filr-portált hivatalos tanúsítvány használatára (lásd Az önaláírt digitális tanúsítvány lecserélése hivatalos tanúsítványra részt a Novell Filr 1.1 felügyeleti útmutatójában).

 • Küldje el e-mailben az önaláírt tanúsítvány egy-egy példányát a rendszerében lévő mindegyik Windows Phone-telefonnak. A felhasználóknak ezt követően meg kell nyitniuk az e-mailt, és rá kell kattintaniuk a csatolt tanúsítványra. Miután ezt megteszik, az önaláírt tanúsítvány települ a telefonjukra. A tanúsítvány telepítését követően a felhasználók be tudnak jelentkezni a Filr alkalmazásba a hitelesítési hiba nélkül.

13.7 A Megosztás párbeszédpanelen megadott e-mail címek nem tartalmazhatnak kiterjesztett karaktereket

Ha a Megosztás párbeszédpanelen kiterjesztett karaktereket (például aposztrófot) tartalmazó e-mail címet ad meg, akkor hibaüzenet jelenik meg arról, hogy az elem nem osztható meg a megadott felhasználóval.

14.0 Honosítási problémák

14.1 Kínai karakterek a tevékenységnaplókban

Ha a Microsoft Excelben nyitja meg egy tevékenységjelentés report.csv fájlját, a kínai karakterek nem megfelelően jelennek meg, bár a report.csv fájlban nincs probléma. Ennek az az oka, hogy az Excel mindig az ISO Latin karakterkészlettel olvassa be a fájlokat.

A probléma nem jelentkezik, ha az OpenOffice.org Calc számolótábla-programját használja az Excel helyett. A Calcban helyesen jelennek meg a kínai karakterek.

A probléma megkerülése az Excelben:

 1. Az Excelben válassza az Adatok > Külső adatok átvétele > Szövegből lehetőséget a report.csv fájl importálásához.

 2. Jelölje ki a report.csv fájlt, és kattintson a Megnyitás gombra.

 3. Válassza a Tagolt lehetőséget, és az UTF-8 kódlapot, majd kattintson a Tovább gombra.

 4. Határolójelként jelölje ki a Vessző lehetőséget, végül kattintson a Tovább és a Befejezés gombra.

Az Excel ezt követően már megfelelően jeleníti meg a kínai karaktereket is.

15.0 Biztonsági problémák

15.1 A felhasználók láthatják a fájlok és mappák meglétét a főmappa kezelőfelületén keresztül, ha több felhasználónak ugyanaz a főmappa-elérési útvonala

Ha a cégénél több felhasználónak ugyanaz a főmappa-elérési útvonala (például: //kiszolgáló/megosztás/adatok), és a fájlrendszer elérési engedélyei határozzák meg, hogy mely fájlokhoz és mappákhoz férhetnek hozzá, akkor a felhasználók láthatják a Filren belül a többi felhasználó személyes fájljait és mappáit. Nem tudják azonban megtekinteni azon fájlok és mappák tartalmát, amelyekhez nincs hozzáférési joguk.

15.2 Az Access Managerrel védett Filrben nem történik meg a Filrt közvetlenül elérő felhasználó kijelentkeztetése

Ha a NetIQ Access Manager látja el a Filr védelmét, csak a Filr rendszergazdái érhetik el közvetlenül a Filrt. Ha egy ilyen konfigurációban közvetlenül a Filrre jelentkezik be a rendszergazda, a bejelentkezéssel párhuzamos kijelentkeztetés sikertelen lesz a Filrben.

Ennek következtében a kijelentkezés sikerességéhez a Filr rendszergazdájának azonnal be kell zárnia minden böngészőt, miután közvetlenül jelentkezik be az Access Managerrel védett Filrbe.

16.0 Hibajavítások a Filr 1.1-es verziójában

A Filr 1.0.1 verzió óta kijavított hibák listája: Novell Filr 1.1 – hibalista. Az egyes hibákkal kapcsolatos további tájékoztatásért kikeresheti a hibák számát a Bugzilla eszközben.

17.0 A Filr dokumentációi

Információk a Novell Filr 1.1 rendszerről:

 • Online termékdokumentáció: A Novell Filr 1.1 dokumentációs webhelye.

 • Súgó. Kattintson a nevére – hivatkozásként látható a Filr kezelőfelületének jobb felső sarkában –, majd kattintson a Súgó parancsra.

Az alábbi források további tájékoztatással szolgálnak a Filr 1.1 rendszerről: