Fontos megjegyzések a Novell Filr 1.2 rendszerhez

1.0 A termék áttekintése

A Novell Filr egyszerű elérést biztosít fájljaihoz és mappáihoz asztali gépéről, böngészőből és mobileszközökről is. Emellett a fájl- és mappamegosztási funkcióval közösen dolgozhat fájljain másokkal. A Filrről részletesebb áttekintést kap a Filrt ismertető kalauznak a rendszer működését bemutató szakaszában.

A Filr többféleképp is elérhető:

A Novell Filr 1.2-es verziója a következő fejlesztéseket és újdonságokat tartalmazza:

 • SharePoint-integráció hálózati mappákkal

  A SharePoint-integráció a Filr alkalmazással csak akkor érhető el, ha megvásárol egy kibővített Filr-licencet.

 • Több rendszergazda támogatása

 • Egyszeri bejelentkezés támogatása a KeyShield megoldással

 • Találgatásos támadások megakadályozása képen megjelenített karakterekkel

 • Felhasználói jelszavak biztonságossá tétele

 • Továbbfejlesztett naplókezelés

 • Továbbfejlesztett ütközésfeloldás a Filr Desktop alkalmazásban

 • Hibajavítások

 • Számos további szolgáltatás

  A Filr 1.2 által kínált új szolgáltatások teljes listáját megtalálja a Novell Filr 1.2 Beta telepítési és konfigurálási útmutatójának A Filr 1.x újdonságai című részében.

2.0 A Filr rendszerkövetelményei

A Novell Filr 1.2 rendszerkövetelményeit (köztük a mobileszközökre vonatkozó követelményeket) elolvashatja a Novell Filr 1.2 telepítési és konfigurálási útmutatójának A Filr rendszerkövetelményei című részében.

3.0 Telepítési útmutató

A telepítési folyamatot részletesen bemutatja a Novell Filr 1.2 – telepítési és konfigurálási útmutató.

4.0 Telepítési problémák

4.1 Hiba történik a másodlagos merevlemez (/vastorage) Xen rendszerben történő konfigurálásakor

Ha a Filr, a keresési index vagy az adatbázis készülékeit a Xenbe telepíti, akkor a (/vastorage vagy /var) merevlemezeknek a Filr telepítőprogramjában való konfigurálása a következő hibát okozhatja:

PCI: Fatal: No config space access function found.
Unable to read sysrq code in control/sysrq
i8042: No controller found
end_request:I/O error, dev xvda 18576

Ez a hiba némi késedelmet okozhat, a kiszolgáló azonban megfelelően fog működni.

Ellenőrizze, hogy a merevlemezek felvétele megfelelően megtörtént-e. Ehhez futtassa a következő parancsot a készülékkonzolról:

df -h

/dev/xvda1    20G 5.5G  14G 30% /
/dev/xvdc1    12G 2.0G 9.4G 18% /vastorage
/dev/xvdd1   2.0G 257M 1.7G 14% /var

4.2 A második SCSI-vezérlő paravirtuálisra cserélése azt eredményezheti, hogy a virtuális rendszer nem indítható újra

Ha virtuális rendszer telepítése vagy frissítése során VMware-alapú paravirtuális vezérlőre cserélnek le egy SCSI-vezérlőt, az zavart okozhat a rendszer működésében, aminek következtében nem lehet újraindítani.

A következő módon lehet a Filr virtuális rendszerrel kompatibilis módon lecserélni egy SCSI-vezérlőt VMware-alapú paravirtuális vezérlőre:

 1. Adja hozzá az új lemezt a virtuális rendszerhez, és jelölje ki az új SCSI-vezérlőt.

 2. Kapcsolja be a virtuális rendszert (szükség esetén befejezve a telepítést, illetve frissítést). Jelentkezzen be a Filrbe a Filr rendszergazdájaként a 8843-as porton, hogy a Filr összes virtuális rendszere biztosan fusson.

 3. Állítsa le egyenként a Filr összes virtuális rendszerét. (A rendszerek biztonságos leállítására vonatkozó információkért olvassa el A Novell rendszer leállítása és újraindítása című részt a Novell Filr 1.2 Beta felügyeleti útmutatójában.)

 4. Módosítsa a vezérlőt VMware-alapú paravirtuális vezérlőre.

 5. Kapcsolja be egyenként a Filr összes virtuális rendszerét.

5.0 Frissítési problémák

5.1 Fürtözött környezetben nem végezhető üzem közbeni frissítés

Üzem közbeni frissítés (amikor úgy frissítenek egy Filr- vagy egy keresőindex-kiszolgálót, hogy közben egy másik ugyanilyen kiszolgáló üzemben marad) nem hajtható végre abban az esetben, ha a Filr 1.1-s verzióját fürtözött környezetben frissíti az 1.2-es verzióra.

A frissítési folyamat megkezdése előtt állítsa le az összes Filr- és keresésiindex-készüléket. Miután a frissítés befejeződött, indítsa újra a készülékeket.

Ez a probléma nem érinti a kisméretű vagy nem fürtözött nagyméretű környezeteket.

A Filr frissítésének módjáról a Novell Filr 1.2 Beta telepítési és konfigurálási útmutatójának a Filr frissítéséről szóló részén olvashat.

5.2 Frissítést követően az ékezetes karakter miatt hiányzó fájlokat újra szinkronizálni kell

A Filr első kiadása nem vette figyelembe az ékezetes karaktereket a fájlnevek megkülönböztetésében. Ennek következtében ha egy fájlt a fájlrendszerből egy hálózati mappába szinkronizáltak, majd azt követően egy másik, azonos (mindössze egy karakter ékezetében eltérő) nevű fájlt megpróbáltak szinkronizálni, a szinkronizálás nem sikerült.

A Filr 1.0.1-es verziójában ki lett javítva ez a hiba, így már szinkronizálni lehet a fájlrendszerből a Filr rendszerbe több olyan fájlt vagy mappát is, amelyek neve csak egy ékezetben tér el egymástól.

Ahhoz, hogy a 1.0-s verzióról a Filr újabb verzióra való frissítése után lehetővé váljon az ilyen típusú fájlok szinkronizálása, hajtsa végre a következők valamelyikét:

5.3 Az OES 11 SP1-es kiszolgálókat frissíteni kell a Filr 1.1-es vagy újabb verziójára való frissítés előtt

FONTOS:Az OES 11 SP1-es kiszolgálók frissítésének elmaradása az eDirectory- (LDAP-) kiszolgálók hibás működéséhez vezethet.

A Filr 1.1-es és újabb verziója által kínált skálázhatósági és teljesítménybeli fejlesztésekhez a Filr céljaira használt kiszolgálóknak tudniuk kell kezelni a megnövekedett fájlkiszolgálási és egyéb igényeket.

Az OES 11 SP1-ben található NCP-kiszolgáló nem tudja kiszolgálni a nagyobb mennyiségű kérelmet.

Ha az alábbi jellemzőkkel rendelkező OES 11 SP1-es kiszolgálói vannak, a Filr 1.1-es és újabb verziójára való frissítés előtt frissítenie kell az OES 11 SP1-es kiszolgálót:

 • Hálózati mappákat vagy személyes tárbeli főmappákat üzemeltetnek

  és

 • Nincs telepítve rájuk a 2012. decemberi ütemezett karbantartási frissítés

Az OES 11 SP1-es kiszolgálók felkészítése a Filr 1.1-es vagy újabb verziójának kezelésére:

 1. Győződjön meg arról, hogy a Filr céljaira használt összes OES 11 SP1-es kiszolgálóra telepítve van a 2012. decemberi ütemezett karbantartási frissítés.

  Ezzel egy olyan új verzióra frissíti az NCP-kiszolgálót, amely lépést tud tartani a Filr 1.1-es és újabb verziójának nagyobb kiszolgálási igényével.

 2. Végezze el a frissítést a Filr rendszerre.

MEGJEGYZÉS:Az OES SP2 egy korszerűbb NCP-kiszolgálót tartalmaz alapértelmezés szerint, amely megfelel a Filr 1.1 által támasztott kiszolgálási igényeknek.

5.4 Frissítéskor nem maradnak meg a beállítások

A Filr rendszer frissítésekor egyes beállítások elveszhetnek. A Filr 1.2-es verziójára való frissítéskor az alábbi beállításokkal fordulhat elő, hogy nem maradnak meg:

 • SSH

 • Ganglia

 • WebDAV hitelesítési módszer

 • Kérésekkel kapcsolatos és csatlakozási beállítások

A Filr 1.2-re való frissítést követően győződjön meg arról, hogy minden beállítás a kívánt módon van megadva.

6.0 Készülékproblémák

6.1 VMware-pillanatképek és a készülékek biztonsági mentése

Ne használjon VMware-pillanatképeket a Filr biztonsági másolatainak tárolására. Ez akadályozza a Filr jövőbeli frissítését.

Ha mégis pillanatképeket használ, el kell távolítania őket, mielőtt a Filr új verziójára frissítene.

A Filr különböző összetevőinek biztonsági mentéséről a Novell Filr 1.2 Beta felügyeleti útmutatójának A Filr adatainak biztonsági mentése című részében olvashat részletesebben.

6.2 Nem lehet bővíteni a /var partíció tárkapacitását Xen-alapú környezetben

A Filr rendszer Xen-alapú környezetben való futtatása esetén a Filr telepítése után nem lehet növelni a /var partíció tárkapacitását.

A /var és /vastorage partíciók tárkapacitásának a Filr telepítése utáni bővítéséhez a ../../filr-1-2_admin/data/storage.html#storageNovell Filr 1.2 Beta felügyeleti útmutatójának a tárhelyek kezeléséről szóló szakasza nyújt részletes útmutatást.

7.0 Konfigurációs problémák

7.1 A felhasználónevek karaktereire vonatkozó LDAP-szinkronizálási és bejelentkezési korlátozások

Az LDAP-felhasználónevek csak érvényes alfanumerikus karakterekből (0-9 karakterek), valamint az angol ábécé kis- és nagybetűiből állhatnak. ASCII formátumú és speciális karakter (például / \ * ? " < > : és | karakter) nem szerepelhet a Novell Filr felhasználóneveiben. Ha az LDAP-címtárban speciális karaktereket tartalmazó felhasználónevek is szerepelnek, ezek is szinkronizálódnak a Filrrel, de az érintett felhasználók nem fognak tudnak bejelentkezni.

Az ilyen karakterek azért nem használhatók a Filr-felhasználónevekben, mert a Filr-felhasználónévből jön létre a felhasználó munkaterületének címe, a cím pedig a munkaterülethez vezető hierarchikus elérési út részévé válik. A felsorolt karakterek viszont nem lehetnek mappanevek részei a Linuxban és Windowsban sem.

7.2 Az LDAP-címtárakból szinkronizált felhasználónevekben a Filrbe való bejelentkezéskor nem számítanak különbözőnek a kis- és a nagybetűk

Az LDAP-címtárakból szinkronizált felhasználónevekben a Filr rendszerbe való bejelentkezés során nem számítanak különbözőnek a kis- és a nagybetűk.

A helyi (azaz a Filrben létrehozott, és nem LDAP-címtárból szinkronizált) fiókok neveiben különbözőnek számítanak a kis- és a nagybetűk. A helyi felhasználói fiókok bejelentkezési adatait a MySQL-adatbázisban tárolja a rendszer.

7.3 A Windows-névtér elosztott fájlrendszerének (DFS) használata esetén a hozzáférés-alapú számbavétel funkció nem támogatott

A Windows névtér elosztott fájlrendszerének (Distributed File System, DFS) használata esetén a Microsoft hozzáférés-alapú számbavétel (Access Based Enumeration, ABE) funkciója nem használható.

7.4 A fordított proxy konfigurációját frissíteni kell

Ellenőrizze, hogy a következő speciális beállítások frissítve vannak-e a fordított proxyszolgáltatójában (például NetIQ Access Manager vagy Apache). (Ezekre a beállításokra nem volt szükség a Filr 1.1 Security Update 1 előtt.)

Az Apache által védett rendszerek esetén:

 1. Adja hozzá a következő beállítást az /etc/httpd/conf.d/ssl.conf fájlhoz:

  SSLProxyProtocol ALL -SSLv2 -SSLv3
  

A NetIQ Access Manager által védett rendszerek esetén:

 1. Adja hozzá a következő speciális beállítást (a speciális beállításokat a Proxy Service (Proxyszolgáltatás) lapon érheti el):

  SSLProxyProtocol +TLSv1
  

7.5 NFS-támogatás

A Filr-fájltár a Filrt üzemeltető kiszolgálóhoz képest távoli kiszolgálók NFS fájlrendszerű csatlakozási pontjaira is elhelyezhető.

7.6 Az Access Managerrel kapcsolatos problémák

7.6.1 Az identitásinjektálási házirendek nem használhatók párhuzamosan

Ha a Filr védelmét az elé helyezett NetIQ Access Manager látja el, az identitásinjektálási házirendek nem használhatók párhuzamosan.

8.0 Hálózati mappákkal kapcsolatos problémák

8.1 A SharePoint 2013-mal kapcsolatos hibák

MEGJEGYZÉS:A SharePoint-integráció a Filr alkalmazással csak akkor érhető el, ha megvásárol egy kibővített Filr-licencet.

8.1.1 Dokumentumtár nem nevezhető át

Miután szinkronizált egy dokumentumtárat a SharePoint-kiszolgálóról a Filr Desktop alkalmazásba, majd átnevezte a dokumentumtárat a Filrben, a frissített név nem szinkronizálódik a SharePoint-kiszolgálóval.

Ezt a problémát egy jövőbeli béta kiadásban orvosoljuk.

8.1.2 Nem lehet fájlt feltölteni egy SharePoint-kiszolgálóra, ha az URL-kérés 260 karakternél hosszabb

Ha a SharePoint-kiszolgálóra küldött URL-kérés meghaladja a 260 karaktert, a fájlok Filr hálózati mappából SharePoint-kiszolgálóra történő feltöltésekor hiba léphet fel, és a következő hibaüzenet jelenhet meg az appserver.log fájlban:

Error response body: The length of the URL for this request exceeds the configured maxUrlLength value.

További információt a Microsoft támogatási fórumában talál.

8.1.3 SharePoint-mappák nem helyezhetők át a Filr rendszerben

Amikor megpróbál egy mappát áthelyezni egy SharePoint-kiszolgálón a Filr rendszerben, hiba lép fel, és a mappa áthelyezése nem sikerül.

A SharePoint-mappák áthelyezését a SharePointból kell elvégezni.

8.2 Az OES-kiszolgáló belső hibái és rendszerhibái következtében téves információk jelenhetnek meg a hálózati mappákban

Ha az OES-fájlkiszolgáló online, és a Filr tud vele kommunikálni az NCP vagy a CIFS protokollon keresztül, a kiszolgáló belső hibái vagy rendszerhibái (például az NDSD leállása) esetén a Filr téves adatokat kaphat tőle. Ha úgy tűnik, hogy téves a hálózati mappák tartalma a Filrben, ellenőrizze a fájlkiszolgáló épségét és üzemszerű működését.

8.3 Egy fájl áthelyezése vagy átnevezése a fájlkiszolgálón a megosztások eltávolításával jár

Ha egy felhasználó közvetlenül a fájlkiszolgálón (és nem egy Filr-ügyfélben) helyez vagy nevez át egy fájlt, törlődnek a Filrből a vele kapcsolatos megosztások. Ez azt jelenti, hogy a fájl fájlkiszolgálón végrehajtott áthelyezése vagy átnevezése után a fájlt egy Filr-beli megosztáson keresztül korábban elérő felhasználók többé nem fogják elérni a fájlt. Emellett a fájl a felhasználók Saját megosztások és Velem megosztott területén sem fog megjelenni.

Ilyenkor újra meg kell osztani az átnevezett vagy áthelyezett fájlt a Filrben.

8.4 A mappák elérési útja nem haladhatja meg a 48 szintet

A fájlrendszerben lévő fájlok hálózati mappába való szinkronizálásakor a mappa elérési útja a Filrben nem lehet 48 szintnél mélyebb (egymásba ágyazott almappák). A fájlszinkronizálási kód elutasít minden olyan almappát, amelynek a mélysége miatt a Filr megfelelő elérési útja meghaladná a 48 almappa korlátját.

Amikor a Filr rendszer a eléri a 48 mappaszint korlátját, a szinkronizálási kód a következő üzenetet adja vissza, és a mappa nem jön létre:

The folder xxx has reached the allowed path maximum depth. Its sub-folders will not be added in the system.

8.5 A hálózatimappa-kiszolgálók elérési útja nem végződhet fordított perjellel

Hálózatimappa-kiszolgáló elérési útjaként nem lehet megadni a Kiszolgálói elérési út mezőben olyan útvonalat, amelynek fordított perjel van a végén.

Így például a \\kiszolgáló_DNS\kötet útvonal megfelelő, a \\kiszolgáló_DNS\kötet\ viszont nem.

8.6 A felhasználók nem tudnak hozzáférni a fájlokhoz a nem angol nyelvű Windows Server kiszolgálón, amikor a hozzáférés bizonyos csoportokon keresztül megy végbe

A Windows Server nem angol (például francia vagy olasz) nyelvű verziójának használatakor a felhasználók nem érik el a fájlokat, amikor a jogokat a Mindenki vagy a Tartományfelhasználók csoporton keresztül kapják meg (a francia verzióban például ez a Tout le Monde vagy a Utilisateurs du Domaine csoport).

8.7 Az FAMT szolgáltatást újra kell indítani a „Kapcsolat tesztelése” művelet futtatása után a hálózati mappák konfigurálása során

Miután teszteli egy OES-kötetre hivatkozó hálózati mappa kapcsolatát, illetve ha a Microsoft Windows van kiválasztva a Kiszolgáló típusa legördülő listában, újra kell indítani az FAMT szolgáltatást.

Az FAMT szolgáltatás újraindítását követően győződjön meg arról, hogy a Novell Open Enterprise Server van kiválasztva a Kiszolgáló típusa legördülő listában, mielőtt ismét tesztelné a kapcsolatot az OES-kötettel.

Az FAMT szolgáltatás újraindítási módjáról a ../../filr-1-2_admin/data/services.html#servicesNovell Filr 1.2 Beta felügyeleti útmutatójának A rendszerszolgáltatások konfigurációjának módosítása című részében tájékozódhat.

9.0 Filr-problémák

9.1 Megszűnik a Google és a Yahhoo szolgáltatáson keresztüli OpenID-hitelesítés lehetősége

A Filr 1.1-es verzióját megelőzően a felhasználók bejelentkezhettek a Filr-portáljukra a Google- vagy a Yahoo-fiókjukkal. Ez a funkció már nem érhető el az új Filr-felhasználók számára a Filr 1.1-es és újabb verzióiban.

A Filr 1.1-es és újabb verziójában továbbra is elérik a Filr rendszert a Google- vagy Yahoo-fiókjaikkal azok a felhasználók, akik Filr-fiókjai a Filr rendszerbe Google- vagy Yahoo-fiókjaikkal történő bejelentkezéssel jöttek létre a Filr 1.1 rendszert megelőzően. Mivel azonban az OpenID hitelesítési szolgáltatást (amelyen ez a funkció alapul) a Google visszavonja, a jövőben a Filr másik, aktuálisabb hitelesítési mechanizmusokra vált át. A Filr 1.1-esnél későbbi verziói nem fogják támogatni az OpenID-hitelesítést sem az új, sem a régi felhasználók esetében.

9.2 A jelentési funkcióval kapcsolatos problémák

9.2.1 A levelezési jelentési funkcióból kimaradnak a jelentésekben feldolgozott időszak utolsó napjának levelei

Ha levelezési jelentést készít (aminek módjáról a ../../filr-1-2_admin/data/reports_generate.html#btj6imwNovell Filr 1.2 Beta felügyeleti kézikönyvének levelezési jelentéseket ismertető szakaszában tájékozódhat), nem jelennek meg a jelentésben feldolgozott időszak utolsó napjának levelei.

Ha például a február 3. és április 26. közötti időszakot dolgozza fel egy levelezési jelentésben, az április 26-ai levelek nem lesznek benne.

9.2.2 Licencjelentésekkel kapcsolatos problémák

A Licencjelentés jelenleg helyi felhasználónak tekinti a Rendszergazda, a Vendég, valamint a három belső (_emailPostingAgent, _jobProcessingAgent és _synchronizationAgent) felhasználói fiókot. A rendszergazda ugyan aktív felhasználónak számít, de a többi említett helyi felhasználói fiók licence nem számít bele a Filrben felhasznált licencek számába.

A licencjelentések készítéséről a ../../filr-1-2_admin/data/reports_generate.html#bkks4rtNovell Filr 1.2 Beta felügyeleti útmutatójának Licencjelentés című szakaszából tájékozódhat.

9.3 A keresésekben megjelenik a Saját fájltár

Ha a személyes tárak le vannak tiltva, és nincsenek beállítva a főmappák, a felhasználók egy Saját fájltár nevű mappát is láthatnak, ha a globális keresési mezőbe kattintanak, és lenyomják a Szóköz billentyűt. Ez a könyvtár rendszerint rejtett, de bizonyos esetekben megjelenhet.

Ha a Saját fájltár feliratra kattint, vagy a saját fiókjához tartozó Saját fájlok terület jelenik meg, vagy egy másik felhasználó profillapja – attól függően, hogy milyen weblapról kezdeményezi a keresést.

9.4 Megosztási problémák

9.4.1 A felhasználók nem iratkozhatnak fel a velük megosztott fájlra vagy mappára

A felhasználók nem iratkozhatnak fel a velük megosztott fájlra vagy mappára, ha eredetileg nem rendelkeznek a mappára vagy fájlra vonatkozó jogosultsággal; a mappatulajdonosok azonban továbbra is beállíthatnak Önnek küldendő e-mail értesítéseket (lásd: Configuring Folders to Send Email Notifications to Other Users (Mappák konfigurálása e-mail értesítések küldésére más felhasználóknak) a Novell Filr 1.2 webalkalmazás felhasználói útmutatójában).

A mappákra vagy fájlokra történő előfizetésről a Novell Filr 1.2 webalkalmazás felhasználói útmutatójának Subscribing to a Folder or File (Feliratkozás mappára vagy fájlra) című részén tájékozódhat.

9.4.2 A külső felhasználók nem tudnak mappához tallózni, amikor egy fájlt áthelyeznek vagy átmásolnak egy megosztott mappából

Azok a külső felhasználók, akik Közreműködő engedéllyel rendelkeznek egy velük megosztott mappában, nem tallózhatnak a célmappához fájlok áthelyezésekor vagy másolásakor. Ehelyett a külső felhasználók a Célmappa mezőben adhatják meg annak a mappának a nevét, ahová át szeretnék helyezni vagy másolni a fájlt, ahogyan azt a../../filr-1-2_user/data/b11jc21y.html#b11jc21yNovell Filr 1.2 webes alkalmazás felhasználói kézikönyvének ../../filr-1-2_user/data/b11jc4r1.html#b11jc4r1Fájlok áthelyezése és Fájlok másolása című része is írja.

9.5 Az .rtf fájlok szerkesztése szerkesztési ütközést okoz

Ha egy szövegszerkesztőben (például a Microsoft Wordben) szerkeszt egy Filr-portálról származó .rtf fájlt, a fájl mentésekor egy üzenet tájékoztatja, hogy egy másik felhasználó módosította a fájlt. Ebben az esetben válassza a két szerző módosításainak egyesítését, és kattintson az OK gombra.

A módosított fájlt megfelelően menti a Filr a portálra.

A fájlok Filr-beli, helybeni szerkesztési funkción keresztüli szerkesztéséről a ../../filr-1-2_user/data/bjruzq5.html#b11ntlo1Novell Filr 1.2 webalkalmazás – felhasználói útmutató Fájlok helybeni szerkesztése című szakaszában olvashat.

9.6 LDAP-szinkronizálási problémák

9.6.1 Felhasználók LDAP-on keresztüli törlésekor jelentkező problémák

A Novell azt javasolja, hogy soha ne engedélyezze az LDAP-szinkronizálás konfigurálása során az LDAP-ban nem szereplő felhasználók törlésének lehetőségét. A funkció a Filr jövőbeli verzióiban továbbfejlesztett formában jelenik meg, vagy nem lesz a jövőbeli verziók része. A törölt felhasználói fiókok nem állíthatók vissza, Az ajánlott módszer a fiók letiltása a törlés helyett.

9.6.2 A Filr-felhasználók kezdeti szinkronizálásával kapcsolatos problémák

Fontos, hogy A Filr rendszerbeli fiókneveket megadó LDAP-attribútum mezőben megadott LDAP-attribútum értékei egyediek legyenek a teljes LDAP-címtárban. A kanonikus nevet megadó cn attribútum esetén például nem biztos, hogy az attribútum értéke az LDAP-címtár minden felhasználójánál egyedi.

A probléma megoldásához a tárolók összességére nézve is egyedi értékű attribútumot kell választani. Ilyen például az e-mail címet tartalmazó emailAddress attribútum.

9.6.3 A kezdeti szinkronizálás során az alcsoportok nem szerepelnek a csoportok tagjai között

Ha alcsoportokat tartalmazó csoportokat szinkronizál a Filr-portálra egy LDAP-címtárból, az alcsoportok nem szerepelnek a szülőcsoportjuk tagjai között a kezdeti szinkronizálás során.

Végezzen újabb LDAP-szinkronizálást annak biztosítása érdekében, hogy a csoport tagsága az összes vonatkozó alcsoportot tartalmazza.

9.6.4 LDAP-címtárbeli felhasználók átnevezésével és áthelyezésével kapcsolatos problémák

A felhasználók LDAP-címtárbeli átnevezése és áthelyezése előtt fontos ellenőrizni, hogy meg van-e adva érték A felhasználót vagy csoportot egyedileg azonosító LDAP-attribútum beállításhoz (erről a ../../filr-1-2_admin/data/ldap.html#b18s2hodNovell Filr 1.2 Beta felügyeleti útmutató Felhasználók szinkronizálási beállításainak konfigurálása című pontjában olvashat). Ha nincs megadva a szóban forgó érték, a felhasználók LDAP-címtárbeli átnevezésének vagy áthelyezésének eredményeképp a Filr új felhasználót hozhat létre vagy törölheti a művelet tárgyát képező fiókot.

9.6.5 A felhasználók az LDAP-címtárbeli átnevezésük, illetve jelszómódosításuk után nem tudnak bejelentkezni a mobil vagy az asztali Filr alkalmazásba

Miután átneveznek egy felhasználót az LDAP-címtárban, vagy megváltoztatják jelszavát az LDAP-címtárban, a felhasználó mindaddig csak régi felhasználónevével, illetve jelszavával tud bejelentkezni a mobil vagy az asztali Filr alkalmazásba, amíg a következők egyike nem történik meg:

 • Futtatnak egy LDAP-szinkronizálást

 • A felhasználó új felhasználónevével vagy jelszavával bejelentkezik a webes felületre

A Filrbe a webes felületről bejelentkező felhasználók régi és új felhasználónevüket, illetve jelszavukat is használhatják.

9.6.6 A rendszer nem támogatja az Active Directory erdőközi megbízhatósági kapcsolatait

A Filr nem támogatja az Active Directory erdőközi megbízhatósági kapcsolatait.

9.7 A jelszóval védett fájlok nem tekinthetők meg

A létrehozásukra használt alkalmazásban jelszavas védelemmel ellátott fájlok nem jeleníthetők meg a Novell Filr-portálon. Ez a normál működés része.

9.8 Mappabeágyazási korlátok

Az adatbázis korlátozásai miatt a Filrben legfeljebb 45 szint mélységig ágyazhatók egymásba a mappák. Ez azt jelenti, hogy ha létrehoz egy mappát egy másik mappán belül, akkor ezen belül létrehozhat még egy újabb mappát, és ezt egészen addig folytathatja, amíg el nem éri a 45. szintet. A mappastruktúra nem haladhatja meg a 45 szintet.

9.9 Levelezési problémák

9.9.1 Nem lehet kommunikálni a külső kimenő levelezési kiszolgálóval

Ha nem sikerül kommunikációs kapcsolatot létesíteni a Filr-portál és a külső kimenő levelezési kiszolgáló (például a Novell GroupWise) között, feltehetőleg SMTP feletti TLS protokollon keresztüli kommunikációra kell beállítani a Filrben a kimenő levelek kiszolgálóját. Ha a levelezési kiszolgáló valóban ilyen beállítást igényel, a STARTTLS használatával beállíthatja a Filrben az SMTP feletti TLS protokoll használatát. A részletekről a ../../filr-1-2_admin/data/bzmeoab.html#bzmeoabNovell Filr ../../filr-1-2_admin/data/bv5b11r.html#bv5b11r1.2 Beta – felügyeleti útmutató A levelezési konfiguráció kezelése című szakaszának A kimenő levelezési kiszolgáló SMTP feletti TLS protokollra való beállítása pontjában olvashat.

9.9.2 A felhasználónév és jelszó nélkül végzett csatlakozási teszt akkor is sikertelen, ha nem kötelező a hitelesítés

Ha külső kimenő levelezési kiszolgálót – például egy Novell GroupWise-kiszolgálót – állít be a Filrben, és úgy állítja be a rendszert, hogy ne legyen kötelező a hitelesítés, a Kapcsolat tesztelése gombra kattintva akkor is sikertelen tesztről tájékoztató üzenet jelenik meg, ha nem ad meg felhasználónevet és jelszót a teszthez.

A külső kimenő levelezési kiszolgálók használatának Filr-beli beállításáról a ../../filr-1-2_admin/data/email_outbound.html#email_outboundNovell Filr 1.2 Beta – felügyeleti útmutató A kimenő levelezés beállításainak módosítása című szakaszában tájékozódhat.

9.10 Nem lehet feltölteni az Apple iWork (Pages, Keynote stb.) segítségével létrehozott dokumentumokat vagy .app dokumentumokat a Filr webes felületére

Ha megpróbál feltölteni egy, az alábbi fájltípusok valamelyikében létrehozott dokumentumot a Filr webes felületére, hibaüzenet jelenik meg arról, hogy a fájl vagy mappa nem tölthető fel:

 • iWork-dokumentum (például Pages-, Keynote- vagy Numbers-dokumentum)

 • Mac-alkalmazásfájl (.app kiterjesztésű dokumentum)

A Filr webes felülete nem tudja feltöltetni az ilyen típusú dokumentumokat, mert ezeknek a dokumentumoknak az architektúrája inkább egy mappára hasonlít, és a Filr webes felületén nem lehet mappákat feltölteni.

Ezeket a fájlokat az asztali Filr alkalmazással vagy a Filr mobilalkalmazással töltheti fel a Filr-portálra.

A dokumentumoknak az asztali alkalmazással vagy a mobilalkalmazással való feltöltéséről a Gyorskalauz a Windowshoz készült asztali Novell Filr alkalmazáshoz, a Gyorskalauz a Machez készült asztali Novell Filr alkalmazáshoz és a Gyorskalauz a Novell Filr mobilalkalmazáshoz című tájékoztatóban olvashat.

9.11 Mac rendszerű számítógépen nem bonthatók ki a letöltött ZIP-fájlok

Egy vagy több fájl .zip fájlként való letöltését követően (lásd: Downloading Files (Fájlok letöltése) a Novell Filr 1.2 webalkalmazás felhasználói útmutatójában) a fájl csak harmadik féltől származó eszközök, például az iZip Unarchiver segítségével bontható ki.

A problémát az okozza, hogy az OS X rendszer jelenleg nem kezeli a .zip-fájl létrehozására használt ZIP64 technológiát.

9.12 Több fájl letöltésekor fellépő hibák a Safari használatakor Mac gépen

Ha a Safari használata esetén több fájl letöltésekor (lásd: Downloading Multiple Files and Folders (Több fájl és mappa letöltése) a Novell Filr 1.2 webalkalmazás felhasználói útmutatójában) hibákat tapasztal a Mac gépen, ellenőrizze, hogy az Open “safe” files after downloading (Biztonságos fájlok megnyitása a letöltést követően) jelölőnégyzet nincs-e bejelölve.

 1. Kattintson a Safari > Preferences (Beállítások) elemre.

 2. A General (Általános) lapon ellenőrizze, hogy az Open “safe” files after downloading (Biztonságos fájlok megnyitása a letöltést követően) jelölőnégyzet nincs-e bejelölve.

9.13 Legfeljebb körülbelül 200 karakteres fájlneveket célszerű használni

A fájlnevek maximális hossza a Filr-kiszolgáló konfigurációjától függ, de rendszerint 200 karakter körül van. Ha egy fájl neve túl hosszú, a fájlt nem lehet feltölteni a Filrbe.

9.14 WebDAV-problémák

9.14.1 Ha egy felhasználó jelszava szóközt is tartalmaz, nem működik a WebDAV-os helybeni szerkesztési funkció

Ha WebDAV-on keresztül próbálkozik egy fájl szerkesztésével (aminek módját a Novell Filr 1.2 webalkalmazás – felhasználói útmutató Fájlok helybeni szerkesztése című szakaszában olvashatja), és jelszava szóközt is tartalmaz, a hitelesítés sikertelen lesz.

Ha szeretné használni a WebDAV-os szerkesztési funkciót, cserélje jelszavát egy szóköz nélküli jelszóra.

9.14.2 Nem nevezhetők át a fájlok a WebDAV-on keresztül (helyben) történő szerkesztéskor

Ha a Helybeni szerkesztés funkcióval szerkeszt egy fájlt (ahogy az A Novell Filr 1.2 webalkalmazás felhasználói kézikönyvének Fájlok helybeni szerkesztése részében olvasható), akkor nem nevezheti át a fájlt a Mentés másként parancsra kattintva. Ha mégis megpróbálja ezt, feltöltési hiba jelentkezik, és a rendszer nem szinkronizálja a fájl módosításait a Filrbe.

9.14.3 WebDAV-os korlátozások Mac-gépeken

Mac-es környezetben néhány korlátozás vonatkozik a WebDAV-os funkciókra:

9.14.3.1 WebDAV-on keresztüli fájlszerkesztési korlátozások Mac-gépeken

Ha egy Mac-gépen a Microsoft Office-t használja dokumentumszerkesztésre, nem használható a helybeni szerkesztési funkció. A Mac-gépeken az OpenOffice-t vagy a LibreOffice-t kell használni dokumentumszerkesztőként, ha a helybeni szerkesztési funkciót is igénybe szeretné venni.

9.14.3.2 A Macen futó LibreOffice-ban nem működik a WebDAV-os helybeni szerkesztési funkció

Ha Mac-gépről éri el a Filr-t, és a LibreOffice-alkalmazásokat használja dokumentumszerkesztésre, a Filr-fájlok nem módosíthatók a WebDAV-os helybeni szerkesztési funkcióval (amiről a ../../filr-1-2_user/data/bjruzq5.html#b11ntlo1Novell Filr 1.2 webalkalmazás – felhasználói útmutató Fájlok helybeni szerkesztése című szakaszában olvashat).

Ha Apache kiszolgálón üzemel a Filr, a LibreOffice-t használó Mac-gépekről is szerkeszthetők a fájlok WebDAV-on keresztül.

9.14.3.3 A Filr mapp WebDAV segítségével (a Mac Finder alkalmazásának használatával) történő elérésekor a hozzáférés csak olvasásra jogosít

Amikor Mac gépen, a Finderben a WebDAV-ot használva nyitják meg az asztali Filr alkalmazás Filr mappáját, a hozzáférés csak olvasásra szól.

9.14.3.4 Nem szerkeszthetők a fájlok WebDAV-os (helybeni) szerkesztéssel a Safari 7.x OS X 10.9.x rendszerben való használatakor

A Filr Safari 7.x böngészővel, OS X 10.9.x rendszerből való elérésekor a helybeni szerkesztéssel való fájlmódosítás (lásd a Fájlok helybeni szerkesztése című részt a Novell Filr 1.2 webalkalmazás felhasználói kézikönyvében) hibát okoz, és a fájlt nem lehet módosítani.

A Safari 7.x és az OS X 10.9.x konfigurálása annak érdekében, hogy támogassa a Filr Helybeni szerkesztés funkcióját, illetve a fájlok mappákba helyezését olyan böngészőben, amely nem támogatja a HTML 5-öt:

 1. Miközben meg van nyitva a Filr-portál, a Safariban kattintson a Menü > Beállítások parancsra.

 2. Kattintson a Biztonság fülre, majd a Portálbeállítások kezelése elemre.

 3. Kattintson a Java elemre, majd a Filr-portál URL-címe elem mellett a legördülő menü gombjára, és válassza a Futtatás nem biztonságos módban lehetőséget.

 4. Kattintson a Kész gombra.

9.15 Nem lehet bejelentkezni a webes felületre hosszú felhasználói azonosítóval vagy jelszóval

A felhasználók nem tudnak bejelentkezni a Filr webes felületére, ha a felhasználói azonosító hosszabb 128 karakternél, vagy a jelszó 64 karakternél.

9.16 Nem Novell-szoftverekkel kapcsolatos megjelenítési problémák

9.16.1 Esetenként olyan görgetősávok jelennek meg, amelyek semmire sem használhatók

Bizonyos mappákban és gyűjteménynézetekben néha olyan görgetősávok jelennek meg, amelyek jelenlétének nincs semmi értelme. Ez a probléma csak alkalmanként jelentkezik, és semmilyen káros hatása nincs.

9.16.2 A Filr nem tökéletesen jelenik meg, ha telepítve van az Ask Toolbar a Chrome-ban

Ha telepítve van a Chrome böngészőben az Ask Toolbar, eltakarja a Filr fejlécének egy részét. Az Ask Toolbar nem Chrome-hoz készült eszköztár, ezért nem célszerű telepíteni a Chrome-hoz.

9.17 Nem lehet megtekinteni a grafikonokat, diagramokat és táblázatokat tartalmazó ODP- és ODG-fájlokat a HTML formátum használata esetén

A grafikonokat, diagramokat vagy táblázatokat tartalmazó ODP- és ODG-fájlok nem jelennek meg a fájlok HTML-nézetben való megtekintésekor az alábbi szituációkban:

9.18 A felhasználói kezdőkönyvtárak nem szinkronizálódnak a meghatalmazotti gyorsítótár adatainak frissítéséig

Amikor felvesz egy felhasználót az LDAP-címtárába, a felhasználó Filr-kezdőkönyvtára nem szinkronizálódik azonnal az LDAP-szinkronizálás futtatását követően.

Meg kell várnia, amíg frissülnek a meghatalmazotti gyorsítótár adatai a fájlrendszerben, és csak ekkor jelennek meg a kezdőkönyvtár adatai a Filrben. (A gyorsítótár alapértelmezett frissítési időköze 5 perc. Az időközt a ../../filr-1-2_admin/data/netfolders_global.html#netfolders_globalNovell Filr 1.2 Beta felügyeleti útmutatójának A hálózati mappák globális beállításainak megadása című részében leírtak szerint módosíthatja.)

9.19 A Filr nem támogatja az LDAP-címtárban konfigurált aliasokat

Ha a felhasználók fiókjaihoz aliasok vannak társítva az LDAP-címtárban, az aliasok nem szinkronizálódnak a Filrbe az LDAP-szinkronizáció során. Emiatt a felhasználók nem tudnak bejelentkezni a Filr-portálra az aliasukkal.

9.20 Nem használható dokumentumszerkesztőként szövegszerkesztő, például a Jegyzettömb vagy a Wordpad

A Filr lehetővé teszi a fájlok szerkesztésére használt alapértelmezett alkalmazás módosítását (lásd: Adott fájltípus alapértelmezett szerkesztőprogramjának megadása részt a Novell Filr 1.2 webes alkalmazás felhasználói kézikönyvében). Nem használhat azonban alapértelmezett dokumentumszerkesztőnek olyan szövegszerkesztőt, amilyen például a Jegyzettömb vagy a Wordpad, mivel ezek az alkalmazások nem támogatják a WebDAV-ot.

9.21 A Helybeni szerkesztés és más kisalkalmazások már nem működnek a Chrome-ban

A fájlok helybeni szerkesztése (lásd a Fájlok helybeni szerkesztése részt a Novell Filr 1.2 webes alkalmazás felhasználói kézikönyvében) és a Filr többi kisalkalmazása nem működik a Chrome 35-ös és újabb verzióiban.

Az egyéb Filr-kisalkalmazások a fájlok egérrel való húzását kezelik meghatározott helyzetekben:

 • A Fájlok hozzáadása elemre kattintva a régebbi böngészőkben, amelyek nem támogatják a HTML 5-öt

 • A Ctrl billentyű megnyomása a Fájlok hozzáadása elemre kattintva bármely böngészőben (ez a feltöltési kisalkalmazást nyitja meg a HTML 5 segítségével való feltöltés helyett)

9.22 Újra kell indítani a Filr rendszert a Microsoft SQL-kapcsolatban beállt hálózati hiba után

Ha a Filr rendszer Microsoft SQL-adatbázisra támaszkodik, és hálózati hiba történik, akkor újra kell indítani az összes készüléket a Filr rendszerben ahhoz, hogy a hálózati mappák ismét teljesen üzemképesek legyenek.

10.0 Adatbázissal kapcsolatos problémák

10.1 A Filr telepítőprogramja nem tudja létrehozni a Filr adatbázist a Microsoft SQL-adatbázisban, ha az adatbázis neve számmal kezdődik

Nagy méretű rendszer telepítése (ennek részleteiről a Novell Filr 1.2 Beta telepítési és konfigurálási útmutatójának Nagy méretű rendszer kezdeti telepítése című részében olvashat) és Microsoft SQL-adatbázis használata esetén a konfigurációs varázsló Adatbázis neve mezőjében megadott adatbázisnév nem kezdődhet számmal. Ha a név számmal kezdődik, a konfigurációs varázsló nem fogja engedni az adatbázis létrehozását. Például az 1Filr nevet nem lehet megadni, a Filr1 név viszont elfogadható.

11.0 Keresési indexszel kapcsolatos problémák

Jelenleg nincsenek ismert problémák a keresési indexekkel kapcsolatban.

12.0 Asztali alkalmazásokkal kapcsolatos problémák

Az asztali Novell Filr alkalmazással szinkronizálhatja Novell Filr-fájljait számítógépe fájlrendszerével, és a szinkronizált fájlokat a Filr-portál közvetlen elérése nélkül is módosíthatja. A kiegészítések és módosítások szinkronizálódnak a Filr és a számítógép között.

Az asztali Novell Filr alkalmazás szervezeten belüli beállításáról, illetve a további rendszergazdai és felügyeleti funkciókról a Novell Filr 1.2 Beta felügyeleti kézikönyvének az asztali Filr alkalmazás fájleléréshez szükséges konfigurálását ismertető szakaszában olvashat.

Az asztali Filr alkalmazás telepítéséről és futtatásáról a Gyorskalauz a Windowshoz készült asztali Novell Filr alkalmazáshoz és a Gyorskalauz a Machez készült asztali Novell Filr alkalmazáshoz című dokumentumokban olvashat.

Az asztali Filr alkalmazás végfelhasználókat érintő problémáit a Fontos megjegyzések az asztali Novell Filr alkalmazáshoz című dokumentum foglalja össze.

12.1 Bejelentkezés az asztali Filr alkalmazásba a felhasználónév LDAP-ban történő megváltozását követően

Ha egy felhasználónév megváltozik az LDAP-címtárban, akkor nem lehet bejelentkezni az asztali Filr alkalmazásba az LDAP-szinkronizáció következő futásáig, vagy amíg a felhasználó be nem jelentkezik a Filr webes felületén.

12.2 A Filr 1.1 Desktop ügyfél nem észleli a hozzáférés-vezérlés módosításait a Filr 1.2-es hálózatimappa-kiszolgálókon

Ha a Filr 1.1 Desktop ügyfelet használja Filr 1.2-es kiszolgálón, az asztali ügyfél nem észleli a hálózatimappa-kiszolgálókon végzett hozzáférés-vezérlési módosításokat, és a hálózati mappa módosításai nem szinkronizálódnak az asztali ügyfelen.

Annak biztosításához, hogy az ügyfél frissüljön a hálózatimappa-kiszolgáló legújabb módosításaival:

 1. Az asztalon a Filr ikonra, majd a Szinkronizálás kezdése elemre kattintva manuálisan kényszerítse az asztali ügyfelet a kiszolgálóval való szinkronizálásra.

  További tudnivalókat a Gyorskalauz a Windowshoz készült asztali Novell Filr alkalmazáshoz és a Gyorskalauz a Machez készült asztali Novell Filr alkalmazáshoz című dokumentumban talál.

12.3 Ügyfelekkel kapcsolatos problémák

Az asztali Filr alkalmazással kapcsolatos problémák listáját (Windows- és Mac-alapú ügyfelek esetén) megtalálja az Fontos megjegyzések az asztali Filr alkalmazáshoz című dokumentumban.

FONTOS:Ismerkedjen meg az összes ügyféllel kapcsolatos problémával. Amennyiben úgy gondolja, hogy bármely probléma különösen nagy gondot okozna a felhasználóknak, tájékoztassa őket a problémákról, mielőtt telepítik az asztali Filr alkalmazást a saját munkaállomásukra.

Az ügyféltelepítéssel kapcsolatos problémákkal a Fontos megjegyzések az asztali Filr alkalmazáshoz dokumentum is foglalkozik.

13.0 Mobilalkalmazásokkal kapcsolatos problémák

A Filr mobilalkalmazás telepítésének és futtatásának módját a Gyorskalauz a Novell Filr mobilalkalmazáshoz című kiadvány ismerteti.

A Filr mobilalkalmazás ismert problémái:

13.1 A használatkori szinkronizálási funkció nem szinkronizálja a Letöltések területen lévő fájlokat

Ha a mobilalkalmazás Letöltések területén fér hozzá egy fájlhoz egy felhasználó, a művelet nem kezdeményez használatkori szinkronizálást.

Ha csak a használatkori szinkronizálás van beállítva (és nem engedélyezett az ütemezett szinkronizálás), a hálózati mappákból a mobilalkalmazás Letöltések területére helyezett fájlok nem szinkronizálódnak automatikusan a fájlkiszolgálón történt módosítások után. Egy Letöltések területen lévő ilyen fájl csak azt követően fog szinkronizálódni, hogy a felhasználó valamelyik Filr-ügyféllel megnyitja a fájlt tartalmazó hálózati mappát.

13.2 A rendszer a személyes tárak engedélyezése után eltávolítja a Letöltések terület főmappájában lévő fájlokat

Ha a felhasználók a főmappájukból fájlokat helyeztek a mobilalkalmazás Letöltések területére, és ezután egy Filr-rendszergazda engedélyezi a személyes tárak használatát (a ../../filr-1-2_admin/data/personalfolders.html#personalfoldersNovell Filr 1.2 Beta felügyeleti útmutatójának Személyes tárak beállítása című szakaszában leírt módon), eltűnnek a mobilalkalmazás Letöltések területéről a főmappából odahelyezett fájlok.

13.3 A hálózati mappák fájljai átnevezés vagy áthelyezés után eltűnnek a Letöltések területről

Ha egy felhasználó egy hálózati mappából fájlokat helyezett a mobilalkalmazás Letöltések területére, és ezt követően átnevezik vagy áthelyezik a fájlt az OES vagy a Windows fájlrendszerében, a fájl eltűnik a mobilalkalmazás Letöltések területéről.

13.4 Az 500-nál több mappát tartalmazó hálózati mappákban lévő mappák nem jelennek meg

A hálózati mappákban lévő mappákat a mobilalkalmazás nem jeleníti meg, ha a hálózati mappa 500-nál több mappát tartalmaz. Ehelyett egy üzenetet jelenít meg, mely arra utasítja a felhasználókat, hogy a keresőfunkció segítségével keressék meg a fájlokat és mappákat a hálózati mappán belül.

13.5 Nem nyithatók meg a fájlok másik alkalmazással a BlackBerry OS 10.0 rendszerben

A Filr-fájlok nem nyithatók meg másik alkalmazással a BlackBerry OS 10.0 használata esetén.

A probléma megoldása érdekében frissítse az eszközt a BlackBerry OS 10.1 rendszerre, és távolítsa el a Filr alkalmazást, majd telepítse újra.

13.6 Windows Phone-telefonok használóinak hitelesítési hiba jelenik meg, ha a Filr-portál önaláírt tanúsítvánnyal rendelkezik

Ha a Filr-portál önaláírt tanúsítvánnyal van konfigurálva, a Windows Phone-telefonok használóinak hitelesítési hiba jelenik meg, amikor kapcsolódni próbálnak a Filr-portálhoz a Windowshoz készült Filr mobilalkalmazással.

Ezt a problémát a következő módszerekkel orvosolhatja:

 • (Ajánlott) Konfigurálja a Filr-portált hivatalos tanúsítvány használatára (lásd a Az önaláírt digitális tanúsítvány lecserélése hivatalos tanúsítványra részt a Novell Filr 1.2 Beta felügyeleti útmutatójában).

 • Küldje el e-mailben az önaláírt tanúsítvány egy-egy példányát a rendszerében lévő mindegyik Windows Phone-telefonnak. A felhasználóknak ezt követően meg kell nyitniuk az e-mailt, és rá kell kattintaniuk a csatolt tanúsítványra. Miután ezt megteszik, az önaláírt tanúsítvány települ a telefonjukra. A tanúsítvány telepítését követően a felhasználók be tudnak jelentkezni a Filr alkalmazásba a hitelesítési hiba nélkül.

13.7 A Megosztás párbeszédpanelen megadott e-mail címek nem tartalmazhatnak kiterjesztett karaktereket

Ha a Megosztás párbeszédpanelen kiterjesztett karaktereket (például aposztrófot) tartalmazó e-mail címet ad meg, akkor hibaüzenet jelenik meg arról, hogy az elem nem osztható meg a megadott felhasználóval.

14.0 Honosítási problémák

14.1 Kínai karakterek a tevékenységnaplókban

Ha a Microsoft Excelben nyitja meg egy tevékenységjelentés report.csv fájlját, a kínai karakterek nem megfelelően jelennek meg, bár a report.csv fájlban nincs probléma. Ennek az az oka, hogy az Excel mindig az ISO Latin karakterkészlettel olvassa be a fájlokat.

A probléma nem jelentkezik, ha az OpenOffice.org Calc számolótábla-programját használja az Excel helyett. A Calcban helyesen jelennek meg a kínai karakterek.

A probléma megkerülése az Excelben:

 1. Az Excelben válassza az Adatok > Külső adatok átvétele > Szövegből lehetőséget a report.csv fájl importálásához.

 2. Jelölje ki a report.csv fájlt, és kattintson a Megnyitás gombra.

 3. Válassza a Tagolt lehetőséget, és az UTF-8 kódlapot, majd kattintson a Tovább gombra.

 4. Határolójelként jelölje ki a Vessző lehetőséget, végül kattintson a Tovább és a Befejezés gombra.

Az Excel ezt követően már megfelelően jeleníti meg a kínai karaktereket is.

15.0 Biztonsági problémák

15.1 A felhasználók láthatják a fájlok és mappák meglétét a főmappa kezelőfelületén keresztül, ha több felhasználónak ugyanaz a főmappa-elérési útvonala

Ha a cégénél több felhasználónak ugyanaz a főmappa-elérési útvonala (például: //kiszolgáló/megosztás/adatok), és a fájlrendszer elérési engedélyei határozzák meg, hogy mely fájlokhoz és mappákhoz férhetnek hozzá, akkor a felhasználók láthatják a Filren belül a többi felhasználó személyes fájljait és mappáit. Nem tudják azonban megtekinteni azon fájlok és mappák tartalmát, amelyekhez nincs hozzáférési joguk.

15.2 Az Access Managerrel védett Filrben nem történik meg a Filrt közvetlenül elérő felhasználó kijelentkeztetése

Ha a NetIQ Access Manager látja el a Filr védelmét, csak a Filr rendszergazdái érhetik el közvetlenül a Filrt. Ha egy ilyen konfigurációban közvetlenül a Filrre jelentkezik be a rendszergazda, a bejelentkezéssel párhuzamos kijelentkeztetés sikertelen lesz a Filrben.

Ennek következtében a kijelentkezés sikerességéhez a Filr rendszergazdájának azonnal be kell zárnia minden böngészőt, miután közvetlenül jelentkezik be az Access Managerrel védett Filrbe.

16.0 Hibajavítások a Filr 1.2-es verziójában

A Filr 1.1 verzió óta kijavított hibák listája: Novell Filr 1.2 – hibalista. Az egyes hibákkal kapcsolatos további tájékoztatásért kikeresheti a hibák számát a Bugzilla eszközben.

17.0 A Filr dokumentációi

Információk a Novell Filr 1.2 rendszerről:

 • Online termékdokumentáció: A Novell Filr 1.2 dokumentációs webhelye.

 • Súgó. Kattintson a nevére – hivatkozásként látható a Filr kezelőfelületének jobb felső sarkában –, majd kattintson a Súgó parancsra.

Az alábbi források további tájékoztatással szolgálnak a Filr 1.2 rendszerről: