Leesmij-bestand voor Novell Vibe OnPrem 3.1

27 juni 2011

1.0 Productoverzicht

Novell Vibe OnPrem 3.1 bevat veel verbeteringen ten opzichte van eerdere Vibe-versies voor gebruikers en beheerders van Vibe:

Voor gebruikers

Voor beheerders

2.0 Systeemvereisten voor Vibe

De systeemvereisten voor Novell Vibe 3.1 (met inbegrip van vereisten voor mobiele apparaten die toegang hebben tot de mobiele interface van Vibe) worden vermeld in Systeemvereisten voor Vibe OnPrem in de Installatiehandleiding voor Novell Vibe OnPrem 3.1.

3.0 Installatie-instructies voor Linux

 1. De Linux-server waarop u Novell Vibe wilt installeren, moet voldoen aan de systeemvereisten.

 2. Als momenteel een webserver op de Vibe-server actief is, stopt u deze en schakelt u deze bij voorkeur uit.

 3. Maak of selecteer een niet-root Linux-gebruiker en -groep die u als eigenaar wilt opgeven voor de directory's en de bestanden van Vibe en die de Vibe-software uitvoert.

 4. Download de Vibe-software naar een tijdelijke directory op de Linux-server.

 5. Ga in een terminalvenster naar de root door su - en het wachtwoord voor de root op te geven.

 6. Ga naar de tijdelijke directory waarin u het TAR-bestand van Vibe 3.1 hebt gedownload en gebruik de volgende opdracht om het bestand uit te pakken:

  tar xvf novell-vibe-3.1.0.linux.tar

 7. Geef in de directory waarin u de Vibe-software hebt gedownload en uitgepakt, de volgende opdracht op om het Vibe-installatieprogramma te starten:

  ./installer.teaming.linux

Volledige installatie-instructies vindt u in de Installatiehandleiding voor Novell Vibe OnPrem 3.1.

4.0 Installatie-instructies voor Windows

 1. De Windows-server waarop u Novell Vibe wilt installeren, moet voldoen aan de systeemvereisten.

 2. Meld u aan bij de Windows-server als een gebruiker met beheerdersrechten.

 3. Als momenteel een webserver op de Vibe-server actief is, stopt u deze en schakelt u deze bij voorkeur uit.

 4. Download de Vibe-software naar een tijdelijke directory op de Windows-server.

 5. Blader in Windows Verkenner naar de map waar u de Vibe-software hebt gedownload en uitgepakt, en dubbelklik op het bestand installer-teaming.exe om het installatieprogramma voor Vibe te starten.

Volledige installatie-instructies vindt u in de Installatiehandleiding voor Novell Vibe OnPrem 3.1.

5.0 Problemen met updates

5.1 Een Vibe 3-systeem bijwerken

U kunt een upgrade uitvoeren van Vibe 3 naar Vibe 3.1. Zie Bijwerken van Novell Vibe 3 naar Novell Vibe 3.1 in Bijwerken in the Installatiehandleiding voor Novell Vibe OnPrem 3.1 voor meer informatie.

5.2 Een Teaming 2.1-systeem bijwerken

Als u een upgrade uitvoert vanaf Teaming 2.1 of eerder, moet u eerst bijwerken naar Novell Vibe 3 voordat u de upgrade naar Novell Vibe 3.1 kunt uitvoeren. Zie "Bijwerken" in de Installatiehandleiding bij Novell Vibe OnPrem 3 voor meer informatie over het bijwerken naar Novell Vibe 3.

5.3 Problemen met werkstromen bij het bijwerken naar Vibe 3.1

Vanwege de uitgebreide werkstroomfunctionaliteit in Vibe 3.1 kunnen er problemen optreden met de functionaliteit voor toegangsbeheer in werkstromen op de gehele Vibe-site wanneer u een upgrade uitvoert van 2.1 of later naar Vibe 3.1. Na de upgrade moet u of moeten andere geavanceerde Vibe-gebruikers die werkstromen maken, alle werkstromen testen die toegangsbeheeropties bevatten om te controleren of de werkstromen goed werken. Als de toegangsopties in de werkstroom niet werken zoals verwacht, bekijkt u de volgende mogelijke oorzaken:

 • Als werkstromen de toegangsbeheeropties Overgang naar deze status of Overgang vanuit deze status bevatten en de gebruikers aan wie toegang is verleend voor de overgang van items in de werkstroom, geen toegang hebben tot de map of workspace die het item bevat wanneer dit de werkstroom doorloopt, moeten aan deze gebruikers ook de rechten Lezen en Wijzigen worden toegewezen in de werkstroom.

  Zie Toegangsbeheeropties toevoegen aan een werkstroom in de Novell Vibe OnPrem 3.1 Advanced User Guide voor meer informatie over het verlenen van toegang aan gebruikers in een werkstroom.

 • Als aan gebruikers toegang voor wijzigen is verleend in een werkstroom en de gebruikers geen toegang hebben tot de map of workspace die het item bevat terwijl dit de werkstroom doorloopt, moet aan deze gebruikers ook het recht Lezen worden verleend in de werkstroom.

  Zie Toegangsbeheeropties toevoegen aan een werkstroom in de Novell Vibe OnPrem 3.1 Advanced User Guide voor meer informatie over het verlenen van leestoegang aan gebruikers voor een werkstroom.

5.4 Incompatibiliteit tussen indexservers bij het bijwerken van een systeem met hoge beschikbaarheid

Wanneer u een Vibe-systeem met hoge beschikbaarheid bijwerkt naar Vibe 3 of later vanuit een eerdere versie, zijn bestaande, uitgestelde logboekrecords niet compatibel met elkaar.

Als u ervoor wilt zorgen dat er geen incompatibiliteitsproblemen optreden met uitgestelde updatelogboeken tijdens de upgrade naar Vibe 3 of later, moet u alle uitgestelde updatelogboeken wissen voordat u de upgrade uitvoert.

Meer informatie over het wissen van uitgestelde updatelogboeken vindt u in Onderhoud uitvoeren voor een High Availability Lucene Index in de Beheerdershandleiding voor Novell Vibe OnPrem 3.1.

5.5 Cacheproblemen bij het bijwerken vanaf Teaming 2.x naar Vibe 3.x

Als u de prestaties voor uw Vibe-cache hebt bijgesteld, treden er mogelijk problemen met caching op bij een upgrade van een eerdere versie naar Vibe 3 of hoger, als u een van de volgende configuratiebestanden hebt gewijzigd:

 • ehcache-hibernate.xml (Vibe-omgeving met één server)

 • ehcache-hibernate-clustered.xml (geclusterde Vibe-omgeving)

U ondervindt alleen problemen als u een van de bovenstaande bestanden hebt gewijzigd, omdat deze worden overschreven tijdens de Vibe-upgrade.

Welke problemen zich voordoen, hangt samen met het feit of u werkt met een Vibe-omgeving met één server of met een geclusterde Vibe-omgeving.

Als u het bestand ehcache-hibernate.xml hebt gewijzigd om de cachingprestaties voor uw Vibe-server te verbeteren, merkt u mogelijk een verslechterde cachingwerking na de upgrade van Vibe.

Als u het bestand ehcache-hibernate-clustered.xml hebt gewijzigd om uw geclusterde omgeving te configureren, merkt u mogelijk dat items die aan de Vibe-site zijn toegevoegd, niet altijd zichtbaar zijn of ander onjuist gedrag. De reden is dat de informatie niet in de cache wordt opgeslagen en niet correct wordt gesynchroniseerd met de diverse Vibe-servers.

Problemen met caching oplossen na een upgrade:

 1. Wijzig het bestand ehcache-hibernate.xml of ehcache-hibernate-clustered.xml om de staat van het bestand aan te geven voor de Vibe-upgrade.

  De bestanden bevinden zich in de volgende directory's:

  Linux:

  /opt/novell/teaming/apache-tomcat/
                             webapps/ssf/WEB-INF/classes/config
  

  Windows:

  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat\
                             webapps\ssf\WEB-INF\classes\config
  

  Als u wilt weten hoe deze bestanden eruitzagen voor de Vibe-upgrade, gaat u naar de back-updirectory's op de volgende locaties:

  Linux:

  /opt/novell/teaming/teaming-backup/
                            ssf/WEB-INF/classes/config
  

  Windows:

  c:\Program Files\Novell\Teaming\teaming-backup\
                            ssf\WEB-INF\classes\config
  

  BELANGRIJK:Gebruik deze back-upbestanden alleen ter referentie. Vervang niet het hele bestand ehcache-hibernate.xml of ehcache-hibernate-clustered.xml door de bestanden in de back-upmap. De nieuwe bestanden bevatten belangrijke nieuwe instellingen die behouden moeten blijven. U dient handmatig de wijzigingen uit de oude bestanden toe te voegen aan de nieuwe bestanden.

 2. (Voorwaardelijk) Als u een werkt met een geclusterde Vibe-omgeving en u wilt het bestand ehcache-hibernate-clustered.xml wijzigen, moet u zorgen dat de waarden voor de eigenschappen hostName, multicastGroupAddress en multicastGroupPort correct zijn in het nieuwe bestand ehcache-hibernate-clustered.xml.

 3. Sla eventuele wijzigingen in de configuratiebestanden op en start Vibe opnieuw.

5.6 Problemen bij een upgrade van een eerdere Vibe-versie naar Vibe 3.1

5.6.1 De browsercache wissen

Bij het upgraden naar Vibe 3.1 moet elke gebruiker die een eerdere versie van Vibe heeft gebruikt, de browsercache wissen, ongeacht welke browser wordt gebruikt. Als de browsercache niet wordt gewist, wordt Vibe mogelijk niet goed weergegeven.

Meld dit aan alle Vibe-gebruikers op het systeem.

5.6.2 De definities opnieuw instellen

Diverse onderdelen van de Vibe-interface zijn opnieuw ontworpen en verbeterd in Vibe 3.1. Een aantal van deze verbeteringen is van invloed op items, mappen, gebruikersprofielen en gebruikersworkspaces. Als u wijzigingen hebt aangebracht in deze onderdelen van Vibe, moet u deze definities weer terugzetten om de verbeteringen in Vibe 3.1 te zien. Zie De definities opnieuw instellen in Bijwerken van Novell Vibe 3 naar Novell Vibe 3.1 in de Installatiehandleiding voor Novell Vibe OnPrem 3.1 voor meer informatie.

5.6.3 De zoekindex van Vibe opnieuw indexeren

De zoekfunctionaliteit is verbeterd in Vibe 3.1. Voor optimale zoekprestaties moet u de zoekindex opnieuw indexeren na de upgrade naar Vibe 3.1. Zie De zoekindex opnieuw instellen in Bijwerken van Novell Vibe 3 naar Novell Vibe 3.1 in de Installatiehandleiding voor Novell Vibe OnPrem 3.1 voor meer informatie.

5.7 Problemen met prestaties na het bijwerken naar een nieuwe versie

Na de upgrade van uw systeem naar een nieuwe versie zult u problemen met de werking ondervinden als u de eerste keer in het Vibe-systeem navigeert. Dit komt omdat Vibe na een upgrade de JSP's moet compileren.

Deze problemen doen zich niet meer voor bij volgende bezoeken aan de Vibe-site.

6.0 Problemen bij de installatie

6.1 De Vibe-server en de Lucene-server moeten dezelfde JDK gebruiken

Als Vibe en de Lucene Index op verschillende servers staan, moet u dezelfde JDK gebruiken voor beide servers. Als u verschillende JDK's gebruikt, leidt dat tot ongewenst gedrag zoals het niet kunnen maken van agendavermeldingen.

6.2 Tekenlimieten in gebruikersnamen en wachtwoorden

Gebruik geen tekens uit de uitgebreide tekenset of een DBCS-tekenset in de gebruikersnamen en wachtwoorden voor Novell Vibe. Dit geldt ook voor gebruikersnamen en wachtwoorden die vanuit een LDAP-directory zijn gesynchroniseerd met Vibe.

Deze beperking wordt veroorzaakt door de open source Spring Security die Vibe gebruikt voor verificatie in combinatie met de verschillende verificatiemethoden (zowel basisverificatie als op formulier gebaseerde verificatie) die worden gebruikt door producten met eenmalige aanmelding, zoals Novell Authentication Manager, webservices en WebDAV. Alleen ASCII-tekens worden in alle combinaties correct geïnterpreteerd.

6.3 Tekenlimieten voor gebruikersnaam voor LDAP-synchronisatie en aanmelden

LDAP-gebruikersnamen die speciale tekens ( / \ * ? " < > : | ) bevatten, kunnen niet worden gebruikt als Novell Vibe-gebruikersnamen. Als uw LDAP-directory gebruikersnamen bevat met deze tekens, worden ze gesynchroniseerd naar de Vibe-website, maar kunnen de bijbehorende gebruikers zich niet aanmelden.

Deze tekens kunnen niet worden gebruikt in een Vibe-gebruikersnaam omdat een Vibe-gebruikersnaam de titel van de werkruimte van de gebruiker wordt en de titel van de werkruimte een onderdeel wordt van het hiërarchische pad naar de werkruimte. Deze tekens zijn geen toegestane tekens in Linux- en Windows-padnamen.

6.4 Tekenlimieten in de naam van de installatiedirectory van de software

Gebruik geen tekens uit de uitgebreide tekenset of een DBCS-tekenset in de naam van de installatiedirectory voor het Novell Vibe-bestand. De standaardlocatie voor de Vibe-software is:

Linux:

/opt/novell/teaming

Windows:

c:\Program Files\Novell\Teaming

6.5 Tekenlimieten in de naam van de directorynaam voor bestandsopslag

Gebruik geen tekens uit de uitgebreide tekenset of een DBCS-tekenset in directorynamen in het pad voor de bestandsopslaglocatie van Novell Vibe. De standaardlocatie voor de hoofddirectory voor de bestandsopslagruimte is:

Linux:

/var/opt/novell/teaming

Windows:

c:\\Novell\Teaming

De Oracle Outside In-viewers die worden gebruikt om verschillende bestandstypen te renderen in HTML voor weergave op de Vibe-website en ook worden gebruikt voor het indexeren, kunnen geen directorynamen verwerken die tekens uit de uitgebreide tekenset of een DBCS-tekenset bevatten.

6.6 Standaarddatabasenaam

Als de Vibe-database wordt gemaakt via het installatieprogramma voor Novell Vibe, krijgt de database de naam sitescape. Deze databasenaam is momenteel hard-gecodeerd in de scripts die het installatieprogramma gebruikt om de database te maken. De naam is afkomstig van de naam van het bedrijf dat vroeger eigenaar was van de Vibe-software.

Als u de Vibe-database een andere naam wilt geven, kunt u het script voor het maken van de database bewerken en vervolgens het script handmatig uitvoeren voordat u het installatieprogramma voor Vibe uitvoert. Als u dit doet, moet u ook de URL van JDBC bijwerken wanneer u het installatieprogramma van Vibe uitvoert. Voordat u een upgrade naar een nieuwe versie uitvoert, moeten de database-upgradescripts ook worden gewijzigd.

BELANGRIJK:Het wordt aanbevolen de naam van de Vibe-database niet te wijzigen.

6.7 Beperkingen voor de ondersteuning van applets

Applets worden niet ondersteund door 64-bits Firefox op een systeem met een eerdere Java Runtime Environment (JRE) dan 1.6.0_12.

In een 64-bits besturingssysteem werken de applets na een update naar JRE 1.6.0.12 of later.

Wanneer applets niet worden ondersteund, werken onder meer het slepen en neerzetten van meerdere bestanden vanaf het bureaublad, bestanden plakken vanaf het bureaublad, Bewerken op locatie en de grafische weergave in de werkstroomeditor niet.

6.8 Ondersteuning voor Bewerken op locatie voor Mac-gebruikers

Voor Mac-gebruikers: Vibe zoekt naar OpenOffice.org in de volgende directory op Mac-werkstations van gebruikers:

/Programma's/OpenOffice.org.app

Als de standaardlocatie van OpenOffice.org in uw organisatie een andere locatie is op de werkstations van gebruikers, kunt u Vibe opnieuw instellen zodat er naar OpenOffice.org wordt gezocht op de door u ingestelde locatie.

 1. Ga naar de volgende directory:

  Linux:

  /opt/novell/teaming/apache-tomcat-version/
                             webapps/ssf/WEB-INF/classes/config
  

  Windows:

  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat-version\
                             webapps\ssf\WEB-INF\classes\config
  
 2. Open het bestand ssf.properties in een teksteditor.

 3. Ga naar het blok regels dat begint met:

  edit.in.place.mac.editor
  
 4. Kopieer die regels naar het klembord van uw teksteditor.

 5. Open het bestand ssf-ext.properties dat zich in dezelfde directory bevindt als het bestand ssf.properties.

 6. Plak de regels die u hebt gekopieerd aan het einde van het bestand ssf-ext.properties.

 7. Wijzig de locatie van de OpenOffice.org-software in de locatie in uw organisatie.

 8. Sla het bestand ssf-ext.properties op en sluit het.

 9. Sluit het bestand ssf.properties zonder het op te slaan.

 10. Stop en start Vibe opnieuw om de nieuwe softwarelocatie te gaan gebruiken om uw Vibe-website.

6.9 NFS-ondersteuning

NFS-bestandssysteemkoppelingen worden ondersteund zodat de bestandopslagruimte van Vibe op een andere server kan worden geplaatst dan die waarop Vibe wordt uitgevoerd. NFS-bestandssysteemkoppelingen worden echter niet ondersteund om de Lucene-index op een andere server te plaatsen dan die waarop de Lucene Index Server wordt uitgevoerd.

6.10 Firewallprobleem voor Windows Server 2008 R2

In Windows Server 2008 R2 is de firewall standaard ingeschakeld en zijn poorten 80 en 443 geblokkeerd. Vibe moet deze poorten gebruiken. Vibe moet daarom een toegestaan programma zijn op uw Windows-server.

Uw Windows Server 2008 R2-computer voorbereiden voor gebruik met Vibe:

 1. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Windows Firewall.

 2. Klik op Een programma via Windows Firewall toestaan.

 3. Open de poorten die Vibe moet gebruiken via de firewall:

  1. Klik op Poort toevoegen.

  2. Geef in het veld Naam een beschrijvende naam op voor de HTTP-poort die Vibe gebruikt voor onbeveiligde verbindingen.

  3. Geef in het veld Poort 80 op.

  4. Klik op OK.

  5. Herhaal Stap 3.a tot Stap 3.d voor de beveiligde HTTP-poort van 443.

 4. Nadat u de twee poorten hebt ingesteld, klikt u op OK in het dialoogvenster Instellingen voor Windows Firewall om Vibe toe te staan te communiceren via de firewall op deze poorten.

6.11 JDK-afhankelijkheid voor SSL-verbindingen met WebDAV-servers

Als u een SSL-verbinding wilt gebruiken tussen uw Novell Vibe-website en een WebDAV-server, en als de WebDAV-server een niet-geautoriseerd certificaat heeft in plaats van een certificaat dat door een certificeringsinstantie is uitgegeven, moet u de Sun JDK gebruiken. De bestaande Vibe-functionaliteit voor het verwerken van niet-geautoriseerde certificaten is niet compatibel met de manier waarop de IBM JDK niet-geautoriseerde certificaten verwerkt.

6.12 Bijgewerkte Visual C++ Redistributable Package in Windows

Novell Vibe gebruikt Oracle Outside In 8.3.2-viewertechnologie voor het weergeven van documenten en afbeeldingen op de Vibe-website en voor het indexeren van documenten. Deze viewertechnologie is afhankelijk van Support Pack 1 van de Microsoft Visual C++ Redistributable Package. Als de Windows-server waarop u Vibe installeert nog niet voorzien is van de nieuwste versie van de Visual C++ Redistributable Package, moet u dit installeren voordat uw Vibe-website correct kan functioneren. De vereiste versie van de Visual C++ Redistributable Package vindt u hier:

Raadpleeg voor meer informatie New Dependency for Outside In 8.2.0 and Newer Versions, Windows Products Only (Doc ID 468895.1) op de Oracle Support-website. U moet zich aanmelden op de Oracle Support-website om het ondersteuningsdocument te kunnen openen.

6.13 Compatibiliteit met Access Manager

Als u Novell Vibe wilt gebruiken met Novell Access Manager, is Access Manager 3.1 SP1 IR1 vereist. De versie is beschikbaar op de downloadwebsite van Novell.

7.0 Problemen met Vibe

7.1 LDAP-synchronisatieproblemen

7.1.1 Problemen met de eerste synchronisatie van Vibe-gebruikers

Als u Novell Vibe OnPrem-gebruikers maakt door gebruikers uit een LDAP-directory te importeren, worden mogelijk niet alle gebruikers in de LDAP-directory weergegeven in Vibe als de waarde van het LDAP-kenmerk dat u gebruikt voor het synchroniseren van gebruikers, niet uniek is. Als u bijvoorbeeld het kenmerk cn gebruikt om gebruikers te identificeren en er meerdere gebruikers met dezelfde cn-waarde zijn, wordt alleen het eerste exemplaar van de dubbele gebruikersnaam in Vibe gesynchroniseerd.

U kunt dit probleem oplossen door een kenmerk te gebruiken waarvan de waarde altijd uniek is in alle containers, zoals emailAddress.

7.1.2 Problemen met het wijzigen van de naam en het verplaatsen van gebruikers in de LDAP-directory

Als u de naam van gebruikers in de LDAP-directory wijzigt of deze verplaatst, worden er mogelijk nieuwe gebruikers gemaakt in Vibe. Wanneer u de naam van een gebruiker wijzigt of deze verplaatst in de LDAP-directory, wordt er in Vibe namelijk van uitgegaan dat de nieuwe naam (of de nieuwe locatie van dezelfde naam) een nieuwe gebruiker aanduidt, niet een gewijzigde gebruiker. Hierdoor wordt een nieuwe Vibe-gebruiker gemaakt.

U kunt dit probleem oplossen door een LDAP-kenmerk op te geven dat een unieke identificatie van de gebruiker vormt. Zie LDAP-kenmerken voor het identificeren van een gebruiker of groep in LDAP-verbindingen in de Installatiehandleiding voor Novell Vibe OnPrem 3.1 voor meer informatie.

7.2 Beperkingen van het kopiëren van de werkruimte

Wanneer u een werkruimte kopieert, worden de aangepaste definities van formulieren en werkstromen in die werkruimte niet overgenomen door de kopie van de werkruimte. U kunt deze beperking oplossen door de definities naar een hoger niveau in de boomstructuur van de werkruimte te verplaatsen.

 1. Navigeer naar de map in de oorspronkelijke werkruimte waarin de definities zich bevinden.

 2. Klik in de werkbalk Werkruimte op Beheren > Formulieren en weergaven ontwerpen.

 3. Breid de boomstructuur van Formulieren en weergaven ontwerpen uit en klik op de definitie die u wilt verplaatsen.

 4. Klik in het vak Definitie-eigenschappen op Verplaats deze definitie om de boomstructuur voor werkruimtes en mappen voor uw Vibe-website weer te geven, en breid vervolgens de boomstructuur uit totdat een geschikte bestemming voor de definitie wordt weergegeven.

  U kunt de definitie beschikbaar maken in de kopie van de oorspronkelijke werkruimte door de definitie in de boomstructuur te verplaatsen naar een locatie die hoger is dan zowel de oorspronkelijke werkruimte als de kopie van de werkruimte.

  U kunt de definitie beschikbaar maken binnen de gehele Vibe-website door de definitie naar de hoofdmap van de boomstructuur voor werkruimtes en mappen te verplaatsen.

 5. U verplaatst de definitie door de bestemming te kiezen en op OK te klikken.

 6. Klik twee keer op Sluiten om terug te gaan naar de hoofdpagina van Vibe.

 7. Controleer of de definitie nu beschikbaar is in de kopie van de werkruimte.

 8. Herhaal deze procedure voor elke definitie die beschikbaar moet zijn in de gekopieerde werkruimte.

7.3 Limiet voor exporteren/importeren

Wanneer een geëxporteerde workspace of map of een geëxporteerd item een koppeling heeft naar iets dat niet in het exportbestand is opgenomen, werkt de koppeling niet juist wanneer deze wordt geïmporteerd in een ander Vibe-systeem.

7.4 Bestandsnamen met dubbel-byte tekens worden gewijzigd bij het maken van een zip-bestand

Als u Vibe 3 gebruikt voor het maken van een zip-bestand met bestanden waarvan de bestandsnaam dubbel-byte tekens bevat, worden de bestandsnamen voor de gedownloade bestanden weergegeven als _file1, _file2, _file3, etc. De reden is dat de Java-functie voor zip-bestanden geen bestandsnamen kan maken die dubbel-byte tekens bevatten.

De bestanden worden niet gewijzigd in Vibe.

Meer informatie over het downloaden van bestanden in Vibe vindt u bij Bestanden downloaden in de Gebruikershandleiding voor Novell Vibe OnPrem 3.1.

7.5 Probleem met verwijderde bestanden met MySQL

Als u MySQL gebruikt, wordt mogelijk de volgende foutmelding weergegeven als u bestanden uploadt en vervolgens verwijdert:

class org.hibernate.exception.GenericJDBCException
Cannot release connection

Dit heeft te maken met een fout in MySQL. U kunt het probleem oplossen door MySQL bij te werken naar versie 5.1.40 of later.

7.6 Probleem met wijzigen van bestandsnamen in WebDAV

Als u een Vibe-bestandsnaam wijzigt op een WebDAV-client, wordt alleen de naam van de bijlage gewijzigd. De naam van de vermelding in de Vibe-map waarmee het bestand samenhangt, wordt niet gewijzigd.

De reden hiervoor is dat het in Vibe sinds kort mogelijk is om een willekeurige titel op te geven bij het maken van een bestandsvermelding en dat deze niet hoeft samen te hangen met de bestandsnaam van het bijbehorende bestand. Voorheen was de titel van alle bestandsvermeldingen hetzelfde als de bestandsnaam van het bijbehorende bestand.

7.7 Met wachtwoord beveiligde bestanden

Bestanden die zijn beveiligd met een wachtwoord in de toepassing waarmee ze zijn gemaakt, kunnen niet worden weergegeven op de Novell Vibe-website. Deze functionaliteit werkt volgens de specificaties.

7.8 Beperking van de structuur van gespiegelde mappen

U kunt de Novell Vibe-functie Deze map verplaatsen niet gebruiken om een gespiegelde bestandsmap naar een andere gespiegelde bestandsmap te verplaatsen.

7.9 Beperking van de versies van gespiegelde mappen

Als u een bestand in een gespiegelde map bewerkt en daarna de versiegeschiedenis bekijkt, ziet u alleen de nieuwste versie van het bestand, en alleen de nieuwste versie van het bestand is beschikbaar om vanaf de gespiegelde locatie te bewerken. Deze functionaliteit werkt volgens de specificaties. Versiebeheer voor documenten is momenteel niet beschikbaar voor gespiegelde mappen.

7.10 Problemen met het nesten van mappen en workspaces

Vanwege databasebeperkingen kunnen er in Vibe maximaal 45 mappen en workspaces worden genest. U kunt bijvoorbeeld een map maken in een map, vervolgens een map maken in deze map, enzovoort, totdat de mapstructuur 45 niveaus diep is. De mapstructuur kan niet meer dan 45 niveaus bevatten.

7.11 Problemen met Licentierapport

U kunt de momenteel gebruikte Novell Vibe-licentie weergeven door te klikken op het pictogram Beheer en vervolgens onder Rapporten te klikken op Licentierapport. In het licentierapport worden momenteel Administrator, Gast en drie interne gebruikers (_emailPostingAgent, _jobProcessingAgent en _synchronizationAgent) geteld als lokale gebruikers. Administrator telt als actieve gebruiker, maar de andere vier lokale gebruikers tellen niet voor uw Vibe-licentiegebruik.

7.12 Datumkenmerk in aangepaste vermeldingen en weergaven

Als u het datumkenmerk gebruikt in een aangepaste vermelding of weergave, kunnen gebruikers in andere tijdzones een andere datum zien dan u.

Novell Vibe slaat de datum op als middernacht op de geselecteerde datum in de tijdzone van de Vibe-gebruiker in GMT. 13 januari 2010 in de Mountain-tijdzone wordt bijvoorbeeld opgeslagen als GMT-7:00 (20100113T0700). Er zijn geen problemen voor mensen binnen dezelfde tijdzone. Voor mensen in een andere tijdzone kan middernacht in de Mountain-tijdzone een andere dag zijn dan in hun tijdzone. Dit verschil wordt in een volgende release opgelost.

7.13 Slepen en neerzetten vanuit een GroupWise-bericht

In de GroupWise-client kunt u een bestand dat is bijgevoegd aan een GroupWise-bericht niet slepen en neerzetten in het venster voor slepen en neerzetten van Novell Vibe dat wordt geopend als u klikt op Bestanden aan map toevoegen in de werkbalk Mapvermelding. Sla de koppeling eerst op. Daarna kan het opgeslagen bestand worden gesleept en neergezet in het venster voor slepen en neerzetten.

7.14 Probleem met GroupWise-integratie

Als u een Novell Vibe-website vanuit de Groupwise Windows-client wilt openen, moet de tijdinstelling op het werkstation van de Groupwise-gebruiker overeenkomen met de tijdinstelling op de Vibe-server, met een mogelijke marge van vijf minuten. Als er een afwijking is van meer dan vijf minuten, treedt een time-out op bij de poging van de GroupWise-client om contact te maken met de Vibe-website. Stel de tijd van de server of het werkstation opnieuw in op de juiste en overeenkomende tijd.

Als het tijdverschil een noodzakelijk onderdeel is van uw systeemconfiguratie, kunt u de instellingen voor time-outs voor Webservices zoals GroupWise, die zich aanmelden bij de Vibe-website, aanpassen via WS-Security.

 1. Maak een reservekopie van het volgende bestand:

  teaming_directory/webapps/ssf/WEB-INF/server-config.wsdd

 2. Open het bestand server-config.wsdd in een tekstverwerker.

 3. Zoek de volgende sectie:

  <handler type="java:org.apache.ws.axis.security.WSDoAllReceiver">
  <parameter name="passwordCallbackClass"
  value="org.kablink.teaming.remoting.ws.security.PWCallback"/>
  <parameter name="action" value="UsernameToken Timestamp"/>
  </handler>
  
 4. Voer een timeToLive-parameter in met een hoge time-outwaarde (bijvoorbeeld 86400 voor 24 uur).

  <handler type="java:org.apache.ws.axis.security.WSDoAllReceiver">
  <parameter name="passwordCallbackClass"
  value="org.kablink.teaming.remoting.ws.security.PWCallback"/>
  <parameter name="action" value="UsernameToken Timestamp"/>
  <parameter name="timeToLive" value="86400"/>
  </handler>
  
 5. Herhaal Stap 3 en Stap 4 voor het tweede exemplaar van de sectie in het bestand server-config.wsdd.

 6. Sla het bestand server-config.wsdd op en start de server opnieuw op.

Deze configuratiewijziging is van invloed op alle clienttoepassingen die zich aanmelden bij de server via WS-Security, niet alleen op GroupWise.

7.15 Beperking voor Firefox bij het verzenden van e-mail

Als u een e-mailbericht verstuurt vanaf de Novell Vibe-website, en u een typefout of een ongeldige ontvanger invoert in het veld E-mailadressen toevoegen, worden een foutbericht en een knop Terug naar de vorige pagina weergegeven. In Firefox keert u terug naar de pagina E-mail verzenden, maar gaat de inhoud van het bericht verloren. In Internet Explorer blijft de inhoud van het bericht bewaard.

Wanneer u met Firefox e-mail verzendt vanaf de Vibe-website, moet u wanneer mogelijk Vibe-gebruikers als ontvangers selecteren of de e-mailadressen van ontvangers kopiëren, zodat typfouten in het veld E-mailadressen toevoegen worden vermeden.

7.16 Windows Update voor WebDAV-functies voor Windows Vista en Windows XP

BELANGRIJK:Installeer deze update alleen in Windows Vista en Windows XP. Installeer deze update niet in Windows 7.

Als u de Novell Vibe-functie Bewerken op locatie wilt gebruiken in uw browser in Windows Vista en Windows XP, moet u de volgende Windows WebDAV-update installeren:

Software Update for Web Folders (KB907306).

Met deze Windows-update kunnen OpenOffice.org en Microsoft Office correct samenwerken met de Vibe-functie Bewerken op locatie.

7.17 Problemen met WebDAV/Bewerken op locatie met Microsoft Windows Vista en Microsoft Office

Microsoft Windows Vista heeft enkele problemen met WebDAV-toegang die van invloed zijn op alle WebDAV-interacties. Daarnaast kan een Vista-specifiek probleem met applets voorkomen dat de Novell Vibe-functie Bewerken op locatie correct werkt. Controleer of u de nieuwste versie van Vista hebt. Controleer of u de Windows WebDAV-update die in Sectie 7.16, Windows Update voor WebDAV-functies voor Windows Vista en Windows XP beschreven staat, hebt geïnstalleerd.

Windows Vista-gebruikers die Internet Explorer gebruiken, zien mogelijk een Java-waarschuwing wanneer ze proberen Bewerken op locatie te gebruiken. (Gebruikers van Firefox zien deze foutmelding niet.)

U kunt Internet Explorer als volgt configureren om de Vibe-functie Bewerken op locatie te ondersteunen:

 1. Klik in Internet Explorer op Extra > Internetopties.

 2. Klik op Beveiliging, selecteer Vertrouwde websites en klik op Websites.

 3. Geef in het veld Deze website aan de zone toevoegen de URL van uw Vibe-server op en klik op Toevoegen.

 4. Schakel Serververificatie (https:) voor alle websites in deze zone vereist in of uit, al naar gelang wat van toepassing is op uw Vibe-server.

 5. Klik op Sluiten en vervolgens op OK om de beveiligingsinstellingen op te slaan.

Als u Windows Vista zo wilt configureren dat de Vibe-functie Bewerken op locatie in Microsoft Office wordt ondersteund, moet u voor elke Microsoft Office-toepassing nieuwe sleutels aan het Windows-register toevoegen.

 1. Navigeer in Windows Verkenner naar Program Files/Microsoft Office/Office12.

 2. Blader beurtelings naar elk .exe-bestand van Microsoft Office:

  excel.exe
  powerpnt.exe
  winword.exe
  ...
  
 3. Klik met de rechtermuisknop op elk uitvoerbaar bestand en selecteer Eigenschappen.

 4. Klik op Compatibiliteit.

 5. Selecteer Toepassing starten in compatibiliteitsmodus voor en selecteer Windows XP (Service Pack 2) uit de vervolgkeuzelijst.

 6. Start de computer opnieuw op.

U kunt nu de Vibe-functie Bewerken op locatie gebruiken met Microsoft Office-bestanden.

OPMERKING:Met deze stappen wordt wel de Vibe-functie Bewerken op locatie ingeschakeld, maar wordt niet opgelost dat Vista niet in Vibe kan koppelen via WebDAV.

Raadpleeg de volgende bulletins van Sun voor meer informatie over applets:

7.18 Problemen met WebDAV/Bewerken op locatie in Windows 7

Als u de Novell Vibe-functie Bewerken op locatie gebruikt om een Word-document te bewerken met Office 2007 of Office 2010 op een Windows 7-werkstation, wordt er in Word een locatie gevraagd waarin het bewerkte bestand moet worden opgeslagen in plaats van het op te slaan op de Vibe-website. Hoe u Vibe configureert, hangt af van het feit of u Vibe wilt gebruiken met een beveiligde (HTTPS) of niet-beveiligde (HTTP) verbinding. Meer informatie vindt u bij Bestanden bewerken met de functie Bewerken op locatie in Vibe configureren voor het ondersteunen van WebDAV in Windows 7 in de Beheerdershandleiding voor Novell Vibe OnPrem 3.1.

7.19 WebDAV URL-probleem in Windows Vista en Windows 7

Als u de WebDAV-URL voor een Novell Vibe-map kopieert en de functie Netwerklocatie toevoegen probeert te gebruiken, kunnen Windows Vista en Windows 7 mogelijk geen toewijzing maken voor het station. Gebruik in plaats daarvan altijd de functie Netwerkverbinding maken wanneer u met Vibe werkt in Windows Vista en Windows 7.

7.20 WebDAV-beperkingen voor Mac

Wanneer u de WebDAV-functionaliteit gebruikt in een Mac-omgeving, krijgt u te maken met een aantal beperkingen.

7.20.1 Beperkingen voor het bewerken van bestanden op Mac via WebDAV

De functie Bewerken op locatie wordt niet ondersteund op Mac wanneer u Microsoft Office als tekstverwerker gebruikt. Gebruik OpenOffice als tekstverwerker als u de functie Bewerken op locatie wilt gebruiken op een Mac.

Meer informatie vindt u in WebDAV gebruiken voor het bewerken van afzonderlijke vermeldingen in de Novell Vibe OnPrem 3.1 Advanced User Guide.

7.20.2 Beperkingen bij het weergeven van een Vibe-map op Mac via WebDAV

Vanwege de beperkingen met WebDAV op een Mac kunt u niet WebDAV gebruiken voor het weergeven van een Vibe-map in een Mac-omgeving.

Meer informatie vindt u bij WebDAV gebruiken met een Vibe-map in de Novell Vibe OnPrem 3.1 Advanced User Guide.

7.21 Bij het weergeven van een Vibe-map in Windows Verkenner wordt in Windows XP een extra map weergegeven

In Windows XP ziet u bij het weergeven van een Vibe-map in Windows Verkenner mogelijk een extra submap met dezelfde naam als de bovenliggende map.

U kunt dit probleem als volgt verhelpen:

 1. Start een webbrowser.

 2. Ga naar het Microsoft Downloadcentrum en installeer de software-update voor webmappen (KB907306) http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=17C36612-632E-4C04-9382-987622ED1D64&displaylang=en

 3. Volg de instructies op het scherm om de software-update te installeren.

7.22 Probleem met gegevensquota met OpenOffice.org

OpenOffice.org maakt elke keer dat u op Opslaan klikt een nieuwe documentversie in plaats van een nieuwe versie wanneer u het bewerkte document sluit. Hierdoor zullen uw gegevensquota snel vol raken. U kunt voorkomen dat overbodige versies van hetzelfde document worden gemaakt . Als het wel gebeurt, kunt u ze verwijderen.

7.22.1 Voorkomen dat overbodige documentversies worden gemaakt

Voer een van de volgende handelingen uit om te voorkomen dat overbodige versies van hetzelfde document worden gemaakt:

 • Klik bij het bewerken van een document niet meerdere keren op Opslaan. Klik slechts één keer op Opslaan als u het document sluit in OpenOffice.org.

 • Als u documenten in Vibe bewerkt, gebruik dan een andere tekstverwerker dan OpenOffice.org, bijvoorbeeld Microsoft Word.

7.22.2 Overbodige versies van een document verwijderen

U kunt specifieke versies van een bestand verwijderen, zoals wordt beschreven in Bestaande versies van een bestand verwijderen in de Gebruikershandleiding voor Novell Vibe OnPrem 3.1.

7.23 HTML-conversiefout op een Linux-server

Als u een HTML Conversion Error ziet wanneer u een bestand wilt weergeven, ontbreken er mogelijk benodigde bibliotheken op de Vibe Linux-server.

De ontbrekende bibliotheken installeren:

 1. Ga naar de volgende directory:

  /opt/novell/teaming/stellent-converter/linux/x86
  
 2. Voer het programma exporter uit.

  De fouten met betrekking tot ontbrekende invoer- en uitvoerbestanden zijn normaal.

 3. Controleer of er fouten over ontbrekende bibliotheken worden weergegeven.

 4. Als er fouten met betrekking tot bibliotheken worden weergegeven, moet u de ontbrekende bibliotheken installeren.

7.24 Het gebruikersprofiel ondersteunt niet het gebruik van aangepaste JSP-bestanden

Bij het maken of wijzigen van kenmerken voor het formulier/de weergave Gebruikersprofiel in de functie Formulieren/weergaven ontwerpen , kunt u niet verwijzen naar aangepaste JSP-bestanden.

Dit is wel mogelijk voor het wijzigen van kenmerken voor workspaces, mappen en vermeldingen, zoals wordt beschreven in Formulieren en weergaven in Vibe laten verwijzen naar JSP-bestanden in de Novell Vibe OnPrem 3.1 Advanced User Guide.

8.0 Problemen voor ontwikkelaars

8.1 Waarden met meerdere referenties in SOAP-payloads

Standaard genereren de SOAP-payloads van Novell Vibe geen waarden met meerdere referenties. U kunt het bestand server-config.wsdd aanpassen zodat waarden met meerdere referenties worden gegenereerd.

 1. Ga naar de directory waarin zich een bestand server-config.wsdd bevindt.

  Een installatie van Vibe bevat twee server-config.wsdd-bestanden. De standaardlocaties van deze bestanden variëren per platform:

  Linux:

  /opt/novell/teaming/apache-tomcat-version/webapps/ssf/WEB-INF
  /opt/novell/teaming/apache-tomcat-version/webapps/ssr/WEB-INF
  

  Windows:

  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat-version\webapps\
                                                     ssf\WEB-INF
  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat-version\webapps\
                                                     ssr\WEB-INF
  
 2. In de volgende regel:

  <parameter name="sendMultiRefs" value="false"/>
  

  verandert u false in true.

 3. Sla het server-config.wsdd-bestand op en sluit de tekstverwerker.

 4. Maak een reservekopie van het gewijzigde server-config.wsdd-bestand.

  Als u de Vibe-software bijwerkt, wordt het server-config.wsdd-bestand overschreven door het installatieprogramma voor Vibe. U moet ofwel het bijgewerkte bestand herstellen of de wijziging herhalen.

 5. Herhaal de procedure voor het tweede server-config.wsdd-bestand in de Vibe-software.

9.0 Problemen met de lokalisatie

9.1 Gebruikersnamen met uitgebreide tekens worden niet weergegeven in e-mailberichten in GroupWise

Gebruikersnamen met uitgebreide tekens worden niet weergegeven in het gedeelte Van in e-mailberichten die worden verzonden vanuit Vibe en weergegeven in GroupWise.

Als u dit probleem wilt oplossen, moet u de opstartscripts voor uw Vibe-server wijzigen. De opstartscripts en hun locaties verschillen enigszins afhankelijk van het feit of uw Vibe-installatie werkt op een Linux- of een Windows-server.

9.1.1 Linux

 1. Open het bestand catalina.sh in een tekstverwerker. Dit bestand bevindt zich in de volgende directory:

  opt/novell/teaming/apache-tomcat/bin
  
 2. Zoek naar UTF8 in het bestand en wijzig dit in UTF-8.

 3. Schakel de Vibe-server uit en start deze vervolgens opnieuw op.

9.1.2 Windows

 1. Open het bestand service.bat in een tekstverwerker. Dit bestand bevindt zich in de volgende directory:

  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat\bin
  
 2. Zoek naar UTF8 in het bestand en wijzig dit in UTF-8.

 3. Open het bestand catalina.bat in een tekstverwerker. Dit bestand bevindt zich in de volgende directory:

  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat\bin
  
 4. Zoek naar UTF8 in het bestand en wijzig dit in UTF-8.

 5. Schakel de Vibe-server uit en start deze vervolgens opnieuw op.

9.2 Tekens uit uitgebreide tekenset zijn niet toegestaan in eenvoudige URL's

Het veld Definieer URL op de pagina Standaardinstellingen configureren van uw werkruimte accepteert geen tekens uit een uitgebreide tekenset. In eenvoudige URL's kunt u alleen letters uit het alfabet en cijfers gebruiken.

9.3 Tekens uit een uitgebreide of DBCS-tekenset in de bestandsnamen van koppelingen

Als Outlook-gebruikers posts versturen naar de Novell Vibe-website en als de berichten koppelingen met tekens uit een uitgebreide of DBCS-tekenset in de bestandsnaam hebben, wordt de koppeling niet op de Vibe-website geplaatst tenzij de Exchange-server correct is geconfigureerd. U kunt de Exchange-server configureren om de bestandsnamen correct door te geven door de instructies te volgen die worden vermeld in Foreign Characters Appear as Question Marks When Sent from OWA.

9.4 Chinese tekens in activiteitslogboeken

Als een bestand report.csv voor een activiteitenrapport wordt geopend in Microsoft Excel, worden Chinese tekens niet correct weergegeven, zelfs als het bestand report.csv standaard correct is gemaakt. Dit komt doordat Excel het bestand altijd leest met de tekenset ISO Latin.

Een tijdelijke oplossing hiervoor is het Calc-spreadsheetprogramma van OpenOffice.org te openen in plaats van Excel. Hierin worden Chinese tekens correct weergegeven.

Een tijdelijke oplossing in Excel:

 1. Importeer het report.csv-bestand in Excel met Gegevens > Externe gegevens importeren > Gegevens importeren.

 2. Selecteer het report.csv-bestand en klik op Openen.

 3. Selecteer Met scheidingsteken, selecteer UTF-8 en klik op Volgende.

 4. Selecteer Komma als het scheidingsteken, klik op Volgende en klik op Voltooien.

Excel toont nu de Chinese tekens correct.

9.5 Internet Explorer 6-beperking voor internationale tekens in bestandsnamen

Als u met Internet Explorer 6 een bestand met internationale tekens in de bestandsnaam uploadt naar een bestandsmap en u vervolgens dit bestand bewerkt waardoor een nieuwe versie ontstaat, werkt de koppeling naar de oorspronkelijke versie van het bestand niet meer, omdat Internet Explorer 6 de bestandsnaam dubbel heeft gecodeerd. U kunt dit probleem oplossen door bij te werken naar Internet Explorer 7 of hoger.

10.0 Beveiligingsproblemen

Zorg dat uw besturingssysteem steeds wordt bijgewerkt met alle patches en beveiligingsoplossingen zodat uw Novell Vibe-site afdoende is beveiligd.

11.0 Oplossingen voor Vibe 3.1-bugs

Zie de Lijst met Novell Vibe OnPrem 3.1-bugs voor een lijst met de bugs die zijn opgelost sinds Vibe OnPrem 3. U kunt de bugnummers opzoeken in Bugzilla voor meer informatie over elke bug.

12.0 Vibe-documentatie

De volgende bronnen bevatten informatie over Novell Vibe 3.1:

 • Online productdocumentatie: website met Novell Vibe 3.1-documentatie

 • Met Novell Vibe meegeleverde productdocumentatie:

  • Helpsysteem: Klik op het pictogram Help (vraagteken) in de rechterbovenhoek van de Vibe-startpagina.

U kunt meer informatie over Vibe 3.1 vinden in de productdocumentatie van Novell Vibe en in de volgende resources: