A.8 GroupWise 18.4

  • Alternative Fra-adresser: Du kan bruke andre bedrifts-e-postadresser i stedet for bare din foretrukne/standard e-postadresse når du sender og svarer på e-post. Se Bruke alternative Fra-adresser.

  • Mappefarger i klienten: Du kan nå legge til farger i mappene i GW-klienten som hjelp til å organisere postkassen. Se Legge til en mappefarge.

  • Emojier kan legges til i meldinger: Emojier er nå tilgjengelig for å legge til i HTML-meldinger. En knapp er lagt til på HTML-verktøylinjen der du kan velge emojier. Se Legge til emoji i en HTML-melding.

  • Skriv ut med standard nettleser: GroupWise-klienten bruker nå brukerens standard nettleser når HTML-meldinger skal skrives ut.