18.8 Bekrefte levering av e-post du sender

GroupWise gir deg flere måter å bekrefte at elementet ble levert på.

Hvis du sender meldinger til andre systemer enn GroupWise-systemer, må du huske at de systemene må ha statussporingsfunksjon for å kunne returnere statusen for utgående meldinger til GroupWise-systemet.

18.8.1 Motta varsling om elementer du sender

Du kan bli varslet når mottakeren åpner eller sletter en melding, avslår en avtale eller fullfører en oppgave.

 1. Hvis du vil ha en kvittering for et bestemt element, kan du åpne en elementvisning, klikke på Sendealternativer-fanen og deretter klikke på Statussporing.

  eller

  Hvis du vil ha en kvittering for alle elementer du sender, klikker du på Verktøy > Alternativer, dobbeltklikker på Send, og klikker deretter på fanene for elementtypen.

 2. I gruppeboksen Kvittering angir du hvilken type kvittering du vil ha.

  Ingen: Ingen handling tas. Informasjon spores i egenskapene for sendte elementer.

  Kvittering: Du mottar en e-post.

  Varsling: Du mottar en alarm i varsling.

  Varsling og e-post: Du mottar en e-post og en alarm i varsling.

  Denne funksjonen støttes ikke når du sender til et annet e-postsystem enn GroupWise.

  Hvis du har opphevet alternativet for å motta alarmer og varslinger, kan du ikke motta varslinger med Varsle. Se Starte varsling for mer informasjon.

  Hvis du sender et element til en Internett-adresse, kan du klikke Aktiver leveringsinformasjon for. Hvis mottakerens e-postsystem for Internett har mulighet for statussporing, kan du motta status for elementet du sender.

18.8.2 Be om et svar på elementer du sender

Du kan informere mottakeren av et element om at du ønsker et svar på det. GroupWise legger til en setning i elementet for å angi at du ønsker svar, og endrer ikonet i mottakerens postkasse til en pil med to hoder.

 1. Hvis du vil be om svar for et bestemt element, kan du åpne en elementvisning, klikke på Sendealternativer-fanen og deretter klikke på Generelt.

  eller

  Hvis du vil be om et svar på alle elementer du sender, klikker du på Verktøy > Alternativer og dobbeltklikker deretter på Send.

 2. Klikk på Svar ønskes, og angi deretter når du vil motta svaret.

  Mottakeren ser Svar ønskes-ikonet ved siden av meldingen.

  • Hvis du velger Når det passer, vises "Svar ønskes: Når det passer" øverst i meldingen.

  • Hvis du velger Innen x dager, vises "Svar ønskes: Innen xx/xx/xx" øverst i meldingen.

 3. Gå tilbake til elementet du holder på å skrive.

  eller

  Klikk på OK, og klikk deretter på Lukk for å lagre innstillingene for alle elementer.

18.8.3 Varsle mottakere om elementer du sender

Slik varsler du mottakere om elementer du sender:

 1. Hvis du vil varsle mottakerne av et bestemt element, åpner du en elementvisning og klikker deretter påSendealternativer > Generelt.

  eller

  Hvis du vil varsle mottakerne av alle elementer du sender, klikker du på Verktøy > Alternativer, og dobbeltklikker deretter på Send.

 2. Velg Varsle mottakere.

  Brukerne abonnerer automatisk på varsling i Alternativer. Hvis de har opphevet alternativet for å motta alarmer og varslinger, blir de ikke varslet om meldinger du sender. Du finner mer informasjon under Motta varsling om andres meldinger.

 3. Gå tilbake til elementet du holder på å skrive.

  eller

  Klikk på OK, og klikk deretter på Lukk for å lagre innstillingen for alle elementer.