6.2 Mappen Postkasse

I postkassen vises alle elementene du har mottatt, med unntak av planlagte elementer (avtaler, oppgaver og påminnelser) som du har godtatt eller avslått. Som standard flyttes planelementer og oppgaver til kalenderen når du godtar dem.

Elementene du har mottatt, lagres i postkassen. Du kan raskt endre hva som vises, ved å klikke en innstilling i nedtrekkslisten Vis. Du kan ytterligere begrense hvilke elementer som skal vises i postkassen, ved hjelp av filtre. Du finner mer informasjon under Søke etter elementer i en mappe.

Du kan ordne meldinger ved å flytte dem inn i mapper i arkivskapet, og du kan opprette nye mapper etter behov. Se Bruke mapper til å organisere postkassen for mer informasjon.

Du kan også organisere meldinger ved å tildele dem kategorier. Hver kategori vises med sin egen farge i postkassen. Du kan søke etter kategorier. Se Bruke kategorier til å ordne elementer for mer informasjon.