2.3 Pobieranie i instalowanie aplikacji Filr Desktop

 1. Na swojej stacji roboczej uzyskaj dostęp do aplikacji Filr Web za pomocą przeglądarki internetowej.

  Aby dowiedzieć się, jak uruchomić system Micro Focus Filr z przeglądarki internetowej, zobacz Uzyskiwanie dostępu do systemu Filr z poziomu przeglądarki internetowej w dokumencie Filr 3.4: Podręcznik dostępu użytkownika.

 2. Kliknij swoje imię i nazwisko w postaci łącza w prawym górnym rogu strony, a następnie kliknij opcję Pobierz aplikację Filr Desktop.

 3. Kliknij łącze Klient Linux, aby pobrać aplikację w postaci pliku TAR.

 4. Otwórz terminal i wykonaj następujące czynności:

  1. Uruchom następujące polecenie, aby rozpakować pobrany plik TAR i utworzyć katalog FilrLinuxClient:

   tar -xvf FilrLinuxClient.tar.bz2,

   gdzie FilrLinuxClient.tar.bz2 to nazwa pobranego pliku TAR.

  2. Aby zainstalować klienta Linux, przejdź do katalogu FilrLinuxClient i uruchom następujące polecenie jako użytkownik root:

   sudo sh filrClient.sh --install

   Ubuntu: Aby zainstalować klienta Linux w systemie Ubuntu, użyj powłoki bash w celu uruchomienia następującego polecenia jako użytkownik root:

   sudo bash filrClient.sh --install

   Tabela 2-1 Dodatkowe opcje dla skryptu

   -i

   --install

   Instaluje klienta Filr Desktop

   -r

   --uninstall

   Odinstalowuje klienta Filr Desktop

   -v

   --version

   Wyświetla informację o wersji i kończy działanie

    

   --help

   Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie

    

   --verbose

   Włącza wynik rozszerzony

  3. Zaakceptuj umowę licencyjną.

 5. Wyloguj się z komputera i zaloguj się ponownie. Aplikacja Filr Desktop zostanie automatycznie uruchomiona.

  UWAGA:Jeśli nie zalogujesz się ponownie na komputerze, niektóre funkcje nie będą działać zgodnie z przeznaczeniem.

 6. Zaloguj się do aplikacji Filr Desktop. Zobacz Logowanie po raz pierwszy