2.5 Logowanie do aplikacji Filr Desktop

W zależności od tego, czy logujesz się do systemu Filr po raz pierwszy, po skonfigurowaniu aplikacji komputerowej czy jako inny użytkownik, zapoznaj się z następującymi częściami.

2.5.1 Logowanie po raz pierwszy

Gdy pobierzesz i zainstalujesz aplikację Filr Desktop, zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się do aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania i instalowania aplikacji Filr Desktop, zobacz Pobieranie i instalowanie aplikacji Filr Desktop.

Aby zalogować się do aplikacji Filr Desktop:

 1. W oknie dialogowym logowania do systemu Micro Focus Filr podaj następujące informacje:

  Nazwa użytkownika. Podaj nazwę użytkownika systemu Filr, której używasz do logowania się do witryny Filr.

  Hasło. Podaj hasło systemu Filr, którego używasz do logowania się do witryny Filr.

  Zapamiętaj hasło. Zaznacz tę opcję, aby aplikacja Filr Desktop zapamiętała to hasło.

  UWAGA:Administrator systemu Filr może wyłączyć tę opcję.

  Adres URL serwera. Podaj adres URL witryny Filr, z której chcesz synchronizować pliki z komputerem. Na przykład https://Filr.moja_firma.com:8443.

 2. Kliknij przycisk Zaloguj.

  Aplikacja Filr Desktop jest teraz uruchomiona, a w obszarze powiadomień jest widoczna ikona Filr.

 3. W automatycznie uruchomionej konsoli Filr zostanie wyświetlony monit o dodanie folderów, które mają być synchronizowane ze stacją roboczą. Aby uzyskać informacje o konfigurowaniu folderów do synchronizacji, zobacz Konfigurowanie synchronizacji folderów ze stacją roboczą.

2.5.2 Logowanie po skonfigurowaniu aplikacji komputerowej

Aby zalogować się do aplikacji Filr po pierwszym logowaniu, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Filr w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie Zaloguj.

2.5.3 Logowanie jako inny użytkownik

Aby zalogować się jako inny użytkownik, zobacz Zmienianie informacji dotyczących konta Filr.