1.0 Omówienie

System Micro Focus Filr zapewnia łatwy dostęp do wszystkich plików i folderów z poziomu aplikacji na komputerze, przeglądarki internetowej lub urządzenia przenośnego. Umożliwia ponadto współpracę nad plikami przez współdzielenie plików i folderów z innymi użytkownikami. Bardziej szczegółowe omówienie systemu Micro Focus Filr zawiera rozdział Informacje o systemie Filr w dokumencie Filr 3.4: Podręcznik dostępu użytkownika.

Poza skorzystaniem z aplikacji komputerowej, dostęp do systemu Filr można też uzyskać następująco:

Pliki systemu Micro Focus Filr można zsynchronizować z komputerem, a następnie modyfikować bezpośrednio bez dostępu do witryny Filr. Dodatki, modyfikacje i inne działania są synchronizowane między witryną Filr a komputerem.

Aby można było używać aplikacji Filr Desktop z witryną Filr, administrator systemu Filr musi najpierw włączyć tę funkcję. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Desktop Access—Default Settings (Dostęp z aplikacji komputerowej — ustawienia domyślne) w dokumencie Filr 3.4: Administrative UI Reference (Filr 3.4: Informacje o administracyjnym interfejsie użytkownika).