Aplikacja Micro Focus Filr Mobile — Szybki start

Czerwiec 2018 r.

System Micro Focus Filr zapewnia łatwy dostęp do wszystkich plików i folderów z poziomu aplikacji na komputerze, przeglądarki internetowej lub urządzenia przenośnego. Umożliwia ponadto współpracę przez współdzielenie plików i folderów z innymi użytkownikami. Więcej ogólnych informacji na temat systemu Micro Focus Filr zawiera rozdział Informacje o systemie Filr w dokumencie Filr 3.0: Podręcznik dostępu użytkownika.

W niniejszym dokumencie Szybki start wyjaśniono, jak korzystać z systemu Filr z poziomu urządzenia przenośnego.

Poza urządzeniem przenośnym, dostęp do systemu Novell Filr można też uzyskać:

Dostęp do systemu Micro Focus Filr możesz uzyskać z obsługiwanego urządzenia przenośnego. Pamiętaj, że dostęp do witryny Filr za pośrednictwem aplikacji może zostać dezaktywowany przez administratora systemu Filr. Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do witryny Filr za pośrednictwem aplikacji, skontaktuj się z administratorem systemu Filr.

1.0 Obsługiwane urządzenia przenośne

Aplikacja Micro Focus Filr jest obsługiwana na następujących urządzeniach przenośnych:

 • Telefony i tablety z systemem iOS (iOS 10.x i 11.x)

  Rodzima aplikacja jest dostępna do bezpłatnego pobrania w sklepie Apple App Store.

 • Telefony i tablety z systemem Android 4.4 lub nowszym

  Rodzima aplikacja jest dostępna do bezpłatnego pobrania w sklepie z aplikacjami Google Play, sklepie Amazon Appstore for Android oraz na platformie Samsung Knox.

 • Telefony z systemem Windows Phone w wersjach 8.0 i 8.1

  Tablety z systemem Windows nie są obecnie obsługiwane.

 • Tablety BlackBerry PlayBook i telefony BlackBerry Z10

  Rodzima aplikacja jest dostępna w sklepie BlackBerry World.

  W niniejszym dokumencie procedury dla urządzeń BlackBerry są takie same jak dla urządzeń z systemem Android.

Uzyskiwanie dostępu do systemu Filr za pośrednictwem przeglądarki internetowej na urządzeniu przenośnym nie jest obsługiwane. Zamiast tego należy pobrać aplikację Filr Mobile zgodną z używanym urządzeniem przenośnym.

2.0 Obsługiwane języki

Domyślny język wyświetlania interfejsu aplikacji Filr Mobile jest definiowany przez język ustawiony na urządzeniu przenośnym, na którym jest uruchomiona aplikacja. Jeśli język ustawiony na urządzeniu nie jest obsługiwany, aplikacja jest wyświetlana w języku angielskim.

Aplikacja Filr Mobile obsługuje następujące języki:

 • Czeski

 • Chiński (uproszczony)

 • Chiński (tradycyjny)

 • Duński

 • Niderlandzki

 • Angielski

 • Fiński

 • Francuski

 • Niemiecki

 • Węgierski

 • Włoski

 • Japoński

 • Polski

 • Portugalski (Brazylia)

 • Rosyjski

 • Hiszpański

 • Szwedzki

3.0 Integracja z aplikacją Pliki (tylko w systemie iOS)

Pliki systemu Filr można przeglądać za pomocą aplikacji Pliki na urządzeniach z systemem iOS 11 lub nowszym. W aplikacji Pliki na plikach systemu Filr można wykonywać różne operacje, takie jak przeglądanie plików, kopiowanie, wklejanie itd.

4.0 Obsługa wyświetlania plików

Aplikacja Filr Mobile umożliwia wyświetlanie większości plików w samej aplikacji. W zależności od rozmiaru i typu pliku może zajść konieczność otwarcia go w aplikacji innej firmy lub może się pojawić ostrzeżenie przed wyświetleniem pliku w aplikacji Filr.

4.1 Pliki, których nie można wyświetlać w aplikacji Filr

W aplikacji Filr nie można wyświetlać plików następujących typów, które są większe niż 20 MB w przypadku urządzeń z systemem iOS i większe niż 2 MB w przypadku urządzeń z systemem Android:

 • Pliki tekstowe (takie jak TXT , ODT, PDF itd.)

 • Pliki HTML

Aby wyświetlić te pliki, należy otworzyć je w aplikacji innej firmy (zobacz Edytowanie lub wyświetlanie pliku z systemu Filr w innej aplikacji).

4.2 Pliki, przed wyświetleniem których jest wyświetlane ostrzeżenie

Ponieważ wyświetlenie pliku w systemie Filr powoduje zużycie danych (w przypadku korzystania z usług operatora sieci komórkowej), próba wyświetlenia pliku o rozmiarze większym niż 5 MB powoduje pojawienie się ostrzeżenia.

W przypadku połączenia z siecią Wi-Fi pojawia się ostrzeżenie przy próbie wyświetlenia pliku o rozmiarze ponad 50 MB na urządzeniach z systemem iOS, ponieważ proces ten może być czasochłonny.

5.0 Wprowadzenie

5.1 Instalowanie aplikacji

Pobierz aplikację Filr Mobile ze sklepu odpowiedniego dla używanego urządzenia przenośnego. (Lista obsługiwanych urządzeń — zobacz Obsługiwane urządzenia przenośne). Aby znaleźć aplikację, wyszukaj nazwę Micro Focus Filr.

5.2 Nawiązywanie połączenia z witryną Filr

Wykonaj następujące czynności, aby zalogować się do serwera Filr. Jeśli administrator systemu Filr włączył uwierzytelnianie wieloczynnikowe, otrzymasz monit o podanie danych dodatkowego uwierzytelniania oprócz danych typowego uwierzytelniania bazującego na nazwie użytkownika i haśle. Zobacz Using Multi-Factor Advanced Authentication with Filr (Używanie wieloczynnikowego uwierzytelniania Advanced Authentication z systemem Filr) w dokumencie Maintenance Best Practices Guide (Przewodnik po najważniejszych wskazówkach konserwacji).

 1. Uruchom aplikację Filr Mobile na urządzeniu z systemem iOS, Android lub Windows.

 2. Urządzenia z systemem Android: Zaakceptuj umowę licencyjną aplikacji Filr.

 3. Na stronie logowania podaj następujące informacje:

  Identyfikator użytkownika. Podaj nazwę, której używasz do logowania się do witryny Filr.

  Hasło. Podaj hasło, którego używasz do logowania się do witryny Filr.

  Zapisz hasło. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz przechować hasło bezpiecznie na urządzeniu, tak aby można było logować się automatycznie do witryny Filr po uruchomieniu aplikacji. (Ta opcja może być wyłączona przez administratora systemu Filr).

  Serwer. Podaj adres URL witryny Filr. Na przykład https://witryna_Filr.com.

  Aby można było łączyć się z serwerem z urządzenia przenośnego, na serwerze musi być skonfigurowane bezpieczne połączenie HTTP (HTTPS).

 4. Stuknij opcję Zaloguj.

  Zostanie wyświetlona strona domowa.

5.3 Modyfikowanie ustawień konfiguracji witryny Filr

Aby zmodyfikować ustawienia konfiguracji witryny Filr po skonfigurowaniu jej w aplikacji Filr, wyloguj się z aplikacji i zaloguj się ponownie, używając innych ustawień konfiguracji. Możesz na przykład zmodyfikować nazwę użytkownika, hasło i adres URL serwera.

Aby dowiedzieć się, jak się wylogować, zobacz Wylogowywanie.

6.0 Przechodzenie do strony domowej aplikacji

Z każdego miejsca w aplikacji Filr możesz z łatwością przejść do strony domowej.

 1. Jeśli strona domowa nie jest jeszcze wyświetlana, stuknij przycisk Początek (w systemie iOS stuknij ikonę , w systemie Android stuknij ikonę , a w systemie Windows stuknij ikonę ).

  Zostanie wyświetlona strona domowa.

7.0 Wyszukiwanie w aplikacji

Podczas wyszukiwania w systemie Filr przeszukiwana jest następująca zawartość:

 • Nazwy folderów

 • Nazwy i zawartość plików

 • Komentarze do plików (jeśli komentowanie jest włączone)

 • Foldery sieciowe

  Domyślnie są przeszukiwane nazwy plików. W zależności od ustawień konfiguracji określonych przez administratora systemu Filr może też być przeszukiwana zawartość plików.

Jeśli masz prawa do wyświetlania pliku, ale nie masz praw do wyświetlania folderu, w którym ten plik się znajduje, plik nie zostanie uwzględniony w wynikach wyszukiwania.

W trybie offline nie jest przeszukiwana zawartość pobranych plików z sekcji Pobrane. Są natomiast przeszukiwane nazwy plików, komentarze oraz informacje o autorze.

Aplikacja Micro Focus Filr umożliwia wyszukiwanie elementów zarówno w określonym folderze, jak i w całej witrynie.

7.1 Wyszukiwanie w folderze

 1. Przejdź do folderu, który chcesz przeszukać.

 2. Urządzenia z systemem iOS: Stuknij ikonę Wyszukaj.

  Urządzenia z systemem Android: Stuknij ikonę Wyszukaj obok nazwy folderu.

  Urządzenia z systemem Windows: Stuknij ikonę Wyszukaj.

 3. Wybierz jedną z następujących opcji wyszukiwania:

  • Bieżący folder. Umożliwia wyszukanie plików jedynie w bieżącym folderze. Podfoldery nie są uwzględniane. Jest to ustawienie domyślne.

  • Uwzględnij podfoldery. Umożliwia wyszukanie plików w bieżącym folderze i jego podfolderach.

 4. Urządzenia z systemem iOS lub Android: Zacznij wpisywać wyrazy lub frazy, które chcesz znaleźć. Wyniki wyszukiwania są wyświetlane w trakcie pisania.

  Urządzenia z systemem Windows: Podaj wyraz lub frazę do wyszukania, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  System Filr obsługuje wiele wyrażeń regularnych i operatorów, za pomocą których można uściślać wyszukiwanie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługiwane operatory i wyrażenia regularne wyszukiwania w dokumencie Filr 3.4: Podręcznik dostępu użytkownikaObsługiwane operatory i wyrażenia regularne wyszukiwania w dokumencie Filr 3.4: Podręcznik dostępu użytkownika.

  Podczas wyszukiwania w sekcji Pobrane obsługiwane są jedynie wyrażenia regularne z operatorem * i ?.

7.2 Wyszukiwanie globalne

W trakcie wyszukiwania globalnego są przeszukiwane wszystkie elementy witryny Filr, do których masz dostęp.

Aby przeprowadzić wyszukiwanie globalne na urządzeniu przenośnym:

 1. Jeśli strona domowa nie jest jeszcze wyświetlana, stuknij przycisk Początek (w systemie iOS stuknij opcję ; w systemie Android stuknij opcję ; w systemie Windows stuknij opcję ).

 2. Urządzenia z systemem iOS lub Android: Stuknij opcję Wyszukaj .

  Urządzenia z systemem Windows: Stuknij ikonę Wyszukaj.

 3. Urządzenia z systemem iOS lub Android: Zacznij wpisywać wyrazy lub frazy, które chcesz znaleźć. Wyniki wyszukiwania są wyświetlane w trakcie pisania.

  Urządzenia z systemem Windows: Podaj wyraz lub frazę do wyszukania, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  System Filr obsługuje wiele wyrażeń regularnych i operatorów, za pomocą których można uściślać wyszukiwanie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługiwane operatory i wyrażenia regularne wyszukiwania w dokumencie Filr 3.4: Podręcznik dostępu użytkownikaObsługiwane operatory i wyrażenia regularne wyszukiwania w dokumencie Filr 3.4: Podręcznik dostępu użytkownika.

Aby uzyskać informacje o sposobie wyszukiwania w aplikacji Filr Web, zobacz Wyszukiwanie informacji w dokumencie Filr 3.4: Podręcznik dostępu użytkownika.

8.0 Uzyskiwanie dostępu do plików osobistych (Moje pliki)

Wszystkie osobiste pliki i foldery są przechowywane w jednej wygodnej lokalizacji.

Obszar plików osobistych (Moje pliki) zawiera pliki przekazane do witryny Filr, a także inne pliki osobiste powiązane z Twoim katalogiem domowym na serwerze sieciowym.

Aby uzyskać dostęp do obszaru Moje pliki na urządzeniu przenośnym:

 1. Jeśli strona domowa nie jest jeszcze wyświetlana, stuknij przycisk Początek (w systemie iOS stuknij opcję ; w systemie Android stuknij opcję ; w systemie Windows stuknij opcję ).

 2. Urządzenia z systemem Windows: Stuknij opcję Kolekcje.

 3. Stuknij opcję Moje pliki.

 4. Stuknij pojedynczy plik, aby go wyświetlić.

  Jeśli plik nie zostanie wyświetlony:

  • Urządzenie może nie obsługiwać typu pliku.

   Lub

  • Plik może być zbyt duży, aby można było wyświetlić go w aplikacji Filr. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa wyświetlania plików.

  Aby dowiedzieć się, jak otworzyć plik w innej aplikacji, zobacz Edytowanie lub wyświetlanie pliku z systemu Filr w innej aplikacji.

Aby dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp do obszaru Moje pliki z poziomu aplikacji Filr Web, zobacz Uzyskiwanie dostępu do osobistych plików i folderów (Moje pliki) w dokumencie Filr 3.4: Podręcznik dostępu użytkownika.

9.0 Uzyskiwanie dostępu do współdzielonych plików i folderów

Pliki i foldery, które współdzielisz z innymi użytkownikami, są przechowywane w jednej wygodnej lokalizacji. Pliki i foldery, które współdzielą z Tobą inni użytkownicy, są przechowywane w innej lokalizacji.

Aby wyświetlić pliki i foldery, które współdzielą z Tobą inni użytkownicy:

 1. Jeśli strona domowa nie jest jeszcze wyświetlana, stuknij przycisk Początek (w systemie iOS stuknij opcję ; w systemie Android stuknij opcję ; w systemie Windows stuknij opcję ).

 2. Urządzenia z systemem iOS lub Android: Stuknij kartę rozwijaną.

  Urządzenia z systemem Windows: Stuknij opcję Kolekcje.

 3. Stuknij opcję Współdzielone ze mną .

  Elementy współdzielone z Tobą zostaną wyświetlone w kolejności ich współdzielenia, przy czym najnowsze będą wyświetlane jako pierwsze.

  Wraz ze współdzielonymi elementami są wyświetlane informacje na temat udziałów (między innymi dane użytkownika współdzielącego element, data i godzina współdzielenia oraz wszelkie związane z tym udziałem uwagi).

 4. Stuknij pojedynczy plik, aby go wyświetlić.

  Jeśli plik nie zostanie wyświetlony:

  • Urządzenie może nie obsługiwać typu pliku.

   Lub

  • Plik może być zbyt duży, aby można było wyświetlić go w aplikacji Filr. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa wyświetlania plików.

  Aby dowiedzieć się, jak otworzyć plik w innej aplikacji, zobacz Edytowanie lub wyświetlanie pliku z systemu Filr w innej aplikacji.

Aby wyświetlić pliki i foldery, które Ty współdzielisz z innymi użytkownikami:

 1. Jeśli strona domowa nie jest jeszcze wyświetlana, stuknij przycisk Początek (w systemie iOS stuknij opcję ; w systemie Android stuknij opcję ; w systemie Windows stuknij opcję ).

 2. Urządzenia z systemem iOS lub Android: Stuknij kartę rozwijaną.

  Urządzenia z systemem Windows: Stuknij opcję Kolekcje.

 3. Stuknij opcję Współdzielone przeze mnie .

 4. Stuknij pojedynczy plik, aby go wyświetlić.

  Jeśli plik nie zostanie wyświetlony:

  • Urządzenie może nie obsługiwać typu pliku.

   Lub

  • Plik może być zbyt duży, aby można było wyświetlić go w aplikacji Filr. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa wyświetlania plików.

  Aby dowiedzieć się, jak otworzyć plik w innej aplikacji, zobacz Edytowanie lub wyświetlanie pliku z systemu Filr w innej aplikacji.

Aby dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp do współdzielonych plików i folderów z poziomu aplikacji Filr Web, zobacz Uzyskiwanie dostępu do współdzielonych plików i folderów w dokumencie Filr 3.4: Podręcznik dostępu użytkownika.

10.0 Uzyskiwanie dostępu do plików i folderów w systemie plików organizacji (folderów sieciowych)

Foldery sieciowe to foldery i pliki w systemie plików organizacji. Mogą to być pliki w katalogu domowym, pliki na dysku zmapowanym oraz pliki na serwerze zdalnym. Filr zapewnia przezroczysty dostęp do tych plików, bez względu na ich lokalizację. Pliki sieciowe, do których masz dostęp za pośrednictwem systemu Filr, są definiowane przez administratora systemu Filr.

W zależności od ustawień konfiguracji określonych przez administratora systemu, pliki w folderach sieciowych mogą, ale nie muszą być w pełni indeksowane i możliwe do wyszukiwania w systemie Filr.

Administrator systemu Filr może nie zezwolić na dostęp do folderów sieciowych z poziomu aplikacji Filr Mobile. Jeśli nie masz dostępu do folderów sieciowych, do których zwykle masz dostęp, oznacza to, że administrator wyłączył tę funkcję.

Aby uzyskać dostęp do folderów sieciowych na urządzeniu przenośnym:

 1. Jeśli strona domowa nie jest jeszcze wyświetlana, stuknij przycisk Początek (w systemie iOS stuknij opcję ; w systemie Android stuknij opcję ; w systemie Windows stuknij opcję ).

 2. Urządzenia z systemem iOS lub Android: Stuknij kartę rozwijaną.

  Urządzenia z systemem Windows: Stuknij opcję Kolekcje.

 3. Stuknij opcję Foldery sieciowe .

Aby dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp do folderów sieciowych z aplikacji Filr Web, zobacz Uzyskiwanie dostępu do plików i folderów w systemie plików organizacji (Foldery sieciowe) w dokumencie Filr 3.4: Podręcznik dostępu użytkownika.

11.0 Uzyskiwanie dostępu do publicznych plików i folderów

Pliki publiczne to pliki współdzielone publicznie. Możliwość udostępniania plików i folderów publicznie musi zostać włączona przez administratora systemu Filr.

 1. Jeśli strona domowa nie jest jeszcze wyświetlana, stuknij przycisk Początek (w systemie iOS stuknij opcję ; w systemie Android stuknij opcję ; w systemie Windows stuknij opcję ).

 2. Urządzenia z systemem iOS lub Android: Stuknij kartę rozwijaną.

  Urządzenia z systemem Windows: Stuknij opcję Kolekcje.

 3. Stuknij opcję Publiczne .

  Elementy współdzielone z ogółem publicznym zostaną wyświetlone w kolejności ich współdzielenia, przy czym najnowsze będą wyświetlane jako pierwsze.

  Wraz ze współdzielonymi elementami są wyświetlane informacje na temat udziałów: dane użytkownika współdzielącego element, data i godzina współdzielenia oraz wszelkie związane z tym udziałem notatki.

 4. Stuknij pojedynczy plik, aby go wyświetlić.

  Jeśli plik nie zostanie wyświetlony:

  • Urządzenie może nie obsługiwać typu pliku.

   Lub

  • Plik może być zbyt duży, aby można było wyświetlić go w aplikacji Filr. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa wyświetlania plików.

  Aby dowiedzieć się, jak otworzyć plik w innej aplikacji, zobacz Edytowanie lub wyświetlanie pliku z systemu Filr w innej aplikacji.

12.0 Współdzielenie plików i folderów

UWAGA:Ta funkcja nie jest obecnie dostępna w systemie Windows Phone.

System Filr zapewnia kilka metod udostępniania plików i folderów innym użytkownikom. Wybrany sposób udostępniania plików może zależeć od wielu czynników, między innymi od poufności współdzielonych informacji lub ważności informacji dla określonych osób.

 • Współdzielenie z indywidualnymi użytkownikami lub grupami. Współdzielenie umożliwia udostępnianie plików i folderów określonym użytkownikom i grupom wewnętrznie w organizacji lub określonym użytkownikom zewnętrznym (spoza organizacji). Gdy współdzielisz plik lub folder, przypisujesz też jedno z praw współdzielonego dostępu zdefiniowanych w części Omówienie praw współdzielonego dostępu w dokumencie Filr 3.4: Podręcznik dostępu użytkownika.

  Współdzielenie z określonymi użytkownikami i grupami zapewnia największy poziom zabezpieczeń plików i folderów. Użytkownicy otrzymują powiadomienie o współdzielonym elemencie, a element zostaje wyświetlony w ich obszarach Współdzielone ze mną.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Współdzielenie plików i folderów w dokumencie Filr 3.4: Podręcznik dostępu użytkownika.

 • Rozpowszechnianie łącza pliku. Możesz rozpowszechnić łącze (adres URL) do pliku. Gdy rozpowszechnisz łącze pliku, każda osoba dysponująca tym łączem może uzyskać dostęp do pliku. Plik nie jest jednak wyświetlany w obszarze Publiczne, więc aby go wyświetlić, użytkownicy muszą mieć bezpośredni dostęp do łącza.

  Aby uzyskać informacje na temat rozpowszechniania łącza pliku, zobacz Rozpowszechnianie łącza do pliku w dokumencie Filr 3.4: Podręcznik dostępu użytkownika.

 • Współdzielenie publiczne. Gdy współdzielisz element publicznie, każda osoba dysponująca łączem do witryny Filr może wyświetlić plik w obszarze Publiczne.

  Aby uzyskać informacje na temat publicznego współdzielenia plików i folderów, zobacz Współdzielenie plików i folderów w dokumencie Filr 3.4: Podręcznik dostępu użytkownika.

Pliki i foldery można współdzielić bezpośrednio z aplikacji Filr Mobile.

 1. Przejdź do lokalizacji zawierającej plik lub folder, który chcesz współdzielić lub dla którego chcesz zmodyfikować ustawienia współdzielenia.

 2. Urządzenia z systemem iOS: Stuknij ikonę informacji obok nazwy pliku lub folderu.

  Urządzenia z systemem Android: Stuknij ikonę rozwijaną obok nazwy pliku lub folderu.

 3. Stuknij ikonę Współdziel.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Współdzielenie.

 4. Stuknij wewnątrz pola Dodaj użytkownika, grupę lub adres e-mail.

 5. Zacznij wpisywać nazwę użytkownika lub grupy, z którymi chcesz współdzielić element, a następnie stuknij tę nazwę, gdy pojawi się na liście rozwijanej.

  lub

  Wpisz pełny adres e-mail użytkownika zewnętrznego, z którym chcesz współdzielić element, a następnie stuknij ten adres, gdy pojawi się na liście rozwijanej.

  WSKAZÓWKA: Jeśli planujesz współdzielić element z wieloma użytkownikami i chcesz przyznać każdemu z nich te same prawa dostępu, ustaw prawa dostępu pierwszego użytkownika, z którym współdzielisz element (zobacz etap 7), a następnie przeprowadź współdzielenie elementu z kolejnymi użytkownikami (zobacz etap 4 i etap 5).

  Każdy kolejny użytkownik, z którym współdzielisz element, dziedziczy prawa dostępu użytkownika, który został jako ostatni dodany do listy Współdzielone z.

 6. (Opcjonalnie) Powtórz etap 4 i etap 5, aby współdzielić element z kolejnymi użytkownikami.

 7. (Warunkowo) Aby zmodyfikować ustawienia dostępu dla danego użytkownika:

  1. W sekcji Współdzielone z stuknij nazwę użytkownika, którego ustawienia dostępu chcesz zmodyfikować.

  2. Wybierz dowolne z następujących ustawień dostępu w celu zmodyfikowania:

   Dostęp. Przyznaj użytkownikowi lub grupie jedno z następujących praw współdzielonego dostępu:

   • Przeglądający. Użytkownicy mogą wykonywać następujące czynności:

    • Współdzielone foldery: wyświetlanie

    • Współdzielone podfoldery: wyświetlanie

    • Pliki w folderach i podfolderach: wyświetlanie i odczytywanie

   • Edytor. Użytkownicy mogą wykonywać następujące czynności:

    • Współdzielone foldery: wyświetlanie

    • Współdzielone podfoldery: wyświetlanie

    • Pliki w folderach i podfolderach: wyświetlanie, odczytywanie i zapisywanie

   • Uczestnik (dotyczy tylko folderów w obszarze Moje pliki): Użytkownicy mogą wykonywać następujące czynności:

    • Współdzielone foldery: wyświetlanie, zmienianie nazwy, usuwanie i kopiowanie

     WAŻNE:Przyznając prawa współdzielonego dostępu na poziomie Uczestnik, należy zachować ostrożność, ponieważ jak podano powyżej, odbiorcy udziału mogą zmieniać nazwę folderu, kopiować go, a nawet usunąć folder z obszaru Moje pliki.

    • Współdzielone podfoldery: wyświetlanie, zmienianie nazwy, usuwanie, kopiowanie i przenoszenie

    • Pliki w folderach i podfolderach: wyświetlanie, zmienianie nazwy, usuwanie, kopiowanie, przenoszenie, odczytywanie i zapisywanie

   Wygasa. Określ, kiedy wygasa udział.

   Możesz skonfigurować wygasanie udziału po określonej liczbie dni (każdy dzień jest liczony jako 24-godzinny okres od chwili ustawienia wygasania) lub określonego dnia (prawa wygasają z początkiem wybranego dnia).

   Zezwalaj na wtórne współdzielenie. Zezwól odbiorcom udziału na wtórne współdzielenie elementu z następującymi grupami:

   • Użytkownicy wewnętrzni. Zezwól odbiorcom udziału na wtórne współdzielenie elementu z użytkownikami wewnętrznymi.

   • Użytkownicy zewnętrzni. Zezwól odbiorcom udziału na wtórne współdzielenie elementu z użytkownikami zewnętrznymi.

   • Publiczne. Zezwól odbiorcom udziału na wtórne współdzielenie elementu publicznie.

   • Łącze pliku. Zezwól odbiorcom udziału na wtórne współdzielenie elementu za pośrednictwem łącza pliku.

    Aby uzyskać więcej informacji o łączach pliku, zobacz Rozpowszechnianie łącza do pliku.

   Uwaga. Dołącz osobistą uwagę dla odbiorców udziału. Uwagę będą mogli odczytać tylko odbiorcy udziału.

  3. Telefony z systemem iOS: Stuknij opcję Współdziel, aby powrócić do sekcji Współdzielone z.

   Telefony z systemem Android: Stuknij ikonę .

 8. (Warunkowo) Aby zmodyfikować ustawienia dostępu jednocześnie dla wielu użytkowników:

  1. Urządzenia z systemem iOS: Stuknij opcję Edytuj (nad sekcją Współdzielone z), a następnie wybierz użytkowników, których ustawienia dostępu chcesz zmodyfikować. Na telefonie stuknij opcję Definiuj udział.

   Urządzenia z systemem Android: Stuknij i przytrzymaj nazwę każdego użytkownika, którego chcesz wybrać. Następnie na telefonie stuknij opcję Edytuj.

  2. Wybierz dowolne z następujących ustawień dostępu w celu zmodyfikowania:

   Ustawienia dostępu, których nie zdefiniujesz, zachowają swoje wartości ustawione dla danego użytkownika. Zdefiniowane ustawienia dostępu są modyfikowane dla każdego wybranego obecnie użytkownika.

   Dostęp. Przyznaj prawa dostępu Przeglądający, Edytor lub Uczestnik. (Prawo dostępu Uczestnik dotyczy tylko folderów).

   Wygasa. Ustaw datę wygasania udziału.

   Domyślny czas wygaśnięcia udziału jest ustawiony na 30 dni.

   Wygasanie można dostosować tak, aby udział nigdy nie wygasał, wygasał określonego dnia lub wygasał po upłynięciu określonej liczby dni.

   Zezwalaj na wtórne współdzielenie. Zezwól odbiorcom udziału na wtórne współdzielenie elementu z następującymi grupami:

   • Użytkownicy wewnętrzni. Zezwól odbiorcom udziału na wtórne współdzielenie elementu z użytkownikami wewnętrznymi.

   • Użytkownicy zewnętrzni. Zezwól odbiorcom udziału na wtórne współdzielenie elementu z użytkownikami zewnętrznymi.

   • Publiczne. Zezwól odbiorcom udziału na wtórne współdzielenie elementu publicznie.

   • Łącze pliku. Zezwól odbiorcom udziału na wtórne współdzielenie elementu za pośrednictwem łącza pliku.

    Aby uzyskać więcej informacji o łączach pliku, zobacz Rozpowszechnianie łącza do pliku.

   Uwaga. Dołącz osobistą uwagę dla odbiorców udziału. Uwagę będą mogli odczytać tylko odbiorcy udziału.

  3. Telefony z systemem iOS: Stuknij opcję Współdziel, aby powrócić do sekcji Współdzielone z.

   Telefony z systemem Android: Stuknij ikonę .

 9. (Opcjonalnie) Stuknij ikonę Upublicznij, , aby udostępnić element publicznie. W sekcji Współdzielone z kliknij właśnie dodaną grupę Ogół publiczny i określ ustawienia kontroli dostępu publicznego.

 10. (Opcjonalnie) Stuknij opcję Powiadom, a następnie wybierz spośród następujących opcji powiadamiania:

  Brak. Nie będą wysyłane żadne powiadomienia.

  Wszyscy odbiorcy. Zostaną powiadomieni wszyscy odbiorcy z listy współdzielenia.

  Tylko nowo dodani odbiorcy. Zostaną powiadomieni tylko użytkownicy dodani do listy współdzielenia.

  Nowi i zmodyfikowani odbiorcy. Zostaną powiadomieni tylko odbiorcy, których prawa współdzielenia modyfikujesz, oraz nowi odbiorcy.

 11. (Opcjonalnie) Kliknij opcję Raport współdzielenia dostępu, aby wyświetlić szczegóły współdzielenia dostępu odbiorcy współdzielenia.

  Raport dostępu zawiera następujące informacje:

  • Użytkownik: Nazwa użytkownika, który uzyskał dostęp do udziału.

  • Adres IP: Adres IP urządzenia, za pomocą którego uzyskano dostęp do udziału.

  • Czas pierwszego dostępu: Data, godzina i strefa czasowa pierwszego dostępu do udziału. Przy ponownym dostępie nie są odbierane żadne informacje.

  • Grupa: Jeśli użytkownik współdzielił z grupą, wyświetlana jest nazwa grupy, której częścią jest użytkownik.

  Osoba współdzieląca otrzymuje powiadomienie e-mail ze szczegółami dostępu, gdy odbiorca współdzielenia uzyska dostęp do udziału. Dla każdego udziału generowany jest raport, gdy są spełnione następujące warunki:

  • Użytkownicy mają licencję Filr 3.4 Advanced Edition

  • Plik lub folder jest współdzielony za pomocą aplikacji Filr 3.4 lub nowszej

 12. Urządzenia z systemem iOS: Stuknij opcję Zachowaj, aby zapisać ustawienia współdzielenia.

  Urządzenia z systemem Android: Stuknij ikonę Potwierdź, , aby zapisać ustawienia współdzielenia.

13.0 Cofanie współdzielenia pliku lub folderu

UWAGA:Ta funkcja nie jest obecnie dostępna w systemie Windows Phone.

Można cofnąć współdzielenie pliku lub folderu wszystkim użytkownikom jednocześnie lub wybrać użytkowników, dla których chcesz cofnąć współdzielenie wcześniej współdzielonego pliku lub folderu.

13.1 Cofanie współdzielenie pliku lub folderu dla wybranych użytkowników

 1. Przejdź do lokalizacji zawierającej plik lub folder, którego współdzielenie chcesz cofnąć.

 2. Urządzenia z systemem iOS: Stuknij ikonę informacji obok nazwy współdzielonego pliku lub folderu, a następnie stuknij ikonę Czynności.

  Urządzenia z systemem Android: Stuknij ikonę rozwijaną obok nazwy współdzielonego pliku lub folderu.

 3. Stuknij ikonę Współdziel.

 4. Stuknij użytkowników, dla których chcesz cofnąć współdzielenie pliku.

 5. Stuknij opcję Usuń, aby cofnąć współdzielenie pliku lub folderu dla wybranych użytkowników.

 6. Stuknij opcję Zapisz.

13.2 Cofanie współdzielenie pliku lub folderu dla wszystkich użytkowników

 1. Przejdź do lokalizacji zawierającej plik lub folder, którego współdzielenie chcesz cofnąć.

 2. Urządzenia z systemem iOS: Stuknij ikonę informacji obok nazwy współdzielonego pliku lub folderu, a następnie stuknij ikonę Czynności.

  Urządzenia z systemem Android: Stuknij ikonę rozwijaną obok nazwy współdzielonego pliku lub folderu.

 3. Stuknij ikonę Cofnij współdzielenie, a następnie stuknij opcję Tak, aby cofnąć współdzielenie pliku lub folderu.

14.0 Rozpowszechnianie łącza do pliku

UWAGA:Ta funkcja nie jest obecnie dostępna w systemie Windows Phone.

Możesz rozpowszechnić łącze (adres URL) do pliku. Gdy rozpowszechnisz łącze pliku, każda osoba dysponująca tym łączem może uzyskać dostęp do pliku. Plik nie jest jednak wyświetlany w obszarze Publiczne, więc aby uzyskać do niego dostęp, użytkownicy muszą mieć bezpośredni dostęp do łącza.

 1. Przejdź do lokalizacji zawierającej plik, dla którego chcesz współdzielić łącze.

 2. Stuknij ikonę informacji obok nazwy pliku (w systemie iOS stuknij opcję ; w systemie Android stuknij opcję ).

 3. Stuknij ikonę Wyślij łącze.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Łącze pliku.

 4. Jeśli łącze pliku nie zostało uprzednio utworzone, kliknij opcję Uzyskaj łącze pliku lub Uzyskaj łącze.

  Tworzone są następujące adresy URL umożliwiające uzyskanie dostępu do pliku:

  Łącze pobierania pliku. W zależności od ustawień przeglądarki użytkownicy otrzymują monit o pobranie lub otwarcie pliku bądź plik jest automatycznie wyświetlany w przeglądarce. To łącze umożliwia użytkownikom uzyskanie bezpośredniego dostępu do pliku.

  Łącze wyświetlania pliku. To łącze powoduje wyświetlenie pliku w przeglądarce internetowej w widoku HTML. Jeśli danego typu pliku nie można wyświetlać w przeglądarce internetowej, to łącze jest niedostępne.

  Łącze pliku jest teraz zawarte w oknie dialogowym Współdzielenie. Możesz modyfikować datę wygaśnięcia lub uwagę powiązaną z łączem albo usunąć łącze, tak aby plik przestał być dostępny dla użytkowników za pomocą łącza. W tym celu otwórz okno dialogowe Współdzielenie (zobacz Współdzielenie plików i folderów).

 5. (Opcjonalnie) Możesz skonfigurować datę wygasania, stukając opcję Wygasa, wybierając datę wygasania, a następnie klikając opcję Gotowe lub Ustaw.

  Możesz skonfigurować wygasanie łącza po określonej liczbie dni (każdy dzień jest liczony jako 24-godzinny okres od chwili ustawienia wygasania) lub określonego dnia (prawa wygasają z początkiem wybranego dnia).

 6. Urządzenia z systemem iOS: Wybierz spośród następujących działań dotyczących rozpowszechniania łącza pliku:

  • Kopiuj. Umożliwia wybranie łącza pobierania lub łącza wyświetlania do skopiowania i kopiuje łącze do schowka urządzenia. Łącze można następnie wkleić w innej aplikacji na urządzeniu.

  • E-mail. Umożliwia wysłanie łącza za pomocą domyślnej aplikacji poczty e-mail zainstalowanej na urządzeniu. Wiadomość e-mail zawiera zarówno łącze pobierania, jak i łącze wyświetlania.

  • E-mail Filr. Umożliwia wysłanie łącza za pomocą wbudowanego systemu poczty e-mail Filr. Wiadomość e-mail zawiera zarówno łącze pobierania, jak i łącze wyświetlania.

  • Usuń. Usuwa łącze pliku, odbierając użytkownikom możliwość dostępu do pliku przy użyciu bieżących łączy.

  Urządzenia z systemem Android: Kliknij przycisk Wyślij.

  Zostanie wyświetlona lista opcji wysyłania danych łącza pliku do innych aplikacji na urządzeniu. Dostępne są następujące działania specyficzne dla systemu Filr:

  • Wyślij pocztą e-mail przez Filr. Umożliwia wysłanie łączy za pomocą wbudowanego systemu poczty e-mail Filr. Wiadomość e-mail zawiera zarówno łącze pobierania, jak i łącze wyświetlania. W formularzu e-mail można ustawić datę wygaśnięcia.

  • Kopiuj do schowka. Umożliwia wybranie łącza pobierania lub łącza wyświetlania do skopiowania i kopiuje łącze do schowka urządzenia. Łącze można następnie wkleić w innej aplikacji na urządzeniu.

 7. (Opcjonalnie) Po utworzeniu łącza pliku możesz modyfikować dostęp użytkowników i wykonywać inne funkcje zarządzania łączem pliku w oknie dialogowym współdzielenia (zobacz Współdzielenie plików i folderów).

15.0 Wyświetlanie obszaru Co nowego

UWAGA:Ta funkcja nie jest obecnie dostępna w systemie Windows Phone.

Aplikacja Filr umożliwia wyświetlanie nowych plików, które zostały dodane do witryny Filr. (Wyświetlane są pliki, które zostały niedawno dodane, zmodyfikowane lub skomentowane).

 1. Jeśli strona domowa nie jest jeszcze wyświetlana, stuknij przycisk Początek (w systemie iOS stuknij opcję ; w systemie Android stuknij opcję ; w systemie Windows stuknij opcję ).

 2. Stuknij opcję Co nowego .

  Zostaną wyświetlone ostatnio dodane, zmodyfikowane i skomentowane pliki, do których masz dostęp.

  Listę plików możesz filtrować, stukając jedną z kategorii: Moje pliki, Współdzielone ze mną, Współdzielone przeze mnie i Foldery sieciowe.

 3. Stuknij pojedynczy plik, aby go wyświetlić.

  Jeśli plik nie zostanie wyświetlony:

  • Urządzenie może nie obsługiwać typu pliku.

   Lub

  • Plik może być zbyt duży, aby można było wyświetlić go w aplikacji Filr. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa wyświetlania plików.

  WAŻNE:Aby wyświetlić pliki chronione hasłem lub takie, których renderowanie nie jest obsługiwane, należy otworzyć je w innej aplikacji.

  Aby dowiedzieć się, jak otworzyć plik w innej aplikacji, zobacz Edytowanie lub wyświetlanie pliku z systemu Filr w innej aplikacji.

Aby dowiedzieć się, jak wyświetlić obszar Co nowego z poziomu aplikacji Filr Web, zobacz Wyświetlanie obszaru Co nowego w dokumencie Filr 3.4: Podręcznik dostępu użytkownika.

16.0 Wyświetlanie ostatnio używanych plików

Na stronie domowej są wyświetlane (w kolejności chronologicznej) pliki, które były ostatnio wyświetlane lub modyfikowane.

 1. Jeśli strona domowa nie jest jeszcze wyświetlana, stuknij przycisk Początek (w systemie iOS stuknij opcję ; w systemie Android stuknij opcję ; w systemie Windows stuknij opcję ).

  Pliki, które były ostatnio wyświetlane lub modyfikowane, są wyświetlane w kolumnie Moje pliki.

 2. Urządzenia z systemem iOS lub Android:

  • Na telefonie: Szybko przesuń palcem w prawo w celu wyświetlenia ostatnich plików w kolumnie Współdzielone ze mną, Foldery sieciowe, Współdzielone przeze mnie i Publiczne.

   Zostaną wyświetlone ostatnio używane pliki dla tego obszaru.

  Urządzenia z systemem Windows: Przejedź palcem w lewo, aby wyświetlić listę Ostatnie.

 3. Stuknij pojedynczy plik, aby go wyświetlić. Aplikacja przejdzie do lokalizacji pliku i zrenderuje go, jeśli platforma obsługuje typ pliku.

  WAŻNE:Aby wyświetlić pliki chronione hasłem lub takie, których renderowanie nie jest obsługiwane, należy otworzyć je w innej aplikacji.

  Aby dowiedzieć się, jak otworzyć plik w innej aplikacji, zobacz Edytowanie lub wyświetlanie pliku z systemu Filr w innej aplikacji.

17.0 Wyświetlanie komentarzy do pliku

UWAGA:Administratorzy systemów Filr mogą wyłączać wyświetlanie komentarzy, dlatego funkcja ta może nie być widoczna na danym urządzeniu. Ponadto funkcja ta nie jest obecnie dostępna w systemie Windows Phone.

 1. Na urządzeniu przenośnym przejdź do pliku, którego komentarze chcesz przejrzeć, i wyświetl go.

 2. iPhone, Pad i urządzenia z systemem Android: Po wyświetleniu pliku stuknij ikonę Komentarz .

18.0 Komentowanie pliku

UWAGA:Administratorzy systemów Filr mogą wyłączać komentowanie, dlatego funkcja ta może nie być widoczna na danym urządzeniu. Ponadto funkcja ta nie jest obecnie dostępna w systemie Windows Phone.

 1. Na urządzeniu przenośnym przejdź do pliku, który chcesz skomentować, i wyświetl go.

 2. iPhone, Pad i urządzenia z systemem Android: Po wyświetleniu pliku stuknij ikonę Komentarz .

 3. Stuknij ikonę Plus, aby dodać nowy komentarz.

  lub

  Aby odpowiedzieć na istniejący komentarz, stuknij ikonę Odpowiedź obok komentarza, na który chcesz odpowiedzieć.

 4. Wpisz swój komentarz, a następnie stuknij opcję Dodaj/Wyślij.

Aby dowiedzieć się, jak skomentować plik z poziomu aplikacji Filr Web, zobacz Komentowanie pliku w dokumencie Filr 3.4: Podręcznik dostępu użytkownika.

19.0 Edytowanie lub wyświetlanie pliku z systemu Filr w innej aplikacji

Otwarcie pliku z systemu Filr w innej aplikacji może być konieczne w następujących sytuacjach:

 • Pliku danego typu nie można wyświetlić w aplikacji Filr.

 • Chcesz wyedytować plik.

WAŻNE:Jeśli administrator systemu Filr nie zezwolił na pobieranie plików na urządzenia przenośne, edytowanie i wyświetlanie plików w aplikacji zewnętrznej w sposób opisany w kolejnych sekcjach nie jest możliwe.

19.1 Otwieranie pliku w innej aplikacji przy użyciu aplikacji Filr

Aby uzyskać dostęp do pliku i otworzyć go w aplikacji zewnętrznej uruchomionej w aplikacji Filr:

 1. Przejdź do pliku, który chcesz otworzyć w aplikacji zewnętrznej, a następnie stuknij ikonę Działania (na urządzeniach z systemem iOS stuknij opcję ; na urządzeniach z systemem Android stuknij opcję ; na urządzeniach z systemem Windows stuknij opcję ).

 2. Stuknij nazwę aplikacji, w której chcesz otworzyć plik.

  Na urządzeniach z systemem iOS aplikacja Filr jest zarejestrowana w technologii „Otwórz w” i umożliwia importowanie oraz eksportowanie wszystkich typów plików. Inne aplikacje również mogą wybierać obsługiwane typy plików.

 3. (Opcjonalnie) Zmodyfikuj plik, a następnie zapisz go w systemie Filr (zobacz Przekazywanie plików).

  lub

  Na urządzeniach z systemem Android: Zmodyfikuj plik w aplikacji zewnętrznej, zapisz go, a następnie zamknij aplikację lub użyj przycisku Wstecz, aby przejść z powrotem do aplikacji Filr.

  Pojawi się pytanie, czy chcesz przekazać wprowadzone zmiany. Stuknij opcję Przekaż, a zmiany zostaną przekazane.

19.2 Otwieranie plików z systemu Filr przy użyciu narzędzi wyboru/dostawców

Wiele aplikacji jest zintegrowanych z narzędziami wyboru (systemy iOS i Windows) oraz dostawcami (system Android), które umożliwiają otwieranie plików z systemu Filr w samych aplikacjach.

 1. Gdy podczas używania innej aplikacji zajdzie potrzeba otwarcia pliku, uzyskaj dostęp do narzędzia wyboru/dostawcy i wybierz Filr jako źródło pliku.

 2. Przejdź do pliku i otwórz go.

 3. (Opcjonalnie) Zmodyfikuj plik, a następnie zapisz go bezpośrednio w systemie Filr.

20.0 Zapisywanie pliku w aplikacji Zdjęcia (tylko system iOS)

Na urządzeniu z systemem iOS można zapisać plik bezpośrednio w aplikacji Zdjęcia:

 1. Na urządzeniu przenośnym przejdź do pliku, który chcesz zapisać w aplikacji Zdjęcia, i wyświetl go.

  Plik musi być plikiem obrazu, na przykład JPG lub PNG.

 2. Stuknij ikonę Działania , a następnie stuknij opcję Zachowaj obraz.

 3. (Warunkowo) Stuknij przycisk OK, jeśli otrzymasz monit o zezwolenie aplikacji Filr na dostęp do albumu zdjęć.

21.0 Robienie zdjęcia

Na urządzeniach z systemami iOS i Android można za pomocą aplikacji Filr robić zdjęcia i przekazywać je do systemu Filr:

Na urządzeniu z systemem iOS

 1. Przejdź do folderu lub obszaru, do którego chcesz przekazać zdjęcia.

 2. Stuknij ikonę Plus.

 3. Stuknij opcję Zrób zdjęcie.

 4. Zrób zdjęcie, stuknij opcję Użyj zdjęcia, a następnie stuknij opcję Przekaż.

Na urządzeniu z systemem Android

 1. Przejdź do strony domowej, a następnie stuknij ikonę plusa w lewym górnym rogu .

  lub

  Przejdź do folderu, do którego chcesz przekazać zdjęcia, a następnie stuknij ikonę .

 2. Stuknij opcję Zrób zdjęcie.

 3. Zrób zdjęcie, a następnie stuknij opcję Przekaż.

22.0 Automatyczne przekazywanie zdjęć i nagrań wideo do systemu Filr

Na urządzeniu z systemem iOS lub Android można skonfigurować aplikację Filr do automatycznego przekazywania zdjęć i nagrań wideo z lokalnej pamięci masowej na serwer Filr:

 1. Jeśli strona domowa nie jest jeszcze wyświetlana, stuknij przycisk Początek (w systemie iOS stuknij opcję ; w systemie Android stuknij opcję ).

 2. Urządzenia z systemem iOS: Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne, a następnie stuknij opcję Automatyczne przekazywanie.

  Urządzenia z systemem Android: Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Aparat > Automatyczne przekazywanie.

 3. Stuknij przełącznik Automatyczne przekazywanie, aby włączyć opcję.

  Zdjęcia i nagrania wideo są automatycznie przekazywane na serwer Filr bez powiadamiania użytkownika.

 4. Aby zapewnić przekazywanie zdjęć i nagrań wideo tylko przy użyciu sieci Wi-Fi, a nie danych komórkowych, wybierz opcję Wi-Fi.

 5. Wybierz folder na serwerze Filr, do którego będą przekazywane zdjęcia i nagrania wideo.

23.0 Usuwanie zdjęć i nagrań wideo po przekazaniu ich do systemu Filr

Na urządzeniu z systemem iOS lub Android można tak skonfigurować aplikację Filr, aby po pomyślnym przekazaniu zdjęć i nagrań wideo do systemu Filr były one usuwane z pamięci lokalnej.

 1. Jeśli strona domowa nie jest jeszcze wyświetlana, stuknij przycisk Początek (w systemie iOS stuknij opcję ; w systemie Android stuknij opcję ).

 2. Urządzenia z systemem iOS: Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne.

  Urządzenia z systemem Android: Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Aparat.

 3. Stuknij przełącznik Usuń po przekazaniu, aby włączyć lub wyłączyć opcję.

  Po włączeniu tej opcji zdjęcia i nagrania wideo są automatycznie usuwane z pamięci bez powiadamiania użytkownika.

24.0 Pobieranie pliku

Pliki można pobierać na urządzenie przenośne, dzięki czemu są dostępne do użytku w trybie offline. Pliki są pobierane wraz z komentarzami dodanymi do nich do tej pory.

Administrator systemu Filr może nie zezwolić na pobieranie plików na urządzenia przenośne z poziomu aplikacji Filr Mobile. Jeśli nie możesz pobierać plików na urządzenie przenośne w sposób opisany w tej sekcji lub jeśli pobrane wcześniej pliki nie są już dostępne na urządzeniu przenośnym, oznacza to, że administrator wyłączył tę funkcję.

 1. Przejdź do pliku, który chcesz pobrać.

 2. iPhone: Po wyświetleniu pliku na telefonie iPhone stuknij ikonę Działania, a następnie stuknij opcję Dodaj do pobranych.

  Aby usunąć plik z pobranych, stuknij ikonę Działania , a następnie stuknij opcję Usuń z pobranych.

  iPad: Po wyświetleniu pliku na iPadzie lub urządzeniu z systemem Android stuknij ikonę Pobierz .

  Aby usunąć plik z pobranych, stuknij ikonę Usuń .

  Urządzenia z systemem Android: Stuknij przycisk Menu, a następnie stuknij opcję Dodaj do pobranych.

  Aby usunąć plik z pobranych, stuknij przycisk Menu, a następnie stuknij opcję Usuń z pobranych.

  Urządzenia z systemem Windows: Po wyświetleniu pliku na telefonie z systemem Windows Phone stuknij opcję Pobierz.

  Aby usunąć plik z pobranych, stuknij ikonę Usuń .

Następujące ikony wskazują na to, że plik został pobrany:

 • Na ikonie pliku obok jego nazwy jest wyświetlana ikona pobierania.

  Na urządzeniach z systemem Android:

  Na urządzeniach z systemem iOS lub Windows:

 • Na iPadzie ikonę Pobierz zastępuje ikona Usuń .

  Na urządzeniach z systemem Windows ikonę Pobierz zastępuje ikona Usuń .

Dostęp do pobranych plików można uzyskać, stukając ikonę Pobrane na ekranie domowym.

Aby sprawdzić ilość pamięci zajmowaną na urządzeniu przez pobrane pliki:

 1. Stuknij przycisk Początek (w systemie iOS stuknij opcję ; w systemie Android stuknij opcję ; w systemie Windows stuknij opcję ).

 2. Urządzenia z systemem iOS: Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Użycie.

  W sekcji Pobrane pliki zostanie wyświetlone użycie pamięci związane z pobranymi plikami.

  Urządzenia z systemem Android: Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Pamięć masowa.

  Zostanie wyświetlona sekcja Bieżący rozmiar pobranych plików, zawierająca informację o użyciu pamięci związanym z pobranymi plikami.

  Urządzenia z systemem Windows: Stuknij opcję Ustawienia , a następnie szybko przesuń palcem do sekcji Pamięć masowa. Zostanie wyświetlona sekcja Bieżący rozmiar pobranych plików, zawierająca informację o użyciu pamięci związanym z pobranymi plikami.

25.0 Synchronizowanie pobranych plików

Aplikacja Filr synchronizuje pobrane pliki na urządzeniu przenośnym z plikami na serwerze zgodnie z harmonogramem określonym przez administratora systemu Filr.

Aby zmodyfikować ustawienia synchronizacji lub od razu zsynchronizować pliki:

 1. Stuknij przycisk Początek (w systemie iOS stuknij opcję ; w systemie Android stuknij opcję ; w systemie Windows stuknij opcję ).

 2. Urządzenia z systemem iOS: Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne, a następnie przejrzyj opcje w sekcji Synchronizuj pobrane pliki.

  Urządzenia z systemem Android: Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Synchronizuj pobrane pliki.

  Urządzenia z systemem Windows: Stuknij opcję Ustawienia , a następnie szybko przesuń palcem do sekcji Synchronizuj, aby wyświetlić opcje synchronizacji. Oprócz ustawień synchronizacji możesz wyświetlić datę i godzinę ostatniej synchronizacji oraz informację, czy obecnie trwa synchronizacja.

  Zostaną wyświetlone następujące opcje:

  • Tylko Wi-Fi. Po włączeniu tej opcji proces synchronizacji jest przeprowadzany jedynie w czasie, gdy urządzenie przenośne jest połączone z siecią Wi-Fi. Jeśli ta opcja jest wyłączona, proces synchronizacji korzysta z sieci Wi-Fi, gdy jest dostępna, a w pozostałych przypadkach używa funkcji przesyłania danych w sieci komórkowej.

  • Synchronizuj teraz. Powoduje natychmiastowe zsynchronizowanie pobranych plików bez względu na ustawienie opcji Tylko Wi-Fi.

26.0 Przekazywanie plików

UWAGA:Ta funkcja nie jest obecnie dostępna na urządzeniach Windows Phone ani BlackBerry:

WAŻNE:Domyślnie system Filr nie ogranicza możliwości przekazywania na podstawie typów plików. Od wersji Filr 3.1 administratorzy mogą jednak modyfikować to zachowanie.

Jeśli administrator systemu Filr ograniczył przekazywanie plików według typu, próby przesłania plików z ograniczeniami kończą się niepowodzeniem, a na urządzeniach, na których próbowano to zrobić, są wyświetlane komunikaty o błędach.

Pliki można przekazywać do witryny Filr z urządzenia przenośnego.

26.1 Przekazywanie plików z aplikacji Filr

 1. Urządzenia z systemem iOS: Przejdź do folderu lub obszaru, do którego chcesz przekazać plik, stuknij ikonę Plus , a następnie wybierz plik, który chcesz przekazać.

  Urządzenia z systemem Android: Przejdź do folderu lub obszaru, do którego chcesz przekazać pliki.

  W folderze sieciowym, w którym masz wymagane prawa, stuknij ikonę na lewo od pola Ścieżka folderu sieciowego lub stuknij ikonę menu obok folderu, stuknij opcję Przekaż plik i wybierz pliki, które chcesz przekazać.

  W obszarze Moje pliki przejdź do obszaru, do którego chcesz przekazać pliki, stuknij ikonę plusa w lewym górnym rogu , stuknij opcję Przekaż plik i wybierz pliki, które chcesz przekazać.

26.2 Przekazywanie pliku z poziomu innej aplikacji

 1. W innej aplikacji na urządzeniu przenośnym wyświetl plik, który chcesz przekazać do witryny Filr.

 2. Urządzenia z systemem iOS: Stuknij ikonę Otwórz w, a następnie stuknij ikonę Filr.

  Ta opcja nie jest dostępna z poziomu aplikacji Zdjęcia na urządzeniach z systemem iOS.

  UWAGA:Aplikacja Filr jest zarejestrowana w technologii „Otwórz w” i umożliwia importowanie oraz eksportowanie wszystkich typów plików. Inne aplikacje również mogą wybierać obsługiwane typy plików.

  Urządzenia z systemem Android: Stuknij opcję Udostępnij, a następnie stuknij ikonę Filr.

  Zostanie uruchomiona aplikacja Filr z otwartym oknem dialogowym Przekaż plik.

 3. (Opcjonalnie) W polu Nazwa pliku zmień nazwę pliku.

 4. Aby zapisać plik w domyślnym miejscu docelowym (Moje pliki), stuknij opcję Przekaż.

  lub

  Aby zapisać plik w innym miejscu docelowym w witrynie Filr:

  Urządzenia z systemem iOS: W sekcji Wybierz miejsce docelowe stuknij opcję Moje pliki, Współdzielone ze mną lub Foldery sieciowe, przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać plik, a następnie stuknij kolejno opcje Wybierz > Wyślij.

  Urządzenia z systemem Android: Stuknij opcję Przeglądaj, stuknij listę rozwijaną lokalizacji i wybierz pozycję Moje pliki lub Foldery sieciowe, stuknij folder, w którym chcesz zapisać plik, a następnie stuknij kolejno opcje Wybierz > Przekaż.

27.0 Tworzenie folderu

UWAGA:Ta funkcja nie jest obecnie dostępna w systemie Windows Phone.

Nowy folder można utworzyć na urządzeniu przenośnym.

 1. (Warunkowo) Aby utworzyć nowy folder w istniejącym folderze, przejdź do folderu, w którym chcesz utworzyć nowy folder, a następnie stuknij ikonę na pasku narzędzi (w systemie iOS stuknij ikonę ; w systemie Android stuknij ikonę ).

 2. Wpisz nazwę nowego folderu, a następnie stuknij kolejno opcje Zachowaj/OK.

28.0 Przenoszenie pliku lub folderu

UWAGA:Ta funkcja nie jest obecnie dostępna w systemie Windows Phone.

Pliki i foldery można przenosić do innych lokalizacji w witrynie Filr, używając urządzenia przenośnego.

 1. Przejdź do lokalizacji zawierającej plik lub folder, który chcesz przenieść.

 2. Stuknij ikonę informacji obok nazwy pliku lub folderu, który chcesz przenieść (w systemie iOS stuknij ikonę ; w systemie Android stuknij ikonę ).

 3. Urządzenia z systemem iOS: Stuknij ikonę Działania.

 4. Stuknij opcję Przenieś.

 5. W sekcji Zmiana folderu stuknij ikonę Moje pliki, Współdzielone ze mną lub Folder sieciowy, reprezentującą lokalizację, do której chcesz przenieść plik lub folder.

  Jeśli na przykład chcesz przenieść plik lub folder do obszaru Moje pliki, kliknij ikonę Moje pliki.

 6. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz przenieść plik lub folder do określonego folderu w obszarze Moje pliki, Współdzielone ze mną lub Folder sieciowy:

  1. Przejdź do folderu, do którego chcesz przenieść plik.

  2. Urządzenia z systemem iOS: Kliknij opcję Wybierz.

  3. Kliknij opcję Przenieś.

29.0 Kopiowanie pliku lub folderu

UWAGA:Ta funkcja nie jest obecnie dostępna w systemie Windows Phone.

Pliki i foldery można kopiować do innych lokalizacji w witrynie Filr, używając urządzenia przenośnego.

 1. Przejdź do lokalizacji zawierającej plik lub folder, który chcesz skopiować.

 2. Stuknij ikonę informacji obok nazwy pliku lub folderu, który chcesz skopiować (w systemie iOS stuknij ikonę ; w systemie Android stuknij ikonę ).

 3. (Warunkowo) W systemie iOS stuknij ikonę Działania.

 4. Stuknij opcję Kopiuj.

 5. W sekcji Zmiana folderu stuknij ikonę Moje pliki, Współdzielone ze mną lub Folder sieciowy, reprezentującą lokalizację, do której chcesz skopiować plik lub folder.

  Jeśli na przykład chcesz skopiować plik lub folder do obszaru Moje pliki, kliknij ikonę Moje pliki.

 6. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz skopiować plik lub folder do określonego folderu w obszarze Moje pliki, Współdzielone ze mną lub Folder sieciowy:

  1. Przejdź do folderu, do którego chcesz skopiować plik.

  2. Urządzenia z systemem iOS: Kliknij opcję Wybierz.

  3. Kliknij przycisk Kopiuj.

30.0 Zmiana nazwy pliku lub folderu

UWAGA:Ta funkcja nie jest obecnie dostępna w systemie Windows Phone.

Nazwę pliku lub folderu można zmienić na urządzeniu przenośnym.

 1. Przejdź do lokalizacji zawierającej plik lub folder, którego nazwę chcesz zmienić.

 2. Stuknij ikonę informacji obok nazwy pliku lub folderu, którego nazwę chcesz zmienić (w systemie iOS stuknij ikonę ; w systemie Android stuknij ikonę ).

 3. Urządzenia z systemem iOS: Stuknij ikonę Działania.

 4. Stuknij opcję Zmień nazwę.

 5. Wpisz nową nazwę, a następnie stuknij kolejno opcje Zachowaj/Zmień nazwę.

31.0 Usuwanie pliku lub folderu

UWAGA:Ta funkcja nie jest obecnie dostępna w systemie Windows Phone.

Plik lub folder można usunąć na urządzeniu przenośnym.

 1. Przejdź do pliku lub folderu, który chcesz usunąć.

 2. Stuknij ikonę informacji obok nazwy pliku lub folderu, który chcesz usunąć (w systemie iOS stuknij ikonę ; w systemie Android stuknij ikonę ).

 3. Urządzenia z systemem iOS: Stuknij ikonę Działania.

 4. Stuknij opcję Usuń.

 5. Stuknij opcję Tak/Usuń, aby potwierdzić zamiar usunięcia.

32.0 Wyświetlanie szczegółów pliku

Z plikami dostępnymi na urządzeniu przenośnym są związane istotne szczegóły, które można wyświetlać.

 1. Przejdź do pliku, którego szczegóły chcesz wyświetlić.

 2. iOS i Android: Stuknij ikonę informacji obok nazwy pliku (w systemie iOS stuknij ikonę , a w systemie Android stuknij kolejno opcje > Szczegóły).

  Windows: Stuknij i przytrzymaj nazwę pliku, a następnie stuknij opcję Szczegóły.

  Zostaną wyświetlone następujące informacje:

  • Nazwa pliku. Nazwa, jaką nosi plik.

  • Ścieżka pliku. Ścieżka prowadząca do pliku.

  • Rozmiar. Rozmiar pliku.

  • Utworzony przez. Nazwa użytkownika, który utworzył plik.

  • Utworzony. Data utworzenia pliku.

  • Autor modyfikacji. Nazwa użytkownika, który jako ostatni zmodyfikował plik.

  • Ostatnia modyfikacja. Data ostatniej modyfikacji pliku.

  • Uwaga. Uwaga powiązana z udziałem od użytkownika, który dokonał współdzielenia pliku. (Pozycja wyświetlana jedynie dla plików współdzielonych w obszarze Współdzielone ze mną).

  • Pobrano. Wskazuje, czy plik został pobrany i jest dostępny do wyświetlenia w trybie offline.

  • Współdziel z. Wyświetla nazwy użytkowników, z którymi plik jest współdzielony, oraz informacje o udziale.

33.0 Wyświetlanie szczegółów folderu

Z folderami dostępnymi na urządzeniu przenośnym są związane istotne szczegóły, które można wyświetlać.

 1. Przejdź do folderu, którego szczegóły chcesz wyświetlić.

 2. Urządzenia z systemem iOS lub Android: Stuknij ikonę informacji obok nazwy folderu (w systemie iOS stuknij opcję ; w systemie Android stuknij opcję ).

  Urządzenia z systemem Windows: Stuknij i przytrzymaj nazwę folderu, a następnie stuknij opcję Szczegóły.

  Zostaną wyświetlone następujące informacje:

  • Nazwa folderu. Nazwa, jaką nosi folder.

  • Ścieżka folderu. Ścieżka prowadząca do folderu.

  • Utworzony przez. Nazwa użytkownika, który utworzył folder.

  • Utworzony. Data utworzenia folderu.

  • Autor modyfikacji. Nazwa użytkownika, który jako ostatni zmodyfikował folder.

  • Ostatnia modyfikacja. Data ostatniej modyfikacji folderu.

  • Uwaga. Uwaga powiązana z udziałem od użytkownika, który dokonał współdzielenia folderu. (Pozycja wyświetlana jedynie dla folderów współdzielonych w obszarze Współdzielone ze mną).

  • Współdziel z. Wyświetla nazwy użytkowników, z którymi folder jest współdzielony, oraz informacje o udziale.

34.0 Zarządzanie buforowanymi plikami

Jeśli nie widzisz zaktualizowanej zawartości w aplikacji Filr lub występują podobne problemy, może być konieczne wyczyszczenie buforu aplikacji Filr. Możesz też wyświetlić ilość danych używanych przez buforowane pliki oraz ustawić maksymalny rozmiar tych plików.

34.1 Ustawianie maksymalnego rozmiaru buforowanych plików

Dla buforowanych plików można ustawić maksymalny rozmiar, aby nie były buforowane żadne dane przekraczające ten rozmiar.

 1. Jeśli strona domowa nie jest jeszcze wyświetlana, stuknij przycisk Początek (w systemie iOS stuknij opcję ; w systemie Android stuknij opcję ; w systemie Windows stuknij opcję ).

 2. Urządzenia z systemem iOS: Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Użycie, a następnie stuknij opcję Maks. rozmiar buforu.

  Urządzenia z systemem Android: Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Pamięć masowa > Maks. rozmiar buforu.

  Urządzenia z systemem Windows: Stuknij opcję Ustawienia , szybko przesuń palcem do sekcji Pamięć masowa, a następnie stuknij opcję Maks. rozmiar buforu.

 3. Stuknij liczbę reprezentującą maksymalny rozmiar pliku, jaki chcesz buforować.

34.2 Wyświetlanie bieżącego rozmiaru buforu

Istnieje możliwość wyświetlenia rozmiaru obecnie buforowanych plików.

 1. Jeśli strona domowa nie jest jeszcze wyświetlana, stuknij przycisk Początek (w systemie iOS stuknij opcję ; w systemie Android stuknij opcję ; w systemie Windows stuknij opcję ).

 2. Urządzenia z systemem iOS: Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Użycie, a następnie stuknij opcję Bieżący rozmiar buforu.

  Urządzenia z systemem Android: Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Pamięć masowa > Bieżący rozmiar buforu.

  Urządzenia z systemem Windows: Stuknij opcję Ustawienia , szybko przesuń palcem do sekcji Pamięć masowa, a następnie stuknij opcję Bieżący rozmiar buforu.

34.3 Czyszczenie buforu

 1. Jeśli strona domowa nie jest jeszcze wyświetlana, stuknij przycisk Początek (w systemie iOS stuknij opcję ; w systemie Android stuknij opcję ; w systemie Windows stuknij opcję ).

 2. Urządzenia z systemem iOS: Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Użycie > Wyczyść bufor.

  Urządzenia z systemem Android: Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Pamięć masowa > Wyczyść bufor.

  Urządzenia z systemem Windows: Stuknij opcję Ustawienia , szybko przesuń palcem do sekcji Pamięć masowa, a następnie stuknij opcję Wyczyść bufor.

  Ilość danych używanych przez buforowane pliki jest również wyświetlana w sekcji Buforowane pliki (system iOS), Aktualnie buforowane pliki (system Android) oraz Bieżący rozmiar buforu (system Windows).

35.0 Omówienie konfliktów dokumentów

Jeśli dokument jest edytowany w tym samym czasie w różnych lokalizacjach, tylko ten plik, który zostanie przekazany do systemu Filr jako pierwszy, otrzyma oryginalną nazwę pliku. Pozostałe wersje tego pliku będą przekazywane do systemu Filr pod innymi nazwami. Wszelkie komentarze do pliku oraz informacje o współdzieleniu są zachowywane tylko w oryginalnym pliku.

Załóżmy na przykład, że Użytkownik A i Użytkownik B zaczynają edytować plik plik1.doc w tym samym czasie na różnych urządzeniach. Użytkownik A zapisuje swoje zmiany i przekazuje plik do systemu Filr. Plik jest zapisywany w systemie Filr ze zmianami Użytkownika A i z oryginalną nazwą pliku (plik1.doc). Następnie Użytkownik B zapisuje swoje zmiany i przekazuje plik do systemu Filr. Nazwa pliku Użytkownika B jest zmieniana na plik1 (konfliktowa kopia użytkownika Użytkownik B — data).doc. Użytkownik B widzi wersję pliku plik1.doc Użytkownika A w systemie Filr i jest powiadamiany, że nazwa jego pliku została zmieniona.

WAŻNE:Plik o zmienionej nazwie można przekazać tylko wtedy, gdy użytkownik, który go utworzył, ma prawa Uczestnik dla folderu, z którego pochodzi ten plik. Jeśli na przykład plik był współdzielony z Użytkownikiem B i Użytkownik B ma tylko prawa Edytor do folderu, w którym znajduje się ten plik (nie ma praw Uczestnik), plik ten nie może zostać przekazany do systemu Filr po zmianie jego nazwy.

36.0 Zagadnienia bezpieczeństwa

W przypadku uzyskiwania dostępu do systemu Filr na urządzeniu przenośnym ważną kwestią jest bezpieczeństwo poufnych dokumentów. Aplikacja Filr zapewnia bezpieczny dostęp do plików z poziomu urządzenia przenośnego. Jeśli administrator systemu Filr zezwolił Ci na pobieranie plików na urządzenie przenośne, musisz się upewnić, że na Twoim urządzeniu zostało skonfigurowane szyfrowanie plików.

36.1 Domyślne ustawienia zabezpieczeń

Uzyskując dostęp do systemu Micro Focus Filr z poziomu urządzenia przenośnego, korzystasz z tych samych zabezpieczeń co w przypadku dostępu do systemu Filr ze stacji roboczej. Funkcje zabezpieczeń obejmują:

 • Bezpieczny dostęp za pośrednictwem protokołu SSL

 • Wszystkie ustanowione wcześniej ustawienia kontroli dostępu

36.2 Konfigurowanie 4-cyfrowego kodu dostępu

W celu zwiększenia bezpieczeństwa możesz skonfigurować 4-cyfrowy kod dostępu, który jest wymagany podczas uzyskiwania dostępu do aplikacji Filr. Jeśli Twoje urządzenie obsługuje identyfikator dotykowy, możesz włączyć używanie identyfikatora dotykowego zamiast 4-cyfrowego kodu dostępu.

 1. Jeśli strona domowa nie jest jeszcze wyświetlana, stuknij przycisk Początek (w systemie iOS stuknij opcję ; w systemie Android stuknij opcję ; w systemie Windows stuknij opcję ).

 2. Urządzenia z systemem iOS: Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Konto > Blokada kodem.

  Urządzenia z systemem Android: Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Konto > Blokada kodem.

  Urządzenia z systemem Windows: Stuknij opcję Ustawienia , szybko przesuń palcem do sekcji Konto, a następnie stuknij opcję Blokada kodem.

 3. Stuknij opcję Włącz kod dostępu.

 4. Podaj i potwierdź swój 4-cyfrowy kod dostępu.

 5. Urządzenia z systemem iOS: (Opcjonalnie) Jeśli urządzenie obsługuje identyfikator dotykowy, możesz włączyć opcję Użyj Touch ID.

36.3 Szyfrowanie pobranych plików

Administrator systemu Filr może zezwolić na pobieranie plików na urządzenie przenośne oraz na otwieranie ich w aplikacjach innych firm. Jeśli administrator systemu Filr udostępnił Ci te możliwości, upewnij się, że na urządzeniu przenośnym skonfigurowano szyfrowanie plików:

Szyfrowanie pobranych plików na urządzeniach z systemem iOS

UWAGA:Ta funkcja jest dostępna tylko na urządzeniach oferujących szyfrowanie sprzętowe, w tym na telefonach iPhone 3GS i nowszych, iPadach (wszystkie modele) oraz iPodach touch 3. generacji i nowszych.

Aby skonfigurować szyfrowanie plików na urządzeniu z systemem iOS, musisz włączyć kod:

 1. Włącz szyfrowanie przy użyciu kodu, stukając kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Kod blokady.

 2. Wykonaj instrukcje w celu utworzenia kodu.

 3. Po ustawieniu kodu przewiń ekran w dół i upewnij się, że jest widoczny tekst Ochrona danych jest włączona.

Szyfrowanie pobranych plików na urządzeniach z systemem Android

UWAGA:Ta funkcja jest dostępna jedynie w systemie Android 4 lub nowszym. Procedura może się różnić w zależności od urządzenia.

Aby skonfigurować szyfrowanie plików na urządzeniu z systemem Android, musisz włączyć szyfrowanie danych:

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Zabezpieczenia systemu.

 2. Stuknij opcję Szyfrowanie danych, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie w celu skonfigurowania szyfrowania danych dla urządzenia i karty SD (na tej karcie są zapisywane pobrane pliki).

Szyfrowanie pobranych plików na urządzeniach z systemem Windows

UWAGA:Ta funkcja jest dostępna jedynie w systemie Windows Phone 8.0 oraz 8.1 i musi zostać włączona przez administratora.

 1. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci, w której jest uruchomione oprogramowanie Exchange ActiveSync, a następnie wybierz właściwość RequireDeviceEncryption.

Aby uzyskać więcej informacji o systemie Windows Phone for Business, zobacz witrynę internetową firmy Microsoft.

37.0 Wylogowywanie

 1. Jeśli strona domowa nie jest jeszcze wyświetlana, stuknij przycisk Początek (w systemie iOS stuknij opcję ; w systemie Android stuknij opcję ; w systemie Windows stuknij opcję ).

 2. iPhone: Stuknij ikonę Użytkownik .

  iPad i urządzenia z systemem Android: Stuknij swoją nazwę użytkownika w postaci łącza w prawym górnym rogu strony.

  Windows: Stuknij opcję Ustawienia .

 3. Stuknij opcję Wyloguj.

38.0 Funkcje niedostępne w aplikacji Mobile

Aplikacja Filr Mobile zapewnia Ci dostęp do najważniejszych plików wszędzie tam, gdzie przebywasz. Nie wszystkie funkcje systemu Filr są jednak dostępne w aplikacji Mobile. Aby korzystać z pełnego zestawu funkcji, uzyskaj dostęp do systemu Filr z przeglądarki internetowej na stacji roboczej, w sposób opisany w dokumencie Filr 3.4: Podręcznik dostępu użytkownika.

39.0 Informacje prawne

Aby uzyskać informacje prawne, na temat znaków towarowych, zrzeczeń, gwarancji, eksportu i innych ograniczeń użytkowania, praw rządu Stanów Zjednoczonych, zasad dotyczących patentów oraz zgodności ze standardem FIPS, zobacz https://www.microfocus.com/about/legal/.

Copyright © 2018 Micro Focus lub jeden z jej oddziałów.