6.8 Pobieranie plików

Pliki można pobierać pojedynczo lub po kilka plików jednocześnie.

Pobieranie jest realizowane za pomocą wyskakującego okienka. Jeśli występują problemy z pobraniem pliku, upewnij się, że wyskakujące okienka są włączone.

6.8.1 Pobieranie pojedynczych plików

 1. Przejdź do folderu lub obszaru zawierającego plik, który chcesz pobrać, a następnie go otwórz.

 2. Kliknij nazwę pliku, który chcesz pobrać.

  Domyślnym zachowaniem, w zależności od przeglądarki, jest pobranie pliku lub otwarcie go w nowej karcie przeglądarki. To domyślne zachowanie można modyfikować (zobacz Zmiana domyślnego zachowania po kliknięciu nazwy pliku).

 3. (Warunkowo) Jeśli plik nie jest pobierany po kliknięciu jego nazwy, kliknij strzałkę menu rozwijanego obok nazwy pliku lub folderu, a następnie kliknij opcję Pobierz plik jako archiwum ZIP.

  W przypadku korzystania z polecenia Pobierz plik jako archiwum ZIP w systemie Filr na stacji roboczej, na której jest pobierany plik, musi być dostępne narzędzie do dezarchiwizacji obsługujące rozszerzenie Zip64.

  WSKAZÓWKA:Jest to szybszy sposób pobierania plików w przypadku wolnego połączenia z serwerem Filr lub gdy rozmiar pliku przekracza 4 GB.

  lub

  Kliknij plik prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Zapisz łącze jako.

 4. Zapisz plik na stacji roboczej. Możesz zmienić nazwę pliku lub zachować nazwę oryginalną.

  UWAGA:Jeśli nazwa pliku zawiera znaki wielobajtowe, wówczas nazwa pobranego pliku będzie brzmiała download.zip. Nazwę pliku można później zmienić.

 5. (Opcjonalnie) Teraz możesz zmodyfikować plik i zapisać go z powrotem w systemie Filr (zobacz Pobieranie i edytowanie pliku).

6.8.2 Pobieranie wielu plików i folderów

Wiele plików i folderów można pobierać jako plik ZIP. Podczas pobierania wielu plików i folderów należy wziąć pod uwagę poniższe kwestie:

 • W przypadku pobierania folderu zawierającego podfoldery hierarchia folderów jest zachowywana w pliku ZIP.

 • Nie można pobrać folderu zawierającego łącznie ponad 1000 plików. Obejmuje to pliki znajdujące się bezpośrednio w folderze i w jego podfolderach.

 • W przypadku pobierania plików jako pliku ZIP z systemu Filr na stacji roboczej, na której jest pobierany plik, musi być dostępne narzędzie do dezarchiwizacji obsługujące rozszerzenie Zip64.

Aby pobrać wiele plików i folderów:

 1. Przejdź do folderu lub lokalizacji zawierających pliki, które chcesz pobrać.

 2. Kliknij strzałkę w dół obok nazwy wybranego folderu, a następnie kliknij opcję Pobierz wszystkie pliki jako archiwum ZIP.

  lub

  Jeśli jesteś w folderze, w którym chcesz pobrać wszystkie pliki, kliknij ikonę Konfiguruj obok nazwy folderu, a następnie kliknij opcję Pobierz wszystkie pliki jako archiwum ZIP.

 3. Zapisz plik ZIP na stacji roboczej, a następnie go wyodrębnij.

  Wszelka hierarchia folderów jest zachowywana w pliku ZIP.

 4. (Opcjonalnie) Teraz możesz zmodyfikować pliki i zapisać je z powrotem w systemie Filr (zobacz Pobieranie i edytowanie pliku).