3.5 Współdzielenie z osobami spoza organizacji

UWAGA:Aby można było współdzielić elementy z osobami spoza organizacji, ta funkcja musi najpierw zostać włączona przez administratora systemu Filr.

W systemie Filr można wskazać określonych użytkowników, którzy nie należą do organizacji, i przyznać im dostęp umożliwiający wyświetlanie plików firmowych i współpracę nad nimi.

Gdy współdzielisz element z użytkownikiem zewnętrznym (spoza organizacji), dla tego użytkownika jest automatycznie tworzone konto systemu Filr przy użyciu jego adresu e-mail. Użytkownik musi następnie zarejestrować się w witrynie Filr.

3.5.1 Logowanie się jako użytkownik zewnętrzny w celu wyświetlenia współdzielonego elementu

Gdy użytkownik spoza witryny Filr otrzyma współdzielony element, jest dla niego automatycznie tworzone konto systemu Filr przy użyciu jego adresu e-mail.

Użytkownik musi następnie zarejestrować się w witrynie Filr w celu zalogowania się. (W wersjach systemu Filr wcześniejszych niż wersja 1.1 użytkownicy mogli logować się do witryny Filr przy użyciu swojego konta usługi Google lub Yahoo. Ta funkcja nie jest już dostępna dla nowych użytkowników w systemie Filr 1.1 i jego nowszych wersjach. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, zobacz Plik readme produktu Novell Filr 1.1).

Aby można było zalogować się w witrynie Filr, musi być z Tobą współdzielony co najmniej jeden element, który nie wygasł.

  1. W otrzymanym powiadomieniu e-mail informującym o współdzielonym elemencie kliknij łącze do tego elementu.

  2. Na stronie logowania do systemu Filr podaj swoje imię i nazwisko, a następnie utwórz hasło. Identyfikatorem użytkownika będzie adres e-mail, na który został wysłany element współdzielony, i nie można go zmienić.

  3. Kliknij przycisk Zarejestruj.

    Nastąpi uwierzytelnienie w systemie Filr i element współdzielony zostanie wyświetlony.

  4. (Opcjonalnie) Poza elementami, które są z nimi współdzielone, użytkownicy zewnętrzni mogą wyświetlać wszystkie elementy udostępnione publicznie, klikając opcję Publiczne w nagłówku.

    Możliwość udostępniania plików i folderów publicznie musi zostać włączona przez administratora systemu Filr.

3.5.2 Udostępnianie plików publicznie

Pliki i foldery można udostępniać publicznie poza organizacją. Aby uzyskać informacje o współdzieleniu plików i folderów publicznie, zobacz Sekcja 3.3, Współdzielenie plików i folderów.

Użytkownicy następujących typów mogą wyświetlać elementy współdzielone publicznie:

UWAGA:Użytkownicy zewnętrzni nie mają prawa wyświetlać elementów współdzielonych publicznie. Aby wyświetlać elementy współdzielone publicznie, użytkownicy zewnętrzni muszą się zalogować w witrynie Filr jako goście.