3.3 Współdzielenie plików i folderów

Pliki i foldery można współdzielić z użytkownikami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Aby współdzielić foldery i pliki:

 1. Przejdź do folderu, który chcesz współdzielić, lub do folderu zawierającego pliki, które chcesz współdzielić.

  Jeśli masz prawa do współdzielenia, możesz współdzielić następujące elementy:

  • Foldery i pliki ze swoich kart Moje pliki , Współdzielone ze mną lub Współdzielone przeze mnie . (Nie możesz współdzielić folderów znajdujących się w folderze sieciowym).

  • Pliki znajdujące się w obszarze Foldery sieciowe . (Nie możesz współdzielić folderów znajdujących się w folderze sieciowym).

 2. Zaznacz jeden lub kilka plików, które chcesz współdzielić, a następnie kliknij kolejno opcje Więcej > Współdziel.

  lub

  Kliknij strzałkę w dół obok pliku lub folderu, które chcesz współdzielić, a następnie kliknij opcję Współdziel plik lub Współdziel folder.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Współdzielenie.

 3. Pliki i foldery można współdzielić z wewnętrznymi i zewnętrznymi użytkownikami systemu Filr oraz publicznie:

  • Aby współdzielić z wewnętrznymi użytkownikami systemu Filr, zacznij wpisywać nazwę użytkownika lub grupy, z którymi chcesz współdzielić plik lub folder, a następnie kliknij tę nazwę, gdy pojawi się na liście rozwijanej.

  • Aby współdzielić z użytkownikami zewnętrznymi (spoza organizacji), podaj adres e-mail użytkownika, a następnie naciśnij klawisz Enter.

   lub

   Kliknij ikonę Użytkownik zewnętrzny, a następnie podaj adres e-mail użytkownika i kliknij przycisk OK.

   Ta funkcja musi zostać włączona przez administratora systemu Filr. Aby dowiedzieć się, czy masz prawa współdzielenia z użytkownikami zewnętrznymi, najedź kursorem na ikonę Informacje obok pola wprowadzania.

   Aby uzyskać więcej informacji o współdzieleniu z użytkownikami zewnętrznymi, zobacz Sekcja 3.5, Współdzielenie z osobami spoza organizacji.

  • Aby współdzielić z ogółem publicznym, kliknij opcję Upublicznij w prawym górnym rogu okna dialogowego Współdzielenie.

   Użytkownicy, którzy nie mają konta użytkownika systemu Filr, mogą wejść do witryny Filr jako goście (zobacz Sekcja 1.2.1, Uzyskiwanie dostępu do systemu Novell Filr z przeglądarki internetowej) i wyświetlać wszystkie elementy współdzielone publicznie.

   Użytkownicy zewnętrzni nie mają prawa wyświetlać elementów współdzielonych publicznie. Aby wyświetlać elementy współdzielone publicznie, użytkownicy zewnętrzni muszą się zalogować w witrynie Filr jako goście.

   Ta funkcja musi zostać włączona przez administratora systemu Filr. Aby dowiedzieć się, czy masz prawa współdzielenia publicznego, najedź kursorem na ikonę Informacje obok pola wprowadzania.

  • Aby szybko współdzielić element z wieloma użytkownikami, możesz skopiować adresy e-mail z jednej lokalizacji i wkleić je w polu Dodaj użytkownika, grupę lub adres e-mail w oknie dialogowym Współdzielenie.

   Adresy e-mail muszą należeć do użytkowników wewnętrznych lub zewnętrznych i muszą być rozdzielone przecinkami (,) lub spacjami.

 4. W kolumnie Współdzielone z kliknij nazwy użytkowników lub grup, których ustawienia współdzielenia chcesz zmodyfikować. Możesz zaznaczyć kilku użytkowników i zmodyfikować ich ustawienia współdzielenia jednocześnie.

  Ustawienia współdzielenia użytkownika dodanego ostatnio do kolumny Współdzielone z są już wyświetlane.

 5. Wybierz prawa dostępu, które chcesz przyznać użytkownikowi lub grupie.

  Nie możesz modyfikować praw dostępu w przypadku współdzielenia publicznie lub rozpowszechniania łącza pliku.

  • Przeglądający. Użytkownicy mogą wyświetlać poszczególne pliki, które są z nimi współdzielone, lub wszystkie pliki w folderze, który jest z nimi współdzielony.

   Jest to jedyna opcja dostępna w przypadku współdzielenia publicznie lub rozpowszechniania łącza pliku.

  • Edytor. Użytkownicy mogą wyświetlać i modyfikować poszczególne pliki, które są z nimi współdzielone, lub wszystkie pliki w folderze, który jest z nimi współdzielony.

  • Uczestnik. (Dotyczy tylko współdzielenia folderów). Użytkownicy mogą tworzyć pliki w folderze, zmieniać nazwy istniejących plików oraz modyfikować, kopiować i usuwać pliki wewnątrz folderu. Użytkownicy nie mogą wykonywać działań na samym folderze; mogą go jedynie kopiować.

 6. W sekcji Zezwalaj na wtórne współdzielenie z wybierz, czy chcesz zezwolić na współdzielenie z użytkownikami wewnętrznymi, zewnętrznymi, publicznie lub za pośrednictwem łącza pliku.

 7. W polu Wygasa wybierz spośród następujących opcji:

  • Nigdy. Udział nigdy nie wygasa.

  • Dnia. Wybierz określony dzień, w którym mają wygasnąć prawa.

   Prawa wygasają z początkiem wybranego dnia.

  • Po. Określ liczbę dni, przez jaką prawa mają być aktywne.

   Każdy dzień jest liczony jako 24-godzinny okres od chwili ustawienia wygasania.

 8. Jeśli chcesz dołączyć do udziału osobistą uwagę, podaj ją w polu Uwaga.

  Uwagę będą mogli przeczytać tylko użytkownicy lub grupy, z którymi współdzielisz pliki.

  Uwaga na temat udziału nie może zawierać więcej niż 255 znaków.

 9. Wybierz spośród następujących opcji powiadamiania:

  • Wszyscy odbiorcy. Zostaną powiadomieni wszyscy odbiorcy z listy współdzielenia.

  • Tylko nowo dodani odbiorcy. Zostaną powiadomieni tylko użytkownicy dodani do listy współdzielenia.

  • Nowi i zmodyfikowani odbiorcy. Zostaną powiadomieni tylko nowi odbiorcy oraz odbiorcy, których prawa współdzielenia modyfikujesz.

  • Brak. Nie będą wysyłane żadne powiadomienia.

  Powiadomienia zawierają następujące informacje:

  • Łącze do współdzielonego elementu.

  • Uwaga wprowadzona specjalnie dla użytkownika, z którym jest współdzielony dany element (zobacz etap 8).

  • Data wygaśnięcia udziału (zobacz etap 8).

 10. Kliknij przycisk OK.