Podręcznik użytkownika systemu Micro Focus Vibe 4.0.6

Podręcznik użytkownika systemu Micro Focus Vibe 4 zawiera omówienie sposobu używania produktu Micro Focus Vibe.

W tym podręczniku omówiono następujące zagadnienia:

Odbiorcy

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla nowych użytkowników produktu Micro Focus Vibe.

Opinie

Oczekujemy na komentarze i propozycje dotyczące tego podręcznika i pozostałej dokumentacji dołączonej do tego produktu. W tym celu należy skorzystać z funkcji komentarzy do tematu dostępnej u dołu każdej strony dokumentacji online.

Aktualizacje dokumentacji

Najnowsza wersja niniejszego podręcznika jest dostępna w witrynie z dokumentacją produktu Micro Focus Vibe 4 w sieci Web.

Dodatkowa dokumentacja i zasoby

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji produktu Micro Focus Vibe dostępnej w witrynie z dokumentacją produktu Micro Focus Vibe 4 w sieci Web.

Aby uzyskać dostęp do Podręcznika użytkownika systemu Micro Focus Vibe z poziomu produktu Micro Focus Vibe, kliknij swoje imię i nazwisko w postaci łącza w prawym górnym rogu dowolnej strony systemu Vibe, a następnie kliknij opcję Pomoc.

Dodatkowe informacje oraz zasoby, w tym dostępne do pobrania niestandardowe formularze i przepływy pracy, powiązane artykuły i inne materiały, można znaleźć w bibliotece zasobów dla Micro Focus Vibe.