Filr 3.4: Handbok om Desktop-programmet för Mac

.

Denna handbok är avsedd för dig som använder skrivbordsversionen av Filr och behandlar följande ämnen:

Målgrupp

Handboken är avsedd för dig som använder skrivbordsversionen av Filr

Återkoppling

Vi välkomnar dina kommentarer och förslag angående den här handboken och annan dokumentation som medföljer den här produkten. Använd gärna länken för att kommentera ämnet som du hittar längst ned på varje sida i onlinedokumentationen.

Uppdateringar av dokumentationen

Den senaste versionen av Micro Focus Filr Administrative User Interface Reference (Micro Focus Filr 3 Referensguide till administratörsgränssnittet) och annan dokumentation finns på webbplatsen för Filr 3.0-dokumentation.

Ytterligare dokumentation

Det finns mer information i dokumentationen till Micro Focus Filr, som du kan hämta på webbplatsen för Filr 3-dokumentation.