2.0 Installera och konfigurera Filr Desktop-programmet