Rollbaserad logistikmodul för Identity Manager 3.6 Användarprogram: Användarhandbok

I den här handboken beskrivs användargränssnittet i Novell® Identity Manager och hur du kan använda programmets funktioner, bland annat:

Målgrupp

Informationen i den här boken är avsedd för slutanvändare av gränssnittet i identitetshanteraren.

Förutsättningar

Handboken förutsätter att du använder standardinställningen för gränssnittet i identitetshanteraren. Det är dock möjligt att din version av användargränssnittet har anpassats så att det ser ut eller fungerar annorlunda.

Innan du börjar bör du be systemadministratören om information om eventuella anpassningar som kan ha betydelse.

Handbokens upplägg

Det här är en sammanfattning av handbokens innehåll:

Del

Beskrivning

Område I, Välkommen till Identity Manager

Introduktion till användargränssnittet i Identity Manager och hur du börjar använda det

Område II, Använda fliken Självservice för identitet

Använda fliken Självservice för identitet i Identity Managers gränssnitt och arbeta med identitetsinformation som:

 • organisationsscheman

 • profiler (din identitetsinformation)

 • katalogsökningar

 • lösenord

 • användarkonton (med mera).

Område III, Använda fliken Begäranden och godkännanden

Använda fliken Begäranden och godkännanden i Identity Manager till att:

 • hantera logistikarbete (uppgifter och resursbegäranden) för dig själv eller ditt team

 • konfigurera logistikinställningar för dig själv eller ditt team.

Område IV, Använda fliken Roller

Använda fliken Roller i användargränssnittet i Identity Manager till att:

 • göra rollbegäranden för dig själv eller för andra användare i företaget

 • skapa roller och rollrelationer i rollhierarkin

 • skapa begränsningar vid separering av uppgifter för att hantera möjliga konflikter mellan rolltilldelningar

 • visa rapporter med information om status för rollkatalogen och de roller som är tilldelade användare, grupper och containrar.

Feedback

Vi välkomnar dina kommentarer och förslag angående den här handboken och annan dokumentation som följer med den här produkten. Använd gärna kommentarsfunktionen längst ner på sidorna i onlinedokumentationen eller lämna dina kommentarer på www.novell.com/documentation/feedback.html.

Uppdateringar av dokumentationen

Den senaste versionen av IDM-användarprogrammet: Användarhandbok finns på webbplatsen för Identity Manager.

Dokumentationsstandarder

I Novell-dokumentationen används en större än-symbol (>) för att skilja mellan åtgärder i instruktioner och objekt i korsreferenser.

Varumärkessymboler (®, ™ o.s.v.) används för varumärken som tillhör Novell. En asterisk (*) används som beteckning på varumärken som tillhör ett annat företag.

När en sökväg kan skrivas med ett omvänt snedstreck på vissa plattformer och ett framåtvänt snedstreck för andra anges sökvägsnamnet med ett omvänt snedstreck. Användare på plattformar där ett framåtvänt snedstreck krävs, t.ex. Linux* eller UNIX*, ska använda framåtvända snedstreck enligt programvarans krav.