Samordna IT och affärer – ett fall för Novell ZENworks 10 Configuration Management

Kom och hör hur du kan minska IT-kostnaderna och öka användarnas produktivitet genom att samordna IT-infrastrukturen med verksamhetsmålen.