Skapa Service-Driven Data Center (del 1)

Läs mer om hur du med hjälp av SUSE Linux Enterprise skapar ett tjänstedrivet datacenter som gör att du alltid kommer åt verksamhetens uppdragskritiska applikationer och som fungerar med den blandade IT-miljön.