Skapa NSS-volymer på OES Linux med lokalt ansluten lagring

Chris Neal visar hur du sätter upp lagringsvolymer på OES Linux i filsystemet NSS med lokalt ansluten lagring.