Skapa NSS-volymer på OES Linux med fysiska serverhårddiskar

Möt Chris Neal och låt honom visa hur du sätter upp lagringsvolymer på OES Linux med NSS-filsystemet. Han förklarar även hur de olika komponenterna i NSS och Linux filsystem och volymhanterare hänger ihop.