Video om positiva erfarenheter: Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg

Med Novell Open Enterprise Server och Novell Identity Manager blir det lättare för ett litet IT-team att tillhandahålla IT-tjänster till mer än 3 600 användare och hålla kostnaderna nere.