Startsida för Novell

Få grepp om rollhantering och åtkomst med Novell Access Governance Suite

Novell Mediagalleri

Ljus Switch

Det här materialet kräver Adobe Flash version 9.0.115.0 eller senare. Om du inte kan se det här meddelandet har du antingen inte Adobe Flash på din dator, eller också är din version äldre än den som krävs. Du kan hämta den senaste versionen här:http://get.adobe.com/flashplayer

Betygsätt det här

Med Access Governance Suite hanterar du roller och certifiering av användaråtkomst. Du kan dessutom omvandla affärsprocesser till IT-policyer och rättigheter som uppfyller gällande krav på regelefterlevnad.

Relaterat material

© 2015 Micro Focus