Få grepp om rollhantering och åtkomst med Novell Access Governance Suite

Med Access Governance Suite hanterar du roller och certifiering av användaråtkomst. Du kan dessutom omvandla affärsprocesser till IT-policyer och rättigheter som uppfyller gällande krav på regelefterlevnad.