Nyttan av smart regelefterlevnad

Titta på den här webbsändningen om du vill veta mer om Novells och Infosys integrerade lösning för åtkomstkontroll. Med den automatiserar du åtkomsten till hanteringsprocesser och ser till att konsekventa regler baserade på affärsroller och tillhörande segregering av uppgifter följs i verksamheten.