Startsida för Novell

Nyttan av smart regelefterlevnad

Novell Mediagalleri

Ljus Switch

Det här materialet kräver Adobe Flash version 9.0.115.0 eller senare. Om du inte kan se det här meddelandet har du antingen inte Adobe Flash på din dator, eller också är din version äldre än den som krävs. Du kan hämta den senaste versionen här:http://get.adobe.com/flashplayer

Betygsätt det här

Titta på den här webbsändningen om du vill veta mer om Novells och Infosys integrerade lösning för åtkomstkontroll. Med den automatiserar du åtkomsten till hanteringsprocesser och ser till att konsekventa regler baserade på affärsroller och tillhörande segregering av uppgifter följs i verksamheten.

Relaterat material

© 2015 Micro Focus