Novell SecureLogin

Den här demonstrationen av Novell SecureLogin visar hur enkelt det är för användare att börja använda Single Sign-On till terminal-, webb- Windows- och Java-baserade applikationer. Den visar även hur snabbt Novell SecureLogin kan driftsättas och visar hur du skapar en driftsättning som gör det möjligt att snabbt byta användare.