Teknisk demonstration: Novell ZENworks Application Virtualization

Genom den här demonstrationen får du bättre förståelse för hur Application Virtualization kan förebygga programkonflikter, hur du gör uppdateringar av operativsystemet smidigare och minskar tidsåtgång och kostnad för att driftsätta programvara.