Köra och hantera virtuella produkter i produktionen

Virtuella produkter kan underlätta mycket för de IT-ansvariga, oavsett om det handlar om traditionell IT eller användning i molnet. I den här webbsändningen som ges på begäran kan du lyssna till experter från Novell, GroundWork Open Source och RedMonk.Hämta