Få enklare Single Sign-On med Novell SecureLogin 7

Den senaste utgåvan av Novell SecureLogin har marknadens mest omfattande integreringsguide, med funktioner för Windows, Web, Java och företagsapplikationer. Här genereras automatiskt skript som du kan använda till att minska den tid som krävs för att introducera SSO i den blandade infrastrukturen – från veckor till dagar. I det här webbseminariet visar vi hur det går till.