Video om positiva erfarenheter: Tenzing Toronto

Genom att använda PlateSpin Orchestrate till att hantera både Microsoft Windows- och Linux-miljöer har Tenzing skapat en ny molnplattform för en ny kundmarknad.