Fördelar med ZENworks Migration Assurance

Funderar du på att uppgradera till Novell ZENworks Configuration Management? Förenkla och effektivisera processen med Novell ZENworks Migration Assurance. I den här webbsändningen får du ta del av kombinationen av konsulttjänster på plats, beprövad utbildning och support i världsklass. Den är utformad för att visa på de bästa metoderna i branschen inför din uppgradering, rätt erbjudande beroende på storleken på ditt företag och din nuvarande relation till Novell, samt för att du ska få se exempel på hur andra med stor framgång använt sig av Novell ZENworks Migration Assurance.