Novell ZENworks Application Virtualization

Gartner beräknar att virtuella applikationer kan minska kostnaderna för test, paketering och support för alla applikationer med 60 %. Ta del av den här diskussionen där du får reda på hur virtualisering av applikationer kan förebygga konflikter, göra uppgraderingen av operativsystem smidigare och minska tiden och kostnaderna för att driftsätta programvara.