4.4 Om Filr-handlinger

4.4.1 Oversigt over Filr-handlinger

Drift

Mapper

Filer

Kommentar

 

Hent fillink

 

Hent Filr-oplysninger

Gør tilgængelig offline

Gør kun tilgængelig online

Deling

*✓

Synkroniser nu

**✓

**✓

Fortryd lokale ændringer

***✓

***✓

* Du kan ikke dele mapper fra Netmapper.

** Du kan kun synkronisere offlinefiler og -mapper.

*** Du kan kun fortryde lokale ændringer, hvis ændringer til offlinefiler endnu ikke er blevet synkroniseret med serveren.

4.4.2 Gør tilgængelig offline

Den valgte fil eller den valgte mappe og det tilhørende indhold downloades til din lokale disk i Filr.

Filer og mapper, som er tilgængelige offline, synkroniseres periodisk med Filr, så du har adgang til dem på din lokale disk, også når du ikke er logget på Filr.

Sådan gør du en fil eller mappe tilgængelig offline:

 1. Højreklik på filen eller mappen.

 2. Klik på Gør tilgængelig offline.

4.4.3 Gør kun tilgængelig online

Kopien af filen eller mappen fjernes fra den lokale disk i Filr. Filen eller mappen forbliver dog online.

BEMÆRK!Du kan gøre individuelle filer og mapper tilgængelige online. Men en fil, der findes i en offlinemappe, kan ikke gøres tilgængelig online. Hvis en sådan fil skal være tilgængelig online, skal mappen først gøres tilgængelig online.

Sådan gør du en fil eller mappe kun tilgængelig online:

 1. Højreklik på filen eller mappen.

 2. Klik på Gør kun tilgængelig online.

4.4.4 Fjern cachefiler

Når en onlinefil, som endnu ikke er tilgængelig offline, åbnes enten via et program eller ved at dobbeltklikke på den, gemmes en kopi af filen i det lokale cachelager. Du kan angive, hvor længe lokalt gemte cachefiler skal bevares, efter de sidst er blevet åbnet. Du kan finde yderligere oplysninger i Sletning af cachefiler.

4.4.5 Synkroniser nu

Synkroniser de valgte filer og mapper, der er tilgængelige offline, til Filr-serveren.

 • Synkroniser den relevante offlinefil eller -mappe ved at højreklikke på filen eller mappen og derefter klikke på Synkroniser nu.

 • Hvis du vil synkronisere alle offlinefiler og -mapper, skal du klikke på Filr-ikonet på Mac-menulinjen og derefter klikke på Synkroniser nu.

4.4.6 Fortryd lokale ændringer

Fortryd ændringer, du har foretaget i en fil eller mappe, som ikke kan synkroniseres med Filr-serveren, ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Højreklik på filen eller mappen.

 2. Klik på Fortryd lokale ændringer.

4.4.7 Visning af Filr-filer fra din computer

 1. Klik på ikonet Filr på menulinjen, og klik derefter på Åbn Filr-mappen.

Du kan åbne Filr-mappen direkte via filsystemet. Filr-mappen findes i biblioteket /Brugere/brugernavn/Filr/home/filr/Filr.

Filr-mappen er også placeret i dine Biblioteker.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du ændrer standardlokationen, under Lager.

Du kan finde specifikke oplysninger om filsynkronisering mellem din arbejdsstation og Filr under Om synkronisering.

4.4.8 Manual synkronisering af offlinefiler og -mapper

Du kan synkronisere filer og mapper manuelt mellem Filr og computeren, hvis du ikke vil vente indtil den planlagte synkronisering. Filer skal lukkes, før de kan synkroniseres.

Sådan synkroniseres alle dine filer manuelt:

 1. Klik på ikonet Filr på menulinjen, og klik derefter på Synkroniser nu.

Sådan synkroniseres en individuel fil eller mappe manuelt:

 1. Naviger til den fil eller mappe, du vil synkronisere.

 2. Højreklik på filen eller mappen, og klik derefter på Synkroniser nu.

4.4.9 Start af Filr via en browser fra Filr Desktop

Du kan starte Filr via en browser ved hjælp af Filr Desktop-programmet.

 1. Klik på Filr-ikonet på menulinjen, og klik derefter på Gå til Filr på nettet.

4.4.10 Kommentering på en fil og visning af kommentarer

Du kan kommentere på en fil eller få vist kommentarerne, hvis din Filr-administrator har givet dig tilladelse til det.

 1. Naviger til den fil, du vil kommentere eller have vist kommentarer til.

 2. Højreklik på filen, og klik derefter på Kommentar.

  Dialogboksen Filr-kommentarer vises med alle eksisterende kommentarer, som er knyttet til filen.

 3. Angiv din kommentar i kommentarfeltet, og klik derefter på Send.

  eller

  Hvis du vil svare på en eksisterende kommentar, skal du klikke på ikonet Svar ud for den kommentar, du vil svare på, og derefter klikke på Send.

4.4.11 Deling af filer eller mapper

Med Filr kan du på forskellige måder gøre filer og mapper tilgængelige for andre. Hvordan du vælger at gøre filer tilgængelige, kan afhænge af forskellige faktorer som f.eks. følsomheden af de oplysninger, du deler, eller oplysningernes relevans for bestemte personer.

 • Deling med enkelte brugere og grupper: Deling giver dig mulighed for at dele filer og mapper med bestemte brugere og grupper internt i organisationen eller med bestemte brugere uden for organisationen. Når du deler en fil eller mappe, tildeler du også en af de delte adgangsrettigheder, som er defineret under Om delte adgangsrettigheder i Filr 3.4: Vejledning til brugeradgang.

  Deling med bestemte brugere eller grupper giver den største grad af sikkerhed for dine filer og mapper. Brugerne modtager en meddelelse om det delte element, og elementet vises i området Delt med mig for den enkelte bruger.

  Du kan finde yderligere oplysninger under Deling af filer og mapper i Filr 3.4: Vejledning til brugeradgang.

 • Distribution af et fillink: Du kan distribuere et link (URL) til en fil. Når du distribuerer et link til en fil, kan alle brugere med linket få adgang til filen. Filen vises dog ikke i området Offentligt, så brugerne skal have direkte adgang til linket for at få vist filen.

  Du kan finde oplysninger om, hvordan du distribuerer et fillink, under Distribution af et link til en fil i Filr 3.4: Vejledning til brugeradgang.

 • Offentlig deling: Når du deler et element offentligt, kan alle personer med URL'en til Filr-webstedet få vist filen i området Offentligt.

  Du kan finde oplysninger om, hvordan du deler filer og mapper offentligt, under Deling af filer og mapper i Filr 3.4: Vejledning til brugeradgang.

Du kan dele filer og mapper direkte fra Filr Desktop-programmet:

 1. Naviger til den fil eller mappe, du vil dele.

 2. Højreklik på filen eller mappen, og klik derefter på Del.

  Dialogboksen Filr-deling vises.

 3. Begynd at skrive navnet på en bruger eller en gruppe, du vil dele med, i feltet Tilføj en bruger, gruppe eller e-mail, og klik derefter på navnet, når det vises på rullelisten.

  eller

  Angiv den fulde e-mailadresse på den eksterne bruger, som du vil dele med, og tryk derefter på Retur.

 4. (Valgfrit) Gentag Trin 3 for at dele med flere brugere.

 5. (Betinget) Sådan ændrer du adgangsindstillinger for en enkelt bruger:

  1. Vælg den bruger, som du vil ændre adgangsindstillingerne for, i sektionen Delt med.

  2. Vælg mellem følgende adgangsindstillinger, når du vil redigere:

   Adgangsrettigheder: Tildel adgangsrettighederne Fremviser, Editor eller Bidragsyder. (Bidragsyder gælder kun for mapper).

   Udløber: Angiv, hvornår delingen skal udløbe.

   Du kan konfigurere, at delingen skal udløbe enten efter et bestemt antal dage (hver dag anses for at være en 24-timers periode fra det tidspunkt, hvor du angiver udløbet) eller på en bestemt dag (rettighederne udløber ved starten af den dag, du vælger).

   Interne brugere: Tillad delingsmodtagere at dele elementet igen med interne brugere.

   Eksterne brugere: Tillad delingsmodtagere at dele elementet igen med eksterne brugere.

   Alle offentligt: Tillad delingsmodtagere at dele elementet igen offentligt.

   Fillink: Tillad, at modtagere af en deling kan dele elementet igen via et fillink.

   Du kan finde yderligere oplysninger om fillinks i Distribution af et link til en fil.

   Note: Inkluder en personlig note til delingsmodtagerne. Det er kun delingsmodtagere, der kan læse noten.

 6. (Betinget) Sådan ændrer du adgangsindstillinger for flere brugere samtidigt:

  1. Hold Kommandotasten nede, og vælg de brugere i sektionen Delt med, som du vil ændre adgangsindstillingerne for.

  2. Vælg mellem følgende adgangsindstillinger, når du vil redigere.

   De adgangsindstillinger, som ikke defineres, bevarer eventuelle individuelle adgangsindstillinger, som findes for en given bruger. De adgangsindstillinger, som defineres, ændres for hver af de valgte brugere.

   Adgangsrettigheder: Tildel én af følgende adgangsroller til brugeren eller gruppen:

   • Fremviser: Brugere kan gøre følgende:

    • Delte mapper: Vise

    • Delte undermapper: Vise

    • Filer i mapper og undermapper: Vise og læse

   • Editor: Brugere kan gøre følgende:

    • Delte mapper: Vise

    • Delte undermapper: Vise

    • Filer i mapper og undermapper: Vise, læse og skrive

   • Bidragsyder (kun mapper under Mine filer): Brugere kan gøre følgende:

    • Delte mapper: Vise, omdøbe, slette eller kopiere

     VIGTIGT!Vær forsigtig med at tildele delte adgangsrettigheder som Bidragsyder, da delte modtagere, som beskrevet ovenfor, har adgang til at omdøbe, kopiere og endda slette mapper fra dit område med Mine filer.

    • Delte undermapper: Vise, omdøbe, slette, kopiere og flytte

    • Filer i mapper og undermapper: Vise, omdøbe, slette, kopiere, flytte, læse og skrive

   Udløber: Angiv en dato for, hvornår delingen skal udløbe. Standardudløb for deling er angivet til 30 dage.

   Du kan konfigurere, at delingen skal udløbe enten efter et bestemt antal dage (hver dag anses for at være en 24-timers periode fra det tidspunkt, hvor du angiver udløbet), på en bestemt dag (rettighederne udløber ved starten af den dag, du vælger) eller aldrig.

   Interne brugere: Tillad delingsmodtagere at dele elementet igen med interne brugere.

   Eksterne brugere: Tillad delingsmodtagere at dele elementet igen med eksterne brugere.

   Alle offentligt: Tillad delingsmodtagere at dele elementet igen offentligt.

   Fillink: Tillad, at modtagere af en deling kan dele elementet igen via et fillink.

   Du kan finde yderligere oplysninger om fillinks i Distribution af et link til en fil.

   Note: Inkluder en personlig note til delingsmodtagerne. Det er kun delingsmodtagere, der kan læse noten.

 7. (Valgfrit) Klik på Offentliggør for at gøre elementet offentligt tilgængeligt. I afsnittet Delt med skal du trykke på brugeren Alle brugere, som lige blev tilføjet, og derefter angive indstillingerne for styring af adgang for offentligheden.

 8. (Valgfrit) Klik på rullelisten i sektionen Notifikation, og vælg mellem følgende notifikationsindstillinger:

  Ingen: Send ikke notifikationer.

  Alle modtagere: Alle modtagere på brugerlisten får meddelelsen.

  Kun modtagere, der er tilføjet for nylig: Det er kun modtagere, du føjer til brugerlisten, der får meddelelsen.

  Nye og ændrede modtagere: Det er kun nye modtagere og de modtagere, hvis delingsrettigheder du redigerer, der får meddelelsen.

 9. (Valgfrit) Klik på Rapporten Del adgang for at se detaljerne for delingen af adgang for den person, der deles med.

  Rapporten over adgang indeholder følgende oplysninger:

  • Bruger: Navnet på den bruger, der har haft adgang til delingen

  • IP-adresse: IP-adressen på den enhed, der blev brugt til at adgang til delingen

  • Tidspunkt for første adgang: Dato, tidspunkt og tidszone for første gang, der blev opnået adgang til delingen. Der modtages ingen oplysninger, når der opnås adgang til delingen igen.

  • Gruppe: Hvis brugeren har delt med en gruppe, vises navnet på den gruppe, som brugeren er en del af.

  Den person, der deler, modtager en e-mail-meddelelse med detaljer for adgang, når den person, der deles med, åbner det delte. Der genereres en rapport pr. deling, når følgende betingelser er opfyldt:

  • Brugere, der har en licens til Filr 3.4 Advanced Edition

  • Filer eller mapper, der deles med Filr 3.4 eller nyere

 10. Klik på Gem.

4.4.12 Distribution af et link til en fil

Du kan distribuere et link (URL) til en fil. Når du distribuerer et link til en fil, kan alle brugere med linket få adgang til filen. Filen vises dog ikke i området Offentligt, så brugerne skal have direkte adgang til linket for at få adgang til filen.

 1. Gå til den fil eller mappe, som du vil distribuere et link for.

 2. Højreklik på filen eller mappen, og klik derefter på Hent fillink.

  Dialogboksen Fillink vises.

  Hvis der ikke tidligere er blevet genereret et fillink for filen, skal du klikke på Hent fillink.

  Følgende URL'er oprettes for at få adgang til filen:

  Download fillink: Afhængigt af browserindstillingerne bliver brugerne enten bedt om at downloade eller åbne filen, eller også vises filen automatisk i browseren. Dette link giver brugerne adgang til filen direkte.

  Vis fillink: Via dette link vises filen i en webbrowser i en HTML-visning. Hvis filtypen ikke kan vises i en webbrowser, er linket ikke tilgængeligt.

  Fillinket medtages nu i dialogboksen Del. Du kan ændre den udløbsdato eller note, der er tilknyttet linket, eller du kan fjerne linket, så filen ikke længere er tilgængelig for de brugere, der har linket, ved at åbne dialogboksen Del, som beskrevet i Deling af filer eller mapper.

 3. (Valgfrit) Klik på rullemenuens pil ud for Udløber for at angive en dato for, hvornår delingen skal udløbe.

  Du kan konfigurere, at delingen skal udløbe enten efter et bestemt antal dage (hver dag anses for at være en 24-timers periode fra det tidspunkt, hvor du angiver udløbet) eller på en bestemt dag (rettighederne udløber ved starten af den dag, du vælger).

 4. Vælg mellem følgende handlinger for at distribuere fillinket:

  • Kopiér: Giver dig mulighed for at vælge linket Download eller Vis og kopierer linket til udklipsholder. Du kan derefter indsætte linket i et andet program.

  • E-mail: Bruger din arbejdsstations standard-e-mailprogram til at sende linket via e-mail. Begge links, Download og Vis, er inkluderet i e-mailmeddelelsen.

  • Filr-e-mail: Bruger Filrs integrerede e-mailsystem til at sende linket via e-mail. Begge links, Download og Vis, er inkluderet i e-mailmeddelelsen.

  • Slet: Sletter fillinket, så brugerne ikke kan få adgang til filen ved at bruge de aktuelle links.

 5. (Valgfrit) Når du har oprettet fillinket, kan du ændre brugeradgang og udføre andre administrationsfunktioner for fillinket ved at åbne dialogboksen Del, som beskrevet i Deling af filer eller mapper.

4.4.13 Visning af Filr-egenskaber for en fil eller mappe

Du kan få vist følgende Filr-egenskaber, som er tilknyttet dine filer og mapper:

 • Filnavn

 • Filsti (dette er stien til filen eller mappen i Filr-systemet)

 • Filstørrelse (gælder kun for filer, ikke for mapper)

 • Den bruger, der oprettede filen eller mappen

 • Den dato, filen eller mappen blev oprettet

 • Den dato, filen eller mappen blev ændret

 • Den bruger, der delte filen

 • Den bruger, som filen deles med

Sådan får du vist Filr-egenskaber for en fil eller mappe:

 1. Højreklik på den fil eller mappe, du vil have vist Filr-egenskaber for.

 2. Klik på Hent Filr-oplysninger.

  Filen eller mappens Filr-egenskaber vises i dialogboksen Filr-oplysninger.

 3. (Valgfrit) Hvis du har rettigheder til at dele filen eller mappen, kan du klikke på Del for at starte dialogboksen Filr-deling.