Brugervejledning til GroupWise-klient

  Brugervejledning til GroupWise-klient
    Introduktion
      Installation af GroupWise-klienten
      Logge på GroupWise
        Tildeling af en adgangskode til din postkasse uden LDAP-godkendelse
        Brug af avanceret godkendelse
      Bruge hjemmemappen
      Visning af Hurtig visning
        Aktivere og deaktivere Hurtig visning
        Placere Hurtig visning
        Brug af Hurtig visning
      Brug af proceslinjen i Windows til at udføre vigtige opgaver
      Udforske mappelisten
        Hjemmemappe
        Mappen Postkasse
        Mappen Afsendte elementer
        Mappen Kalender
        Mappen Hyppige kontakter
        Mappen Opgaveliste
        Mappen Dokumenter
        Mappen Kabinet
        Mappen Uafsluttede arbejdsopgaver
        Mappen Uønsket post
        Mappen Papirkurv
        Delte mapper
        Mappe for IMAP4-konto
        Mappe for NNTP-nyhedsgruppekonto (Network News Transfer Protocol)
        Mappe med RSS-feeds
      Om elementtyper i GroupWise
        E-mail
        Aftale
        Opgave
        Påmindelse
        Telefonmeddelelse
      Tilpasse GroupWise-brugergrænsefladen
        Om hovedvinduet i GroupWise
        Om hovedmenuen
        Om navigationspanelet
        Om hovedværktøjslinjen
        Om elementlister
      Identificere ikoner, der vises ud for elementer
      Lær mere
        Onlinehjælp
        Fanen Velkommen i GroupWise
        Websted med dokumentation til GroupWise
        Introduktionsvejledninger
        GroupWise-grupper
     Organisering
      Tilpasse GroupWise-brugergrænsefladen
        Valg af GroupWise-skema
        Tilpasning af individuelle indstillinger for Udseende i GroupWise
        Tilpasse hovedværktøjslinjen
        Indstilling af din standard Startmappe
        Indstille standardvisninger for læsning
        Angive standardindstillinger for læsnings-/meddelelsesvisning og skrifttype
        Konfigurering af standardindstillinger i Hurtig visning
        Ændring af dine standardelementvisninger
        Automatisk læse næste element i postkassen
        Ændring af GroupWise-brugergrænsefladens sprog
      Bruge kategorier til at organisere elementer
        Om kategorier
        Tildeling af kategorier til elementer
        Arbejde med kategorier
      Brug af mapper til at organisere din Postkasse
        Introduktion til mappelister
        Vise mappelister
        Arbejde med mapper
        Administrere elementlister i mapper
        Tilpasse indstillinger for mappevisning
        Om søgeresultatmapper
        Brug af delte mapper
      Bruge paneler til at organisere hjemmemappen
        Om paneler
        Ændre størrelsen på et panel
        Flytte et panel
        Tilpasse et panel
        Oprette et nyt panel
        Fjerne et panel
        Eksportere og importere indstillinger for startvisning
      Integrere Zoom-møder
        Integrere Zoom i GroupWise
        Aktivere GroupWise-forbindelsen til Zoom
        Konfigurere en fuldmagt til planlægning i Zoom
        Fjerne Zoom-integration
      Tilpasse andre GroupWise-funktioner
        Ændre GroupWise-tilstande
        Ændre tidszone
        Indstille intervallet for opdatering af GroupWise
        Konfigurere indstillinger for emojis
        Tilpasning af Dato- og Klokkeslætsformater
      Om Filr-integration
        GroupWise- eller Filr-kontroller
        Filr-bilags adfærd i GroupWise-klienten
    E-mail
      Afsendelse af e-mail
        Valg af Standardlayout til meddelelser
        Skrivning af e-mail
        Brug af omtaler i Send elementer
        Formatering af e-mail
        Meddelelser i forbindelse med stavekontrol
        Vedlæg filer
        Tilføj signatur eller vCARD
        Bruge alternative fra-adresser
        Distribution af post til flere modtagere efter hinanden
        Afsendelse af S/Mime-sikre meddelelser
        Lagring af uafsluttet e-mail
        Vælge sendeindstillinger
        Afsendelse af e-mail med brevfletning
        Offentliggørelse af en sticky note
        Send telefonmeddelelse
        Afstemning
      Administration af sendt e-mail
        Tilpasning af sendt e-mail
        Arbejde med afsendte elementer
        Tilbagetrækning af sendt e-mail
        Afsendelse af e-mail igen
        Redigering af sendte aftaler, opgaver og påmindelser
        Dublering af sendt e-mail
        Besvarelse af sendt e-mail
        Bekræftelse af levering af e-mail, du har sendt
      Modtagelse og besvarelse af e-mail
        Læsning af modtaget e-mail
        Læse bilag
        Besvarelse af e-mail
        Læsning og besvarelse via samtaletrådning
        Videresendelse af e-mail
        Opkald til telefonnumre i e-mail
      Administrere modtaget e-mail
        Tilpasning af sendt eller modtaget e-mail
        Ændring af e-mail til en anden elementtype
        Lagring af modtaget e-mail på en disk eller i et GroupWise-bibliotek
        Sletning af e-mail
        Visning af diskussionstråden i en e-mail
        Visning af kun ulæste meddelelser
        Visning af kilden for eksterne meddelelser
        Arkivering og sikkerhedskopiering af e-mail
      Udskrivning af e-mail
        Valg af printer
        Udskrivning af e-mail med bilag
        Visning af header
        Ændre den udskrevne standardskriftstørrelse i et element med almindelig tekst
        Udskrive en elementliste
        Konfigurere standardindstillinger for udskrivning for en stor distribution til modtagere
      Håndtering af uønsket e-mail (spam)
        Om håndtering af uønsket post
        Blokering eller sletning af al e-mail fra en bestemt bruger
        Blokering eller sletning af e-mail fra et bestemt internetdomæne
        Sletning af e-mail fra brugere, der ikke er i en personlig adressebog
        Forhindre e-mail fra en bruger eller et internetdomæne i at blive slettet eller blokeret
        Ændring af lister og indstillinger i Håndtering af uønsket post
        Automatisk slette elementer i mappen Uønsket post
        Slette elementer manuelt i mappen Uønsket post
    Kalender
      Om kalenderen
      Visning af din Kalender
        Tilpasse kalendervisninger, når en kalender vises
        Skifte visningsindstillinger for aftaler
        Vælge de kalendere, der skal vises
        Visning af en anden dato i Kalenderen
        Visning af heldagsaktiviteter i kalenderen
        Naviger i kalenderen
        Vis to tidszoner i kalenderen
        Arbejd med forskelle i tid og dato
        Om ikonerne for kalenderelementer
        Om kalenderskygger
        Vise enhver mappe som en kalender
        Åbne en ny kalendervisning
      Håndtere din kalender
        Læs en kalenderpost
        Oprettelse af en personlig kalender
        Tilpasse en ny kalender
        Sende en kalender
        Eksportere en kalender
        Importere en kalender
      Sende kalenderelementer
        Om kalenderelementer
        Planlæg aftaler
        Planlægge møder med Zoom
        Send en påmindelse
        Planlæg tilbagevendende elementer
      Modtage kalenderelementer
        Accept eller afvisning af kalenderelementer
        Accept eller afvisning af internetelementer
        Foreslå ny tid til en aftale
        Invitere andre eller uddelegere og slette kalenderelementer
        Ændring af kalenderelementtyper
        Gem kalenderelementer
      Indstilling af kalenderalarmer
        Indstilling af Standardalarm
        Indstille en alarm på et kalenderelement
      Dele en personlig kalender med andre
        Dele en eksisterende personlig kalender med andre brugere
        Offentliggørelse af et kalenderelement i en delt kalender
      Abonner på en internet-kalender
        Abonner manuelt på en internet-kalender
        Abonnere på en internetkalender via et link
        Redigering af internet-kalender, der abonneres på
        Slet en internet-kalender, der abonneres på
      Udgive personlige kalendere på internettet
        Begrænsninger for udgivelse
        Publicering af en personlig kalender
        Ændring af en udgivet kalenders indstillinger
        Vise og skjule udgivne kalendere
        Trække udgivelsen af en kalender tilbage
      Dele din plan for ledig/optaget tid på internettet
        Publicere din ledig/optaget-plan
        Sende oplysninger om, hvornår du er ledig/optaget
        Bruge oplysninger om, hvornår du er ledig/optaget
      Anvend Flerbrugerkalenderen
        Konfigurere en kalender til at vise flere brugere eller ressourcer
        Konfigurere yderligere kalendere til at vise flere brugere og ressourcer
        Konfigurere, hvilke brugere der vises i flerbrugerkalenderen
        Oprette en aftale til brugere i flerbrugerkalenderen
        Oprette en kalendervisning med flerbrugerkolonner
      Visning af en anden brugers kalender i din egen kalender
      Udskrive en kalender
        Udskrive din hovedkalender
        Udskrive en bestemt kalender
        Udskriv kalenderne fra flere brugere
      Kassere kalenderelementer fra ukendte afsendere
    Opgaver og Opgavelisten
      Om opgaver
      Om hurtige opgaver/opfølgningsflag
      Om mappen Opgaveliste
      Brug af opgaver
        Tildel en opgave
        Sporing af opgaveafslutning
      Bruge hurtige opgaver/opfølgningsflag
        Indstille en tidsfrist
        Ændre udførelsesprocenten
        Konfigurer/indstil alarm
        Indstillinger for hurtig opgaveliste
        Fjerne et element fra opgavelisten
        Vis som Opgaveliste/Vis indstillinger
      Brug af mappen Opgaveliste
        Tilføj et element til mappen Opgaveliste
        Oprettelse af en Opgaveliste i en anden mappe end mappen Opgaveliste
        Organisering af mappen Opgaveliste
        Tildele en forfaldsdato og et forfaldstidspunkt til et element på opgavelisten
        Sporingsstatus i mappen Opgaveliste
        Udskriv indholdet af din mappe Opgaveliste
    Kontakter og adressebøger
      Om adressebøger
        GroupWise-adressebog
        Adressebogen Hyppige kontakter
        Personlige adressebøger
        LDAP-adressebog
      Om kontaktmapper
      Adresseelementer
        Bruge smart navnesøgning
        Brug af Adressevælgeren
        Bruge adressebogen Hyppige kontakter
        Sende mail fra en kontaktmappe
        Send post fra Adressebogen
        Sende post til en hel adressebog
      Bruge kontaktmapper
        Oprette en kontaktmappe
        Håndtering af kontakter
        Håndtering af grupper
        Håndtering af ressourcer
        Håndtering af firmaer
      Arbejde med adressebøger
        Åbn en adressebog
        Oprettelse af en Personlig adressebog
        Redigering af en personlig adressebog eller adressebogen Hyppige kontakter
        Omdøbning af en personlig adressebog
        Kopiering af en personlig adressebog
        Sletning af en personlig adressebog
        Indstilling af en adressebogs egenskaber
        Brug foruddefinerede filtre med adressebogen Hyppige kontakter
        Deling af en adressebog med en anden bruger
        Accept af en delt adressebog
        Synkronisering af poster i adressebogen
        Visning af Lyninfo
        Vise kontakter, grupper, firmaer eller ressourcer i en adressebog
        Redigere en distributionsliste i GroupWise-adressebogen
        Søg efter poster i adressebogen
        Tilpasse en adressebogsvisning
        Sortering af en adressebog
        Import og eksport af adresser og adressebøger
        Brug LDAP-adressebogen
        Avancerede indstillinger af adressebogen
      Ændre billedet i din systemadressebog
      Udskrivning af etiketter og lister fra adressebogen
        Udskrivning af etiketter
        Udskrivning af lister
    Finde elementer
      Om søgefunktionen
      Om filteret
        Brug af filteret til hurtigsøgning
        Brug af filteret til at starte en specifik søgemulighed
      Søgning efter elementer i en mappe
        Filtrering af elementer
      Søgning efter elementer overalt i postkassen
        Brug af søgefunktionen
        Søgning efter kontakter
      Brug af Avanceret søgning
        Oprettelse af en Avanceret søgning
        Valg af felter i avancerede søgninger og regler
        Bruge operatorer i avancerede søgninger og regler
        Bruge jokertegn og parametre i avancerede søgninger og regler
    Notifikation
      Om Notifikation
      Start af Notifikation
        Start af Notifikation, når GroupWise startes
        Start af Notifikation fra menuen Start i Windows
      Bruge Notifikation
      Tilpasning af Notifikation
        Angive, hvor længe notifikationen skal vises
        Indstille notifikation for nye elementer
        Indstille, hvilke mapper, der skal kontrolleres for nye elementer
        Indstille, hvor ofte det skal kontrolleres, om der er nye elementer
        Konfigurere notifikation om kalenderalarmer
        Konfigurere notifikation om status for udgående meddelelse
        Konfigurere notifikation om status for returmeddelelser
      Modtag notifikation om en anden persons meddelelser
      Slå Notifikation fra
    Regler
      Om regler
      Handlinger, der kan udføres med en regel
      Aktiviteter, der udløser en regel
      Oprettelse af en regel
        Oprettelse af en basisregel
        Oprettelse af en regel for automatisk svar
        Oprettelse af en Ikke til stede-regel
        Oprettelse af en regel, som videresender alle e-mails til en anden konto
        Oprettelse af en regel, der sender en ny e-mail
        Kopier en regel for at oprette en ny regel
        Begrænsning af elementer, der påvirkes af en regel
      Redigering af en regel
      Aktivering eller deaktivering af en regel
      Udfør en regel manuelt
      Slet en regel
    Adgang til Postkasse og Kalender for brugere med fuldmagt
      Om fuldmagtsrettigheder
      Give fuldmagtsrettigheder som postkasseejer
      Beskytte private elementer som postkasseejer
      Blive fuldmagtsbruger i en anden brugers postkasse
    Cache- og fjerntilstande
      Brug af cachetilstand
        Om cachingfunktioner
        Konfiguration af din cachepostkasse
        Skifte til cachetilstand
        Angive cacheegenskaber
        Arbejde i cachetilstand
        Ændring af din cachepostkasses overførselsinterval
        Synkronisere cachepostkassen med onlinepostkassen
        Åbn forskellige versioner af et dokument i din cachepostkasse
        Visning af anmodninger i kø
        Visning af forbindelsesstatus
      Bruge fjerntilstand
        Forberede brug af fjerntilstand
        Indstilling af fjernadgangskode
        Om fjernforbindelsestyper
        Om fjernfunktioner
        Afsendelse af fjernanmodninger
        Behandle fjernanmodninger
        Send og hent elementer i fjerntilstand
        Konfigurere Send/hent i offlinetilstand
    POP3- og IMAP4-konti
      OM POP3- og IMAP4-konti
        POP3-konti
        IMAP4-konti
      Tilføje POP3- og IMAP4-konti til GroupWise
      Konfigurere POP3- og IMAP4-konti
      Brug af POP3- og IMAP4-konti
        Bruge POP3- og IMAP4-konti i onlinetilstand
        Bruge POP3- og IMAP4-konti i fjern- og cachetilstand
        Ændre varigheden for POP3- og IMAP4-servertimeout
        Bruge SSL til at oprette forbindelse til en POP3- eller IMAP4-server
        Download elementer fra POP3- og IMAP4-konti
        Send POP3- og IMAP4-post fra GroupWise
        Slette et element fra en POP3- eller IMAP4-konto
      POP3-funktioner
        Gemme elementer på en POP3-postserver
        Slette elementer på en POP3-postserver
      IMAP4-funktioner
        Opret og ophæv abonnement på IMAP4-mapper
        Organiser mapperne på en IMAP4-konto alfabetisk
        Download kun headeren (emnet) for IMAP4-konti
        Hent bilag, som indeholder talemeddelelser, via en IMAP4-konto
        Slette elementer på en IMAP4-postserver
    Nyhedsgrupper
      Oprettelse af nyhedsgrupper
        Tilføjelse af en nyhedskonto
        Abonnere eller ophæve abonnement på en nyhedsgruppe
      Arbejde med nyhedsgruppemeddelelser
        Læsning af nyhedsgruppemeddelelser
        Offentliggør en ny diskussion i en nyhedsgruppe
        Svar på en meddelelse i en nyhedsgruppe
        Markering af meddelelser i overensstemmelse med dine interesser
        Tilføjelse af en signatur til alle nyhedsgruppeelementer, du sender
        Ændring af Vist navn for offentliggørelser i nyhedsgrupper
        Slet en nyhedsgruppemeddelelse
      Arbejde med nyhedsgrupper
        Skjul eller vis alle tråde i en nyhedsgruppe
        Udfør en søgning på en nyhedsgruppeserver
        Angiv overførselsindstillinger for individuelle nyhedsgrupper
        Opdatering af den lokale mappe med nyhedsgrupper
        Slet en nyhedskonto
    RSS-feeds
      Abonner på RSS-feeds
        Firefox
        Internet Explorer
        GroupWise
      Læsning af RSS-feeds
      Opdatering af et RSS-feed
      Sletning af en individuel RSS-post
      Sletning af et RSS-feed på abonnement
    Dokumentstyring
      Yderligere løsninger til dokumentstyring
    Vedligeholdelse af GroupWise
      Administrere logonkrav, der ikke er standard
        Sådan logger du på din postkasse fra en anden brugers arbejdsstation
        Sådan logger du på din postkasse fra en delt arbejdsstation
      Administrere postkasseadgangskoder
        Få hjælp, hvis du har glemt din adgangskode
        Bruge LDAP-godkendelse i stedet for GroupWise-adgangskoder
        Tilføjelse, ændring og flytning af din adgangskode
        Omgå GroupWise- eller LDAP-adgangskoden
        Brug adgangskoder til postkassen i cachetilstand
        Brug adgangskoder til postkassen i fjerntilstand
        Brug adgangskoder til postkassen i forbindelse med fuldmagter
      Arkivering af e-mail
        Om dit arkiv
        Angivelse af arkivers placering
        Flyt et element til arkivet
        Automatisk arkivering af elementer
        Vise arkiverede elementer
        Fjern elementer fra arkivet
        Flytte arkivet fra én placering til en anden
        Kombinere arkiverede elementer fra flere arkiver
      Brug af Oplysninger om størrelse af postkasselager
        Visning af dine oplysninger om størrelse af postkasselager
        Sletning af e-mail vha. oplysninger om størrelse af postkasselager
        Arkivering af e-mail vha. oplysninger om størrelse af postkasselager
      Bruge Styring af diskplads i fjernbibliotek
      Sikkerhedskopiering af e-mail
        Sikkerhedskopiering af din postkasse
        Gendan elementer fra en sikkerhedskopi
      Reparer din postkasse
        Introduktion til vedligeholdelse af postkasser
        Fastslå, om din postkasse har brug for reparation
        Installere GroupWise-kontrol
        Analyser og reparer databaser
        Genopret postkassestrukturen
      Administrere Papirkurv
        Visning af elementer i din papirkurv
        Fortryd sletning af et element i din papirkurv
        Gem et element fra din papirkurv
        Tøm papirkurven
      Huske klienttilstand ved nedbrud
      Oplysninger om support til GroupWise
    Tekstbeskeder, telefonopkald og onlinemeddelelser
      Afsendelse af SMS-beskeder
        Angive en brugers mobiludbyder
        Afsendelse af en SMS-besked direkte til en mobiltelefon
        Afsendelse af en SMS-besked med Skype
      Foretage telefonopkald
      Brug af onlinemeddelelser
    Nyheder i GroupWise -klienten
      GroupWise 23.4
      GroupWise 18.5
    Ofte stillede spørgsmål om GroupWise
    Indstillinger for start
      Startindstillinger i GroupWise
      Brug af en startindstilling i GroupWise
    Genvejstaster
      Generelle genveje
      Elementgenveje
      Genveje til elementliste
      Genveje til tekst
      Diverse genveje
    Hjælp til handicappede
    Grundlæggende opgaver i GroupWise
      Oprette en aftale
      Sende en e-mail
      Oprette en tilpasset meddelelsesregel
      Administrere dine signaturer
      Oprette en søgemappe
      Arbejde i offlinetilstand
      Administrere mapper
      Stedfortræderadgang/fuldmagtsrettigheder til konto
      Opgaver og opgavelister
    Juridisk meddelelse