Readme-fil til Novell Filr 1.2

1.0 Produktoversigt

Novell Filr giver dig nem adgang til alle dine filer og mapper fra skrivebordet, browseren eller en mobilenhed. Derudover kan du fremme samarbejdet om dine filer ved at dele filer og mapper med andre. Du kan få en detaljeret oversigt over Filr i How Filr Works–Overview Guide (Sådan fungerer Filr – Oversigtsvejledning).

Du kan åbne Filr på følgende måder:

Novell Filr 1.2 indeholde følgende forbedringer:

 • SharePoint-integration med Net-mapper

  SharePoint-integration med Filr er kun tilgængelig, når du køber en udvidet Filr-licens.

 • Understøttelse af flere administratorer

 • Understøttelse af enkelt-logon med KeyShield

 • Mulighed for at forhindre Brute force-angreb med CAPTCHA

 • Mulighed for at sikre brugeradgangskoder

 • Forbedret administration af overvågningslog

 • Forbedret konfliktløsning i Filr-desktopprogrammet

 • fejlrettelser

 • og meget mere

  Du kan finde hele listen over nye funktioner i Filr 1.2 under What’s New in Filr 1.x (Nyheder i Filr 1.x) i Novell Filr 1.2 Beta Installation and Configuration Guide (Installations- og konfigurationsvejledning til betaversionen af Novell Filr 1.2).

2.0 Systemkrav til Filr

Systemkrav til Novell Filr 1.2 (herunder krav til mobilenheder) er angivet under Filr System Requirements (Systemkrav til Filr) i Novell Filr 1.2 Installation and Configuration Guide (Installations- og konfigurationsvejledning til betaversionen af Novell Filr 1.1).

3.0 Installationsvejledning

Der findes en komplet installationsvejledning i Novell Filr 1.2 Installation and Configuration Guide (Installations- og konfigurationsvejledning til Novell Filr 1.1).

4.0 Installationsproblemer

4.1 Fejl ved konfiguration af sekundær harddisk (/vastorage) på Xen

Når du installerer Filr-, søgeindeks- eller databaseanordninger på Xen, og du konfigurerer harddiske (/vastorage eller /var), mens Filr-installationsprogrammet kører, kan følgende fejl opstå:

PCI: Fatal: No config space access function found.
Unable to read sysrq code in control/sysrq
i8042: No controller found
end_request:I/O error, dev xvda 18576

Problemet kan medføre en lille forsinkelse, men serveren vil dog fungere normalt.

Bekræft, at diskene tilføjes som forventet, ved at køre følgende kommando fra anordningens konsol:

def -h

/dev/xvda1    20G 5.5G  14G 30% /
/dev/xvdc1    12G 2.0G 9.4G 18% /vastorage
/dev/xvdd1   2.0G 257M 1.7G 14% /var

4.2 Ændring af sekundær SCSI-controller til Paravirtual kan medføre, at anordningen ikke genstarter

Når du installerer eller opgraderer en anordning og ændrer en SCSI-controller til VMware Paravirtual kan det medføre, at anordningen ikke fungerer korrekt og ikke kan genstartes.

Sådan ændrer du en SCSI-controller til VMware Paravirtual, så den er kompatibel med Filr-anordningen:

 1. Føj den nye disk til anordningen, og vælg den nye SCSI-controller.

 2. Tænd for anordningen (og gennemfør installationen eller opgraderingsprocessen, hvis det er nødvendigt). Sørg for, at alle anordninger i Filr-systemet kører, ved at logge på Filr som Filr-administrator via port 8443.

 3. Luk alle anordninger i Filr-systemet ned. (Du kan finde oplysninger om, hvordan du lukker en anordning sikkert ned, under Shutting Down and Restarting the Novell Appliance (Lukning og genstart af Novell-anordningen) i Novell Filr 1.2 Beta Administration Guide (Administrationsvejledning til betaversionen af Novell Filr 1.2)).

 4. Skift controlleren til VMware Paravirtual.

 5. Tænd for alle anordninger i Filr-systemet.

5.0 Opgraderingsproblemer

5.1 Løbende opgraderinger understøttes ikke i et klyngemiljø

Løbende opgraderinger (opgradering af én Filr-server eller søgeindeksserver, mens en anden fortsætter med at betjene klienter) understøttes ikke, når der opgraderes fra Filr 1.1 til Filr 1.2 i et klyngemiljø.

Du skal lukke ned for alle Filr-anordninger og søgeindeksanordninger, før du påbegynder opgraderingsprocessen. Genstart derefter anordningerne, når opgraderingen er fuldført.

Dette problem påvirker ikke små installationer eller store, ikke-klyngeopdelte installationer.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du opgraderer Filr, under Upgrading Filr (Opgradering af Filr MySQL-databasen) i Novell Filr 1.2 Beta Installation and Configuration Guide (Installations- og konfigurationsvejledning til betaversionen af Novell Filr 1.1).

5.2 Filer, der mangler på grund af et accenttegn, skal synkroniseres igen efter en opgradering

I den første udgivelse af Filr, skelnede Filr ikke mellem accenttegn i filnavne. Det medførte, at hvis én fil blev synkroniseret fra filsystemet til en netmappe, og der derefter blev gjort forsøg på at synkronisere en anden fil med det samme navn (som indeholdt et accenttegn), mislykkedes synkroniseringen.

Dette problem blev rettet i Filr 1.0.1. Nu kan særskilte filer eller biblioteker med identiske navne – som indeholder et accenttegn – synkroniseres med Filr fra filsystemet.

Gør et af følgende for at aktivere disse filtyper, så de kan synkroniseres efter opgradering fra Filr 1.0 til en nyere version:

5.3 OES 11 SP1-servere skal opdateres før opgradering til Filr 1.1 og nyere versioner

VIGTIGT!Hvis du ikke opdaterer OES 11 SP1-serverne, kan det medføre fejl på de konfigurerede eDirectory-servere (LDAP).

De forbedringer af skalerbarhed og ydeevne, der er inkluderet i Filr 1.1 og nyere versioner, kræver, at Filr-målrettede servere kan håndtere et øget antal filtjenesteanmodninger og andre anmodninger.

Den NCP-server, der blev leveret med OES 11 SP1, kan ikke håndtere det øgede antal anmodninger.

Hvis du har OES 11 SP1-servere, som opfylder følgende kriterier, skal du opdatere OES 11 SP1-serveren, før du opgraderer til Filr 1.1 og nyere versioner:

 • værtsnetmapper eller startmapper med Personligt lager

  og

 • har ikke installeret planlagte vedligeholdelsesopdateringer fra december 2012

Sådan klargøres OES 11 SP1-servere til at kunne håndtere Filr 1.1 og nyere versioner:

 1. Kontrollér, at alle Filr-målrettede OES 11 SP1-servere som minimum har installeret de planlagte vedligeholdelsesopdateringer fra december 2012.

  Dette opdaterer NCP-serveren til en nyere version, som er i stand til at håndtere det øgede antal tjenesteanmodninger i Filr 1.1 og nyere versioner.

 2. Fortsæt med opgraderingen til Filr.

BEMÆRK!OES SP2 indeholder som standard den opdaterede NCP-server og er i stand til at håndtere alle tjenesteanmodninger i Filr 1.1.

5.4 Indstillinger bliver ikke gemt ved opgradering

Når du opgraderer Filr-systemet, bliver nogle indstillinger muligvis ikke gemt. Følgende indstillinger bliver ikke altid gemt til ved opgradering til Filr 1.2:

 • SSH

 • Ganglia

 • WebDAV-godkendelsesmetode

 • Indstillinger for anmodninger og forbindelser

Når du har opgraderet til Filr 1.2, skal du bekræfte, at alle indstillingerne er, som du ønsker.

6.0 Problemer med anordningen

6.1 VMware-snapshot og backup af anordningen

Brug ikke VMware-snapshot som backupmetode til Filr. Hvis du gør det, vil det forhindre dig i at opgradere Filr fremover.

Hvis du alligevel vælger at bruge snapshot, skal du fjerne dem, før du opgraderer til en ny version af Filr.

Du kan finde mere detaljerede oplysninger om, hvordan du tager backup af forskellige Filr-komponenter, under Backing Up Filr Data (Backup af Filr-data) i Novell Filr 1.2 Beta Administration Guide (Administrationsvejledning til betaversionen af Novell Filr 1.1).

6.2 Lager for /var-partition kan ikke udvides på Xen

Når du kører Filr i et Xen-miljø, kan lager for /var-partitionen ikke udvides, efter Filr er blevet installeret.

Du kan finde en beskrivelse af, hvordan du udvider lager for /var- og /vastorage-partitionerne efter installationen under Managing Storage (Administration af lager) i Novell Filr 1.2 Beta Administration Guide (Administrationsvejledning til betaversionen af Novell Filr 1.2).

7.0 Konfigurationsproblemer

7.1 Tegnbegrænsninger på brugernavn for LDAP-synkronisering og -logon

LDAP-brugernavne må kun indeholde gyldige alfanumeriske tegn: 0-9 samt store og små bogstaver (A-Z). Brugernavne, der indeholder ASCII-tegn og specialtegn (f.eks. / \ * ? " < > : | ), kan ikke bruges som Novell Filr-brugernavne. Hvis LDAP-adresselisten indeholder brugernavne med disse tegn, synkroniseres de med Filr-webstedet, men de tilknyttede brugere kan ikke logge på.

Disse tegn kan ikke bruges i et Filr-brugernavn, fordi et Filr-brugernavn bruges som titlen på brugerens arbejdsområde, og arbejdsområdets titel bruges som et element i den hierarkiske sti, der fører til arbejdsområdet. Disse tegn er ikke gyldige tegn i Linux- og Windows-stinavne.

7.2 Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i brugernavne til Filr-logon, der synkroniseres fra LDAP

Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i brugernavne, der synkroniseres fra et LDAP-bibliotek, når brugerne logger på Filr-systemet.

Der skelnes mellem store og små bogstaver i lokale brugerkonti (brugerkonti, der oprettes i Filr og ikke synkroniseres fra et LDAP-bibliotek). Logonoplysninger for lokale brugerkonti gemmes i MySQL-databasen.

7.3 Adgangsbaseret optælling understøttes ikke ved brug af DFS til Windows-navneområde

Når du bruger DFS (Distributed File System) til Windows-navneområde, understøttes Microsofts adgangsbaserede optælling ikke.

7.4 Konfiguration af omvendt proxy skal opdateres

Kontrollér, at følgende avancerede indstillinger er blevet opdateret hos udbyderen af din omvendte proxy (f.eks. NetIQ Access Manager eller Apache). (Disse indstillinger var ikke påkrævet før sikkerhedsopdatering 1 til Filr 1.1).

Systemer med Apache-frontend:

 1. Føj følgende indstilling til filen /etc/httpd/conf.d/ssl.conf:

  SSLProxyProtocol ALL -SSLv2 -SSLv3
  

Systemer med NetIQ Access Manager-frontend:

 1. Tilføj følgende avancerede indstilling (du kan få adgang til Advanced Options (Avancerede indstillinger) fra fanen Proxy Service (proxytjeneste):

  SSLProxyProtocol +TLSv1
  

7.5 NFS-understøttelse

NFS-filsystemtilslutninger understøttes i forbindelse med placering af Filr-fillageret på en fjernserver, som Filrkører fra.

7.6 Problemer med Access Manager

7.6.1 Flere politikker kan ikke bruges til id-indskydelse samtidigt

Når NetIQ Access Manager konfigureres som frontend-program for Filr, kan du ikke bruge flere politikker til id-indskyldelse samtidigt.

8.0 Problemer med netmapper

8.1 Problemer med SharePoint 2013

BEMÆRK!SharePoint-integration med Filr er kun tilgængelig, når du køber en udvidet Filr-licens.

8.1.1 Kan ikke omdøbe et dokumentbibliotek

Når et dokumentbibliotek synkroniseres fra SharePoint-serveren til Filr-desktopprogrammet og derefter omdøbes i Filr, synkroniseres det opdaterede navn ikke til SharePoint-serveren.

Dette problem bliver håndteret i en kommende betaversion.

8.1.2 Kan ikke uploade en fil til en SharePoint-server, når URL-anmodningen overstiger 260 tegn

Upload af en fil til SharePoint-serveren fra en Filr-netmappe kan medføre funktionsfejl og følgende fejl i filen appserver.log, hvis URL-anmodningen til SharePoint-serveren overstiger 260 tegn:

Error response body: The length of the URL for this request exceeds the configured maxUrlLength value.

Du kan finde flere oplysninger i Microsoft-supportforummet.

8.1.3 Kan ikke flytte SharePoint-mapper direkte fra Filr

Når man forsøger at flytte en mappe på en SharePoint-server direkte fra Filr, opstår der en fejl, og mappen flyttes ikke.

SharePoint-mapper skal flyttes fra SharePoint.

8.2 Interne fejl eller systemfejl på OES-serveren kan medføre forkerte oplysninger i netmapper

Hvis OES-filserveren er online, og Filr kan kommunikere med denne server via NCP eller CIFS, henter Filr måske forkerte oplysninger fra denne server, hvis den har interne fejl eller systemfejl (f.eks. hvis NDSD er nede). Hvis det lader til, at netmapper ikke har det korrekte indhold i Filr, skal du kontrollere tilstanden for filserveren og kontrollere, at den er konfigureret og kører som forventet.

8.3 Flytning eller omdøbning af en fil på filserveren medfører fjernelse af shares

Hvis en bruger flytter eller omdøber en fil direkte fra filserveren (og ikke ved at bruge en Filr-klient til at flytte eller omdøbe filen), fjernes eventuelle filer, der er knyttet til den pågældende fil i Filr. Det betyder, at brugere, der har fået adgang til en fil via et share i Filr, ikke længere har adgang til filen, hvis filen er flyttet eller omdøbt fra filserveren. Derudover vises filen ikke i visningerne Delt af mig og Delt med mig for brugeren.

Hvis denne situation opstår, skal filer deles igen i Filr.

8.4 Mappestien i Filr må ikke overstige 48 niveauer

Når mapperne i filsystemet synkroniseres til en netmappe, må mappestien i Filr ikke indeholde mere end 48 niveauer (indlejrede undermapper). Filsynkroniseringskoden afviser undermapper, som har et niveau, der medfører, at den tilsvarende mappesti i Filr overstiger grænsen på 48 undermapper.

Når Filr-systemet når grænsen på 48 mappeniveauer, genererer synkroniseringskoden følgende meddelelse, og mappen oprettes ikke:

The folder xxx has reached the allowed path maximum depth. Its sub-folders will not be added in the system.

8.5 Sti til netmappeserver må ikke indeholde en efterstillet omvendt skråstreg

Når du angiver serverstien til en netmappeserver, må serverstien ikke have en omvendt skråstreg efter stien i feltet Serversti.

For eksempel understøttes \\server_DNS\netværksområde, men \\server_DNS\netværksområde\ understøttes ikke.

8.6 Brugere kan ikke få adgang til filer på ikke-engelske versioner af Windows Server, når adgangen gives via visse grupper

Ved brug af nogle ikke-engelske versioner af Windows Server (f.eks. fransk og italiensk) kan brugere ikke få adgang til filer, når rettighederne er givet via grupperne Everyone (Alle) eller Domain Users (Domænebrugere) (på fransk hedder disse grupper Tout le Monde og Utilisateurs du Domaine).

8.7 FAMT-tjenesten skal genstartes efter kørsel af "Test forbindelse" under konfiguration af en netmappe

Når du har testet forbindelsen til en netmappe, der henviser til et OES-diskområde, og du har valgt Microsoft Windows på rullelisten Servertype, skal du genstarte FAMT-tjenesten.

Når FAMT-tjenesten er genstartet, skal du kontrollere, at Novell Open Enterprise Server er valgt på rullelisten Servertype, før du tester forbindelsen til OES-diskområdet igen.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du genstarter FAMT-tjenesten, under Changing System Services Configuration (Ændring af konfigurationen for systemtjenester) i Novell Filr 1.2 Beta Administration Guide (Administrationsvejledning til betaversionen af Novell Filr 1.1).

9.0 Problemer med Filr

9.1 OpenID-godkendelse via Google og Yahoo frarådes

I versioner, der er ældre end Filr 1.1, kunne brugere logge på Filr-webstedet med deres Google- eller Yahoo-konto. Denne funktion er ikke længere tilgængelig for nye Filr-brugere i Filr 1.1 og nyere.

Brugere med en Filr-konto, som de har oprettet ved at logge på Filr med deres Google- eller Yahoo-konto før Filr 1.1, kan fortsat få adgang til Filr via deres Google- eller Yahoo-konto i Filr 1.1 og nyere versioner. Men fordi den OpenID-godkendelsestjeneste, som denne funktionalitet er baseret på, udfases af Google, skifter Filr til andre mere relevante godkendelsesmekanismer i fremtiden. Filr-versioner, der er nyere end 1.1, understøtter ikke nogen form for OpenID-godkendelse for nye eller eksisterende brugere.

9.2 Rapportproblemer

9.2.1 E-mailrapport mangler elementer fra sidste dag i rapporten

Når du kører en e-mailrapport (som beskrevet under Email Report (E-mailrapport) i Novell Filr 1.2 Beta Administration Guide (Administrationsvejledning til betaversionen af Novell Filr 1.1)), vises der ikke e-mails fra den sidste dag i datointervallet for rapporten.

Hvis du for eksempel kører en e-mailrapport mellem den 3. februar og den 26. april, vises der ikke e-mails fra den 26. april.

9.2.2 Problemer med licensrapporter

Licensrapporten tæller i øjeblikket en administrator, en gæst og tre interne brugere (_emailPostingAgent, _jobProcessingAgent og _synchronizationAgent) som lokale brugere. Administratoren tæller som en aktiv bruger, men de andre fire lokale brugere tæller ikke i forhold til din brug af Filr-licenser.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du opretter en licensrapport, under License Report (Licensrapport) i Novell Filr 1.2 Beta Administration Guide (Administrationsvejledning til betaversionen af Novell Filr 1.1).

9.3 Biblioteket Lager for Mine filer vises i søgningen

Når Personligt lager deaktiveres, og der ikke er konfigureret startmapper, kan brugerne finde en mappe, der kaldes Lager for Mine filer, når de klikker i det globale søgefelt og trykker på mellemrumstasten. Det er som regel en skjult mappe, men den kan blive vist under disse særlige omstændigheder.

Når du klikker på Lager for Mine filer, åbnes enten området Mine filer eller profilen for en anden bruger (afhængigt af hvor du er, og hvornår du udfører søgningen).

9.4 Problemer med deling

9.4.1 Brugere kan ikke abonnere på en fil eller en mappe, der er blevet delt med dem

Brugere kan ikke abonnere på en mappe eller en fil, som er blevet delt med dem, hvis de ikke har de oprindelige rettigheder til mappen eller filen. Mappeejere kan dog stadig konfigurere, at der sendes e-mail-meddelelser til andre brugere, som beskrevet under Configuring Folders to Send Email Notifications to Other Users (Konfiguration af mapper til at sende e-mail-meddelelser til andre brugere) i Novell Filr 1.2 Web Application User Guide (Brugervejledning til Novell Filr 1.2-webprogrammet).

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du abonnerer på mapper eller filer under Subscribing to a Folder or File (Abonnement på en mappe eller fil) i Novell Filr 1.2 Web Application User Guide (Brugervejledning til Novell Filr 1.2-webprogrammet).

9.4.2 Eksterne brugere kan ikke vælge en mappe, når de flytter eller kopierer en fil fra en delt mappe

Eksterne brugere, der har status som bidragsydere til en mappe, der er blevet delt med dem, kan ikke vælge en destinationsmappe, når de flytter eller kopierer en fil. De eksterne brugere skal i stedet angive navnet på den mappe, de vil flytte eller kopiere filen til, i feltet Destinationsmappe, som beskrevet under Flytning af filer og Kopiering af filer i Brugervejledning til webprogrammet Novell Filr 1.2.

9.5 Redigering af en .rtf-fil resulterer i en redigeringskonflikt

Når du har redigeret en .rtf-fil fra Filr i et tekstredigeringsprogram (f.eks. Microsoft Word), og du gemmer filen, modtager du en meddelelse om, at filen er ændret af en anden forfatter. I dette tilfælde skal du vælge indstillingen, der kombinerer dine ændringer med forfatterens ændringer, og derefter klikke på OK.

Ændringer, du foretager i filen, gemmes i Filr som forventet.

Du kan finde flere oplysninger om redigering af filer i Filr ved hjælp af en integreret redigeringsfunktion under Editing Files with Edit-in-Place (Redigering af filer med integreret redigering) i Novell Filr 1.2 Web Application User Guide (Brugervejledning til webprogrammet Novell Filr 1.1).

9.6 Problemer med LDAP-synkronisering

9.6.1 Problemer med at slette brugere via LDAP

Novell anbefaler, at du aldrig vælger indstillingen, som sletter brugere, der ikke er i LDAP, når du konfigurerer din LDAP-synkronisering. Denne funktion forbedres eller fjernes i fremtidige versioner af Filr. Brugerkonti, der slettes, kan ikke gendannes. Bedste praksis er at vælge indstillingen, som deaktiverer kontoen, i stedet for at slette den.

9.6.2 Problemer med den første synkronisering af Filr-brugere

LDAP-værdien for den attribut, du angiver for indstillingen LDAP-attribut for Filr-kontonavn for LDAP-konfigurationen, skal være entydig i hele LDAP-biblioteket. Hvis du f.eks. angiver cn, har alle brugere i LDAP-biblioteket måske ikke en entydig værdi.

Du kan løse dette problem ved at bruge en attribut, hvis værdi altid er entydig på tværs af alle beholdere, f.eks. e-mailadresse.

9.6.3 Undergrupper inkluderes ikke i gruppemedlemskabet under den indledende synkronisering

Når du synkroniserer grupper, der indeholder undergrupper, med Filr-webstedet via et LDAP-bibliotek, inkluderes undergrupperne ikke i den overordnede gruppes medlemskab under den indledende synkronisering.

Du skal udføre en yderligere LDAP-synkronisering for at sikre, at gruppemedlemskabet indeholder alle de forventede undergrupper.

9.6.4 Problemer med omdøbning og flytning af brugerne i LDAP-biblioteket

Hvis du vil omdøbe eller flytte brugerne i dit LDAP-bibliotek, skal du sikre, at du har angivet en værdi for indstillingen LDAP-attribut, der entydigt identificerer en bruger eller gruppe, som beskrevet under Configuring User Synchronization Options (Konfiguration af indstillinger for brugersynkronisering) i Novell Filr 1.2 Beta Administration Guide (Administrationsvejledning til betaversionen af Novell Filr 1.1). Hvis der ikke er angivet en værdi for denne indstilling, og du omdøber eller flytter brugerne i dit LDAP-bibliotek, kan det medføre, at der oprettes nye brugere i Filr, eller at den eksisterende brugerkonto slettes.

9.6.5 Brugere kan ikke logge på Filr-mobilappen eller Desktop-programmet med et nyt navn eller en ny adgangskode, når de er blevet ændret i LDAP

Når en bruger er blevet omdøbt i LDAP-biblioteket, eller når en brugers adgangskode er blevet ændret i LDAP-biblioteket, skal brugeren bruge det gamle brugernavn eller den gamle adgangskode til at logge på Filr-mobilappen eller Filr Desktop-programmet, indtil følgende sker:

 • Der bliver kørt en LDAP-synkronisering

 • Brugeren logger på webklienten med det nye brugernavn eller den nye adgangskode

Brugeren kan bruge det gamle eller nye brugernavn eller den gamle eller nye adgangskode til at logge på Filr fra webklienten.

9.6.6 Active Directory-tillidsforhold på tværs af områder understøttes ikke

Tillidsforhold på tværs af områder i Active Directory understøttes ikke i Filr.

9.7 Filer, der er beskyttet med en adgangskode kan ikke ses

Filer, der blev beskyttet med en adgangskode i det program, hvor de blev oprettet, kan ikke ses på Novell Filr-webstedet. Dette fungerer efter hensigten.

9.8 Problem med indlejring af mappe

På grund af begrænsninger i databasen er det maksimale antal indlejrede mapper, som er tilladt i Filr, 45. Du kan f.eks. oprette en mappe i en mappe og derefter oprette en mappe i den mappe osv., indtil mappestrukturen har 45 niveauer. Du kan ikke overskride 45 niveauer i mappestrukturen.

9.9 Problemer med e-mail

9.9.1 Der kan ikke kommunikeres med et eksternt udgående mailsystem

Hvis du ikke kan få dit Filr-websted til at kommunikere med et eksternt udgående mailsystem (f.eks. Novell GroupWise), kan det være nødvendigt at konfigurere den udgående Filr-e-mailserver med TLS over SMTP. Hvis dit e-mailprogram kræver denne type konfiguration, kan du konfigurere Filr med TLS over SMTP ved at bruge STARTTLS, som beskrevet i Configuring Outbound Email with TLS over SMTP (Konfiguration af udgående e-mail med TLS over SMTP) under Managing E-Mail Configuration (Administration af e-mailkonfiguration) i Novell Filr 1.2 Beta Administration Guide (Administrationsvejledning til betaversionen af Novell Filr 1.1).

9.9.2 Test af forbindelsen lykkes ikke uden brugernavn og adgangskode, heller ikke når godkendelse ikke er påkrævet

Når du konfigurerer Filr til at bruge et eksternt udgående mailsystem (f.eks. Novell GroupWise), medfører knappen Test forbindelse en fejl, når der ikke er angivet et brugernavn og en adgangskode, selvom indstillingen Godkendelse er påkrævet ikke er valgt.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du konfigurerer Filr til at bruge et eksternt udgående mailsystem, under Changing Outbound Email Configuration Settings (Ændring af indstillinger for udgående e-mailkonfiguration) i Novell Filr 1.2 Beta Administration Guide (Administrationsvejledning til betaversionen af Novell Filr 1.1).

9.10 Det er ikke muligt at uploade dokumenter, der er oprettet i Apple iWork (Pages, Keynote, osv.) eller .app-dokumenter til Filr-webklienten

Når du uploader et dokument, der er oprettet som en af følgende filtyper, vises der en fejlmeddelelse om, at filen eller mappen ikke kan uploades, når du forsøger at uploade den til Filr-webklienten:

 • iWork-dokument (f.eks. et dokument oprettet i Pages, Keynote eller Numbers)

 • Mac-programfil (et dokument med filtypenavnet .app)

Filr-webklienten kan ikke uploade dokumenter af denne type, fordi dokumentarkitekturen for disse dokumenter minder mere om en mappe, og det er ikke muligt at uploade mapper ved hjælp af Filr-webklienten.

Du kan uploade dokumenter af denne type til Filr-webstedet ved hjælp af Filr Desktop-programmet eller Filr-mobilappen.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du uploader dokumenter ved hjælp af Desktop-programmet eller mobilappen, i Quick Start til Novell Filr Desktop-programmet til Windows, Quick Start til Novell Filr Desktop-programmet til Mac og Quick Start til Novell Filr-mobilapp.

9.11 ZIP-fil kan ikke udpakkes efter download på Mac

Når du har downloadet en eller flere filer som en .zip-fil (som beskrevet under Downloading Files (Download af filer) i Novell Filr 1.2 Web Application User Guide (Brugervejledning til Novell Filr 1.2-webprogrammet)), kan filen kun udpakkes ved hjælp af tredjepartsværtøjer, f.eks. iZip Unarchiver.

Dette problem skyldes, at OS X ikke på nuværende tidpunkt kan håndtere ZIP64, som er den teknologi, der bruges til at oprette .zip-filen.

9.12 Problemer ved download af flere filer med Safari på Mac

Hvis du oplever problemer, når du downloader flere filer (som beskrevet under Downloading Multiple Files and Folders (Download af flere filer og mapper) i Novell Filr 1.2 Web Application User Guide (Brugervejledning til Novell Filr 1.2-webprogrammet)), når du bruger Safari på Mac, skal du kontrollere, at indstillingen Open “safe” files after downloading (Åbn "sikre" filer efter download) ikke er valgt.

 1. Klik på Safari > Opsætning.

 2. På fanen "Generelt", skal du kontrollere, at Open “safe” files after downloading (Åbn "sikre" filer efter download) ikke er valgt.

9.13 Filnavnet må ikke indeholde mere end ca. 200 tegn

Den nøjagtige maksimumlængde på filnavne afhænger af konfigurationen af Filr-serveren, men generelt er den på ca. 200 tegn. Hvis filnavne er for lange, kan filerne ikke føjes til Filr.

9.14 WebDAV-problemer

9.14.1 Der kan ikke redigeres en fil via WebDAV (integreret redigering), når brugeradgangskoden indeholder et mellemrum

Hvis du forsøger at redigere en fil via WebDAV (som beskrevet under Editing Files with Edit-in-Place (Redigering af filer med integreret redigering) i Novell Filr 1.2 Web Application User Guide (Brugervejledning til webprogrammet Novell Filr 1.1)), når brugeradgangskoden indeholder et mellemrum, lykkes godkendelsen ikke.

Hvis du vil redigere filer via WebDAV, skal du kontrollere, at din brugeradgangskode ikke indeholder et mellemrum.

9.14.2 Det er ikke muligt at omdøbe en fil under redigering via WebDAV (integreret redigering)

Når du bruger funktionen til integreret redigering til at redigere en fil (som beskrevet under Redigering af filer med integreret redigering i Brugervejledning til webprogrammet Novell Filr 1.2), kan du ikke klikke på Gem som og omdøbe filen. Hvis du gør det, opstår der en uploadfejl, og ændringerne i filen synkroniseres ikke med Filr.

9.14.3 WebDAV-begrænsninger på Mac

Når du bruger WebDAV-funktionalitet i et Mac-miljø, støder du på følgende begrænsninger:

9.14.3.1 Begrænsninger ved redigering af filer på Mac via WebDAV

Funktionaliteten til integreret redigering understøttes ikke på en Mac, når du bruger Microsoft Office som dokumenteditor. Hvis du vil bruge funktionaliteten til integreret redigering på en Mac, skal du bruge OpenOffice eller LibreOffice som dokumenteditor.

9.14.3.2 Der kan ikke redigeres en fil via WebDAV (integreret redigering), når du bruger LibreOffice på en Mac

Hvis du åbner Filr på en Mac og bruger LibreOffice som dokumenteditor, kan du ikke redigere filer via WebDAV ved hjælp af funktionaliteten til integreret redigering (som beskrevet under Editing Files with Edit-in-Place (Redigering af filer med integreret redigering) i Novell Filr 1.2 Web Application User Guide (Brugervejledning til webprogrammet Novell Filr 1.1)).

Hvis du bruger Apache som frontend-program i Filr-systemet, kan brugerne redigere filer via WebDAV, når de åbner Filr fra en Mac og bruger LibreOffice som dokumenteditor.

9.14.3.3 Filr-mappen er skrivebeskyttet, når den åbnes ved hjælp af WebDAV (via Mac Finder)

Når du bruger WebDAV til at få adgang til Filr-mappen i Filr Desktop-programmet via Mac Finder, er den skrivebeskyttet.

9.14.3.4 Det er ikke muligt at redigere en fil via WebDAV (integreret redigering) i Safari 7.x på OS X 10.9x

Når du åbner Filr i Safari 7.x på OS X 10.9.x, og du bruger funktionen Integreret redigering til at redigere en fil (som beskrevet under Editing Files with Edit-in-Place (Redigering af filer med integreret redigering) i Novell Filr 1.2 Web Application User Guide (Brugervejledning til Novell Filr 1.2-webprogrammet), opstår der en fejl, og du kan ikke redigere filen.

Sådan konfigureres Safari 7.x og OS X 10.9.x til at understøtte funktionen til integreret redigering i Filr og til at understøtte tilføjelse af filer til mapper ved brug af en browser, der ikke understøtter HTML 5:

 1. Åbn Filr-webstedet i Safari, og klik på Menu > Opsætning.

 2. Klik på fanen Sikkerhed, og klik derefter på Manage Website Settings (Administrer indstillinger for websted).

 3. Vælg Java, klik derefter på rullelistepilen ved siden af Filr-webstedets URL, og vælg Run in Unsafe Mode (Kør i ikke-sikker tilstand).

 4. Klik på Udført.

9.15 Det er ikke muligt at logge på webklienten med et langt bruger-id eller en lang adgangskode

Brugerne kan ikke logge på Filr-webklienten, hvis deres bruger-id overstiger 128 tegn, eller deres adgangskode overstiger 64 tegn.

9.16 Visning af problemer på grund af tredjepartssoftware

9.16.1 Rullepaneler, der ikke har et formål, vises sommetider

Rullepaneler, der ikke har et formål, vises sommetider i visse mapper og samlingsvisninger. Dette problem opleves kun sjældent og er ikke skadeligt.

9.16.2 Filr vises ikke korrekt, når værktøjslinjen Ask er installeret på Chrome

Når værktøjslinjen Ask installeres på en Chrome-browser, forhindrer den brugerne i at få vist hele Filr-kolofonen. Værktøjslinjen Ask er ikke en Chrome-godkendt værktøjslinje og skal ikke installeres på en Chrome-browser.

9.17 Det er ikke muligt at vise ODP- og ODG-filer, som indeholder diagrammer, grafer og tabeller, når indstillingen HTML-format er valgt

ODP- og ODG-filer, som indeholder diagrammer, grafer eller tabeller, vises ikke, hvis HTML-visning er valgt, som beskrevet i følgende situationer:

9.18 Brugerens hjemmebiblioteker synkroniseres ikke, før de betroede cacheoplysninger er opdateret

Når du føjer en bruger til dit LDAP-bibliotek, vises brugerens hjemmebibliotek i Filr ikke umiddelbart efter, at du har kørt LDAP-synkroniseringen.

Du skal vente, indtil de betroede cacheoplysninger er opdateret i filsystemet, før oplysningerne om hjemmebiblioteket vises i Filr. (Opdateringsintervallet for cachen er som standard hvert 5. minut. Du kan ændre intervallet som beskrevet under Setting Global Net Folder Configuration Options (Indstilling af globale konfigurationsindstillinger for netmapper) i Novell Filr 1.2 Beta Administration Guide (Administrationsvejledning til betaversionen af Novell Filr 1.2)).

9.19 Filr understøtter ikke aliasser, der er konfigureret i LDAP-biblioteket

Hvis dine brugere har aliasser, der er knyttet til deres brugerkonto i LDAP-biblioteket, synkroniseres dette alias ikke med Filr under LDAP-synkroniseringen. Det betyder, at brugerne ikke kan logge på Filr-webstedet med deres alias.

9.20 Det er ikke muligt at bruge tekstredigeringsprogrammer såsom Notesblok eller WordPad til at redigere dokumenter

I Filr kan du ændre det standardprogram, der bruges til redigering af filer (som beskrevet under Ændring af standardeditorindstillinger for en enkelt filtype i Brugervejledning til webprogrammet Novell Filr 1.2). Du kan dog ikke bruge tekstredigeringsprogrammer såsom Notesblok eller WordPad som standard-dokumenteditorprogram til redigering af filer, fordi disse programmer ikke understøtter WebDAV.

9.21 Integreret redigering og andre appletter fungerer ikke længere i Chrome

Funktionen til integreret redigering af dokumenter (som beskrevet under Redigering af filer med integreret redigering i Brugervejledning til webprogrammet Novell Filr 1.2) og andre Filr-appletter fungerer ikke længere i version 35 af Chrome og nyere versioner.

Andre Filr-appletter inkluderer træk og slip af filer i følgende situationer:

 • Når du klikker på Tilføj filer i ældre browsere, som ikke understøtter HTML 5

 • Når du holder Ctrl-tasten nede og klikker på Tilføj filer i en vilkårlig browser (dette starter appletten til upload af filer i stedet for at bruge HTML 5 til at uploade)

9.22 Filr-systemet skal genstartes efter netværksfejl med Microsoft SQL

Hvis dit Filr-system bruger en Microsoft SQL-database, og der opstår en netværksfejl, skal du genstarte alle anordninger i Filr-systemet, så netmapperne bliver fuldt funktionsdygtige.

10.0 Databaseproblemer

10.1 Filr-installationsprogrammet kan ikke oprette Filr-databasen i Microsoft SQL, når databasens navn begynder med et tal

Når du konfigurerer en stor installation ved hjælp af konfigurationsguiden (som beskrevet under Configuring a Large Deployment for the First Time (Konfiguration af en stor installation første gang) i Novell Filr 1.2 Beta Installation and Configuration Guide (Installations- og konfigurationsvejledning til betaversionen af Novell Filr 1.2)), må det databasenavn, du angiver i feltet Database Name (Databasenavn), ikke begynde med et tal, når du bruger en Microsoft SQL-database. Hvis navnet begynder med et tal, vil konfigurationsguiden ikke oprette databasen. For eksempel accepteres 1Filr ikke, men Filr1 accepteres.

11.0 Problemer med søgeindeks

Der er i øjeblikket ingen kendte problemer med søgeindekset.

12.0 Problemer med desktopprogrammet

I Novell Filr Desktop-programmet kan du synkronisere dine Novell Filr-filer med filsystemet på din computer og derefter ændre filerne uden at åbne Filr-webstedet direkte. Tilføjelser og ændringer synkroniseres mellem Filr og din computer.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du installerer Filr Desktop-programmet i din organisation og udfører andre administrative opgaver, under Configuring the Filr Desktop Application to Access Files (Konfiguration af Filr Desktop-programmet til at åbne filer) i Novell Filr 1.2 Beta Administration Guide (Administrationsvejledning til betaversionen af Novell Filr 1.1).

Du kan finde oplysninger om, hvordan du installerer og kører Filr Desktop-programmet, i Quick Start til Novell Filr Desktop-programmet til Windows og i Quick Start til Novell Filr Desktop-programmet til Mac.

Hvis du har specifikke problemer, der er relateret til slutbrugere af Filr-desktopprogrammet, kan du gå til Readme-fil for Novell Filr-desktopprogrammet.

12.1 Logon på Filr Desktop-programmet mislykkes efter ændring af brugernavne i LDAP

Hvis en brugers brugernavn ændres i LDAP-biblioteket, mislykkes logon på Filr Desktop-programmet, indtil næste gang LDAP-synkronisering køres, eller indtil brugeren logger på via Filr-webklienten.

12.2 Filr 1.1-desktopklient registrerer ikke ændringer i styring af adgang på en Filr 1.2-netmappeserver

Når du bruger en Filr 1.1-desktopklient med en Filr 1.2-server, registreres ændringer i styring af adgang, som foretages på en netmappeserver, ikke af desktopklienten, og ændringer i netmappen synkroniseres ikke på desktopklienten.

Sådan sikrer du, at klienten er opdateret med de nyeste ændringer i netmappeserveren:

 1. Tving manuelt desktopklienten til at synkronisere med serveren ved at klikke på Filr-ikonet på desktoppen og derefter klikke på Synkroniser nu.

  Du kan finde yderligere oplysninger i Novell Filr Desktop-programmet til Windows Quick Start og Novell Filr Desktop-programmet til Mac Quick Start.

12.3 Klientproblemer

Du kan finde en liste over problemer med Filr Desktop-programmet (til Windows- og Mac-klienter) i Readme-filen til Filr Desktop-programmet.

VIGTIGT!Du bør gøre dig bekendt med alle klientrelaterede problemer. Hvis du tror, at der er problemer, som vil være til særlig gene for dine brugere, skal du gøre brugerne opmærksomme på disse problemer, før de installerer Filr Desktop-programmet på deres arbejdsstationer.

Problemer vedrørende klientinstallation behandles også i Readme-filen til Filr Desktop-programmet.

13.0 Problemer med mobilapps

Du kan finde oplysninger om, hvordan du installerer og kører Filr-mobilappen, i Novell Filr-mobilapp Quick Start.

Der er følgende kendte problemer i Filr-mobilappen:

13.1 Filer i området Downloads synkroniseres ikke under rettidig synkronisering

Hvis du åbner en fil fra området Downloads fra mobilappen, trigges rettidig synkronisering ikke.

Hvis du kun har konfigureret rettidig synkronisering (planlagt synkronisering er ikke aktiveret), opdateres filer, der er placeret i en netmappe, som er føjet til området Downloads på mobilappen, ikke automatisk med ændringer, der er foretaget fra filsystemet. Filen opdateres først i området Downloads, når brugeren har brugt en af Filr-klienterne til at søge efter den netmappe, der indeholder filen.

13.2 Filer fra startmappen i området Downloads fjernes, når Personligt lager er aktiveret

Hvis brugerne har føjet filer fra deres startmappe til området Downloads på mobilappen, og Filr-administratoren derefter aktiverer det personlige lager (som beskrevet under Setting Up Personal Storage (Konfiguration af personligt lager) i Novell Filr 1.2 Beta Administration Guide (Administrationsvejledning til betaversionen af Novell Filr 1.1)), fjernes filerne fra startmappen fra området Downloads i mobilappen.

13.3 Filer fra netmapper fjernes fra området Downloads, når de er omdøbt eller flyttet

Hvis brugerne har føjet filer fra en netmappe til området Downloads i mobilappen, og filen derefter omdøbes eller flyttes i OES- eller Windows-filsystemet, fjernes filen fra området Downloads i mobilappen.

13.4 Mapper i netmapper, der indeholder mere end 500 mapper, vises ikke

Mapper i netmapper vises ikke i mobilappen, hvis netmappen indeholder mere end 500 mapper. Der vises i stedet en meddelelse, som beder brugerne om at bruge søgefunktionen til at finde filer og mapper i netmappen.

13.5 Det er ikke muligt at åbne filer i en anden app på BlackBerry OS 10.0

Du kan ikke åbne Filr-filer i en anden app, når du bruger BlackBerry OS 10.0.

Du kan løse problemet ved at opdatere din enhed til BlackBerry OS 10.1, afinstallere Filr-appen og derefter geninstallere den.

13.6 Brugere af Windows Phone får vist en godkendelsesfejl, når Filr-webstedet har et selvsigneret certifikat

Hvis Filr-webstedet er konfigureret med et selvsigneret certifikat, får brugere af Windows Phone vist en godkendelsesfejl, når de forsøger at få adgang til Filr-webstedet via Filr-mobilappen til Windows.

Du kan løse problemet på en af to måder:

 • (Anbefalet) Konfigurer dit Filr-websted til at bruge et officielt certifikat, som beskrevet under Replacing the Self-Signed Digital Certificate for an Official Certificate (Udskiftning af det selvsignerede digitale certifikat med et officielt certifikat) i Novell Filr 1.2 Beta Administration Guide (Administrationsvejledning til betaversionen af Novell Filr 1.1).

 • Send en kopi af det selvsignerede certifikat via e-mail til alle de Windows Phone-enheder, der anvendes i dit system. Brugerne skal derefter åbne e-mailen og klikke på det vedhæftede certifikat. Når brugerne har klikket på den vedhæftede fil, installeres det selvsignerede certifikat på telefonen. Når certifikatet er installeret, kan brugerne logge på Filr-appen uden at få vist en godkendelsesfejl.

13.7 E-mailadresser i dialogboksen Del må ikke indeholde udvidede tegn

Når du angiver en e-mailadresse i dialogboksen Del, som indeholder udvidede tegn (f.eks. en apostrof), vises en fejlmeddelelse om, at elementet ikke kan deles med den pågældende bruger.

14.0 Lokaliseringsproblemer

14.1 Kinesiske tegn i aktivitetslogge

Når filen report.csv for en aktivitetsrapport åbnes i Microsoft Excel, vises kinesiske tegn ikke korrekt, selvom filen report.csv er oprettet korrekt. Det skyldes, at Excel altid læser filen med tegnsættet ISO Latin.

Én løsning er at bruge regnearksprogrammet Calc i OpenOffice.org i stedet for Excel. Det viser kinesiske tegn korrekt.

Som en løsning i Excel:

 1. Importér filen report.csv til Excel ved at bruge Data > Importér eksterne data > Importér data.

 2. Markér filen report.csv, og klik derefter på Åbn.

 3. Vælg Afgrænset, vælg UTF-8, og klik derefter på Næste.

 4. Vælg Komma som afgrænser, klik på Næste, og klik derefter på Udfør.

Excel bør nu vise de kinesiske tegn korrekt.

15.0 Sikkerhedsproblemer

15.1 Brugerne kan se filer og mapper via brugergrænsefladen i startmappen, hvis flere brugere har den samme startmappesti

Hvis flere brugere i din organisation har samme startmappesti (f.eks. //server/del/data), og adgangsrettighederne i filsystemet bestemmer, hvilke filer og mapper de enkelte brugere har adgang til, har brugerne via Filr adgang til at se andre brugeres personlige filer og mapper. Brugerne har dog ikke mulighed for at se indholdet af filer og mapper, som de ikke har adgangsrettigheder til.

15.2 Logoff sker ikke, når Filr åbnes direkte, og Access Manager er frontend-program

Når NetIQ Access Manager er frontend-program for Filr, er det kun Filr-administratoren, der kan åbne Filr direkte. Når Filr åbnes direkte i denne konfiguration, lykkes samtidig logoff for Filr-systemet ikke.

Når Filr-administratoren er logget direkte på Filr, og Filr er konfigureret med Access Manager, skal alle browsersessioner straks lukkes for at sikre logoff.

16.0 Fejlrettelser i Filr 1.2

Du kan finde en liste over de fejl, der er blevet rettet siden Filr 1.1, i Novell Filr 1.2 Bug List (Liste over fejlrettelser i Novell Filr 1.1). Du kan finde yderligere oplysninger om hver fejl ved at søge på fejlnumrene i Bugzilla.

17.0 Filr-dokumentation

Følgende kilder indeholder oplysninger om Novell Filr 1.2:

Her kan du finde yderligere oplysninger om Filr 1.2: