VIII Varsling

Notify er et program som fungerer med GroupWise og sørger for at du blir varslet når du har nye elementer i postkassen din, når utgående meldinger åpnes, eller når du har en avtale som nærmer seg.