PlateSpin Orchestrate – installera och konfigurera

Instruktioner för hur du installerar och konfigurerar PlateSpin Orchestrate. Den här videon visar också hur du installerar en virtuell klient